To, jak klient postrzega świat – to Twoja rzeczywistość

Obsługa klienta z niepełnosprawnością

Szkolenia: Administracja Publiczna
Szkolenie ma charakter mieszany - odnosi się do aktów prawnych oraz dostarcza umiejętności związanej z przestrzeganiem etykiety obsługi klienta z niepełnosprawnością. Szkolenie dla administracji publicznej - uwzględnia specyfikę pracy urzędów.

IDEA SZKOLENIA

Szkolenie dostarcza wiedzy na temat rodzajów oraz stopni niepełnosprawności, aktów prawnych dotyczących niepełnosprawności w Polsce, prawidłowych postaw i zachowań w trakcie obsługi klientów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz uwrażliwia uczestników szkolenia na temat niepełnosprawności. Rozwinie również i usprawni umiejętność komunikacji z osobą z niepełnosprawnością a tym samym przełamie lęki i bariery przed kontaktami z osobami z niepełnosprawnością, które mogą pojawia się u pracowników urzędu. Uczestnicy szkolenia nauczą się w jaki sposób postępować z klientem z niepełnosprawnością oraz poznają elementy savoir-vivre’u wobec osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIOWY (8X45MIN)

  1. Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności

   • Stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością – dyskusja na temat osób niepełnosprawnych będących klientami urzędu 
   • Perspektywa osób z niepełnosprawnością czyli postrzeganie świata oraz ludzi 
   • Ćwiczenie – wejście w rolę osoby niepełnosprawnej oraz wnioski po ćwiczeniu
   • Analiza problemów z którymi spotykają się osoby niepełnosprawne

  2. Rozwinięcie tematyki niepełnosprawności
   • Definicja niepełnosprawności i jej rozumienie
   • Inwalidztwo a niepełnosprawność
   • Modele niepełnosprawności
   • Podstawowe akty prawne dotyczące niepełnosprawności w Polsce
   • Rodzaje oraz stopnie niepełnosprawności
    • Upośledzenie wzroku
    • Upośledzenie słuchu oraz mowy
    • Upośledzenie ruchu
    • Upośledzenie umysłowe
    • Choroby psychiczne
    • Choroby neurologiczne
    • Epilepsja 
    • Upośledzenie innego rodzaju
   • Podział ze względu na obniżoną sprawność:
    • Zmysłową / Sensoryczną
    • Komunikacyjną
    • Ruchową 
    • Psychofizyczną
    • Intelektualna
    • Funkcjonowania w społeczeństwie
   • Szersze rozumienie niepełnosprawności
    • otępienie starcze o lekkim i średnim stopniu
    • choroba Alzheimera

  3. Sposób komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi

   • Znaczenie zachowań werbalnych i niewerbalnych z procesie komunikacji 
   • Komunikacja z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności:
    • Wzroku
    • Słuchu oraz mowy
    • Ruchu
    • umysłowej
    • choroby psychicznej
    • choroby neurologicznej
    • epilepsji
   • Sposoby ułatwienia komunikacji mimo np. braku znajomości języka migowego
   • Ćwiczenie praktyczne w grupach rozmowy z osobami o różnych niepełnosprawnościach

  DRUGI DZIEŃ SZKOLENIOWY (8X45MIN)

  4. Obsługa osoby niepełnosprawnej, będącej klientem urzędu

   • Standardy obowiązujące w urzędach 
   • Rozwiązania organizacyjne w urzędzie
   • Prawa osoby z niepełnosprawnością 
   • Nawiązanie kontaktu i rozmowa wstępna
   • Identyfikacja i weryfikacja charakteru sprawy do załatwienia
   • Rola stanowisk informacyjnych i recepcyjnych w urzędzie
   • Dostosowanie sposobu obsługi do konkretnego klienta z niepełnosprawnością
   • Budowanie życzliwego kontaktu pomimo barier
   • Właściwe zakończenie obsługi osoby niepełnosprawnej

  5. Savoir-vivre wobec klientów z niepełnosprawnością

  6. Niepełnosprawność u osób dorosłych a niepełnosprawność u dzieci

   • Obsługa dorosłej osoby niepełnosprawnej
   • Obsługa niepełnosprawnego dorosłego będącego wraz z opiekunem
   • Obsługa osoby dorosłej przychodzącej z niepełnosprawnym dzieckiem/dziećmi

  7. Wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r. w odniesieniu do obsługi osób z niepełnosprawnością

   • Praworządność
   • Niedyskryminowanie
   • Niezależność
   • Obiektywizm
   • Zakaz nadużywania uprawnień
   • Uczciwość
   • Uprzejmość
   • Ochrona danych osobowych

  8. Równowaga w obsłudze klienta z niepełnosprawnością

   • Dyskryminacja negatywna
   • Dyskryminacja pozytywna

  9. Asertywność w kontakcie z niepełnosprawnym klientem urzędu

   • Definicja i rozumienie asertywności
   • Cechy asertywnej komunikacji
   • Sposób tworzenia komunikatu asertywnego
   • Rozpoznawanie manipulacji ze strony osoby z niepełnosprawnością
   • Sposoby jak poradzić sobie z manipulacją 
   • Ćwiczenie w grupach: radzenie sobie z manipulacją
   • Dyskusja: omówienie zaobserwowanych procesów oraz trudności

  10. Podsumowanie

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Mieliśmy przyjemność pracować dla:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • poprawa wizerunku urzędu poprzez zbudowanie wizerunku jednostki administracji publicznej, która w trosce i odpowiedzi na potrzeby wszystkich klientów urzędu, wdraża niezbędne rozwiązania oraz wspiera osoby z niepełnosprawnością
  • działanie urzędu zgodne z dobrymi zasadami obsługi klienta z niepełnosprawnością
  • wzrost satysfakcji klientów urzędu ze sposobów oraz jakości obsługi klienta
  • jednostka administracji publicznej w pełni przygotowana do kompleksowej obsługi klienta z niepełnosprawnością

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • wzmocnienie u pracowników prawidłowych postaw i zachowań w trakcie obsługi klienta z niepełnosprawnością
  • rozwinięcie u pracowników pewności siebie w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością
  • wzrost satysfakcji z pracy osób odpowiedzialnych za obsługę klienta
  • przełamanie możliwych obaw przed obsługą klienta z niepełnosprawnością oraz poznanie zasad savoir-vivre’u w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • lepsze zrozumienie zasad Kodeksu Dobrej Administracji w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością
  • skuteczniejsze i szybsze realizowanie zadań związanych z obsługą klienta w urzędzie
  • wzrost satysfakcji z pracy osób odpowiedzialnych za obsługę klienta
  • podniesienie jakości obsługi klienta z niepełnosprawnością

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Magdalena Wasilewska

  Specjalista ds. szkoleń
  tel.: 505 273 485

  magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
  Magdalena Wasilewska

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  FBLn
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.