Inne strony: GAMMA DISCOVER
Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia

Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Szkolenia: Administracja Publiczna
Przeciwdziałanie wypaleniu w urzędzie, motywowanie w urzędzie to szkolenie, które wykorzystuje nowoczesne techniki odpowiadające współczesnym oczekiwaniom pracowników urzędów. Treści szkoleniowe zostały sprofilowane pod kątem szkolenia dla administracji publicznej.

IDEA SZKOLENIA

Zaangażowanie pracowników pozwala w pełni wykorzystać ich talenty, umiejętności i czas spędzony w pracy. Zmotywowany pracownik wykonuje swoją pracę bardziej efektywnie i jednocześnie z większą przyjemnością.  Trenerzy naszej firmy prowadzili szkolenia dla prawie wszystkich Ministerstw, Urzędów Centralnych, Wojewódzkich oraz licznych JST. W wielu z nich pracownicy byli zaangażowani, czuli sens wykonywanej pracy. Uzyskanie tego efektu wymaga odpowiednich kompetencji oraz postawy  u dyrektorów i naczelników.  Szkolenie pozwala uzyskać właśnie ten efekt.

Warsztat został stworzony dla kierowników urzędu chcących angażować współpracowników w osiąganie coraz bardziej ambitnych celów. Program jest tak skonstruowany, aby dostarczyć narzędzia dające się zastosować w codziennej pracy.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
VOUCHER SZKOLENIOWY
NA 2019 R.

Voucher szkoleniowy na 2019 r.

Voucher szkoleniowy – zakupiony w 2018 r. pozwala sfinansować szkolenia realizowane w 2019 r. – otwarte, zamknięte, kompetencyjne i tzw. szkolenia twarde. Warte rozważenia w ostatnich dwóch miesiącach bieżącego roku.

Presja wydatkowania budżetu szkoleniowego jest w wielu organizacjach zrozumiała. Pozostawienie wolnych środków finansowych może zostać zinterpretowane jako nadmierny budżet szkoleniowy. Jednocześnie potrzeby rozwojowe w organizacjach są przecież ogromne. Voucher rozwojowy pozwala wykorzystać środki oraz zrealizować sfinansowane działania w optymalnym momencie dla organizacji (nie koniecznie w pod koniec IV kwartału) . Voucher daje możliwość skorzystania ze wszytych naszych rozwiązań rozwojowych

Ważna informacja:
Voucher regulowany jest umową zakupu bonu rozwojowego. Bon przekazywany jest w formie elektronicznej i fizycznej jako dowód zakupu.
Wielu naszych klientów korzysta z tej możliwości finansowania – na życzenie możemy przedstawić referencje.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Motywowanie innych - wprowadzenie w tematykę
 • Czym jest motywowanie innych? - dobre praktyki
 • Skąd się bierze entuzjazm i zaangażowanie?
 • Motywatory i demotywatory
 • Rodzaje motywacji
 • Podstawy psychologii pozytywnej w konteście motywowania - przegląd najnowszych badań

2. Koncepcje motywacyjne w praktyce urzędu
 • Aktywne słuchanie swoich pracowników – wywiad motywacyjny
 • Czynniki motywujące i demotywujące wg F. Herzberga
 • Rozumienie potrzeb pracowników urzędu jako drogowskaz w wyborze sposobów motywowania wg A. Maslowa
 • Prawa motywowania wg R.Denny’ego w urzędzie

3. Droga rozwoju pracownika w urzędzie
 • Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika
 • Analiza zespołu pod kątem poziomu gotowości zadaniowej pracowników (R1-R4)
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika
 • 4 stopnie nabywanie nowych kompetencji

4. Czynniki sukcesu w pracy kierownika urzędu
 • Dyrektywność czy orientacja na relacje z ludźmi?
 • Umiejętność diagnozy etapu rozwoju pracownika
 • Elastyczność i efektywność stosowanego stylu zarządzania

5. Sytuacyjna teoria zarządzania K. Blancharda – indywidualizacja stylu zarządzania i motywowania
 • Praktyczna analiza stylów zarządzania i motywowania
 • Dostosowanie działań przełożonego do etapu rozwoju pracownika

6. Coaching w urzędzie
 • Coachingowe narzędzia wydobywania potencjału i mocnych stron pracowników
 • Motywująca rola coachingowego stylu zarządzania pracownikami

7. Feedback - motywująca rola informacji zwrotnej w kontakcie z pracownikiem
 • Zasady udzilenia feedbacku
 • Modele informacji zwrotnej FUKO, Z , Komunikat JA
 • Praktyczne działanie feedbacku w urzędzie

8. Motywująca „krytyka” – cykl rozmów dyscyplinujących
 • Rozmowa korygująca
 • Rozmowa ostrzegawcza
 • Rozmowa informująca o podjęciu sankcji

9. Autodiagnoza poziomu wypalenia zawodowego – wypełnienie kwestionariusza Maslach
 • Przebieg syndromu „burn out”
 • Wyczerpanie emocjonalne
 • Depersonalizacja
 • Brak poczucia osobistych osiągnięć zawodowych
 • Analiza i omówienie wyników testu

10. Wypalenie zawodowe – diagnoza i środki zapobiegawcze
 • Wypalenie zawodowe a rozwój pracownika w urzędzie
 • Etapy rozwoju pracownika w ujęciu zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda
 • Symptomy spadku motywacji u kompetentnego pracownika
 • Trzeci etap rozwoju pracownika jako pierwszy etap wypalenia zawodowego
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika

11. Wpływ poziomu własnej motywacji na zarządzanie pracownikami urzędu
 • Określenie barier wewnętrznych i zewnętrznych, które utrudniają większe zaangażowanie się w pracę oraz sposobów ich przezwyciężania

12. Budowanie automotywacji
 • Efektywna komunikacja z samym sobą: co działa na korzyść?  a co nas sabotuje?
 • Przeramowanie i jego wpływ na naszą skuteczność
 • Cel jako motywator:  jak go wyznaczać, definiować i mierzyć dlaczego jest konieczny?
 • Rama rezultatu – narzędzie coachingowe

13. Spójność z samym sobą kolejne źródło motywacji
 • Poziomy neurologiczne w kontekscie pracy w urzędzie
 • Odkrywanie wewnętrznego poczucia sensu i celu naszych działań
 • Koło wartości  - narzędzie coachingowe

14. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego
 • Zasady zarządzania energią wewnętrzną koncepcja Schwartz & Loehr
 • Sposoby angażowania się w pracę zawodową – konsekwencje i podatność na pojawienie się wypalenia
 • Synergia celów osobistych i zawodowych – „koło życia”
 • Rola wartości osobistych i zawodowych w miejscu pracy

VOUCHER SZKOLENIOWY
NA 2019 R.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Wzrost satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy
 • Mniejsza rotacja pracowników w urzędzie
 • Wzrost zaangażowania pracowników w pełnione obowiązki
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Wzrost efektywności pracowników
 • Lepsza obsługa klientów urzędu

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Poszerzenie wiedzy na temat czynników motywujących i demotywujące pracowników w urzędzie
 • Rozwój umiejętności dostosowania sposobów motywowania do potrzeb i etapu rozwoju pracownika
 • Nabycie umiejętności diagnozowania swojego zespołu i określania do których pracowników i w jakiej sytuacji powinienem zastosować coachingowy styl zarządzania;
 • Wzrost świadomości interweniowania w sytuacjach wymagających poprawy pracy podwładnego i prowadzenia rozmów dyscyplinujących
 • Nauczenie się stosowania w codziennej pracy skutecznych metod motywowania pozafinansowego
 • Rozwój umiejętności prowadzenia motywujących rozmów z pracownikami urzędu
 • Przyrost wiedzy na temat zmniejszania ryzyk wypalenia zawodowego w urzędzie
 • Możliwość przeanalizowanie własnego poziomu zaangażowania i jego wpływu na motywację pracowników.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych  takie jak aktywne słuchanie, zadawanie pytań otwartych, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Usprawnienie pracy własnej pracowników oraz poszczególnych działów
 • Lepsza atmosfera i komunikacja wewnątrz urzędu
 • Rozwój i zaangażowanie pracowników
 • Prewencja wypalenia zawodowego u pracowników urzędu

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Aleksandra Chomiuk

Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
tel.: +48 (22) 266 08 42

aleksandra.chomiuk@projektgamma.pl
Aleksandra Chomiuk

Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.