Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia

Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Szkolenia: Administracja Publiczna
Przeciwdziałanie wypaleniu w urzędzie, motywowanie w urzędzie to szkolenie, które wykorzystuje nowoczesne techniki odpowiadające współczesnym oczekiwaniom pracowników urzędów. Szkolenie wypalenie zawodowe zawiera treści sprofilowane pod kątem szkoleń dla administracji publicznej.

IDEA SZKOLENIA

Zaangażowanie pracowników pozwala w pełni wykorzystać ich talenty, umiejętności i czas spędzony w pracy. Zmotywowany pracownik wykonuje swoją pracę bardziej efektywnie i jednocześnie z większą przyjemnością.  Trenerzy naszej firmy prowadzili szkolenia dla prawie wszystkich Ministerstw, Urzędów Centralnych, Wojewódzkich oraz licznych JST. W wielu z nich pracownicy byli zaangażowani, czuli sens wykonywanej pracy. Uzyskanie tego efektu wymaga odpowiednich kompetencji oraz postawy  u dyrektorów i naczelników.  Szkolenie wypalenie zawodowe pozwala uzyskać właśnie ten efekt.

Warsztat został stworzony dla kierowników urzędu chcących angażować współpracowników w osiąganie coraz bardziej ambitnych celów. Program jest tak skonstruowany, aby dostarczyć narzędzia dające się zastosować w codziennej pracy.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Motywowanie innych - wprowadzenie w tematykę
  • Czym jest motywowanie innych? - dobre praktyki
  • Skąd się bierze entuzjazm i zaangażowanie?
  • Motywatory i demotywatory
  • Rodzaje motywacji
  • Podstawy psychologii pozytywnej w konteście motywowania - przegląd najnowszych badań

  2. Koncepcje motywacyjne w praktyce urzędu
  • Aktywne słuchanie swoich pracowników – wywiad motywacyjny
  • Czynniki motywujące i demotywujące wg F. Herzberga
  • Rozumienie potrzeb pracowników urzędu jako drogowskaz w wyborze sposobów motywowania wg A. Maslowa
  • Prawa motywowania wg R.Denny’ego w urzędzie

  3. Droga rozwoju pracownika w urzędzie
  • Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika
  • Analiza zespołu pod kątem poziomu gotowości zadaniowej pracowników (R1-R4)
  • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika
  • 4 stopnie nabywanie nowych kompetencji

  4. Czynniki sukcesu w pracy kierownika urzędu
  • Dyrektywność czy orientacja na relacje z ludźmi?
  • Umiejętność diagnozy etapu rozwoju pracownika
  • Elastyczność i efektywność stosowanego stylu zarządzania

  5. Sytuacyjna teoria zarządzania K. Blancharda – indywidualizacja stylu zarządzania i motywowania
  • Praktyczna analiza stylów zarządzania i motywowania
  • Dostosowanie działań przełożonego do etapu rozwoju pracownika

  6. Coaching w urzędzie
  • Coachingowe narzędzia wydobywania potencjału i mocnych stron pracowników
  • Motywująca rola coachingowego stylu zarządzania pracownikami

  7. Feedback - motywująca rola informacji zwrotnej w kontakcie z pracownikiem
  • Zasady udzilenia feedbacku
  • Modele informacji zwrotnej FUKO, Z , Komunikat JA
  • Praktyczne działanie feedbacku w urzędzie

  8. Motywująca „krytyka” – cykl rozmów dyscyplinujących
  • Rozmowa korygująca
  • Rozmowa ostrzegawcza
  • Rozmowa informująca o podjęciu sankcji

  9. Autodiagnoza poziomu wypalenia zawodowego – wypełnienie kwestionariusza Maslach
  • Przebieg syndromu „burn out”
  • Wyczerpanie emocjonalne
  • Depersonalizacja
  • Brak poczucia osobistych osiągnięć zawodowych
  • Analiza i omówienie wyników testu

  10. Wypalenie zawodowe – diagnoza i środki zapobiegawcze
  • Wypalenie zawodowe a rozwój pracownika w urzędzie
  • Etapy rozwoju pracownika w ujęciu zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda
  • Symptomy spadku motywacji u kompetentnego pracownika
  • Trzeci etap rozwoju pracownika jako pierwszy etap wypalenia zawodowego
  • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika

  11. Wpływ poziomu własnej motywacji na zarządzanie pracownikami urzędu
  • Określenie barier wewnętrznych i zewnętrznych, które utrudniają większe zaangażowanie się w pracę oraz sposobów ich przezwyciężania

  12. Budowanie automotywacji
  • Efektywna komunikacja z samym sobą: co działa na korzyść?  a co nas sabotuje?
  • Przeramowanie i jego wpływ na naszą skuteczność
  • Cel jako motywator:  jak go wyznaczać, definiować i mierzyć dlaczego jest konieczny?
  • Rama rezultatu – narzędzie coachingowe

  13. Spójność z samym sobą kolejne źródło motywacji
  • Poziomy neurologiczne w kontekscie pracy w urzędzie
  • Odkrywanie wewnętrznego poczucia sensu i celu naszych działań
  • Koło wartości  - narzędzie coachingowe

  14. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego
  • Zasady zarządzania energią wewnętrzną koncepcja Schwartz & Loehr
  • Sposoby angażowania się w pracę zawodową – konsekwencje i podatność na pojawienie się wypalenia
  • Synergia celów osobistych i zawodowych – „koło życia”
  • Rola wartości osobistych i zawodowych w miejscu pracy

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Wzrost satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy
  • Mniejsza rotacja pracowników w urzędzie
  • Wzrost zaangażowania pracowników w pełnione obowiązki
  • Kształtowanie kultury organizacyjnej
  • Wzrost efektywności pracowników
  • Lepsza obsługa klientów urzędu

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Poszerzenie wiedzy na temat czynników motywujących i demotywujące pracowników w urzędzie
  • Rozwój umiejętności dostosowania sposobów motywowania do potrzeb i etapu rozwoju pracownika
  • Nabycie umiejętności diagnozowania swojego zespołu i określania do których pracowników i w jakiej sytuacji powinienem zastosować coachingowy styl zarządzania;
  • Wzrost świadomości interweniowania w sytuacjach wymagających poprawy pracy podwładnego i prowadzenia rozmów dyscyplinujących
  • Nauczenie się stosowania w codziennej pracy skutecznych metod motywowania pozafinansowego
  • Rozwój umiejętności prowadzenia motywujących rozmów z pracownikami urzędu
  • Przyrost wiedzy na temat zmniejszania ryzyk wypalenia zawodowego w urzędzie
  • Możliwość przeanalizowanie własnego poziomu zaangażowania i jego wpływu na motywację pracowników.
  • Rozwój umiejętności komunikacyjnych  takie jak aktywne słuchanie, zadawanie pytań otwartych, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Usprawnienie pracy własnej pracowników oraz poszczególnych działów
  • Lepsza atmosfera i komunikacja wewnątrz urzędu
  • Rozwój i zaangażowanie pracowników
  • Prewencja wypalenia zawodowego u pracowników urzędu

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Aleksandra Chomiuk

  Specjalista ds. szkoleń
  tel.: 505 273 485
  tel.: +48 (22) 266 08 42

  aleksandra.chomiuk@projektgamma.pl
  Aleksandra Chomiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.