Nigdy nie zmienisz swojego życia, jeśli nie zmienisz czegoś, co robisz na co dzień

Work-life balance

Szkolenia: Administracja Publiczna
Praca w administracji, życie prywatne - obie sfery wymagają równowagi między sobą. Work-life balanced przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, Szkolenie dostarcza pracownikom urzędu praktycznych rozwiązań, które pozwalają od razu wpływać na work-life balance.

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wsparcie pracowników urzędu w nabyciu wiedzy i rozwoju umiejętności zrównoważenia życia zawodowego i osobistego i zarządzania sobą w czasie, poprzez efektywne organizowanie, planowanie, wyznaczanie celów, ustalanie priorytetów, dostarczenie technik i narzędzi, które pozwolą na zwiększenie motywacji do ich zastosowania. Dzięki omówieniu idei work-life balance wzrośnie świadomość że praca jest jedną z elementów życia, a osiągnięcie harmonii w sferze zawodowej pozytywnie wpływa na poziom motywacji i efektywności, jakość relacji służbowych z przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi oraz ogólną atmosferę pracy.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Czym jest work life balance, równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym?
   • Definicja i istota koncepcji
   • Work life balance jako postawa pracodawcy
   • Work life balance jako postawa pracobiorcy
   • Ćwiczenie: „moja równoważnia”
   
  2. Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
   • Poziom indywidualny – co ja mogę zrobić aby zachować równowagę?
   • Poziom organizacji – co organizacja może zrobić, aby zapewnić równowagę swoim pracownikom? Jaki wpływ mają przełożeni na osiąganie równowagi przez swoich podwładnych?
   
  3. Obszary życia i powiązania pomiędzy nimi
   • Na różnych etapach życia pracownika
   • Na różnych etapach ścieżki kariery
   
  4. Rola odpowiedniego zarzadzania sobą w czasie w odnajdywaniu równowagi
   • Zarządzanie sobą w czasie czy zarządzanie czasem?
   • Wpływ osobistych celów i wartości na jakość zarządzania czasem
   • Ćwiczenie: Autodiagnoza własnych umiejętności zarządzania czasem.
   
  5. Poziom osobisty zarządzania czasem
   • Różnica między celem a wizją przyszłości
   • Różnica między planowaniem a zarządzaniem
   • Wzorce aktywności dobowej – tzw. Sowy i skowronki
   • Krzywa wydajności w poszczególnych godzinach
   • Sposoby zwiększenie efektywności w czasie jej spadku
   • Sposób umiejętnego układania planu dnia w zależności od własnej typologii
   
  6. Osobiste bariery utrudniające odpowiednie zarządzanie czasem
   • Bariery obiektywne
   • Bariery związane z przekonaniami (samospełniająca się przepowiednia)
   • Odwlekanie w czasie, perfekcjonizm, pracoholizm, zachowanie typu A
   
  7. Poziom zawodowy zarządzania czasem
   • Planowanie strategiczne / taktyczne / operacyjne
   • Metoda Kartezjusza (siatka odpowiedzialności, kryteria sukcesu, określenie terminu)
   • Sztuka definiowania celów (metoda SMART, zarządzanie przez cele)
   
  8. Pakiet technik wspomagających zarzadzanie sobą w czasie
   
  9. Skuteczne sporządzanie planów
   • Zasada Pareto
   • Praca z grafikiem dnia
   • Plan tygodniowy a plan miesięczny
   • Matryca Eisenhower’a
   
  10. Zmęczenie psychiczne i fizyczne
   • Zasoby poznawcze – definicja i rozumienie
   • Sposoby uniknięcia przeciążenia zasobów poznawczych
   • Stresor – definicja i rodzaje (wewnętrzny, zewnętrzny, fizyczny,    emocjonalny, ilościowy, jakościowy)
   • Ćwiczenie: stresory w pracy urzędowej
   
  11.  Sposoby unikania i neutralizacji stresorów
   • Dostrzeganie posiadanych zasobów walki ze stresorami
   • Sposoby poszukiwania nowych zasobów – wewnętrzne i zewnętrzne
   • Zmiana sposobów myślenia  - „od razu” a zmiana długotrwała
   
  12. Jeszcze zmęczenie czy już wypalenie?
   • Czym jest wypalenie zawodowe
   • Etapy wypalenia zawodowego
   • Rozpoznawanie wypalenia zawodowego + autodiagnoza

  13. Metody prewencji przed wypaleniem zawodowym

  14. Podsumowanie szkolenia
   • Karta SSC
   • Start – co zacznę stosować?
   • Continue – co będę kontynuował/-a?
   • Stop – czego zaprzestanę?
   • Wnioski
    • Na poziomie indywidualnym
    • Na poziomie grupy

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • wzrost satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy
  • lepsza i szybsza  obsługa klientów urzędu
  • mniejsza rotacja pracowników w urzędzie
  • wzrost zaangażowania pracowników w pełnione obowiązki

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • wzrost wiedzy na temat istotności oraz sposobów zrównoważenia życia prywatnego i zawodowego
  • lepsze planowanie i zarządzanie swoim czasem
  • wzrost efektywności pracy
  • rozwój umiejętności wyznaczania celów i priorytetów
  • wzrost efektywności pracy
  • wzrost motywacji do pracy

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • usprawnienie pracy własnej pracowników oraz poszczególnych działów
  • szybsze ustalanie hierarchii zadań, wykonywanie obowiązków
  • prewencja wypalenia zawodowego u pracowników urzędu

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Aleksandra Chomiuk

  Specjalista ds. szkoleń
  tel.: 505 273 485
  tel.: +48 (22) 266 08 42

  aleksandra.chomiuk@projektgamma.pl
  Aleksandra Chomiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.