Sposobem na podejmowanie lepszych decyzji jest podejmowanie ich częściej

Agile – zwinne zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami - szkolenia

Zarządzanie projektami wg metodyki Agile jest dziś szeroko stosowane w praktyce zarządzania we wszystkich branżach. Zwinne zarządzanie projektami jest skuteczne dzięki koncentracji na odbiorcy usługi i szybkim reagowaniu na zmieniające się otoczenie projektu.

IDEA SZKOLENIA

Jeśli wpiszemy w niezawodną wyszukiwarkę hasło „zwinne zarządzanie” (agile management), mechanizm zaproponuje nam ponad 200 tysięcy wyników. Trend zwinnego zarządzania opanował błyskawicznie cały świat i ogarnia coraz to nowe tereny, począwszy od start-upów po koncerny z długoletnią tradycją.

Zwinne metody zarządzania i prowadzenia biznesu, wymagają od organizacji i jej pracowników, ogromnej elastyczności, błyskawicznego reagowania na zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym i w odniesieniu do reagowania na potrzeby klienta.

Każda branża jest w tej chwili wyjątkowa, a od pracowników firm wymaga się nie tylko uważności w realizacji procesów, ale i kreowania innowacji poprzez współpracę, budowania dialogu z otoczeniem, zespołowej pracy nad ulepszeniami, koncentrując się na potrzebach klientów.

Te oczekiwania wymagają jeszcze efektywniejszej umiejętności uzyskiwania synergii z otoczeniem, aby skutecznie implementować rozwiązania oferujące maksymalną korzyść biznesową.

Twórcy Agile manifesto wskazali obszary tworzenia zwinnych innowacyjnych rozwiązań.

Agile

Założenia te stały się fundamentem wielu nowych inicjatyw i inspirują ludzi i organizacje na całym świecie, aby poszukiwać i w duchu dialogu, pracować nad rozwiązaniami, które zwiększą jakość życia i dostarczają klientom rozwiązań jak najściślej dopasowanych do ich potrzeb.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Rozpoczęcie szkolenia i wstęp do tematu

  2. Filozofia Agile vs metodyki Traditional Project Management

  • Czym jest Agile?
  • Od czarnego Forda do Agile manifesto – krótka historia dążenia świata do zwinności
  • 12 filarów zwinnego zarządzania
  • Proste w założeniu, trudne we wdrożeniu - co stoi na drodze do zwinnego zarządzania projektami?

  3. Lekkie i pełne podejścia Agile, czym się różnią i kiedy powinniśmy je stosować

  • Podejścia zajmujące się rozwojem produktu:
   • SCRUM
   • Kanban
   • Lean
   • XP
  • Podejścia zajmujące się całymi projektami:
   • DSDM
   • Prince2 Agile
   • SAFe
  • Korzyści i wady stosowania różnorodnych podejść Agile

  4. Podejście DSDM ®

  • Filozofia
  • Proces i cykl życia projektu
  • Pryncypia
  • Zmienne projektowe
  • Praktyki

  5. SCRUM - podejście zunifikowane:

  • Założenia i wskazówki SCRUM GUIDE 2107
  • Słownik wyrażeń scrumowych
   • Wartości
   • Pryncypia
   • Artefakty
  • Ważne terminy

  6. Zwinne zespoły – role i struktury przedsięwzięć Agile

  • Struktury zespołów projektowych w podejściach SCRUM i DSDM
  • Ko jest kim i za co odpowiada – definicje i zakres odpowiedzialności zespołów Agile
  • Szczególna rola biznesu w podejściu Agile
  • Współpraca z klientem, jako jeden ze zwinnych pryncypiów
  • Zasady pracy zespołów zwinnych – organizacja pracy i filozofia

  7. Skrzynka narzędziowa zwinnego kierownika projektu

  • Określanie zakresu i definiowanie wymagań (MUST; Backlog, User Stories)
  • Narzędzia priorytetyzacji (Planning Poker; MoSCoW)
  • Planowanie (Plan Dostarczania, Planowanie Wydań)
  • Iteracje i rozwój ewolucyjny (timeboxy, sprinty)
  • Komunikacja i zarządzanie wiedzą.
  • Testy i scalanie

  8. Podsumowanie warsztatu

  • Formuła SSC
   • Start – co wdrożę jako nową dobrą praktykę
   • Stop – czego zaprzestanę
   • Continue – co będę dalej stosował

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Szybsza adaptacja, gotowość do tworzenia kolejnych, nowych rozwiązań oraz projektów.
  • Lepsze przygotowanie do zarządzania w wymagającej rzeczywistości.
  • Szybsze i skuteczniejsze przeprowadzanie zmian.
  • Intensyfikacja rozwoju firmy dzięki kreatywnym i innowacyjnym działaniom.

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Rozwój dwóch grup kompetencji: osobistych, w tym elastyczności myślenia i otwartości na zmiany, kierowniczych, w tym zarządzania projektami.
  • Poznanie wybranych aspektów związanych ze zwinnymi metodami zarządzania projektami.
  • Przećwiczenie narzędzi i technik, które pozwolą efektywnie wprowadzać zmiany w firmie oraz zaadoptować podejście iteracyjne.

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Ujednolicenie oczekiwań i systemu monitoringu projektów.
  • Jasne zdefiniowanie ról i odpowiedzialności w projektach.
  • Możliwość korzystania z różnych, najbardziej adekwatnych podejść do realizacji przedsięwzięć.

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Patrycja Michałowska

  Front Desk Manager
  tel: 22 266 08 48
  tel. kom.: 505 273 550

  biuro@projektgamma.pl
  Patrycja Michałowska

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.