Lego Universum

Lego oznacza „baw się dobrze”. W świecie Lego dobra zabawa skłania do współpracy, innowacji, wymiany doświadczeń, podejmowania prób i zaangażowania. Projekty osadzone w Lego Uniwersum mają ogromy pozytywny ładunek emocjonalny oraz dają przestrzeń do eksperymentowania i zmiany.

Świat kloców Lego korzysta z efektu carte blanche – grupa zaczyna zabawę i naukę z czystą kartą. Uczestnik uwalnia się od swoich starych nawyków, schematów myślowych i trochę jak dziecko jest gotowy poznawać świat od nowa. Nasze projekty osadzone w Lego Uniwersum rozwijają kompetencje związane z efektywnością osobistą, przywództwem, pracują na przekonaniach i postawach. Każdy z nich przygotowany jest w formacie smart fun.

Projekty posiadają silny fun factor, bo aktywności są angażujące, a klocki kreują pozytywne emocje.

Powstałe w ten sposób doświadczenia, unaocznione zjawiska w powiązaniu z częścią warsztatową budują smart factor wydarzenia.

Poznaj nasze propozycje:

Stocznia kosmiczna Lego

Zadaniem uczestników będzie zbudować statki kosmiczne wg podanych kryteriów w określonym czasie. Sposób zarządzania przedsięwzięciem będzie odzwierciedlał sytuacje menedżerskie i związane ze współpracą.

Gra ma za zadanie wprowadzić uczestników w świat produkcji na bazie wcześniej opracowanego prototypu. Dzięki doświadczeniu uczestnicy będą mieli szansę na uświadomienie sobie, jak ważne jest każde stanowisko w osiąganiu celów organizacji. Ponadto uczestnicy poznają koncepcję zarządzania zorientowanego na rezultat dr. J Schoutena oraz dr. W van Beersa i wypracują możliwości zastosowania jej w swojej pracy.

Co osiągną uczestnicy dzięki uczestnictwu w tej grze?
 • Wiedzę o tym, jaki wpływ na osiąganie końcowego efektu pracy zespołowej mają komunikacja na każdym poziomie organizacji oraz jasność przekazu;
 • Świadomość, jak ważne jest dzielenie się wiedzą w organizacji;
 • Świadomość własnej roli w organizacji;
 • Świadomość zmian, jakie mogą zachodzić w organizacji;
 • Integrację zespołową;
 • Zaangażowanie i radość z uczestnictwa w wydarzeniu.

Wieża Babel

Uczestnicy staną przed wyzwaniem zbudowania wieży. Wieża z jednej strony będzie realnym projektem, z drugiej metaforą trudnego przedsięwzięcia oraz symbolem problemów komunikacyjnych. Dlatego budowniczy zmierzą się z trudem kształtowania zaangażowania i zaufania oraz dochodzenia do porozumienia. Dzięki tej grze uczestnicy przekonają się, jak ważnym etapem w procesie realizacji zadania lub projektu jest zaplanowanie działań i odpowiedniej komunikacji. Na bazie tego doświadczenia uczestnicy poznają koncepcję 5 dysfunkcji Lencioniego i nauczą się im przeciwdziałać (brak zaufania, strach przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności, brak dbałości o wyniki).

Co osiągną uczestnicy dzięki uczestnictwu w tej grze? 
 • Podniesienie świadomości, jak ważny jest dobrze dobrany cel zadania/projektu;
 • Podniesienie świadomości, jak ważna jest współpraca zespołowa;
 • Uświadomienie sobie, jak ważnym elementem jest wspólny język inwestorów, użytkowników, kierowników i zespołów wykonawczych;
 • Świadomość, jak ważny jest dobrze opracowany plan komunikacji;
 • Impuls do zmiany przekonań na proefektywnościowe;
 • Podniesienie świadomości własnej roli w osiąganiu celów zespołowych.

Budowa wyspy palmowej Dubaju

Wyspa w wielu kategoriach oceniana jest jako największe osiągnięcie inżynieryjne człowieka. Uczestnicy będą mieli za zadanie, korzystając z poznanej metodologii zarządzania projektami, przeprowadzić przedsięwzięcie w świecie Lego. Proces będzie obejmował wszystkie etapy życia projektu. W związku z tym uczestnicy muszą w procesie planowania realizacji wziąć pod uwagę zarządzanie ryzykiem – między innymi opracowanie mapy ryzyka związanej z budową wyspy. Gra w głównej mierze skierowana jest do osób zajmujących się zarządzaniem projektami oraz osób pracujących projektowo.

Co osiągną uczestnicy dzięki uczestnictwu w grze?
 • Wzmocnienie umiejętności pracy z matrycą ryzyka;
 • Świadomość rangi etapu określania ryzyka dla realizacji projektu;
 • Radzenie sobie z materializacją ryzyka;
 • Współpracę w zespole projektowym;
 • Możliwość oswobodzenia się z własnych nawyków projektowych;
 • Szansę na wypracowanie nowych sposobów pracy w projekcie.

Lego® Mindstorm Robots

Zdalnie sterowane roboty Lego – można je zaprojektować, zaprogramować, zbudować, kierować nimi i wykonywać zadania. Roboty mogą być wyposażone w czujniki ruchu, podczerwieni i koloru. Mogą posłużyć do różnych zadań – od walk robotów, przez rozgrywki capture the box, po realizację wyzwań wymagających współpracy i współodpowiedzialności. Projekty wykorzystujące Mindstorm Robots poza dostarczeniem frajdy rozwijają kompetencje innowacyjności, współpracy i zarządzania projektami. Powstałe podczas warsztatu doświadczenie rodzi gotowość do zmiany i otwartość na poznawanie technik podnoszących efektywność osobistą uczestników.

Co osiągną uczestnicy dzięki uczestnictwu w grze?
 • Doświadczenie, które stanie się fundamentem wdrożenia nowej wiedzy, narzędzi, sposobów myślenia i działania;
 • Świadomość, jak ważne jest strategiczne podejście do pracy – cykl Deminga (Plan-Do-Check-Act);
 • Świadomość, czym jest współodpowiedzialność, czym jest stan flow w pracy (wysokie zaangażowanie i efektywność);
 • Integrację zespołową;
 • Umiejętności niezbędne do współpracy w zespole projektowym.

Mozaika Lego

Uczestnicy mają za zadanie zaprojektować i stworzyć mozaikę z klocków LegoTematem mozaiki mogą być wartości firmowe, zespołowe, zasady wypracowane podczas warsztatów. Wydarzenie jest zaprojektowane w taki sposób, aby dać uczestnikom przestrzeń na przemyślenie zarówno formy, jak i treści mozaiki. Proces jest poprzedzony treningiem kreatywności i myślenia out of box. W projekcie równie ważne są rezultat, jak i droga, która do niego prowadzi. Mozaika staje się symbolem spotkania – może być traktowana jako pamiątka albo ucieleśnienie zobowiązań powziętych podczas warsztatu. Mozaika Lego może być puentą spotkania dotyczącego modelów współpracy (dysfunkcje Lencioniego, turkusowe zespoły etc.), modelów zarządzania (mistrzostwo osobiste, leadership transformacyjny, przywództwo Zandera etc.) bądź też innych koncepcji użytecznych dla grupy.

Co osiągną uczestnicy poprzez uczestnictwo w projekcie?
 • Doświadczenie, które powiążą z koncepcjami zarządzania, przywództwa, efektywności osobistej;
 • Motywację do zmiany nawyków na bardziej efektywne sposoby myślenia i działania;
 • Przestrzeń na przemyślenie treści i sensu zasad organizujących życie zawodowe własne i najbliższego otoczenia;
 • Integrację zespołu;
 • Narzędzia wspomagające kreatywność i innowacyjność.

Mieliśmy przyjemność

PRACOWAĆ DLA:

Portfolio naszych realizacji:

Frajda budowania, wyzwanie współzależności, spektakularny efekt

Sesja warsztatowa, prowadzona na dużym poziomie energii, pozwalająca zbudować w uczestnikach otwartość na zmianę. Zadaniem uczestników będzie zbudować miasto. Złożona symulacja pozwala omówić koncepcję dysfunkcji Lencioniego w nawiązaniu doświadczeń „budowniczych”

Świat gier symulacyjnych, rozwijający kompetencje przywódcze i menedżerskie

Poznaj świat gier symulacyjnych stosowanych w team buildingach i warsztatach rozwoju kompetencji menedżerskich! Format edutainmentowy – przez rozrywkę do rozwoju!

Komponowanie jest jak gotowanie. Miesza się różne składniki, aby wyszedł smaczny utwór

Wymyślanie, budowanie, crash-testy – każdy pamięta tą radość z dzieciństwa. Co projektować i czym ? Sky is the limit! – od kloców lego, przez drewno, po specjalne systemy techniczne. Może być to pojazd, może konstrukcja albo urządzenie. Fajnie jest móc wybierać!

Komponowanie jest jak gotowanie. Miesza się różne składniki, aby wyszedł smaczny utwór

Projekt ten zbudowany jest wokół wspólnego dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia, jakim jest bezpieczne przetransportowanie „złotego jaja” przez wyznaczoną w terenie trasę, stanowiącą swoisty tor przeszkód.

Lego oznacza „baw się dobrze”. W świecie Lego dobra zabawa skłania do współpracy, innowacji, wymiany doświadczeń, podejmowania prób i zaangażowania. Projekty osadzone w Lego Uniwersum mają ogromy pozytywny ładunek emocjonalny oraz dają przestrzeń do eksperymentowania i zmiany.

Najciekawsze jest to czego nie widać…

„Transfer Ciemnej Materii” jest wielką metaforą zarządzania, komunikacji i współpracy między działowej w organizacjach. Uczestnicy będą mieli za zadanie skonstruować zaawansowane urządzenie półprzewodnikowe, aby dokonać na planecie Wenus transmisji ciemnej materii.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.