KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Lista Referencyjna – Administracja Publiczna
W ramach projektu, w obszarze zarządzania przez kompetencje udzielono 4 urzędom: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Katowicach, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Katowicach
zdjęcie - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Niniejszym informuję, iż firma Gamma sp.j. D. Didiuk i M. Wasilewski w okresie od 11 stycznia do 10 lipca 2011 r. na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zrealizowała usługę szkoleniowo-doradczą w zakresie zarządzania przez kompetencje i zarządzania przez cele w wybranych urzędach administracji rządowej. Całkowita wartość usługi wyniosła 468 000 zł brutto.

Usługa została zrealizowana w ramach projektu „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej” realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Działania 5.1. „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu, w obszarze zarządzania przez kompetencje udzielono 4 urzędom: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Katowicach, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Katowicach kompleksowego wsparcia doradczego i szkoleniowego obejmującego:
  • opracowanie modelu kompetencyjnego wraz z macierzą kompetencji i słownikiem kompetencyjnym zawierającym opis kompetencji i poziomów nasilenia kompetencji;
  • opracowanie narzędzi wspomagających implementację modelu zarządzania przez kompetencje (formularze ocen kompetencji, formularz wywiadu kompetencyjnego, przewodnik programów i inicjatyw rozwijających kompetencje);
  • przeprowadzenie sesji szkoleniowo-warsztatowych z zakresu zarządzania przez kompetencje;
  • przeprowadzenie pilotażu bilansu kompetencyjnego dla 80 stanowiska pracy w ww. urzędach;
  • wsparcie doradcze w zakresie przygotowania do przeprowadzenia bilansu kompetencyjnego (łącznie 22 godzin konsultacji w formie warsztatów) oraz, opracowanie poradnika w zakresie zasad prowadzenia bilansu kompetencyjnego.

W ramach projektu, w obszarze zarządzania przez cele udzielono Ministerstwu Skarbu Państwa kompleksowego wsparcia doradczego i szkoleniowego obejmującego:

  • analizę funkcjonującego w urzędzie modelu zarządzania z punktu widzenia zasad metody zarządzania przez cele:
  • przeprowadzenie 15 sesji szkoleniowo-warsztatowych nt. zarządzania przez cele (w tym 13 sesji dla kierownictwa urzędu);
  • realizację wsparcia doradczego dla pracowników urzędu w zakresie ustalania celów i weryfikacji poprawności wypracowanych celów.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów potwierdza należyte wykonanie usługi.

Gamma firma szkoleniowa roku. Zapraszamy do działu szkolenia otwarte gdzie znajdziesz szereg szkoleń związanych ze sprzedażą, rozwojem osobistym i rozwojem managerów. Mamy również dedykowany dział: szkolenia administracja ze szkoleniami dla sektora publicznego. Zobacz dział: szkolenia sprzedażowe

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zobacz nasze

referencje i case studies

Referencje

Projekty komercyjne

Referencje

Administracja publiczna

Referencje

Pełna lista referencyjna

Case studies

Zestawienie case studies

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.