Dzięki doświadczeniu rozwijamy kompetencje i rozumienie oczekiwań naszych Klientów

Case studies

Zestawienie case studies prezentuje nasze podejście do poszczególnych wyzwań rozwojowych, a także realizowane szkolenia biznesowe. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami.
BSH – cykl szkoleń obejmujących warsztaty: „Efektywna komunikacja” i „Sztuka przekonywania”
Na przestrzeni roku 2017 i 2018 mieliśmy przyjemność realizować szkolenia z zakresu komunikacji i perswazji dla BSH.
GRUPA ŻYWIEC - Projekt dla sił sprzedaży i zakupów oraz działów wspierających: „Akademia negocjacji”
Akademia Negocjacji przygotowana dla wszystkich stanowisk w obszarze sprzedaży Grupy Żywiec powstała w celu wypracowania grupy kompetencji negocjacyjnych na dwóch poziomach: standard i ekspert.
VEOLIA - „Budowanie autorytetu i zarządzanie zespołem bez zależności służbowej”
Cykl warsztatów prowadzonych dla Inspektorów firmy Veolia w drugim i trzecim kwartale 2017r, jest doskonałą egzemplifikacją filozofii/strategii realizowania projektów szkoleniowych charakterystycznej dla Gammy.
Ministerstwo Finansów – „Leadership”
Każdy z realizowanych projektów szkoleniowych wnosi coś nowego. Nie ma dwóch takich samych szkoleń – jeśli nawet sugeruje to identyczny tytuł, jota w jotę taki sam program szkolenia, to wystarczy, że ten sam warsztat realizowany jest dla dwóch kolejnych grup – szkolenie nie będą identyczne. Ten oczywisty, ale jakże prawdziwy banał nasuwa się natarczywie, gdy mam określić, co wyróżniło spośród innych cykl szkoleń dla Ministerstwa Finansów z szeroko rozumianego zakresu przywództwa.
ARVATO BERTELSMANN Projekt w zakresie rozwoju umiejętności negocjacyjnych i retorycznych: „Umiejętności negocjacyjne i reagowanie na psychomanipulacje”
Projekt został przygotowany dla managerów odpowiadających za negocjacje z kluczowymi klientami spółki w obszarze międzynarodowym. Potrzeba rozwoju kompetencji negocjacyjnych wynika z doświadczeń  biznesowych, potwierdzających coraz wyższy poziom przygotowania partnerów biznesowych z różnych kręgów kulturowych do prowadzenia rozmów negocjacyjnych (kultura anglosaska, francuska, azjatycka, rosyjska).
Danfoss - Projekt menedżerski: „Akademia menedżera”
Projekt jest odpowiedzią na wnioski z DC oraz cyklicznego SOOP w organizacji potwierdzającego potrzebę rozwoju umiejętności negocjacyjnych pracowników odpowiadających za pozyskiwanie klientów i rozwijanie potencjału współpracy.
KONICA MINOLTA - Cykl szkoleń w zakresie obsługi klienta dla pracowników Centrum Obsługi Klienta oraz Inżynierów Serwisu
W odpowiedzi na potrzebę wypracowania standardów komunikacji w obsłudze klienta dla pracowników stacjonarnych i terenowych przygotowany został cykl szkoleń kompetencyjnych w zakresie bezpośredniej, telefonicznej i pisemnej obsługi klienta.
VEOLIA - Projekt menedżerski: „Budowanie autorytetu i zarządzanie zespołem bez zależności służbowej”
Cykl warsztatów prowadzonych dla Inspektorów firmy Veolia w drugim i trzecim kwartale 2017r, jest doskonałą egzemplifikacją filozofii/strategii realizowania projektów szkoleniowych charakterystycznej dla Gamma. Filary tej filozofii to dogłębna diagnoza potrzeb rozwojowych/szkoleniowych Klienta i projektowanie szkolenia „na miarę” w odwołaniu do zdefiniowanych w czasie diagnozy celów projektu.
DACHSER - Akademia Umiejętności Negocjacyjnych dla pracowników działu sprzedaży.
Projekt jest odpowiedzią na wnioski z DC oraz cyklicznego SOOP w organizacji potwierdzającego potrzebę rozwoju umiejętności negocjacyjnych pracowników odpowiadających za pozyskiwanie klientów i rozwijanie potencjału współpracy.
Smurfit Kappa - Projekt szkoleniowy skierowany do grupy handlowców
Projekt jest odpowiedzią na wnioski z DC oraz cyklicznego SOOP w organizacji potwierdzającego potrzebę rozwoju umiejętności negocjacyjnych pracowników odpowiadających za pozyskiwanie klientów i rozwijanie potencjału współpracy.
Zakłady mleczarskie Spomlek  - Projekt menedżerski: „moja rola menedżera”
Cykl szkoleń z zakresu zarządzania w całej mleczarni, miał na celu wsparcie menedżerów w wypracowaniu jednolitego stylu zarządzania – tak, żeby każdy pracownik miał świadomość, że menedżer pełni rolę lidera w realizacji zadań.
JLL – Efektywność osobista i multitasking
Cykl szkoleń dla JLL zakładał zwiększenie efektywności na poziomie osobistym oraz zespołowym oraz wypracowanie skutecznych narzędzi radzenia sobie z wielozadaniowością.
BSH - Szkolenie: „Wczoraj kolega dziś przełożony”
Tytuł szkolenia zrealizowanego dla BSH Polska jesienią 2016r doskonale oddaje jego cel: przygotowanie Współpracowników Firmy BSH, którym organizacja postanowiła powierzyć funkcje kierownicze (wyróżniając Ich tym samym z dotychczasowych Zespołów), do pełnienia funkcji menedżerskich.
DOEHLER – Zarządzanie sobą w czasie
Celem projektu było wyposażenie Pracowników działu Obsługi Klienta w narzędzia optymalizujące czas pracy zespołu.
ORLEN - Akademia sprzedaży
Cykl szkoleń z zakresu technik sprzedaży zrealizowany w drugim kwartale 2016r, a  adresowanych do Handlowców Autoryzowanych Dystrybutorów Orlen Oil, stanowi bardzo interesujący i wart rozważenia przykład motywacji Klienta,  przyczyn, dla których został wdrożony.
ENEA - Cykl szkoleniowy z obszaru negocjacji
Projekt szkoleniowy dla Enea Wytwarzanie zrealizowany w ostatnim kwartale 2016r pokazał jak ważne na rynku usług rozwojowych jest elastyczne podejście do specyficznych potrzeb Klienta – a w zasadzie umiejętność elastycznego połączenia realiów/wymogów biznesowych z potrzebami rozwojowymi Uczestników.
Deloitte - Budowanie autorytetu i wizerunku lidera
Współpraca Gammy z Deloitte dotyczyła działań rozwojowych dla pracowników szczebla menedżerskiego oraz tzw. Talentów w Organizacji (pracowników z potencjałem menedżerskim).
ALIOR BANK - Zarządzanie zespołem - sztuka delegowania i motywowania pracowników
Projekt skierowany był do menedżerów, kierujących zespołami o profilu sprzedażowym. Na etapie diagnozy potrzeb, uczestnicy wskazywali konieczność doboru stylu zarządzania do poziomu motywacji pracowników.
Samsung - Techniki prezentacji powered by Chunking
Szkolenie zostało przygotowane dla pracowników sił sprzedaży zajmujących się kontaktami z sieciami sprzedaży.
Poczta Polska - Zarządzanie zespołem - sztuka delegowania i motywowania pracowników
W projekcie szkoleniowym uczestniczyło ponad 200 pracowników wyższej kadry menedżerskiej Poczty Polskiej. Projekt skierowany był do dyrektorów regionalnych oraz dyrektorów działów sprzedaży.
Whirlpool - Przywództwo transformacyjne
Firma Whirlpool zgłosiła się do nas z prośbą o wsparcie w obszarze Przywództwa. W badaniu satysfakcji pracowników z pracy najsłabiej wypadała ocena leadershipu i umiejętności menedżerskich przełożonych.
Radio Eska - Zaawansowane techniki sprzedaży
Projekt dotyczył kilkunastu zespołów sprzedażowych. Każdy z zespołów działał lokalnie sprzedając kampanie reklamowe zarówno dla małych  przedsiębiorców, jak również do dużych sieci handlowych.
HSBC - Telesprzedaż, sztuka umawiania spotkań
Potrzebą biznesową Banku HSBC było zwiększenie liczby umawianych spotkań przez private bankerów. Grupa docelowa umawianych spotkań to najzamożniejsi Polacy – głównie przedsiębiorcy oraz menedżerowie najwyższego szczebla.
Seat - Finalizacja sprzedaży
Przed projektem szkoleniowym zostało postawione wyzwanie – podniesienie efektywności rozmów z Klietnami b2b (tzw. flota).
Ministerstwo Sprawiedliwości - Recognition - motywowanie przez uznanie
Projekt szkoleniowy zrealizowano dla grupy ok. 60 menedżerów średniej i wyższej kadry kierowniczej ministerstwa.
Lotnisko Modlin - Zarządzanie projektami wg PMI
Nad zarządzaniem projektami pracowaliśmy z klientem w trakcie czterech dwudniowych sesji. W trakcie już pierwszej z nich okazało się, iż również w tej firmie (jak w wielu innych) nie przykłada się zbyt dużej wagi do pierwszej fazy zarządzania projektami, jaką jest faza definiowania projektu.
LexisNexis - Rozmowy oceniające i podsumowujące
Szkolenie zostało zamówione przez Klienta jako przygotowujące do planowanej zmiany. Grupą dla której dedykowane było szkolenie była kadra kierownicza.
RWE Polska - Zaawansowane techniki sprzedaży B2B
Projektem zostały objęte całe siły sprzedaży. Poza szkoleniami uczestnicy brali udział również w działaniach follow up oraz coachingach.
Bre Bank - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking
Uczestnikami intensywnego treningu z obszaru prowadzenia trudnych spotkań i prezentacji biznesowych byli eksperci z pionu strategii. Treści i formuła treningu zostały przygotowane w oparciu o wywiady behawioralne z przełożonym i uczestnikami.
Benefit System - Obsługa klienta - komunikacja i asertywność w pracy z trudnym klientem
Firma Benefit System, zaprosiła Gammę do realizacji projektu, którego celem była poprawa jakości kontaktów pracowników back office z klientami zewnętrznymi, a także wewnętrznych.
Czerwona Torebka - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach
Czerwona Torebka to dynamicznie rozwijająca się ogólnopolska sieć pasaży handlowych. Ambitne plany, zakładające powstanie setek pasaży wymagały stworzenia zespołu negocjatorów zajmujących się zakupem gruntów pod nieruchomości.
ASMET - Budowanie autorytetu i wizerunku lidera
Grupa ASmet skupia trzy spółki: ASmet S.K.A., które rozpoczęło działalność w 1986 roku. Obecnie jest jednym z największych polskich przedsiębiorstw dostarczających elementy złączne, LS ASmet, która prowadzi działalność handlową i produkcyjną w zakresie elementów złącznych oraz Fabrykę Śrub BISPOL S.A.
EMMERSON - Budowanie zaangażowania
EMMERSON to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich firm na rynku nieruchomości, istniejąca od 1994 roku. Wizytówką firmy są wysokiej jakości usługi oparte na rzetelnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.
LexisNexis - Zarządzanie zmianą
Szkolenie zostało zamówione przez Klienta jako przygotowujące do planowanej zmiany. Grupą dla której dedykowane było szkolenie była kadra kierownicza.
PROFARM PS - Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem
Profarm PS (dawniej Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne PROFARM Sp. Z O. O.) to nowoczesna firma posiadająca 20 letnie doświadczenie na rynku logistyki farmaceutycznej.
Radio Eska - Fundamenty sprzedaży
Szkolenie było dedykowane dla nowo zatrudnionych doradców reklamowych.
TFI Skarbiec - Sprzedaż narracyjna
TFI Skarbiec dokonuje sprzedaży jednostek uczestnictwa poprzez zewnętrzną sieć sprzedaży – placówki bankowe, brokerów itp.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Obsługa klienta - komunikacja i asertywność w pracy z trudnym klientem
Ministerstwo Spraw Zagranicznych włączyło szkolenie Gammy do Akademii Korpusu Dyplomatycznego.
Whirlpool - Fundamenty sprzedaży
Szkolenie było pierwszym z cyklu. Pozwalało wyrównać poziom umiejętności pomiędzy pracownikami sprzedaży.
DCT GDAŃSK - Budowanie zaangażowania
DCT Gdańsk jest najnowszym i najnowocześniejszym polskim terminalem kontenerowym, który został oficjalnie otwarty w dniu 1 października 2007. DCT Gdańsk jest obecnie najszybciej rozwijającym się terminalem w kraju.
Whirlpool - Recognition - motywowanie przez uznanie
Gamma rozpoczęła współpracę z firmą Whirlpool w roku 2009. Firma Whirlpool zgłosiła się do nas z prośbą o wsparcie w obszarze Przywództwa. W badaniu satysfakcji pracowników z pracy relatywnie najniżej wypadała ocena leadershipu i umiejętności menedżerskich przełożonych.
Media Saturn Holding Polska - Rozmowy oceniające i podsumowujące
Projekt szkoleniowy dla firmy Media Saturn Holding Polska, właściciela marek Media Markt i Saturn zakładał wzmocnienie nowych kompetencji managerskich kierowników w ramach ewolucyjnej zmiany zachodzącej w Organizacji.
Media Saturn Holding Polska - Zarządzanie zmianą
Projekt szkoleniowy dla firmy Media Saturn Holding Polska, właściciela marek Media Markt i Saturn zakładał wzmocnienie nowych kompetencji managerskich kierowników w ramach ewolucyjnej zmiany zachodzącej w Organizacji.
Browar Konstancin - Przywództwo transformacyjne
Podwarszawski browar został przejęty przez nowych właścicieli w czasach, kiedy prawie 99% rynku zajęte było przez wielkie koncerny piwne takie jak Kompania Piwowarska, grupa Żywiec lub Carlsberg.
Hydrex - Telesprzedaż, sztuka umawiania spotkań
Hydrex to firma z branży farmaceutycznej, uznany producent odczynników laboratoryjnych. Jeden z kanałów sprzedaży to sprzedaż telefoniczna do aptek.
EMMERSON - Zaawansowane techniki sprzedaży
System wsparcia sprzedaży objął grupę ponad stu pracowników sił sprzedaży. Projekt trwał 8 miesięcy. Pracownicy sił sprzedaży wzięli udział w 4 dwudniowych szkoleniach.
Radio Eska - Sprzedaż narracyjna
Radio Eska jest Klientem Gammy od lat. Jednym z obszarów współpracy był kompleksowy cykl szkoleniowy dla sił sprzedaży. Jeden z etapów akademii bazował na sprzedaży narracyjnej.
Kancelaria Sejmu - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne
Szkolenie zostało przygotowane dla pracowników działu personalnego oraz kadr i płac. 8 osobowy zespół oczekiwał narzędzi pozwalających zarządzać stresem – mobilizować się w sytuacji wyzwania, obniżać poziom stresu po pracy.
TFI Skarbiec - Zaawansowane techniki sprzedaży B2B
Szkolenie było dedykowane dla grupy menedżerów sprzedaży. Każdy z nich realizuje plany sprzedażowe poprzez wspieranie sprzedaży pracowników banków.
LexisNexis - Fundamenty sprzedaży
Szkolenie zostało zorganizowane jako pierwsze od wielu lat. W założeniu miało dać odpowiedź czy inwestowanie w szkolenia jest właściwym kierunkiem rozwoju działu sprzedaży.
EMMERSON - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach
Jednym z kilku realizowanych dla firmy projektów był System wsparcia sprzedaży. W  ramach przedsięwzięcia wszyscy pracownicy sprzedaży wzięli udział w dwóch dwudniowych szkoleniach z obszaru negocjacji.
Deloitte - Radzenie sobie z psychomanipulacją w negocjacjach
Szkolenie z negocjacji jest częścią dużego projektu szkoleniowego – zaplanowane na ponad półtora roku. Projekt obejmuje zarówno kadrę menedżerską, jak również siły sprzedaży.
Armada Fleet Managment S.A. - Windykacja należności
Uczestnicy Firmy Armada Fleet Managment S.A.  działającej na rynku wynajmu długoterminowego od 1997 roku. Od wielu lat Armada FM zajmuje czołowe pozycje w rankingach firm z branży car fleet.
Ziołopex - Techniki prezentacji powered by Chunking
Szkolenie zostało przeprowadzone dla całych sił sprzedaży firmy Ziołopex. Celem postawionym przed szkoleniem było wykreowanie ambasadorów produktów Ziołopex (określone linie przypraw).
First Data - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking
Szkolenie było dedykowane dla grupy specjalistów, menedżerów oraz przedstawicieli działu sprzedaży. Pracownicy firmy zostali dedykowani na szkolenie w oparciu o analizę luk kompetencyjnych oraz rekomendację przełożonych.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Techniki prezentacji i autoprezentacji powered by Chunking
Szkolenie dla specjalistów związanych z realizacją programów unijnych MKiDN dotyczyło obszaru wystąpień publicznych i tworzenia prezentacji Power Point.
Asmet - Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
W ramach cyklu szkoleń podnoszących kompetencje menedżerów w firmie ASmet uczestnicy szkolenia Efektywna komunikacja i asertywność, otrzymali wiedzę dotyczącą zasad komunikowania się, sposobów porozumiewania się oraz umiejętności stosowania asertywnego myślenia, mówienia i zachowania.
Kancelaria Sejmu - Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
W ramach przygotowań do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej Gamma rozwijała poprzez szkolenia miękkie kompetencje w wielu instytucjach rządowych i ministerstwach – między innymi w Kancelarii sejmu.
Sodexo - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne
Gamma jako strategiczny partner w obszarze HR realizowała szkolenia zarówno dla kadry menedżerskiej, sił sprzedaży jak i backoffice. Zarządzanie stresem było szkoleniem, w którym mogli uczestniczyć przedstawiciele wszystkich wymienionych grup.
Infosys - Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne
Szkolenie zostało przygotowane dla pracowników działu personalnego oraz kadr i płac. 8 osobowy zespół oczekiwał narzędzi pozwalających zarządzać stresem – mobilizować się w sytuacji wyzwania, obniżać poziom stresu po pracy.
Ministerstwo Finansów - Efektywne zarządzanie sobą w czasie
Uczestnikami szkolenia była wyższa kadra dyrektorska. Szkolenie było elementem większej akademii rozwijającej kompetencje menedżerskie.
TomTom - Efektywne zarządzanie sobą w czasie
Szkolenie było dedykowane menedżerom, który zajęli stanowiska kierownicze drogą awansu wewnętrznego. Zmiana specyfiki pracy – ze specjalisty na osoby zarządzające wymagała poznania nowych technik zarządzania zespołem oraz własnym czasem.
Asmet - Innowacyjność i kreatywność
W ramach rok trwającej Akademii Zarządzania, odbył się dwudniowy warsztat z innowacyjności. Decyzja o rozwijaniu tej umiejętności podjęta została ze względu na przekonanie, iż w czasach kryzysu gospodarczego jest to jeden z filarów przywództwa.
Urząd miasta Ostrołęka - Sztuka savoir vivre
Podczas szkolenia Urzędnicy mieli okazję zapoznania się z ogólnymi zasadami savoir vivre. Uczestnikom przekazano wiedzę i umiejętności dotyczące odpowiedniego zachowania w określonych sytuacjach, tak codziennych, jak i w szczególnych momentach (przyjęcia, konferencje).
Atlantic Fund Services - Sztuka savoir vivre
Projekt szkoleniowy firmy Gamma w głównej mierze miał za zadanie przedstawić filozofię kultury organizacyjnej.
Sodexo
Celem było pokazanie rangi pracownika produkcji w firmie gastronomicznej: kucharze i szefowie kuchni byli przekonani, że ich rola w Organizacji jest marginalna, tj. nie mają bezpośredniego wpływu na obsługę klienta. Cała uwaga i opinia klienta spoczywa na kelnerach, pracownikach kas. To kelnerzy i kasjerzy zbierają pochwały, jeśli pojawiają się uwagi krytyczne klienta – wtedy obarczają tymi uwagami kucharzy, mówiąc klientowi, że winę ponosi kuchnia.
CUPT
Projektem objęci byli wszyscy pracownicy CUPT (także kadra zarządzająca i top management). Celem było zorientowanie na obsługę klienta w Instytucji, w trakcie procesów związanych ze zmianą kultury organizacyjnej.
Innogy
Projekt zakładał zmianę sposobu postrzegania kultury organizacyjnej INNOGY w kierunku kreatywności i innowacyjności. Projektem objęte były zespoły bardzo różnorodne ze względu na wiek (multigeneracyjne) oraz staż pracy w Innogy.
Jula
Celem projektu było wdrożenie liderów salonów JULA do nowej roli, jaką będą pełnić w Organizacji, funkcji trenerów wewnętrznych. Głównym zaś zadaniem trenerów wewnętrznych jest odpowiedzialność za obszar szkoleń sprzedażowych oraz egzekwowanie standardów sprzedażowych i obsługowych od doradców klienta.
Polskie Radio Rzeszów
W maju 2017 roku Gamma zrealizowała szkolenia we współpracy z Polskim Radio, oddziałem w Rzeszowie. Celem projektu było wzmocnienie pracowników Polskiego Radia w obszarze sprzedaży, szczególnie zaś aktywnego pozyskiwania reklamodawców oraz sztuki telefonicznego umawiania spotkań.
Lafarge
W ramach współpracy Gammy z Lafarge zrealizowano akademię „efektywności osobistej” na którą składały się szkolenia z zakresu „Zarządzania sobą w czasie” oraz „Zarządzania stresem”. Szkolenia poprzedzone były zogniskowanymi wywiadami z Uczestnikam. Pozwoliło to trenrom poznać oczekiwania grup oraz poznać typowe sytuacje z miejsca pracy, które: wywołują silny stres, powodują niejasność w wyborze priorytetów oraz utrudniają organizację i efektywność .
Veolia
Gamma we współpracy z Grupą Veolia zrealizowała akademię poświęconą zagadnieniom związanym z zarządzaniem stresem. Projektem objęci byli wszycy pracownicy Grupy: Top Management, kadra menedżerska, pracownicy biurowi oraz pracownicy produkcyjni.Programy szkoleń każdorazowo były modyfikowane oraz dostosowywane do wyzwań, jakie stoją przed każdą grupą Pracowników.
Lotos Kolej
Projektem objęci byli dyspozytorzy pracujący w Lotos Kolej, szkolenia miały zasięg ogólnopolski. Celem projektu było przeszkolenie dyspozytorów z efektywności osobistej i sztuki multitaskingu. Praca dyspozytora jest bardzo odpowiedzialna, łączy w sobie bardzo wiele kompetencji. Kluczowymi obszarami są: umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością, pracą w systemie 12 h oraz umiejętność sprawnego „przełączania” się między zadaniami.

Zobacz w dziale:

Pełna lista referencyjna

Mieliśmy przyjemność i satysfakcję pracować dla:

Gamma realizuje usługi rozwojowe w następujących liniach produktowych: szkolenia kompetencyjne i treningi mentalne, team building i edutainmnet, szkolenia eksperckie (tzw. twarde), doradztwo i badania HR.
Lista Referencyjna - Projekty Komercyjne
Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice
Doświadczenie, znajomość branż, kultur organizacyjnych, wyzwań towarzyszących organizacjom i poszczególnych zespołów kształtuje się w realizacjach projektów. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty szkoleniowe poświadczone referencjami:
Lista Referencyjna - Administracja Publiczna
Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice
Administracja rządowa, publiczna i samorządowa ma unikalną charakterystykę. Znajomość tej specyfiki, doświadczenie w realizacji projektów dla Ministerstw, Organów centralnych i terenowych, w tym JST  kształtowaliśmy realizując poniższe projekty, potwierdzone referencjami:
Case studies
Dzięki doświadczeniu rozwijamy kompetencje i rozumienie oczekiwań naszych Klientów
Zestawienie case studies prezentuje nasze podejście do poszczególnych wyzwań rozwojowych, a także realizowane szkolenia biznesowe. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami.

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje
Recenzje książek
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.