Znamy i odpowiadamy na potrzeby administracji państwowej, rządowej i samorządowej

Szkolenia: Administracja Publiczna

Administracja publiczna ma inne wymagania i uregulowania niż biznes. Rozumiemy oczekiwanie, żeby szkolenia dla administracji publicznej uwzględniały charakterystyczne procesy, przepisy i tradycje urzędów. Szanując to dbamy o dostarczanie nowoczesnych technik, metodyk i narzędzi. Zapraszamy na szkolenia administracja publiczna!

Dział szkoleń dla administracji publicznej powstał w Gammie w wyniku potrzeby stworzenia linii szkoleniowych adresowanych i uwzględniających specyfikę urzędów administracji rządowej i samorządowej.  Przez ponad dekadę Gamma zdobywała doświadczenia w realizacji szkoleń miękkich i twardych dla większości ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, miast, powiatów i gmin.

Nasze linie rozwojowe to zarówno innowacyjne szkolenia dla administracji publicznej  (Agile, Design Thinking, Turkus, Gallup) jak i klasyczne szkolenia, realizowane w dziesiątkach odsłon (obsługa klienta z niepełnosprawnością, delegowanie i motywowanie, IPRZ, komunikacja interpersonalna)

Administracja publiczna posiada swoją charakterystykę, uwarunkowania, a kultura organizacyjna urzędów różni się od biznesowej. Zgodnie z naszą misją „Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty” dbamy o to, aby proponowane przez nas metodyki, ćwiczenia, narzędzia były możliwe do zastosowania i skuteczne w rzeczywistości pracy urzędu.

Szkolenia administracja publiczna prowadzone są przez doświadczonych i sprawdzonych trenerów będących ekspertami w swoich dziedzinach, czego rezultatem są wysokie wyniki ankiet szkoleniowych, czołowe miejsca w rankingu firm szkoleniowych – 2016,2017,2018 oraz dziesiątki referencji i rekomendacji.

SZYBKA LISTA SZKOLEŃ:

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Szkolenie przedstawia pracownikom administracji publicznej temat równouprawnienia, dyskryminacji oraz mobbingu w kontekście polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej. Warsztat prowadzony z orientacją na wdrożenie realnych zmian w urzędzie.
Obsługa klienta z niepełnosprawnością
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Obsługa klienta z niepełnosprawnością
Szkolenie ma charakter mieszany - odnosi się do aktów prawnych oraz dostarcza umiejętności związanej z przestrzeganiem etykiety obsługi klienta z niepełnosprawnością. Szkolenie dla administracji publicznej - uwzględnia specyfikę pracy urzędów.
Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
Przeciwdziałanie wypaleniu w urzędzie, motywowanie w urzędzie to szkolenie, które wykorzystuje nowoczesne techniki odpowiadające współczesnym oczekiwaniom pracowników urzędów. Szkolenie wypalenie zawodowe zawiera treści sprofilowane pod kątem szkoleń dla administracji publicznej.
Ochrona danych osobowych w urzędzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Ochrona danych osobowych w urzędzie
Ochrona danych osobowych to nie tylko RODO, ABI, IODO. Systematyzujemy wiedzę na temat najnowszych przepisów, praktyczne rekomendacje. Nasz ekspert może sprofilować szkolenie do wymagania danego urzędu. Szkolenie z ochrony danych osobowych uwzględniające specyfikę administracji publicznej.
Szkolenie medialne - wystąpienia publiczne
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie medialne - wystąpienia publiczne
Szkolenie dla pracowników administracji, którzy występują przed dużymi grupami, prowadzą wystąpienia nagrywane, uczestniczą wywiadach, rozmowach z dziennikarzami. Szkolenie pozwala budować w oczach odbiorców zaufanie, autorytet, zwiększa siłę przekonywania.
Etyka i przeciwdziałanie korupcji
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Etyka i przeciwdziałanie korupcji
Etyka i przeciwdziałanie korupcji w pracy zwłaszcza w urzędach są ważnym punktem odniesieniu w planowaniu działań i podejmowaniu decyzji. Szkolenie łączy aspekty prawne z wiedzą na temat dobrych praktyk w urzędach. Szkolenie dla administracji publicznej ponieważ uwzględnia specyfikę pracy urzędów.
Rekrutacja i selekcja w urzędzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Rekrutacja i selekcja w urzędzie
Zjawisko rynku pracownika sprawia, że urzędy stają przed wyzwaniami rekrutacyjnymi - jak zachęcić wartościowych kandydatów do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Szkolenie dostarczy praktycznych narzędzi w duchu employee expirience ułatwiających ten cel.
KPA po nowelizacji
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
KPA po nowelizacji
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom najaktualniejszej wiedzy niezbędnej do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego KPA i biegłego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej. Szkolenie z KPA dla administracji publicznej - zapraszamy.
Prawo pracy
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Prawo pracy
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Prawo pracy z uwzględnieniem charakterystyki administracji publicznej.
IPRZ
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
IPRZ
Indywidualny Plan Rozwoju dla członka korpusy służby cywilnej. Może być to jedynie niewdzięczny obowiązek bądź spotkanie rozwojowe i moment do wymiany informacji między przełożonym i podwładnym. Szkolenie uwzględnia zarówno umiejętnościowe jak i prawne elementy zagadnienia. IPRZ dla administracji zapraszamy.
Work-life balance
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Work-life balance
Praca w administracji, życie prywatne - obie sfery wymagają równowagi między sobą. Work-life balanced przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, Szkolenie dostarcza pracownikom urzędu praktycznych rozwiązań, które pozwalają od razu wpływać na work-life balance.
Ewaluacja szkoleń w administracji publicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Ewaluacja szkoleń w administracji publicznej
Ocena efektywności szkoleń, ewaluacja firmy szkoleniowej pozwala zdobyć argumenty do prowadzenia dalszych działań rozwojowych, pozwala wyciągać wnioski, poprawiać obecne praktyki. Szkolenie dla administracji ponieważ uwzględnia charakterystykę szkoleń w urzędach.
E-PR i social media w nowoczesnej administracji publicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
E-PR i social media w nowoczesnej administracji publicznej
Wizerunek urzędu, PR urzędu w social media - to są wyzwania dla wszystkich urzędów. Wszystkie urzędy świadczą usługi dla ludności w sposób bezpośredni bądź pośredni. Od ich wizerunku zależy nastawienie potencjalnych klientów. Szkolenie budowanie wizerunku urzędu - zapraszamy!
Mind mapping w pracy w urzędzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Mind mapping w pracy w urzędzie
Mapa myśli to technika, którą łatwo się stosuje. Rozwija kreatywność, nadaje strukturę przemyśleniom, pozwala w łatwy sposób wrócić do wcześniejszych skojarzeń. Wykorzystywana do notatek, przygotowań, burzy mózgów, sesji kreatywnych. Szkolenie dla administracji publicznej. Zapraszamy
Projektowanie efektywnych szkoleń dla Administracji Publicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Projektowanie efektywnych szkoleń dla Administracji Publicznej
Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast niwelować deficyty Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy. HR może stać się naturalnym ambasadorem idei wspierania mocnych stron.
Gospodarowanie i obrót nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Gospodarowanie i obrót nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami
Całokształt przepisów prawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, z obrotem nieruchomościami. Przepisy Kodeksy Cywilnego dot. nieruchomości. Uwzględnia uwarunkowania administracji publicznej.
Ochrona gruntów rolnych i leśnych i elementy ochrony przyrody (zadrzwień i zakrzaczeń) - aktualne zmiany prawne
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Ochrona gruntów rolnych i leśnych i elementy ochrony przyrody (zadrzwień i zakrzaczeń) - aktualne zmiany prawne
Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom konsekwencji zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w procesie planowania przestrzennego i działalności inwestycyjnej w gminach i gruntowne zapoznanie się ze zmienionymi przepisami.
Zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie  nowego pakietu unijnych rozwiązań legislacyjnych -RODO/GDPR (25.05.2018r.)
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie  nowego pakietu unijnych rozwiązań legislacyjnych -RODO/GDPR (25.05.2018r.)
Ochrona danych osobowych to nie tylko RODO, ABI, IODO. Systematyzujemy wiedzę na temat najnowszych przepisów,  praktyczne rekomendacje. Nasz ekspert  może sprofilować szkolenie do wymagania danego urzędu. Szkolenie z ochrony danych osobowych uwzględnia specyfikę administracji publicznej.
Wywłaszczenia / ograniczenia – postępowanie, kwestie formalne odszkodowań oraz wycena nieruchomości
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wywłaszczenia / ograniczenia – postępowanie, kwestie formalne odszkodowań oraz wycena nieruchomości
Szkolenie uwzględnia specyfikę administracji publicznej. Uczestnicy poznają najnowszą praktyką oraz orzecznictwo dotyczące wywłaszczeń, ograniczeń odszkodowań oraz wyceny nieruchomości., weryfikacji operatów szacunkowych jako dowodów w postępowaniu administracyjnym.
Procedury egzekucji administracyjnej  w praktyce
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Procedury egzekucji administracyjnej  w praktyce
Szkolenie ma na celu omówienie  nowelizacji procedury egzekucyjnej ( data wejścia w życie 1 lipiec i 8 wrzesień 2016r.) oraz zaznaczyć kolejne wielkie zmiany nad którymi pracuje ustawodawca a które mają całkowicie zmienić obraz aktualnej egzekucji administracyjnej ( zmiana wysokości opłaty wierzycielskiej z 5% na 10%, rozpatrywanie zarzutów wyłacznie przez wierzyciela itd)
Wykorzystanie design thinking do innowacji  w administracji publicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wykorzystanie design thinking do innowacji  w administracji publicznej
Wykorzystywanie najlepszych praktyk rynkowych do rozwoju pracowników administracji publicznej jest dziś realną potrzebą. Innowacyjne podejście do różnego rodzaju usprawnień, np. w zakresie obsługi klientów, może być źródłem satysfakcji nie tylko dla tego, kto musi załatwić określoną sprawę, ale również dla samego urzędnika z wykonywania wartościowej pracy.
Sytuacje kryzysowe - zarządzanie wizerunkiem organizacji
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Sytuacje kryzysowe - zarządzanie wizerunkiem organizacji
Szkolenie ma na celu przygotowanie zarówno organizacji, jak i poszczególnych jej pracowników do reagowania  na sytuacje kryzysowe.
Podstawy tworzenia efektywnych analiz i raportów za pomocą narzędzi analitycznych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Podstawy tworzenia efektywnych analiz i raportów za pomocą narzędzi analitycznych
Za pomocą raportów i analiz tematycznych przekazywane są wiarygodne, konkretne informacje i dane, które przedstawiane są w sposób dostosowany do oczekiwań i potrzeb odbiorcy, aby umożliwić mu osiąganie zakładanych celów oraz podejmowanie świadomych decyzji.
Savoir Vivre i Protokół Dyplomatyczny w Administracji Publicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Savoir Vivre i Protokół Dyplomatyczny w Administracji Publicznej
Coraz powszechniejszymi elementami pracy w administracji publicznej staje się dyplomacja i podstawowe zasady dotyczące protokołu dyplomatycznego. Znajomość protokołu pomaga zarówno w kreowaniu pozytywnego wizerunku ale jest przydatne w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych.
Warsztaty poprawności językowej dla administracji publicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Warsztaty poprawności językowej dla administracji publicznej
Zredagowane pisma są wizytówką urzędu oraz wskazówką w jaki sposób interpretować intencje urzędników. Warsztaty poprawności językowej dla administracji dają szereg praktycznych wskazówek i rekomendacji do zastosowania na co dzień.
Zarządzanie projektami w Administracji Publicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie projektami w Administracji Publicznej
Wiele organizacji administracji publicznej zdaje sobie sprawę z potrzeby rozwinięcia wśród pracowników kompetencji zarządzania projektami i wprowadzenia określonych standardów w tym zakresie do pracy operacyjnej.
Pierwsza ocena i ocena okresowa w służbie cywilnej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Pierwsza ocena i ocena okresowa w służbie cywilnej
Szkolenie uwzględniające charakterystykę administracji publicznej. System ocen to niezwykle ważne narzędzie służące obiektywnej ewaluacji kompetencji poszczególnych pracowników urzędu oraz poprawie efektywności pracy jak i lepszemu podejmowaniu decyzji kadrowych.
Zarządzanie zmianą w administracji publicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie zmianą w administracji publicznej
Opór w zmianie jest naturalnym zjawiskiem - nie tylko w urzędzie. Można nim zarządzać, obniżać jego skalę, kierunkować energię w stronę pozytywnych efektów. Szkolenie zarządzanie zmianą dla administracji publicznej dostarcza sprawdzonych narzędzi uwzględniając specyfikę urzędu.
Zarządzanie rozwojem pracowników w Urzędzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie rozwojem pracowników w Urzędzie
Administracja publiczna ma swoją charakterystykę. Skuteczne zarządzanie rozwojem w urzędzie musi ją uwzględniać. Korzystamy ze sprawdzonych i efektywnych narzędzi rozwoju urzędników podczas szkolenia z zarządzania rozwojem dla administracji.
Talenty i mocne strony – Gallup w urzędzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Talenty i mocne strony – Gallup w urzędzie
Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast poszukiwać deficytów pracowników i poświęcać energię na ich niwelowanie Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy.
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
Oczekiwania klientów Urzędów rosną wraz z ich doświadczeniami obsługi klienta w sklepach i punktach usługowych. To znów wymaga poznawania najnowszych technik obsługi klienta w urzędzie. Szkolenie jest praktyczne i dostosowane do realiów administracji publicznej.
Poprawność językowa w pismach urzędowych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Poprawność językowa w pismach urzędowych
Obecność błędów językowych w tekście na ogół źle świadczy o ich autorze. Poprawność językowa jest dla wielu ludzi świadectwem kultury, kompetencji i wykształcenia. Jej brak jest postrzegany jako przejaw ignorancji i braku szacunku dla odbiorcy.

Administracja publiczna ma inne wymagania i uregulowania niż biznes. Rozumiemy oczekiwanie, żeby szkolenia dla administracji publicznej uwzględniały charakterystyczne procesy, przepisy i tradycje urzędów. Szanując to dbamy do dostarczanie nowoczesnych technik, metodyk, narzędzi.

Przeszkoliliśmy kilkadziesiąt urzędów centralnych, samorządowych i instytucji państwowych. Innowacyjne szkolenia dla administracji publicznej i kompleksowe działania rozwojowe. Proponujemy szeroki wachlarz szkoleń dedykowanych pracownikom administracji publicznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z administracją publiczną, pozwoliło nam przedstawić Państwu propozycje tematów szkoleń, które są ściśle dostosowane do potrzeb, oczekiwań i specyfiki pracy administracji publicznej.

Co więcej, każdy zakres szkolenia, możemy na Państwa życzenie zmodyfikować, aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na indywidualne potrzeby szkoleniowe. Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie warsztatów w celu zapewnienia Państwu jak najefektywniejszego nabywania wiedzy oraz możliwości przećwiczenia omawianych tematów podczas zajęć.

Szkolenia Gamma prowadzone są przez doświadczonych i sprawdzonych trenerów będących ekspertami w dziedzinie z której prowadzą szkolenie, czego rezultatem jest zadowolenie uczestników szkoleń oraz pierwsze miejsce Gammy w rankingu firm szkoleniowych roku 2015 i 2016.

Zobacz w dziale:

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie
Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać
Wierzymy, że jest wiele dróg prowadzących do podniesienia efektywności menedżerów, a więc i organizacji. Metodyki, narzędzia, formaty szkoleniowe, proces rozwojowy  dobieramy kultury organizacyjnej. Zapraszamy na szkolenia menedżerskie (szkolenia dla kierowników).
Szkolenia zamknięte: Sprzedażowe
Uruchamiamy napęd sprzedażowy poprzez szkolenia
Dysponujemy szerokim portfolio  szkoleń sprzedażowych: od  podstawowych technik sprzedaży przez challanger sale po autorskie Seek&Sale Training. Propozycję uzupełniają szkolenia z negocjacji na kilku poziomach, szkolenie z obsługi klienta oraz zestaw szkoleń z wywierania wpływu, psychologii sprzedaży i psychomanipulacji. Zapraszamy!  
Szkolenia zamknięte: Efektywność osobista
Pozwalamy opuścić strefę komfortu w bezpieczny sposób i rozwinąć umiejętności
Szkolenia w tym obszarze eksplorują zarówno sferę zawodową jak i prywatną - w duchu life work  balanced. Moduły zaprojektowane są w taki sposób, aby uczestnicy budowali w sobie silną motywację do wprowadzenia zmiany i utrzymania jej na tyle długo by utrwaliła się na dobre. Zapraszamy - szkolenia z efektywności osobistej.
Szkolenia: Administracja Publiczna
Znamy i odpowiadamy na potrzeby administracji państwowej, rządowej i samorządowej
Administracja publiczna ma inne wymagania i uregulowania niż biznes. Rozumiemy oczekiwanie, żeby szkolenia dla administracji publicznej uwzględniały charakterystyczne procesy, przepisy i tradycje urzędów. Szanując to dbamy o dostarczanie nowoczesnych technik, metodyk i narzędzi. Zapraszamy na szkolenia administracja publiczna!

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.