Akademia Nowa efektywność na nowe czasy

Program

Szczegółowy program 3 szkoleń składających się na Akademie Nowa efektywność na nowe czasy: EFEKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA W ŚWIECIE VUCA, WSPÓŁPRACA I POROZUMIENIE W ŚWIECIE VUCA, ELASTYCZNOŚĆ W ŚWIECIE VUCA – KREATYWNOŚĆ W MYŚLENIU I INNOWACYJNOŚĆ W DZIAŁANIU

EFEKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA W ŚWIECIE VUCA

„Nasza inteligencja emocjonalna dochodzi do głosu, kiedy usuwamy z naszego życia opinie i przekonania wynikające z naszych lęków.”

W świecie VUCA znajdujemy mnóstwo sprzyjających temu stwierdzeniu faktów, które uruchamiają nas do pójścia dalej, świadomiej i jeszcze bardziej wzmocnionym w kontekście odporności psychicznej. W kontekście bycia bardziej efektywnym i świadomym swoich zasobów.

To do czego zaprasza poniższy warsztat to uruchomienie w sobie refleksji do działania, aby dalej ewoluować i przetrwać. Trzeba nauczyć się, jak umiejętnie odnaleźć się w sytuacjach, w których stajemy w obliczu przerastających nas faktów, zadań czy stresu życia codziennego.

Cele

 • Świadomość własnych emocji oraz obszarów wpływania na nie
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
 • Zarządzanie własną energią w świecie niepewności zmienności
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w stresie
 • Wzmacnianie odporności psychicznej

Program

1. Obszary wpływu na emocje własne i innych

2. Emocje jako źródło danych i informacji o sobie i innych

3. Empatia wobec siebie i ludzi wokół

 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji
 • Odzwierciedlanie emocji ludzi wokół nas
 • Komunikat ja jako wyrażanie siebie
 • Aktywne słuchanie jako narzędzie budowania porozumienia

4. Czym jest stres w czasie VUCA?

 • Objawy stresu – jak je rozpoznać i reagować?
 • Diagnoza stresorów i przeciwdziałania
 • Narzędzia zmniejszające poziom stresu i zapobiegające mu

5. Intuicja i emocja a szybkość i odwaga w decyzjach

6. Odporność psychiczna a podejmowanie ryzyka

 • Osobowość a odporność psychiczna
 • Narzędzia dojrzałości emocjonalnej

7. Motywacja do działania i zmiany – jak chcę się czuć?

 • Indywidualny plan rozwoju inteligencji emocjonalnej

Efekty:

 • Wzmocnienie samoświadomości o zarządzaniu własnymi emocjami
 • Wzrost odporności psychicznej w świecie VUCA
 • Rozwój umiejętności wspierania emocjonalnego innych
 • Stworzenie indywidualnego planu rozwoju własnej inteligencji emocjonalnej
 • Rozwinięcie postawy dojrzałości psychicznej w relacjach z ludźmi

Korzyści dla organizacji:

 • Większe zadowolenie i poczucie satysfakcji członków zespołu
 • Minimalizowanie reakcji zbyt emocjonalnych w kontekście zmiany i działania w  świecie VUCA
 • Budowanie zbiorowej odporności psychicznej
 • Wzmocnienie wizerunku organizacji dbające o „mental health” pracowników

Korzyści dla uczestnika

 • Zadbasz bardziej o siebie, nazywając i wzmacniając swoje emocje wspierające jednocześnie, nie ulegając naciskom, aby robić coś dla celów innych osób
 • Rozwiniesz postawę dojrzałości emocjonalnej jednocześnie wzmacniając swoją efektywność
 • Nauczysz się w większym stopniu działać bezstresowo i z większą koncentracją  na efekcie
 • Stworzysz indywidualny plan rozwoju własnej inteligencji emocjonalnej
 • Dowiesz się jak wykorzystać siłę stresu
 • Wzmocnisz swoją samokontrolę, samodyscyplinę i wytrwałość

Korzyści wspólne:

 • Rozwój umiejętności wspierania emocjonalnego innych
 • Rozwinięcie postawy dojrzałości psychicznej w relacjach z ludźmi
 • Poprawa atmosfery i procesów wewnątrz organizacji

ELASTYCZNOŚĆ W ŚWIECIE VUCA – KREATYWNOŚĆ W MYŚLENIU I INNOWACYJNOŚĆ W DZIAŁANIU

VUCA, czyli nowa rzeczywistość biznesowa, już dziś część przedsiębiorców walczy o przetrwanie swoich biznesów i utrzymanie miejsc pracy. Bardzo trudno oszacować, ile jeszcze ta niepewność potrwa, jak długo sytuacja związana z SARS-CoV-2 będzie powodować zmienność rynków surowców i wskaźników makroekonomicznych. Wiadomo, że w pewnym momencie na pewno sytuacja się wyklaruje i poprawi.

Najważniejsza dziś jest jednak elastyczność organizacyjna i kosztowa firmy, która ma obecnie decydujące znaczenie. Ta elastyczność organizacji to ludzie ją tworzący, którzy mogą umiejętnie działać w oparciu o kreatywność w myśleniu i innowacyjność w działaniu, dzięki czemu podnoszą jednocześnie i budują swoją przewagę konkurencyjną na rynku. To szkolenie pozwoli na dotknięcie powyższych zagadnień ze świadomością budowania efektywności jako systemu biznesowego.

Cele

 • Rozwijanie umiejętności myślenia poza schematem
 • Świadomość czym jest kreatywność i innowacyjność oraz jak je rozwijać u siebie i pracowników
 • Wzmacnianie odwagi do nieszablonowego myślenia i działania
 • Rozwijanie elastyczności w myśleniu i działaniu w VUCA

Program

1. Narzędzia rozwoju własnej kreatywności

2. Tworzenie kreatywnych zespołów – uruchamianie kreatywności u innych

3. Reakcje VUCA – jak je wzmacniać:

 • Wizja – kreowanie rozwiązań
 • Jasność przekazu - precyzja i zwięzłość wypowiedzi
 • Zrozumienie – otwartość umysłu
 • Zwinność – myślenie poza schematem

4. Przekonania ograniczającej i wspierające w rzeczywistości VUCA

5. Źródła motywacji do odwagi i kreatywności

6. Wartości innowacji

7. Ryzyko i odwaga w działaniu inaczej

8. Motywatory i demotywatory do innowacyjnego działania w VUCA

9. Efektywność biznesowa w VUCA

Efekty:

 • Wzrost świadomości konieczności wdrażania kreatywnego myślenia i innowacyjnego działania
 • Posiadanie wiedzy i narzędzi jak uruchomić kreatywność
 • Umiejętności wdrażania usprawniających innowacji
 • Wzrost odwagi do innowacyjnego podejścia i wyjścia poza schematy

Korzyści dla organizacji:

 • Szersze spojrzenie na budowanie efektywności organizacji oraz indywidualnej efektywności dzięki temu wzmacniając bardziej efekt synergii,
 • Wzrost świadomości konieczności wdrażania kreatywnego myślenia i innowacyjnego  działania
 • Wzmocnienie wizerunku organizacji nastawionej na innowacyjne działanie i kreatywne    myślenie
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej ze świadomością biznesową świata VUCA

Korzyści dla uczestnika

 • Zdobędziesz wiedzę na temat tego, jak wzmacniać swoją efektywność w oparciu o kreatywność i innowacyjność
 • Dowiesz się, jak wykorzystać i rozwijać swoją kreatywność, aby znaleźć szybsze i lepsze   rozwiązanie
 • Uświadomisz sobie, jaki wpływ na zwiększenie własnej efektywności ma otwartość na zmiany
 • Wzmocnisz swoją umiejętność podejmowania ryzyka i działania z odwagą
 • Świadomie podejmiesz decyzję co Tobie służy i wspiera w rzeczywistości VUCA

Korzyści wspólne:

 • Rozwinięcie partnerskiej umiejętności wdrażania usprawniających innowacji
 • Wzrośnie wspólna odwaga do podejścia innowacyjnego z wykorzystaniem  „Out of the box”
 • Poprawa jakości pracy opartej na zaufaniu i wspólnym rozumieniu wyzwać

WSPÓŁPRACA I POROZUMIENIE W ŚWIECIE VUCA

VUCA jest akronimem używanym przez wojsko amerykańskie w celu opisania ekstremalnych warunków w Afganistanie i Iraku. Jednak termin ten powstał wcześniej tuż po zimnej wojnie do opisania wszystkiego, co nie jest proste na poziomie strategicznym. Sytuacja obecna taka właśnie jest, trudna do skontrolowania, zarządzenia, uporządkowania.

Obecny czas wymaga od Nas dużo większego poziomu zwinności, współpracy w warunkach niepewności i aktywnego angażowania się a to powoduje, że na pierwszy plan wysuwa się podobnie jak w wojsku podczas konfliktu umiejętność współpracy i porozumienia. Warsztat ten odpowiada na pytania jak o te umiejętności dziś zadbać, jak je wzmocnić. Czym są wartości każdego z Nas dla Nas i jak przekładają się one na role jakie pełnimy w zespołach. Naszą największą potrzebą jest zrozumieć wyzwania jakie niesie ze sobą dzisiejszy świat zarówno na poziomem makroekonomicznym jak i lokalnym, aby to skutecznie osiągnąć potrzebujemy zwiększyć poczucie tożsamości zespołowej.

Cele

 • Zwiększanie świadomości korzyści ze współpracy zespołowej w czasach niepewności
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w świecie VUCA
 • Rozwijanie myślenia sieciowego i zależności występujących w świecie
 • Wzmacnianie postawy współzależności vs niezależności i hierarchiczności

Program

1. Świat VUCA a indywidualizm – zyski i straty dla biznesu

2. Zespołowość w świecie VUCA

 • Wartości wg Spiral Dynamics
 • Role wg Belbina
 • Współodpowiedzialność zespołowa wg S. Coveya

3. Komunikacja w zespole – Model T. Gordona

4. Różnorodność a efekt synergii – style komunikacji

5. Rozwiązywanie konfliktów wg modelu komunikacji transformującej

6. Narzędzia porozumiewania się w świecie niepewności

Efekty:

 • Wzrost świadomości o współzależności i motywacji do współpracy
 • Rozwijanie umiejętności wzajemnego wspierania się w zespole
 • Rozumienie wzajemnych powiązań w zespole, w całej organizacji, z rynkiem

Korzyści dla organizacji:

 • Wywieranie pozytywnego wpływu na kreowanie wzorców zespołowości w świecie VUCA
 • Szersze spojrzenie na efektywność organizacji i osiąganie efektu synergii
 • Rozwinie się umiejętność wzajemnego wspierania się w zespole

Korzyści dla uczestnika

 • Uświadomisz sobie, jaką posiadasz perspektywę zespołową i dzięki temu dobierzesz dla siebie oraz dla innych najlepiej odpowiadające systemy współpracy
 • Wzmocnisz swoje poczucie motywacji do współpracy i budowania współzależności
 • Nabędziesz umiejętności rozpoznawania swojej roli w zespole z poszanowaniem  wartości innych
 • Odpowiesz sobie na pytanie „Czyj to problem?” czyli jak nie wziąć na Siebie czyjejś małpy

Korzyści wspólne:

 • Wzmocnienie poczucia tożsamości zespołowej i budowania wspólnego systemu wartości
 • Wzrośnie świadomość wzajemnych powiązań w zespole i organizacji z rynkiem
 • Uruchomiona zostanie refleksja nt. roli i wpływu współodpowiedzialności za efektywność w świecie VUCA

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Zobacz w dziale:

Akademia Nowa efektywność na nowe czasy

Szczegółowy program 3 szkoleń składających się na Akademie Nowa efektywność na nowe czasy: EFEKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA W ŚWIECIE VUCA, WSPÓŁPRACA I POROZUMIENIE W ŚWIECIE VUCA, ELASTYCZNOŚĆ W ŚWIECIE VUCA – KREATYWNOŚĆ W MYŚLENIU I INNOWACYJNOŚĆ W DZIAŁANIU

Trenerzy są mocną stroną Akademii Nowa efektywność na nowe czasy

Wieloletni staż menedżerski, doświadczenie trenerskie w prowadzeniu setek dni szkoleniowych dla kadry kierowniczej powoduje, że trenerzy rozumieją wyzwania stojące przed uczestnikami i mogą zaproponować sprawdzone w praktyce rozwiązania.

Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice

Doświadczenie w szkoleniu kadry menedżerskiej liczmy w tysiącach dni szkoleniowych oraz dziesiątkach tysięcy kierowników i menedżerów różnego szczebla. Mieliśmy przyjemność pracować zarówno dla największych polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz mniejszych, rodzinnych przedsiębiorstw.

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.