Szkolenia z zakresu transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie

Prawidłowy przepływ towarowy wewnątrz przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element logistycznej działalności firmy, który pozwala na realizowanie założonych celów statutowych i sprzedażowych.

Gamma - Szkolenia z zakresu transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie


Szkolenia z zakresy transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie


Właściwa analiza, ocena oraz optymalizacja procesów transportu wewnętrznego musi być zgodna ze strukturą logistycznej organizacji firmy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz szkoleń dla ekspertów? Sprawdź nasze szkolenia z logistyki i transportu

Z zakresu logistyki
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Incoterms 2020, Intrast i inne.
Pełna lista szkoleń: szkolenia logistyka

Sprawdź również nasze szkolenia online


W celu poszerzenia swojej wiedzy z tego zakresu oraz zapoznania się z obszarem działania poszczególnych jednostek i działów przedsiębiorstwa istotne jest skorzystanie z tematycznie dopasowanego szkolenia Transport wewnętrzny zaczyna się bowiem już w momencie planowania całej jego polityki, czyli struktury organizacyjnej, funkcji i obowiązków każdej jednostki systemu, która powinna skutkować dokonaniem umiejętnej i obiektywnej oceny aktualnego stanu rzeczy.

Program szkoleń z transportu wewnętrznego dostarcza wiedzy na temat optymalizowania wszystkich procesów transportowych, jak i magazynowych, które zależą od obowiązującej struktury przedsiębiorstwa.

Wyszczególnić tutaj można sposoby organizowania dostaw, ich późniejszego załadunku i rozładunku, także przyjmowanie zleceń i dokonywanie wyboru najwłaściwszego środka transportu.

W logistyce wewnętrznej niezmiernie ważne jest zharmonizowanie wszystkich procesów zaopatrzeniowych, dystrybucyjnych i magazynowych, ponieważ od ich optymalizacji zależy prawidłowy przepływ towarowy eliminujący braki, jak i nadwyżki towaru w danej sekwencji łańcucha.

Transport wewnętrzny opiera się ponadto o znajomość właściwej specyfikacji wszystkich środków przewozu oraz zasad bezpieczeństwa podczas ich stosowania.

Racjonalne zarządzanie pojazdami również pod względem kosztów ich utrzymania, a także zastosowanie właściwych technik i koncepcji w logistyce wewnętrznego transportu firmowego stanowi kwintesencję całego szkolenia, którego celem jest nabycie umiejętności praktycznego manipulowania i zarządzania sprzętem transportowym w odniesieniu do rodzaju transferowanych towarów oraz specyfiki poszczególnych działów organizacyjnych całego przedsiębiorstwa.

Jak skutecznie i sprawnie zarządzać magazynem? Międzynarodowe prawo przewozowe - reklamacja i odszkodowania. Jak sprawnie windykować należności? Bezpieczeństwo prawnie w kontraktowaniu i realizacji usług transportowych. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu, logistyki i prawa!

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce możliwe było m.in. dzięki uchwaleniu tzw. specustawy drogowej. Jej głównym celem było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na realizacje inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych.
W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, w tym ustawa o aktach osobowych, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i polityki socjalnej. Akty prawne zostały znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe rozwiązania prawne. W artykule opowiemy o...
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa. W tym artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie przechowywania akt osobowych, w tym oświadczenia ZUS RIA.
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i...

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.