Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz procedury zmiany organizacji ruchu

Stała i tymczasowa organizacja ruchu. Zajęcie pasa drogowego w kontekście organizacji ruchu drogowego. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Prawo, teoria i praktyka.

Szkolenia - drogownictwo onlineotwartezamkniete
Stała i tymczasowa organizacja ruchu. Zajęcie pasa drogowego w kontekście organizacji ruchu drogowego. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Prawo, teoria i praktyka.
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Wykładowca prowadzi także symulowane przypadki w kontekście rozwiązań projektowych w dziedzinie podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Zrozumienie zasad wydania decyzji lokalizacyjnych,
 • Zrozumienie zasad wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnych,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Wykładowca prowadzi także symulowane przypadki w kontekście rozwiązań projektowych w dziedzinie podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Projektanci obiektów infrastruktury niedrogowej w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy decyzji lokalizacyjnych,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.

Dużą korzyść odniosą pracownicy organów administracji publicznej wydający zatwierdzenia projektów organizacji ruchu, wydający decyzje lokalizacyjne oraz wydający decyzje na zajęcie pasa drogowego oraz decyzje zezwalające na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

 

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Zrozumienie zasad wydania decyzji lokalizacyjnych,
 • Zrozumienie zasad wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnych,
 • Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Wykładowca prowadzi także symulowane przypadki w kontekście rozwiązań projektowych w dziedzinie podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Projektanci obiektów infrastruktury niedrogowej w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy decyzji lokalizacyjnych,
 • Inżynierowie drogownictwa,
 • Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • Wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu,
 • Organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej.

Dużą korzyść odniosą pracownicy organów administracji publicznej wydający zatwierdzenia projektów organizacji ruchu, wydający decyzje lokalizacyjne oraz wydający decyzje na zajęcie pasa drogowego oraz decyzje zezwalające na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

 

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

DZIEŃ 1

Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i tymczasowa organizacja ruchu. Procedury, prawo, teoria i praktyka.

1. Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach (organizacja ruchu drogowego).

2. Granice zarządzania ruchem na drogach publicznych i drogach wewnętrznych.

3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć „zarządzania drogą” i „zarządzania ruchem na drodze”.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

4. Projekty STAŁEJ organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

 • Charakterystyka projektów stałej organizacji ruchu.
  • projekt stałej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
   • Projekt stałej dla nowowybudowanej drogi (nowe drogi ekspresowe, nowe autostrady, nowe drogi gminne),
   • Projekt stałej dla przebudowanego odcinka drogi (generalny remont drogi, zmiana geometrii drogi),
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego pionowego znaku drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego poziomego znaku drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby lokalizacji zjazdów, chodników, miesc parkingowych w związku z nowopowstałą inwestycją deweloperską,
   • Projekt stałej dla obiektów, punktów i budynków wkraczających w pas drogi publicznej,
   • Projekt stałej dla reklamy/billboardy dla którego zarządca drogi publicznej wydał decyzję lokalizacyjną,
   • Projekt stałej dla sezonowego/całorocznego ogródka gastronomicznego,
   • Projekt stałej dla sezonowego/całorocznego stoiska handlowego,
   • Projekt stałej dla całorocznego kiosku handlowego.
  • zmienny projekt organizacji ruchu (po nowelizacji przepisów od 01 lipca 2016 roku),
  • projektowanie organizacji ruchu w strefach płatnego parkowania (problematyka oznakowania „wyznaczonych miejsc postojowych”),
  • projektowanie organizacji ruchu w strefach uspokojonego ruchu,
  • projektowanie organizacji ruchu w rejonie przejść dla pieszych,
  • projektowanie organizacji ruchu – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wymagania formalne dla projektu stałej organizacji ruchu
 • Kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu.
 • Stosowanie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w procedurze zmiany stałej organizacji ruchu.

5. Projekty STAŁEJ organizacji ruchu na drogach wewnętrznych (w tym drogach wewnętrznych gminnych na terenie miasta na prawach powiatu).

 • Drogi wewnętrzne gminne,
 • Drogi wewnętrzne prywatne,
 • STREFY RUCHU,
 • STREFY ZAMIESZKANIA,
 • STREFY DROGI WEWNĘTRZNYCH.

6. Projekty CZASOWEJ organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

 • Charakterystyka projektów czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
  • Roboty drogowe (generalne remonty, ZRID, przebudowy ulic, i inne),
  • Organizacja wjazdu na plac budowy i zaplecze budowy (A), tymczasowe zjazdy na plac budowy (B),
  • Prace dźwigu i pojazdów ciężkich w pasie drogi publicznej,
  • Remont elewacji budynku w ostrej granicy z drogą publiczną,
  • Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych(A), sieć ciepłownicza (B), energetycznych (C), teletechnicznych/telekomunikacyjnych (D),
  • Imprezy w pasie drogi publicznej,
  • Wystawy w pasie drogi publicznej,
  • Zajęcia miejsca postojowych i chodników (imprezy, zaplecze budowy, kontenery),
  • Happeningi, eventy i nagrania filmowe,
  • Studia telewizyjne, koncerty.
 • Wymagania formalne dla projektu czasowej organizacji ruchu
 • Kwalifikacja prawna projektów czasowej organizacji ruchu.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

7. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.

8. Pełnomocnictwo w procedure zmiany organizacji ruchu – czy jest wymagane zgodnie z przepisami.

9. Prawa autorskie do projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

10. Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej i czasowej).

 • Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu,
  • Opinie zarządcy drogi publicznej,
  • Opinie Policji,
  • Inne opinie,
  • Charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)
  • Wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu,
  • Rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,
 • Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
 • Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek
 • Odrzucenie projektu organizacji ruchu,
 • Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem)
 • Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.
 • Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.

11. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

12. Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu.

13. Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu, a odpowiedzialność organu administracji publicznej.

14. Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na drogach.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

15. Publiczny dostęp do zatwierdzanych projektów organizacji ruchu (uwarunkowania prawne i projektowe).

16. Rozwiązywanie spraw spornych w zakresie organizacji ruchu drogowego na linii projektant-zarządca drogi publicznej-organ zarządzający ruchem.

17. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.

18. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).

19. Minimalizacja ilości znaków drogowych – jak unikać „przeznakowania”?
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

20. „Zatwierdzenie” projektu organizacji ruchu a „wprowadzenie” projektu organizacji ruchu na drodze.

21. Wprowadzenie organizacji ruchu jako element składowy procedury zmiany organizacji ruchu.

22. Legalność znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście skutecznego wprowadzenia organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

23. Pojęcie „jednostki wprowadzającej organizację ruchu”.

 • „jednostka wprowadzająca” stałą organizację ruchu,
 • „jednostka wprowadzająca” czasową organizację ruchu,
 • „jednostka wprowadzająca” uproszczoną organizację ruchu,
 • „jednostka wprowadzająca” zmienną organizację ruchu.

24. Terminy wprowadzenia organizacji ruchu.

25. Termin wprowadzenia organizacji ruchu a termin ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

26.Określanie terminu ważności zatwierdzonej organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem na drodze.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

27. Zawiadamianie przy wprowadzaniu organizacji ruchu

 • Organ zarządzający ruchem,
 • Zarząd drogi,
 • Policja.

28. Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, wobec których wpłynęły zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu.

29. Elementy zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu:

 • Zawiadamianie przy stałych organizacjach ruchu,
 • Zawiadamiania przy czasowych organizacjach ruchu,
 • Zawiadamianie przy zmiennych organizacjach ruchu.
 • Relacja daty, czasu, miejsca.

30. Sprzeciwy do zawiadomień o wprowadzeniu organizacji ruchu.

31. Kolizje przy wprowadzeniu organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

32. Komisyjne wprowadzenie organizacji ruchu.

 • przy udziale projektanta organizacji ruchu,
 • przy udziale Policji,
 • przy udziale zarządcy drogi,
 • przy udziale organu zarządzającego ruchem,
 • przy udziale innych podmiotów.

33. Tworzenie protokołów z wprowadzenia organizacji ruchu.

34. Niezgodność pomiędzy wprowadzoną organizacją ruchu a zatwierdzoną organizacją ruchu.

35. Możliwości korekty zatwierdzonego projektu organizacji ruchu po jego wprowadzeniu.

36. „Granice ustawowe” korekt we wprowadzonej organizacji ruchu.

37. Zasady prowadzenia dokumentacji fotograficznej.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

38. Odpowiedzialność przy wprowadzeniu organizacji ruchu.

 • Odpowiedzialność pracowników zarządcy drogi,
 • Odpowiedzialność pracowników organu zarządzającego ruchem,
 • Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu,
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela.

39. Wypadki drogowe a prawidłowość wprowadzenia organizacji ruchu.

40. Umieszczanie znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zarządcę drogi publicznej/inny podmiot:

 • bez zatwierdzonej organizacji ruchu,
 • bez zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu przy zatwierdzonej organizacji ruchu,
 • bez podstawy prawnej.

41. Regulacje Kodeksu Wykroczeń.

42. Regulacje Kodeksu Karnego.

43. Postępowania sądowe w przypadku nielegalnego umieszczania znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ostatnie 45 min to dodatkowy czas na konsultacje i dyskusję z trenerem (dla chętnych)

DZIEŃ 2
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zagadnienia szczegółowe (z uwzględnieniem projektowania organizacji ruchu). Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (procedury, uzyskiwanie, praktyka).

44. Pojęcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

45. Kryteria zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kontekście art. 10 ust. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego;
 • potrzeba efektywnego wykorzystania dróg publicznych;
 • uwzględnianie potrzeb społeczności lokalnych.

46. Rola audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego w systemie zarządzania ruchem na drogach.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

47. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w rozwiązaniach STAŁEJ organizacji ruchu (analizy przypadków):

 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków ostrzegawczych – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków zakazu/nakazu – prawo, projektowanie i praktyka,,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków informacyjnych – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków kierunku i miejscowości – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków uzupełniających i znaków dodatkowych – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie tabliczek do znaków drogowych – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków poziomych – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – prawo, projektowanie i praktyka.

48. Sposoby rozwiązywania nieścisłości występujących w przepisach w kontekście zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002,
 • ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawy o drogach publicznych, przy projektowaniu/zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu.

49. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – szczegółowe analizy przypadków i rozwiązania dotyczące projektowania/zatwierdzania stałej organizacji ruchu:

 • poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów oraz przejazdach tramwajowych – identyfikacja zagrożeń wynikających w niewłaściwej lokalizacji,
 • zasady stosowania regulacji art. 25 ustawy o drogach publicznych przy zmianach stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniach,
 • zasady stosowania znaków miejscowości E – 17a i obszaru zabudowanego D – 42 (kwestie sporne),
 • zasady stosowania znaków D – 15 i P – 17 (projektowanie przystanków autobusowych) – identyfikacja zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego w rejonie przystanków autobusowych,
 • zasady tworzenia obszarów objętych znakami B – 5/B – 18 (zakaz ruchu pojazdów ciężarowych lub o określonej masie całkowitej) i stosowanie tabliczek pod znakami B – 5/B – 18 – bezpieczeństwo ruchu drogowego w kontekście ruchu pojazdów ciężkich
 • zasady stosowania znaków E – 22a/b/c (drogowe szlaki turystyczne/obiekty turystyczne) oraz problematyka projektowania/zatwierdzania projektów organizacji ruchu,
 • zasady tworzenia stref uspokojonego ruchu/stref ograniczonej prędkości TEMPO „30” – problematyka stosowania znaków B – 43/B – 44 – ocena dopuszczalności w kontekście zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • stosowanie progów zwalniających (U – 16 a/b/c/d) oraz progów podrzutowych (U – 17) na drogach publicznych i drogach wewnętrznych,
 • zasady projektowania i zatwierdzania przejść dla pieszych – problematyka stosowania znaków D – 6, P – 14, P – 10 i innych w kontekście bezpieczeństwa ruchu rogowego,
 • zasady oznakowania skrzyżowań za pomocą znaków poziomych P – 7a i P – 13,
 • problematyka projektowania „kontraruchu” rowerowego i „kontrapasu” rowerowego – różnice w prawie, różnice w projektowaniu, różnice w praktyce, bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zasady projektowania miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania w obrębie miast na prawach powiatu – różnice w prawie, różnice w projektowaniu, różnice w praktyce,
 • zasady stosowanie tabliczek E – 15, E – 16 i T – 34 na drogach krajowych, drogach ekspresowych i autostradach,
 • zasady stosowania treści na tabliczkach uzupełniających pod znakami B – 1/B – 35, B – 36,
 • zasady oznakowania węzłów na autostradach i drogach ekspresowych – problematyka dopuszczalnych prędkości i organizacji ruchu,
 • zasady zarządzania prędkością w miastach i prędkością poza miastami w kontekście zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

50. Zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem od 01 lipca 2016 roku.

51. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach wewnętrznych.

52. Nowe pojęcia: „podmiot zarządzający drogą wewnętrzną” a „organ zarządzający ruchem” (różnice w kontekście art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

53. Projekt „zmiennej” organizacji ruchu.

54. Projekt stałej organizacji ruchu jako warunek niezbędny do uzyskania:

 • decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenia robót budowlanych,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

55. Kontrola prawidłowości oznakowania stałej i czasowej organizacji ruchu (nieuwzględnione postulaty w nowelizacji).
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

56. Zezwolenie organu zarządzającego ruchem na drodze na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w trybie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

57. Specyfika decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w trybie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

58. Procedura uzyskiwania zezwolenia.

59. Wymogi formalnoprawne do uzyskania decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

60. Obowiązki organizatora imprezy (art. 65a ustawy Prawo o ruchu drogowym),

61. Uwarunkowania wydania zezwolenia.

62. Odmowa wydania decyzji zezwalającej na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (wskazanie możliwości przeciwdziałania).

63. Cofnięcie decyzji zezwalającej na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

64. Odbiory, wdrożenia i kary administracyjne w procedurze zajęcia pasa drogowego.

65. Odbiory, wdrożenia i kary administracyjne w procedurze zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w trybie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

66. Zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).

67. Zajęcie pasa drogowego wykraczającego poza obszar w decyzji zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).

68. Rola zarządcy drogi publicznej w monitorowaniu zajęcia pasa drogowego, ewidencja decyzji, kontrola pasa drogi publicznej.

69. Rola organu zarządzającego ruchem w monitorowaniu przebiegu wykorzystania drogi w sposób szczególny.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

Ostatnie 45 min to dodatkowy czas na konsultacje i dyskusję z trenerem (dla chętnych)

DZIEŃ 1

Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i tymczasowa organizacja ruchu. Procedury, prawo, teoria i praktyka.

1. Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach (organizacja ruchu drogowego).

2. Granice zarządzania ruchem na drogach publicznych i drogach wewnętrznych.

3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć „zarządzania drogą” i „zarządzania ruchem na drodze”.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

4. Projekty STAŁEJ organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

 • Charakterystyka projektów stałej organizacji ruchu.
  • projekt stałej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
   • Projekt stałej dla nowowybudowanej drogi (nowe drogi ekspresowe, nowe autostrady, nowe drogi gminne),
   • Projekt stałej dla przebudowanego odcinka drogi (generalny remont drogi, zmiana geometrii drogi),
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego pionowego znaku drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego poziomego znaku drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby umieszczenia konkretnego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • Projekt stałej na potrzeby lokalizacji zjazdów, chodników, miesc parkingowych w związku z nowopowstałą inwestycją deweloperską,
   • Projekt stałej dla obiektów, punktów i budynków wkraczających w pas drogi publicznej,
   • Projekt stałej dla reklamy/billboardy dla którego zarządca drogi publicznej wydał decyzję lokalizacyjną,
   • Projekt stałej dla sezonowego/całorocznego ogródka gastronomicznego,
   • Projekt stałej dla sezonowego/całorocznego stoiska handlowego,
   • Projekt stałej dla całorocznego kiosku handlowego.
  • zmienny projekt organizacji ruchu (po nowelizacji przepisów od 01 lipca 2016 roku),
  • projektowanie organizacji ruchu w strefach płatnego parkowania (problematyka oznakowania „wyznaczonych miejsc postojowych”),
  • projektowanie organizacji ruchu w strefach uspokojonego ruchu,
  • projektowanie organizacji ruchu w rejonie przejść dla pieszych,
  • projektowanie organizacji ruchu – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wymagania formalne dla projektu stałej organizacji ruchu
 • Kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu.
 • Stosowanie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w procedurze zmiany stałej organizacji ruchu.

5. Projekty STAŁEJ organizacji ruchu na drogach wewnętrznych (w tym drogach wewnętrznych gminnych na terenie miasta na prawach powiatu).

 • Drogi wewnętrzne gminne,
 • Drogi wewnętrzne prywatne,
 • STREFY RUCHU,
 • STREFY ZAMIESZKANIA,
 • STREFY DROGI WEWNĘTRZNYCH.

6. Projekty CZASOWEJ organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.

 • Charakterystyka projektów czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
  • Roboty drogowe (generalne remonty, ZRID, przebudowy ulic, i inne),
  • Organizacja wjazdu na plac budowy i zaplecze budowy (A), tymczasowe zjazdy na plac budowy (B),
  • Prace dźwigu i pojazdów ciężkich w pasie drogi publicznej,
  • Remont elewacji budynku w ostrej granicy z drogą publiczną,
  • Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych(A), sieć ciepłownicza (B), energetycznych (C), teletechnicznych/telekomunikacyjnych (D),
  • Imprezy w pasie drogi publicznej,
  • Wystawy w pasie drogi publicznej,
  • Zajęcia miejsca postojowych i chodników (imprezy, zaplecze budowy, kontenery),
  • Happeningi, eventy i nagrania filmowe,
  • Studia telewizyjne, koncerty.
 • Wymagania formalne dla projektu czasowej organizacji ruchu
 • Kwalifikacja prawna projektów czasowej organizacji ruchu.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

7. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.

8. Pełnomocnictwo w procedure zmiany organizacji ruchu – czy jest wymagane zgodnie z przepisami.

9. Prawa autorskie do projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

10. Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej i czasowej).

 • Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu,
  • Opinie zarządcy drogi publicznej,
  • Opinie Policji,
  • Inne opinie,
  • Charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)
  • Wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu,
  • Rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,
 • Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
 • Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek
 • Odrzucenie projektu organizacji ruchu,
 • Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem)
 • Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu.
 • Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.

11. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

12. Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu.

13. Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu, a odpowiedzialność organu administracji publicznej.

14. Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na drogach.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

15. Publiczny dostęp do zatwierdzanych projektów organizacji ruchu (uwarunkowania prawne i projektowe).

16. Rozwiązywanie spraw spornych w zakresie organizacji ruchu drogowego na linii projektant-zarządca drogi publicznej-organ zarządzający ruchem.

17. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.

18. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa).

19. Minimalizacja ilości znaków drogowych – jak unikać „przeznakowania”?
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

20. „Zatwierdzenie” projektu organizacji ruchu a „wprowadzenie” projektu organizacji ruchu na drodze.

21. Wprowadzenie organizacji ruchu jako element składowy procedury zmiany organizacji ruchu.

22. Legalność znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście skutecznego wprowadzenia organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

23. Pojęcie „jednostki wprowadzającej organizację ruchu”.

 • „jednostka wprowadzająca” stałą organizację ruchu,
 • „jednostka wprowadzająca” czasową organizację ruchu,
 • „jednostka wprowadzająca” uproszczoną organizację ruchu,
 • „jednostka wprowadzająca” zmienną organizację ruchu.

24. Terminy wprowadzenia organizacji ruchu.

25. Termin wprowadzenia organizacji ruchu a termin ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

26.Określanie terminu ważności zatwierdzonej organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem na drodze.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

27. Zawiadamianie przy wprowadzaniu organizacji ruchu

 • Organ zarządzający ruchem,
 • Zarząd drogi,
 • Policja.

28. Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, wobec których wpłynęły zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu.

29. Elementy zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu:

 • Zawiadamianie przy stałych organizacjach ruchu,
 • Zawiadamiania przy czasowych organizacjach ruchu,
 • Zawiadamianie przy zmiennych organizacjach ruchu.
 • Relacja daty, czasu, miejsca.

30. Sprzeciwy do zawiadomień o wprowadzeniu organizacji ruchu.

31. Kolizje przy wprowadzeniu organizacji ruchu.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

32. Komisyjne wprowadzenie organizacji ruchu.

 • przy udziale projektanta organizacji ruchu,
 • przy udziale Policji,
 • przy udziale zarządcy drogi,
 • przy udziale organu zarządzającego ruchem,
 • przy udziale innych podmiotów.

33. Tworzenie protokołów z wprowadzenia organizacji ruchu.

34. Niezgodność pomiędzy wprowadzoną organizacją ruchu a zatwierdzoną organizacją ruchu.

35. Możliwości korekty zatwierdzonego projektu organizacji ruchu po jego wprowadzeniu.

36. „Granice ustawowe” korekt we wprowadzonej organizacji ruchu.

37. Zasady prowadzenia dokumentacji fotograficznej.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

38. Odpowiedzialność przy wprowadzeniu organizacji ruchu.

 • Odpowiedzialność pracowników zarządcy drogi,
 • Odpowiedzialność pracowników organu zarządzającego ruchem,
 • Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu,
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela.

39. Wypadki drogowe a prawidłowość wprowadzenia organizacji ruchu.

40. Umieszczanie znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zarządcę drogi publicznej/inny podmiot:

 • bez zatwierdzonej organizacji ruchu,
 • bez zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu przy zatwierdzonej organizacji ruchu,
 • bez podstawy prawnej.

41. Regulacje Kodeksu Wykroczeń.

42. Regulacje Kodeksu Karnego.

43. Postępowania sądowe w przypadku nielegalnego umieszczania znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ostatnie 45 min to dodatkowy czas na konsultacje i dyskusję z trenerem (dla chętnych)

DZIEŃ 2
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zagadnienia szczegółowe (z uwzględnieniem projektowania organizacji ruchu). Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (procedury, uzyskiwanie, praktyka).

44. Pojęcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

45. Kryteria zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kontekście art. 10 ust. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego;
 • potrzeba efektywnego wykorzystania dróg publicznych;
 • uwzględnianie potrzeb społeczności lokalnych.

46. Rola audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego w systemie zarządzania ruchem na drogach.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

47. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w rozwiązaniach STAŁEJ organizacji ruchu (analizy przypadków):

 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków ostrzegawczych – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków zakazu/nakazu – prawo, projektowanie i praktyka,,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków informacyjnych – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków kierunku i miejscowości – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków uzupełniających i znaków dodatkowych – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie tabliczek do znaków drogowych – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie znaków poziomych – prawo, projektowanie i praktyka,
 • Projektowanie i zatwierdzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – prawo, projektowanie i praktyka.

48. Sposoby rozwiązywania nieścisłości występujących w przepisach w kontekście zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002,
 • ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawy o drogach publicznych, przy projektowaniu/zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu.

49. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – szczegółowe analizy przypadków i rozwiązania dotyczące projektowania/zatwierdzania stałej organizacji ruchu:

 • poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów oraz przejazdach tramwajowych – identyfikacja zagrożeń wynikających w niewłaściwej lokalizacji,
 • zasady stosowania regulacji art. 25 ustawy o drogach publicznych przy zmianach stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniach,
 • zasady stosowania znaków miejscowości E – 17a i obszaru zabudowanego D – 42 (kwestie sporne),
 • zasady stosowania znaków D – 15 i P – 17 (projektowanie przystanków autobusowych) – identyfikacja zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego w rejonie przystanków autobusowych,
 • zasady tworzenia obszarów objętych znakami B – 5/B – 18 (zakaz ruchu pojazdów ciężarowych lub o określonej masie całkowitej) i stosowanie tabliczek pod znakami B – 5/B – 18 – bezpieczeństwo ruchu drogowego w kontekście ruchu pojazdów ciężkich
 • zasady stosowania znaków E – 22a/b/c (drogowe szlaki turystyczne/obiekty turystyczne) oraz problematyka projektowania/zatwierdzania projektów organizacji ruchu,
 • zasady tworzenia stref uspokojonego ruchu/stref ograniczonej prędkości TEMPO „30” – problematyka stosowania znaków B – 43/B – 44 – ocena dopuszczalności w kontekście zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • stosowanie progów zwalniających (U – 16 a/b/c/d) oraz progów podrzutowych (U – 17) na drogach publicznych i drogach wewnętrznych,
 • zasady projektowania i zatwierdzania przejść dla pieszych – problematyka stosowania znaków D – 6, P – 14, P – 10 i innych w kontekście bezpieczeństwa ruchu rogowego,
 • zasady oznakowania skrzyżowań za pomocą znaków poziomych P – 7a i P – 13,
 • problematyka projektowania „kontraruchu” rowerowego i „kontrapasu” rowerowego – różnice w prawie, różnice w projektowaniu, różnice w praktyce, bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • zasady projektowania miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania w obrębie miast na prawach powiatu – różnice w prawie, różnice w projektowaniu, różnice w praktyce,
 • zasady stosowanie tabliczek E – 15, E – 16 i T – 34 na drogach krajowych, drogach ekspresowych i autostradach,
 • zasady stosowania treści na tabliczkach uzupełniających pod znakami B – 1/B – 35, B – 36,
 • zasady oznakowania węzłów na autostradach i drogach ekspresowych – problematyka dopuszczalnych prędkości i organizacji ruchu,
 • zasady zarządzania prędkością w miastach i prędkością poza miastami w kontekście zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

50. Zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem od 01 lipca 2016 roku.

51. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach wewnętrznych.

52. Nowe pojęcia: „podmiot zarządzający drogą wewnętrzną” a „organ zarządzający ruchem” (różnice w kontekście art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

53. Projekt „zmiennej” organizacji ruchu.

54. Projekt stałej organizacji ruchu jako warunek niezbędny do uzyskania:

 • decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenia robót budowlanych,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

55. Kontrola prawidłowości oznakowania stałej i czasowej organizacji ruchu (nieuwzględnione postulaty w nowelizacji).
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

56. Zezwolenie organu zarządzającego ruchem na drodze na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w trybie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

57. Specyfika decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w trybie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

58. Procedura uzyskiwania zezwolenia.

59. Wymogi formalnoprawne do uzyskania decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

60. Obowiązki organizatora imprezy (art. 65a ustawy Prawo o ruchu drogowym),

61. Uwarunkowania wydania zezwolenia.

62. Odmowa wydania decyzji zezwalającej na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (wskazanie możliwości przeciwdziałania).

63. Cofnięcie decyzji zezwalającej na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

64. Odbiory, wdrożenia i kary administracyjne w procedurze zajęcia pasa drogowego.

65. Odbiory, wdrożenia i kary administracyjne w procedurze zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w trybie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

66. Zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).

67. Zajęcie pasa drogowego wykraczającego poza obszar w decyzji zarządcy drogi publicznej (konsekwencje).

68. Rola zarządcy drogi publicznej w monitorowaniu zajęcia pasa drogowego, ewidencja decyzji, kontrola pasa drogi publicznej.

69. Rola organu zarządzającego ruchem w monitorowaniu przebiegu wykorzystania drogi w sposób szczególny.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

Ostatnie 45 min to dodatkowy czas na konsultacje i dyskusję z trenerem (dla chętnych)

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - drogownictwo

Przybliżenie poszczególnych elementów specustawy drogowej, głównie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz jego składowych (mapy, opinie, decyzje administracyjne). Zapoznanie z procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz możliwych innych postępowań administracyjnych w trybie. odwoławczym i nadzwyczajnym, w tym skutków z nimi związanymi,

2024-08-29
29 sierpnia 2024
2024-08-29
Szkolenie online Szkolenie online

Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Granice zarządzania ruchem na drogach, decyzja na zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, podmioty uprawnione, postepowanie w sprawie zmiany czasowej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Organizacja robót w pasie drogi publicznej.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.