Realizacja inwestycji drogowych

Specyfika i zastosowanie specustawy drogowej

Szkolenia - drogownictwo onlineotwartezamkniete

Przybliżenie poszczególnych elementów specustawy drogowej, głównie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz jego składowych (mapy, opinie, decyzje administracyjne). Zapoznanie z procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz możliwych innych postępowań administracyjnych w trybie. odwoławczym i nadzwyczajnym, w tym skutków z nimi związanymi,

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
29.08.2024
Szkolenie online
950 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Cele szkolenia:

 • przybliżenie poszczególnych elementów specustawy drogowej, głównie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz jego składowych (mapy, opinie, decyzje administracyjne),
 • zapoznanie z procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz możliwych innych postępowań administracyjnych w trybie odwoławczym i nadzwyczajnym, w tym skutków z nimi związanymi,
 • zwrócenie uwagi na szczególne rozwiązania i specyfikę specustawy drogowej,
 • przybliżenie ostatnich zmian legislacyjnych wpływających na przygotowanie i realizację inwestycji drogowej,
 • przytoczenie orzecznictwa sądowo-administracyjnego związanego z interpretacją przepisów specustawy drogowej,
 • omówienie, głównie pracownikom administracji architektoniczno-budowlanej, aspektów postępowania administracyjnego prowadzonego w trybie specustawy drogowej.


Korzyści dla kursantów po uczestnictwie w szkoleniu to nabycie wiedzy na temat:

 • stosowania specustawy drogowej i przygotowania inwestycji w jej trybie;
 • sporządzania wniosku o wydanie decyzji ZRID i jego poszczególnych elementów, w tym projektu budowlanego, opinii, decyzji administracyjnych;
 • przebiegu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID;
 •  świadomość skutków prawnych wywoływanych przezspecustawę drogową.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Zastosowanie specustawy drogowej. Przybliżenie pojęcia drogi publicznej, zarządcy dróg i kategorii dróg publicznych.

2. Wnioskodawca i przedmiot procedowania wniosku w sprawie wydania decyzji ZRID.

3. Elementy wniosku o wydanie decyzji ZRID:

 • Projekt budowlany – zawartość i przedmiot weryfikacji przez organ administracji
  architektoniczno-budowlanej
 • Wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne – decyzja o
  środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne i inne
 • Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości

4. Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

5. Przejście przez tereny linii kolejowej i wód płynących.

6. Dostęp do drogi publicznej – zjazdy lub ustanawianie służebności przechodu i przejazdu.

7. Decyzja ZRID – elementy, ustalenia, rygor natychmiastowej wykonalności, ostateczność.

8. Odwołanie od decyzji ZRID. Tryb postępowania odwoławczego.

9. Tryby nadzwyczajne KPA w specustawie drogowej – stwierdzenie nieważności, wznowienie, zmiana/uchylenie decyzji administracyjnej.

10. Istotna/nieistotna zmiana projektu budowlanego.

11. Decyzja o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości.

12. Otwarta dyskusja

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - drogownictwo

Przybliżenie poszczególnych elementów specustawy drogowej, głównie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz jego składowych (mapy, opinie, decyzje administracyjne). Zapoznanie z procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz możliwych innych postępowań administracyjnych w trybie. odwoławczym i nadzwyczajnym, w tym skutków z nimi związanymi,

2024-08-29
29 sierpnia 2024
2024-08-29
Szkolenie online Szkolenie online

Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Granice zarządzania ruchem na drogach, decyzja na zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, podmioty uprawnione, postepowanie w sprawie zmiany czasowej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Organizacja robót w pasie drogi publicznej.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.