Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane.

Szkolenia - drogownictwo onlineotwartezamkniete

Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie zaawansowanych aspektów wydawania decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego:
  • nakładanie się (pokrywanie) się zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z innymi postępowaniami,
  • umiejętność zbierania dowodów przy zajęciu pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych),
  • przepisy regulujące procedurę zajęcia pasa drogowego a presja społeczna,
  • zajęcie pasa drogowego, a organizacja ruchu drogowego,
  • przedłużanie zajęcia pasa drogowego (dopuszczalny zakres i stosowanie).
  • Specjalne tryby: art. 132, 155 i 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
 • Zrozumienie nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 roku w kontekście zajęcia pasa drogowego,
 • Zrozumienie zmian w ustawie o drogach publicznych w sprawach awaryjnych zajęć pasa drogowego po 01 stycznia 2020 roku,
 • Zasady praktycznego stosowania zasad nowelizacji rozporządzenia,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z lokalizacją zjazdów publicznych i indywidualnych po 13 września 2019 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
 • Rola projektanta budownictwa drogowego,
 • Rola organu udzielającego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
 • Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
 • Modelowe zasady zajmowania pasa drogowego,
 • Odwołania od zajęć pasa drogowego.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci budownictwa drogowego,
 • Inżynierowie drogownictwa, konstruktorzy, inżynierowie ruchu drogowego
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych, zarządcy dróg gminnych wewnętrznych
 • Pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej – Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie.
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie
 • Zarządcy dróg wykonujący roboty w pasach dróg publicznych,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych, niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie zaawansowanych aspektów wydawania decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego:
  • nakładanie się (pokrywanie) się zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z innymi postępowaniami,
  • umiejętność zbierania dowodów przy zajęciu pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych),
  • przepisy regulujące procedurę zajęcia pasa drogowego a presja społeczna,
  • zajęcie pasa drogowego, a organizacja ruchu drogowego,
  • przedłużanie zajęcia pasa drogowego (dopuszczalny zakres i stosowanie).
  • Specjalne tryby: art. 132, 155 i 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
 • Zrozumienie nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 roku w kontekście zajęcia pasa drogowego,
 • Zrozumienie zmian w ustawie o drogach publicznych w sprawach awaryjnych zajęć pasa drogowego po 01 stycznia 2020 roku,
 • Zasady praktycznego stosowania zasad nowelizacji rozporządzenia,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z lokalizacją zjazdów publicznych i indywidualnych po 13 września 2019 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
 • Rola projektanta budownictwa drogowego,
 • Rola organu udzielającego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
 • Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
 • Modelowe zasady zajmowania pasa drogowego,
 • Odwołania od zajęć pasa drogowego.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci budownictwa drogowego,
 • Inżynierowie drogownictwa, konstruktorzy, inżynierowie ruchu drogowego
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych, zarządcy dróg gminnych wewnętrznych
 • Pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej – Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie.
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie
 • Zarządcy dróg wykonujący roboty w pasach dróg publicznych,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych, niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie zaawansowanych aspektów wydawania decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego:
  • nakładanie się (pokrywanie) się zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z innymi postępowaniami,
  • umiejętność zbierania dowodów przy zajęciu pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych),
  • przepisy regulujące procedurę zajęcia pasa drogowego a presja społeczna,
  • zajęcie pasa drogowego, a organizacja ruchu drogowego,
  • przedłużanie zajęcia pasa drogowego (dopuszczalny zakres i stosowanie).
  • Specjalne tryby: art. 132, 155 i 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
 • Zrozumienie nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 roku w kontekście zajęcia pasa drogowego,
 • Zrozumienie zmian w ustawie o drogach publicznych w sprawach awaryjnych zajęć pasa drogowego po 01 stycznia 2020 roku,
 • Zasady praktycznego stosowania zasad nowelizacji rozporządzenia,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z lokalizacją zjazdów publicznych i indywidualnych po 13 września 2019 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
 • Rola projektanta budownictwa drogowego,
 • Rola organu udzielającego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
 • Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
 • Modelowe zasady zajmowania pasa drogowego,
 • Odwołania od zajęć pasa drogowego.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci budownictwa drogowego,
 • Inżynierowie drogownictwa, konstruktorzy, inżynierowie ruchu drogowego
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych, zarządcy dróg gminnych wewnętrznych
 • Pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej – Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie.
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie
 • Zarządcy dróg wykonujący roboty w pasach dróg publicznych,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych, niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Decyzja na zajęcie pasa drogowego

 • Zasady ogólne,
 • Tryb wydawania,
 • Stosowanie zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Omówienie rodzajów decyzji na zajęcie pasa drogowego.

 • prowadzenie robót w pasie drogowym,
 • umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych,

Zasady naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęć:

 • „rzut poziomy”,
 • „powierzchnia reklamy”,
 • „powierzchnia urządzenia infrastruktury”.

Podmioty objęte zwolnieniem z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zasady naliczania opłaty za powierzchnie +/- 1,0 m2.

„Techniki” unikania opłat za zajęcie pasa drogowego – próby rozwiązania problemu.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Koordynacja robót budowlanych w trybie wspierania usług i sieci telekomunikacyjnych.

„Wspólny wniosek” o zajęcie pasa drogowego złożony przez kilka podmiotów.

Zajęcie pasa drogowego a decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

 • zasad rozliczenia opłat w przypadku zmian przebiegu sieci/urządzeń,
 • różne reżimy prawne,

Decyzje ostateczne na zajęcie pasa drogowego, a decyzje prawomocne na zajęcie pasa drogowego,

 • Korzystanie z oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia odwołania,
 • Cofanie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia odwołania i skutki prawne,
 • Wykonywania robót drogowych na podstawie decyzji ostatecznej lecz nieprawomocnej,

Uwierzytelnianie dokumentów przy występowaniu o zajęcie pasa drogowego.

 • Rola upoważnionego pracownika organu administracji publicznej,
 • Zasady poświadczania,
 • Reakcje organu administracji publicznej na kopie dokumentów,

Zasady wzywania do uzupełniania braków,

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg położonych na gruntach niebędących własnością zarządcy drogi publicznej.

 • Relacje pomiędzy inwestorem z zarządcą drogi publicznej,
 • Pojęcie „prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”,
 • Właściwe stosowanie przepisów art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • Właściwe stosowanie przepisów „specustawy drogowej” (ZRID).

Wprowadzenie w pas drogi publicznej

 • Moment wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
 • Dokonanie zawiadomień o wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
 • Podpisanie protokołów przejęcia pasa drogowego i zdania pasa drogowego,

Warianty zajmowania pasa drogowego – realizacja robót „w praktyce”.

Konsekwencje niewłaściwego wprowadzenia w pas drogowy:

 • Konsekwencje karnoprawne,
 • Sankcje administracyjnoprawne,
 • Konsekwencje praktyczne (realizacyjne).

Egzekwowanie oznakowania robót drogowych:

 • Mechanizm organu zarządzającego ruchem na drodze,
 • Mechanizm Policji (organ kontroli ruchu drogowego),
 • Mechanizm zarządcy drogi publicznej.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Elementy kluczowe decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęcia „planu sytuacyjnego z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego”,

Egzekwowanie oznakowania robót drogowych:

 • Mechanizm organu zarządzającego ruchem na drodze,
 • Mechanizm Policji (organ kontroli ruchu drogowego),
 • Mechanizm zarządcy drogi publicznej.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Elementy kluczowe decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęcia „planu sytuacyjnego z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego”,

Uznaniowy zakres wymagania zatwierdzonej organizacji ruchu na czas robót.

 • Wpływ na ruch drogowy,
 • Ograniczenie widoczności na drodze,
 • Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów,
 • Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pieszych,

Zajęcie pasa drogowego bez zatwierdzonej organizacji ruchu.

 • Szkic zabezpieczenia robót,
 • Plan zabezpieczenia robót,
 • Oświadczenie o zabezpieczeniu robót.

Harmonogram robót drogowych (etapowość).

Analiza „modelowych” zajęć pasa drogowego.

Właściwy sposób formułowania pełnomocnictw.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Stosowanie specjalnych trybów w sprawach zajęcia pasa drogowego:

 • art. 132 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • art. 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

Wpływ innych postępowań na sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego:

 • „Samowole budowlane” w pasie drogi publicznej.
 • Rozbudowa/rozbiórka obiektów w pasie drogi publicznej.
 • „Czyszczenie” pasa drogi publicznej z elementów niezwiązanych z infrastrukturą drogową.
 • Nakładające się odwołania od decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.

Zajęcie pasa drogowego a zatwierdzona organizacja ruchu drogowego.

 • „Opinie” zarządcy drogi do projektu czasowej organizacji ruchu, a zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
 • Respektowanie zatwierdzeń organizacji ruchu drogowego na czas robót dokonanych przez organ zarządzający ruchem na drodze,
 • Orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych,

Kolizje w zajęciu pasa drogowego.

 • Możliwość wykonywania robót na jednym odcinku pasa drogowego na podstawie dwóch odrębnych zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu,
 • Możliwość wykonywania robót w pasie drogowym na podstawie jednej zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
 • Koordynacja robót w pasie drogi publicznej,
 • „istnienie zasady pierwszeństwa?”
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

Zasady dokumentowania zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

 • Skuteczność działań zarządców dróg,
 • Praktyki wykonawców robót drogowych,
 • Wykonywania pomiarów obszaru pasa drogowego zajętego bez zezwolenia,
 • Reguły i dobre praktyki w tworzeniu dokumentacji fotograficznej.

Tryb i sposób wydawania decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Kontynuacja naprzemienne zajęć pasa drogowego za zezwolenie i bez zezwolenia.

Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Awaryjne zajęcie pasa drogowego.

Jak prawidłowo skompletować dokumenty do wniosku? (wspólna analiza i wskazanie elementów szczegółowych)

Roboty kwalifikujące się do awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Kto może awaryjnie zajmować pas drogowy?

Problematyka uznaniowości zarządcy drogi publicznej w toku akceptacji awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Rola zarządcy drogi publicznej przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

Rola organu zarządzającego ruchem na drodze przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Sposób i zasady egzekwowania prawidłowości wykonywania robót przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

Awaryjne zajęcie pasa drogowego w obszarze objętym gwarancją wykonawcy robót drogowych.

 • przenoszenie gwarancji,
 • egzekwowanie warunków wynikających z gwarancji,
 • prace pogwarancyjne,
 • przedłużanie gwarancji po awaryjnych zajęciach pasa drogowego.

Weryfikacja prawidłowości pomiaru obszaru drogi publicznej wykorzystywanego na awaryjne zajęcie pasa drogowego.

„Bierne tolerowanie” przez zarządcę drogi publicznej awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Łącznie „awaryjnych” zajęć pasa drogowego.

Wpływ awaryjnego zajęcia pasa drogowego na ruch drogowych i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przekwalifikowanie „awaryjnego zajęcia pasa drogowego” w zajęcie pasa drogowego poprzedzone zezwoleniem.

Reakcje zarządu drogi w przypadku powstawania zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Decyzja na zajęcie pasa drogowego

 • Zasady ogólne,
 • Tryb wydawania,
 • Stosowanie zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Omówienie rodzajów decyzji na zajęcie pasa drogowego.

 • prowadzenie robót w pasie drogowym,
 • umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych,

Zasady naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęć:

 • „rzut poziomy”,
 • „powierzchnia reklamy”,
 • „powierzchnia urządzenia infrastruktury”.

Podmioty objęte zwolnieniem z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zasady naliczania opłaty za powierzchnie +/- 1,0 m2.

„Techniki” unikania opłat za zajęcie pasa drogowego – próby rozwiązania problemu.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Koordynacja robót budowlanych w trybie wspierania usług i sieci telekomunikacyjnych.

„Wspólny wniosek” o zajęcie pasa drogowego złożony przez kilka podmiotów.

Zajęcie pasa drogowego a decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

 • zasad rozliczenia opłat w przypadku zmian przebiegu sieci/urządzeń,
 • różne reżimy prawne,

Decyzje ostateczne na zajęcie pasa drogowego, a decyzje prawomocne na zajęcie pasa drogowego,

 • Korzystanie z oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia odwołania,
 • Cofanie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia odwołania i skutki prawne,
 • Wykonywania robót drogowych na podstawie decyzji ostatecznej lecz nieprawomocnej,

Uwierzytelnianie dokumentów przy występowaniu o zajęcie pasa drogowego.

 • Rola upoważnionego pracownika organu administracji publicznej,
 • Zasady poświadczania,
 • Reakcje organu administracji publicznej na kopie dokumentów,

Zasady wzywania do uzupełniania braków,

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg położonych na gruntach niebędących własnością zarządcy drogi publicznej.

 • Relacje pomiędzy inwestorem z zarządcą drogi publicznej,
 • Pojęcie „prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”,
 • Właściwe stosowanie przepisów art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • Właściwe stosowanie przepisów „specustawy drogowej” (ZRID).

Wprowadzenie w pas drogi publicznej

 • Moment wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
 • Dokonanie zawiadomień o wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
 • Podpisanie protokołów przejęcia pasa drogowego i zdania pasa drogowego,

Warianty zajmowania pasa drogowego – realizacja robót „w praktyce”.

Konsekwencje niewłaściwego wprowadzenia w pas drogowy:

 • Konsekwencje karnoprawne,
 • Sankcje administracyjnoprawne,
 • Konsekwencje praktyczne (realizacyjne).

Egzekwowanie oznakowania robót drogowych:

 • Mechanizm organu zarządzającego ruchem na drodze,
 • Mechanizm Policji (organ kontroli ruchu drogowego),
 • Mechanizm zarządcy drogi publicznej.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Elementy kluczowe decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęcia „planu sytuacyjnego z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego”,

Egzekwowanie oznakowania robót drogowych:

 • Mechanizm organu zarządzającego ruchem na drodze,
 • Mechanizm Policji (organ kontroli ruchu drogowego),
 • Mechanizm zarządcy drogi publicznej.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Elementy kluczowe decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęcia „planu sytuacyjnego z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego”,

Uznaniowy zakres wymagania zatwierdzonej organizacji ruchu na czas robót.

 • Wpływ na ruch drogowy,
 • Ograniczenie widoczności na drodze,
 • Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów,
 • Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pieszych,

Zajęcie pasa drogowego bez zatwierdzonej organizacji ruchu.

 • Szkic zabezpieczenia robót,
 • Plan zabezpieczenia robót,
 • Oświadczenie o zabezpieczeniu robót.

Harmonogram robót drogowych (etapowość).

Analiza „modelowych” zajęć pasa drogowego.

Właściwy sposób formułowania pełnomocnictw.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Stosowanie specjalnych trybów w sprawach zajęcia pasa drogowego:

 • art. 132 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • art. 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

Wpływ innych postępowań na sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego:

 • „Samowole budowlane” w pasie drogi publicznej.
 • Rozbudowa/rozbiórka obiektów w pasie drogi publicznej.
 • „Czyszczenie” pasa drogi publicznej z elementów niezwiązanych z infrastrukturą drogową.
 • Nakładające się odwołania od decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.

Zajęcie pasa drogowego a zatwierdzona organizacja ruchu drogowego.

 • „Opinie” zarządcy drogi do projektu czasowej organizacji ruchu, a zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
 • Respektowanie zatwierdzeń organizacji ruchu drogowego na czas robót dokonanych przez organ zarządzający ruchem na drodze,
 • Orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych,

Kolizje w zajęciu pasa drogowego.

 • Możliwość wykonywania robót na jednym odcinku pasa drogowego na podstawie dwóch odrębnych zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu,
 • Możliwość wykonywania robót w pasie drogowym na podstawie jednej zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
 • Koordynacja robót w pasie drogi publicznej,
 • „istnienie zasady pierwszeństwa?”
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

Zasady dokumentowania zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

 • Skuteczność działań zarządców dróg,
 • Praktyki wykonawców robót drogowych,
 • Wykonywania pomiarów obszaru pasa drogowego zajętego bez zezwolenia,
 • Reguły i dobre praktyki w tworzeniu dokumentacji fotograficznej.

Tryb i sposób wydawania decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Kontynuacja naprzemienne zajęć pasa drogowego za zezwolenie i bez zezwolenia.

Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Awaryjne zajęcie pasa drogowego.

Jak prawidłowo skompletować dokumenty do wniosku? (wspólna analiza i wskazanie elementów szczegółowych)

Roboty kwalifikujące się do awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Kto może awaryjnie zajmować pas drogowy?

Problematyka uznaniowości zarządcy drogi publicznej w toku akceptacji awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Rola zarządcy drogi publicznej przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

Rola organu zarządzającego ruchem na drodze przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Sposób i zasady egzekwowania prawidłowości wykonywania robót przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

Awaryjne zajęcie pasa drogowego w obszarze objętym gwarancją wykonawcy robót drogowych.

 • przenoszenie gwarancji,
 • egzekwowanie warunków wynikających z gwarancji,
 • prace pogwarancyjne,
 • przedłużanie gwarancji po awaryjnych zajęciach pasa drogowego.

Weryfikacja prawidłowości pomiaru obszaru drogi publicznej wykorzystywanego na awaryjne zajęcie pasa drogowego.

„Bierne tolerowanie” przez zarządcę drogi publicznej awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Łącznie „awaryjnych” zajęć pasa drogowego.

Wpływ awaryjnego zajęcia pasa drogowego na ruch drogowych i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przekwalifikowanie „awaryjnego zajęcia pasa drogowego” w zajęcie pasa drogowego poprzedzone zezwoleniem.

Reakcje zarządu drogi w przypadku powstawania zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Decyzja na zajęcie pasa drogowego

 • Zasady ogólne,
 • Tryb wydawania,
 • Stosowanie zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Omówienie rodzajów decyzji na zajęcie pasa drogowego.

 • prowadzenie robót w pasie drogowym,
 • umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych,

Zasady naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęć:

 • „rzut poziomy”,
 • „powierzchnia reklamy”,
 • „powierzchnia urządzenia infrastruktury”.

Podmioty objęte zwolnieniem z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zasady naliczania opłaty za powierzchnie +/- 1,0 m2.

„Techniki” unikania opłat za zajęcie pasa drogowego – próby rozwiązania problemu.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Koordynacja robót budowlanych w trybie wspierania usług i sieci telekomunikacyjnych.

„Wspólny wniosek” o zajęcie pasa drogowego złożony przez kilka podmiotów.

Zajęcie pasa drogowego a decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

 • zasad rozliczenia opłat w przypadku zmian przebiegu sieci/urządzeń,
 • różne reżimy prawne,

Decyzje ostateczne na zajęcie pasa drogowego, a decyzje prawomocne na zajęcie pasa drogowego,

 • Korzystanie z oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia odwołania,
 • Cofanie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia odwołania i skutki prawne,
 • Wykonywania robót drogowych na podstawie decyzji ostatecznej lecz nieprawomocnej,

Uwierzytelnianie dokumentów przy występowaniu o zajęcie pasa drogowego.

 • Rola upoważnionego pracownika organu administracji publicznej,
 • Zasady poświadczania,
 • Reakcje organu administracji publicznej na kopie dokumentów,

Zasady wzywania do uzupełniania braków,

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg położonych na gruntach niebędących własnością zarządcy drogi publicznej.

 • Relacje pomiędzy inwestorem z zarządcą drogi publicznej,
 • Pojęcie „prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”,
 • Właściwe stosowanie przepisów art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • Właściwe stosowanie przepisów „specustawy drogowej” (ZRID).

Wprowadzenie w pas drogi publicznej

 • Moment wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
 • Dokonanie zawiadomień o wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
 • Podpisanie protokołów przejęcia pasa drogowego i zdania pasa drogowego,

Warianty zajmowania pasa drogowego – realizacja robót „w praktyce”.

Konsekwencje niewłaściwego wprowadzenia w pas drogowy:

 • Konsekwencje karnoprawne,
 • Sankcje administracyjnoprawne,
 • Konsekwencje praktyczne (realizacyjne).

Egzekwowanie oznakowania robót drogowych:

 • Mechanizm organu zarządzającego ruchem na drodze,
 • Mechanizm Policji (organ kontroli ruchu drogowego),
 • Mechanizm zarządcy drogi publicznej.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Elementy kluczowe decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęcia „planu sytuacyjnego z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego”,

Egzekwowanie oznakowania robót drogowych:

 • Mechanizm organu zarządzającego ruchem na drodze,
 • Mechanizm Policji (organ kontroli ruchu drogowego),
 • Mechanizm zarządcy drogi publicznej.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Elementy kluczowe decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęcia „planu sytuacyjnego z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego”,

Uznaniowy zakres wymagania zatwierdzonej organizacji ruchu na czas robót.

 • Wpływ na ruch drogowy,
 • Ograniczenie widoczności na drodze,
 • Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów,
 • Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pieszych,

Zajęcie pasa drogowego bez zatwierdzonej organizacji ruchu.

 • Szkic zabezpieczenia robót,
 • Plan zabezpieczenia robót,
 • Oświadczenie o zabezpieczeniu robót.

Harmonogram robót drogowych (etapowość).

Analiza „modelowych” zajęć pasa drogowego.

Właściwy sposób formułowania pełnomocnictw.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Stosowanie specjalnych trybów w sprawach zajęcia pasa drogowego:

 • art. 132 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • art. 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

Wpływ innych postępowań na sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego:

 • „Samowole budowlane” w pasie drogi publicznej.
 • Rozbudowa/rozbiórka obiektów w pasie drogi publicznej.
 • „Czyszczenie” pasa drogi publicznej z elementów niezwiązanych z infrastrukturą drogową.
 • Nakładające się odwołania od decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.

Zajęcie pasa drogowego a zatwierdzona organizacja ruchu drogowego.

 • „Opinie” zarządcy drogi do projektu czasowej organizacji ruchu, a zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
 • Respektowanie zatwierdzeń organizacji ruchu drogowego na czas robót dokonanych przez organ zarządzający ruchem na drodze,
 • Orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych,

Kolizje w zajęciu pasa drogowego.

 • Możliwość wykonywania robót na jednym odcinku pasa drogowego na podstawie dwóch odrębnych zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu,
 • Możliwość wykonywania robót w pasie drogowym na podstawie jednej zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
 • Koordynacja robót w pasie drogi publicznej,
 • „istnienie zasady pierwszeństwa?”
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

Zasady dokumentowania zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

 • Skuteczność działań zarządców dróg,
 • Praktyki wykonawców robót drogowych,
 • Wykonywania pomiarów obszaru pasa drogowego zajętego bez zezwolenia,
 • Reguły i dobre praktyki w tworzeniu dokumentacji fotograficznej.

Tryb i sposób wydawania decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Kontynuacja naprzemienne zajęć pasa drogowego za zezwolenie i bez zezwolenia.

Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Awaryjne zajęcie pasa drogowego.

Jak prawidłowo skompletować dokumenty do wniosku? (wspólna analiza i wskazanie elementów szczegółowych)

Roboty kwalifikujące się do awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Kto może awaryjnie zajmować pas drogowy?

Problematyka uznaniowości zarządcy drogi publicznej w toku akceptacji awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Rola zarządcy drogi publicznej przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

Rola organu zarządzającego ruchem na drodze przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Sposób i zasady egzekwowania prawidłowości wykonywania robót przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

Awaryjne zajęcie pasa drogowego w obszarze objętym gwarancją wykonawcy robót drogowych.

 • przenoszenie gwarancji,
 • egzekwowanie warunków wynikających z gwarancji,
 • prace pogwarancyjne,
 • przedłużanie gwarancji po awaryjnych zajęciach pasa drogowego.

Weryfikacja prawidłowości pomiaru obszaru drogi publicznej wykorzystywanego na awaryjne zajęcie pasa drogowego.

„Bierne tolerowanie” przez zarządcę drogi publicznej awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Łącznie „awaryjnych” zajęć pasa drogowego.

Wpływ awaryjnego zajęcia pasa drogowego na ruch drogowych i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przekwalifikowanie „awaryjnego zajęcia pasa drogowego” w zajęcie pasa drogowego poprzedzone zezwoleniem.

Reakcje zarządu drogi w przypadku powstawania zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - drogownictwo

Przybliżenie poszczególnych elementów specustawy drogowej, głównie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz jego składowych (mapy, opinie, decyzje administracyjne). Zapoznanie z procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz możliwych innych postępowań administracyjnych w trybie. odwoławczym i nadzwyczajnym, w tym skutków z nimi związanymi,

2024-08-29
29 sierpnia 2024
2024-08-29
Szkolenie online Szkolenie online

Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Granice zarządzania ruchem na drogach, decyzja na zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, podmioty uprawnione, postepowanie w sprawie zmiany czasowej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Organizacja robót w pasie drogi publicznej.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.