Dyscyplina na budowie i po realizacji

Rozwiązania sankcyjne i przymuszające w umowach na roboty budowlane

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo onlineotwartezamkniete

PROGRAM SZKOLENIA AKTUALIZOWANY SYSTEMATYCZNIE I PROWADZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM. Uprawnienia umowne a uprawnienia kodeksowe, Zabezpieczenie roszczeń, Kary umowne, Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie, Wykonawstwo zastępcze, Rękojmia a Gwarancja a Odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Dochodzenie uprawnień z rękojmi, Gwarancja i Odpowiedzialność na zasadach ogólnych – kluczowe ramy prawne.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
17.06.2024 - 18.06.2024
Szkolenie online
1550 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

PROGRAM SZKOLENIA AKTUALIZOWANY SYSTEMATYCZNIE I PROWADZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM

 • Uprawnienia umowne a uprawnienia kodeksowe
 • Zabezpieczenie roszczeń
 • Kary umowne
 • Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie
 • Wykonawstwo zastępcze
 • Rękojmia a Gwarancja a Odpowiedzialność na zasadach ogólnych
 • Dochodzenie uprawnień z rękojmi
 • Gwarancja i Odpowiedzialność na zasadach ogólnych – kluczowe ramy prawne

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno- budowlanej, powiatowego i wojewódzki

PROGRAM SZKOLENIA AKTUALIZOWANY SYSTEMATYCZNIE I PROWADZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM

 • Uprawnienia umowne a uprawnienia kodeksowe
 • Zabezpieczenie roszczeń
 • Kary umowne
 • Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie
 • Wykonawstwo zastępcze
 • Rękojmia a Gwarancja a Odpowiedzialność na zasadach ogólnych
 • Dochodzenie uprawnień z rękojmi
 • Gwarancja i Odpowiedzialność na zasadach ogólnych – kluczowe ramy prawne

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno- budowlanej, powiatowego i wojewódzki

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1 dzień

Uprawnienia umowne a uprawnienia kodeksowe
Różnice w zakresie regulacji w modelu B2C i B2B
Modelowe postanowienia w umowach na rynku komercyjnym i zamówień publicznych

Zabezpieczenie roszczeń
Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa – kluczowe elementy do weryfikacji
Obrona przed uruchomieniem z gwarancji – czy jest możliwa?
Kaucja gwarancyjna a zatrzymanie wynagrodzenia – różnice w praktyce
Notarialne poddanie się egzekucji (777 k.p.c.) – zalety i wady rozwiązania
Inne formy zabezpieczenia – weksel, zastaw, poręczenie

Kary umowne
Najczęstsze okoliczności zabezpieczane karą umowną
Opóźnienie a zwłoka – praktyczny wymiar różnic
Odpowiedzialność gwarancyjna za termin – modelowe klauzule umowne
Okoliczności egzoneracyjne i ekskulpacyjne zwalniające wykonawcę z odpowiedzialności
Kumulujące się kary umowne i naliczanie różnych kar z tytułu tych samych okoliczności
Szkoda a kara i jej wpływ na miarkowanie
Okoliczności rzutujące na możliwość miarkowania kary
Odszkodowanie uzupełniające

Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie
Umowne a ustawowe prawo odstąpienia – czy zapis kontraktowy wyklucza możliwości
ustawowe?
Skutki odstąpienia ex tunc i odstąpienia na przyszłość (ex nunc)
Zapisy umowne pozostające w mocy pomimo odstąpienia
Uprawnienie ustawowe do odstąpienia dla wykonawcy

2 dzień

Wykonawstwo zastępcze
Modelowe klauzule wykonawstwa zastępczego i najczęstsze błędy
Ustawowe możliwości wprowadzenia wykonawstwa zastępczego
Wprowadzenie wykonawstwa na „koszt i ryzyko” a konsekwencje dla pierwotnego
wykonawcy

Rękojmia a Gwarancja a Odpowiedzialność na zasadach ogólnych
Kluczowe różnice w poszczególnych reżimach odpowiedzialności
Zapisy umowne zezwalające na bezpośrednie dochodzenie uprawnień od
podwykonawców z pominięciem generalnego wykonawcy
Weryfikacja zgłoszonych reklamacji na gruncie proceduralnym
Czynności weryfikacyjne w ramach oględzin – zabezpieczenie materiału poglądowego
Dokumentowanie wad / braku wad ze wsparciem notariusza, komornika lub sądu

Dochodzenie uprawnień z rękojmi
Wada fizyczna – niezgodność rzeczy z umową
Usterki a wady istotne – podejście orzecznicze
Zakres roszczeń dostępnych w ramach rękojmi ustawowej
Podstawy zwolnienia z odpowiedzialności

Gwarancja i Odpowiedzialność na zasadach ogólnych – kluczowe ramy prawne
Ustawowy zakres obowiązków gwarancyjnych
Formułowanie klauzul gwarancyjnych w ramach umowach B2B
Przerzucenie w umowach obowiązków konserwacyjnych i związanych z przeglądami
Co po upływie czasu rękojmi i gwarancji?

1 dzień

Uprawnienia umowne a uprawnienia kodeksowe
Różnice w zakresie regulacji w modelu B2C i B2B
Modelowe postanowienia w umowach na rynku komercyjnym i zamówień publicznych

Zabezpieczenie roszczeń
Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa – kluczowe elementy do weryfikacji
Obrona przed uruchomieniem z gwarancji – czy jest możliwa?
Kaucja gwarancyjna a zatrzymanie wynagrodzenia – różnice w praktyce
Notarialne poddanie się egzekucji (777 k.p.c.) – zalety i wady rozwiązania
Inne formy zabezpieczenia – weksel, zastaw, poręczenie

Kary umowne
Najczęstsze okoliczności zabezpieczane karą umowną
Opóźnienie a zwłoka – praktyczny wymiar różnic
Odpowiedzialność gwarancyjna za termin – modelowe klauzule umowne
Okoliczności egzoneracyjne i ekskulpacyjne zwalniające wykonawcę z odpowiedzialności
Kumulujące się kary umowne i naliczanie różnych kar z tytułu tych samych okoliczności
Szkoda a kara i jej wpływ na miarkowanie
Okoliczności rzutujące na możliwość miarkowania kary
Odszkodowanie uzupełniające

Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie
Umowne a ustawowe prawo odstąpienia – czy zapis kontraktowy wyklucza możliwości
ustawowe?
Skutki odstąpienia ex tunc i odstąpienia na przyszłość (ex nunc)
Zapisy umowne pozostające w mocy pomimo odstąpienia
Uprawnienie ustawowe do odstąpienia dla wykonawcy

2 dzień

Wykonawstwo zastępcze
Modelowe klauzule wykonawstwa zastępczego i najczęstsze błędy
Ustawowe możliwości wprowadzenia wykonawstwa zastępczego
Wprowadzenie wykonawstwa na „koszt i ryzyko” a konsekwencje dla pierwotnego
wykonawcy

Rękojmia a Gwarancja a Odpowiedzialność na zasadach ogólnych
Kluczowe różnice w poszczególnych reżimach odpowiedzialności
Zapisy umowne zezwalające na bezpośrednie dochodzenie uprawnień od
podwykonawców z pominięciem generalnego wykonawcy
Weryfikacja zgłoszonych reklamacji na gruncie proceduralnym
Czynności weryfikacyjne w ramach oględzin – zabezpieczenie materiału poglądowego
Dokumentowanie wad / braku wad ze wsparciem notariusza, komornika lub sądu

Dochodzenie uprawnień z rękojmi
Wada fizyczna – niezgodność rzeczy z umową
Usterki a wady istotne – podejście orzecznicze
Zakres roszczeń dostępnych w ramach rękojmi ustawowej
Podstawy zwolnienia z odpowiedzialności

Gwarancja i Odpowiedzialność na zasadach ogólnych – kluczowe ramy prawne
Ustawowy zakres obowiązków gwarancyjnych
Formułowanie klauzul gwarancyjnych w ramach umowach B2B
Przerzucenie w umowach obowiązków konserwacyjnych i związanych z przeglądami
Co po upływie czasu rękojmi i gwarancji?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

PROGRAM SZKOLENIA AKTUALIZOWANY SYSTEMATYCZNIE I PROWADZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM. Uprawnienia umowne a uprawnienia kodeksowe, Zabezpieczenie roszczeń, Kary umowne, Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie, Wykonawstwo zastępcze, Rękojmia a Gwarancja a Odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Dochodzenie uprawnień z rękojmi, Gwarancja i Odpowiedzialność na zasadach ogólnych – kluczowe ramy prawne.
2024-06-17
17 czerwca 2024 - 18 czerwca 2024
2024-06-18
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zaznajomienie różnych grup zawodowych z mapami jako dokumentami wykorzystywanymi w wielu procesach inwestycyjnych, administracyjnych, cywilnych. O mapie jako przedstawieniu w sposób subiektywny obrazu rzeczywistości i jego dokumentowaniu.

2024-06-21
21 czerwca 2024
2024-06-21
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zmiany w planowaniu przestrzennym, Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Reforma użytkowania wieczystego, Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego.

2024-06-24
24 czerwca 2024
2024-06-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.