Granice w procesie inwestycyjnym

Od regulowania stanu prawnego i nabywania gruntów do realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo onlineotwartezamkniete

Cyfryzacja procesu budowlanego powoduje również cyfryzację geodezji. Celem szkolenia jest przedstawienie inwestorom, wykonawcom, projektantom i architektom zagadnień związanych z granicami nieruchomości począwszy od regulowania stanu prawnego i nabywania gruntów aż do realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
11.03.2024
Szkolenie online
950 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Jak poprawnie ustalić i wyznaczyć granicę nieruchomości.

Cyfryzacja procesu budowlanego powoduje rownież cyfryzację geodezji. Celem szkolenia jest przedstawienie inwestorom, wykonawcom, projektantom i architektom zagadnień związanych z granicami nieruchomości począwszy od regulowania stanu prawnego i nabywania gruntów aż do realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych.

Adresatem szkolenia są Deweloperzy na rynku nieruchomości, projektanci, wykonawcy robót budowlanych, inwestorzy, architekci, geodeci, pracownicy administracji geodezyjnej, budowlanej i architektonicznej oraz nadzoru budowlanego, właściciele nieruchomości publicznych (Skarb Państwa, gminy, powiaty, samorząd województwa) i niepublicznych.

Prowadzący szkolenie: Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany mzawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Jak poprawnie ustalić i wyznaczyć granicę nieruchomości.

Cyfryzacja procesu budowlanego powoduje rownież cyfryzację geodezji. Celem szkolenia jest przedstawienie inwestorom, wykonawcom, projektantom i architektom zagadnień związanych z granicami nieruchomości począwszy od regulowania stanu prawnego i nabywania gruntów aż do realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych.

Adresatem szkolenia są Deweloperzy na rynku nieruchomości, projektanci, wykonawcy robót budowlanych, inwestorzy, architekci, geodeci, pracownicy administracji geodezyjnej, budowlanej i architektonicznej oraz nadzoru budowlanego, właściciele nieruchomości publicznych (Skarb Państwa, gminy, powiaty, samorząd województwa) i niepublicznych.

Prowadzący szkolenie: Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany mzawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Jak poprawnie ustalić i wyznaczyć granicę nieruchomości.

Cyfryzacja procesu budowlanego powoduje rownież cyfryzację geodezji. Celem szkolenia jest przedstawienie inwestorom, wykonawcom, projektantom i architektom zagadnień związanych z granicami nieruchomości począwszy od regulowania stanu prawnego i nabywania gruntów aż do realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych.

Adresatem szkolenia są Deweloperzy na rynku nieruchomości, projektanci, wykonawcy robót budowlanych, inwestorzy, architekci, geodeci, pracownicy administracji geodezyjnej, budowlanej i architektonicznej oraz nadzoru budowlanego, właściciele nieruchomości publicznych (Skarb Państwa, gminy, powiaty, samorząd województwa) i niepublicznych.

Prowadzący szkolenie: Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany mzawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Definicja granicy nieruchomości.

2. Granica nieruchomości a granica działki ewidencyjnej.

3. Granica nieruchomości/działki a granica terenu inwestycyjnego.

4. Pojęcie granicy prawnej i ewidencyjnej. Zasięg prawa rzeczowego na gruncie.

5. Materializacja granicy w terenie. Znak graniczny.

6. Ochrona prawna granic nieruchomości.

7. Przed nabyciem nieruchomości na cele inwestycyjne, na co należy zwrócić uwagę.

 • Stan prawny nieruchomości a jej granice.
 • Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Dane ewidencji gruntów i budynków do transakcji nabywania nieruchomości.
 • Oznaczenie nieruchomości na mapach a oznaczenie w terenie.

8. Procedury związane z granicami nieruchomości.

 • Wyznaczenie granic.
 • Wznowienie granic.
 • Ustalanie granic w trybie ewidencyjnym.
 • Rozgraniczanie nieruchomości

9. Ustalenie linii brzegu.

10. Wydzielanie terenów pod inwestycje.

 • Granice nowych działek i granice zewnętrzne działek ewidencyjnych.
 • Przyjmowanie granic nieruchomości do podziałów, protokoły z przyjęcia granic.
 • Ujawnianie granic na mapach z projektami podziałów.

11. Mapa do celów projektowych.

 • Granice na mapach do celów projektowych.
 • Ustalenie przebiegu granic w ramach opracowania mapy do celów projektowych.

12. Granice na innych mapach do celów prawnych, m.in.:

 • Mapy do zasiedzenia.
 • Mapy do służebności.

13. Dokumenty źródłowe w czynnościach geodezyjnych związanych z granicami nieruchomości. Analiza dokumentów.

14. Mapy z projektami podziałów nieruchomości, nowe granice, granice zewnętrzne

1. Definicja granicy nieruchomości.

2. Granica nieruchomości a granica działki ewidencyjnej.

3. Granica nieruchomości/działki a granica terenu inwestycyjnego.

4. Pojęcie granicy prawnej i ewidencyjnej. Zasięg prawa rzeczowego na gruncie.

5. Materializacja granicy w terenie. Znak graniczny.

6. Ochrona prawna granic nieruchomości.

7. Przed nabyciem nieruchomości na cele inwestycyjne, na co należy zwrócić uwagę.

 • Stan prawny nieruchomości a jej granice.
 • Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Dane ewidencji gruntów i budynków do transakcji nabywania nieruchomości.
 • Oznaczenie nieruchomości na mapach a oznaczenie w terenie.

8. Procedury związane z granicami nieruchomości.

 • Wyznaczenie granic.
 • Wznowienie granic.
 • Ustalanie granic w trybie ewidencyjnym.
 • Rozgraniczanie nieruchomości

9. Ustalenie linii brzegu.

10. Wydzielanie terenów pod inwestycje.

 • Granice nowych działek i granice zewnętrzne działek ewidencyjnych.
 • Przyjmowanie granic nieruchomości do podziałów, protokoły z przyjęcia granic.
 • Ujawnianie granic na mapach z projektami podziałów.

11. Mapa do celów projektowych.

 • Granice na mapach do celów projektowych.
 • Ustalenie przebiegu granic w ramach opracowania mapy do celów projektowych.

12. Granice na innych mapach do celów prawnych, m.in.:

 • Mapy do zasiedzenia.
 • Mapy do służebności.

13. Dokumenty źródłowe w czynnościach geodezyjnych związanych z granicami nieruchomości. Analiza dokumentów.

14. Mapy z projektami podziałów nieruchomości, nowe granice, granice zewnętrzne

1. Definicja granicy nieruchomości.

2. Granica nieruchomości a granica działki ewidencyjnej.

3. Granica nieruchomości/działki a granica terenu inwestycyjnego.

4. Pojęcie granicy prawnej i ewidencyjnej. Zasięg prawa rzeczowego na gruncie.

5. Materializacja granicy w terenie. Znak graniczny.

6. Ochrona prawna granic nieruchomości.

7. Przed nabyciem nieruchomości na cele inwestycyjne, na co należy zwrócić uwagę.

 • Stan prawny nieruchomości a jej granice.
 • Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Dane ewidencji gruntów i budynków do transakcji nabywania nieruchomości.
 • Oznaczenie nieruchomości na mapach a oznaczenie w terenie.

8. Procedury związane z granicami nieruchomości.

 • Wyznaczenie granic.
 • Wznowienie granic.
 • Ustalanie granic w trybie ewidencyjnym.
 • Rozgraniczanie nieruchomości

9. Ustalenie linii brzegu.

10. Wydzielanie terenów pod inwestycje.

 • Granice nowych działek i granice zewnętrzne działek ewidencyjnych.
 • Przyjmowanie granic nieruchomości do podziałów, protokoły z przyjęcia granic.
 • Ujawnianie granic na mapach z projektami podziałów.

11. Mapa do celów projektowych.

 • Granice na mapach do celów projektowych.
 • Ustalenie przebiegu granic w ramach opracowania mapy do celów projektowych.

12. Granice na innych mapach do celów prawnych, m.in.:

 • Mapy do zasiedzenia.
 • Mapy do służebności.

13. Dokumenty źródłowe w czynnościach geodezyjnych związanych z granicami nieruchomości. Analiza dokumentów.

14. Mapy z projektami podziałów nieruchomości, nowe granice, granice zewnętrzne

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Granica nieruchomości
 • Ochrona prawna granic nieruchomości
 • Służebność
 • Ustalenie przebiegu granic

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami. Zakres regulacji ustawowych. Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej. Podziały nieruchomości. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłaty adiacenckie. Prawo pierwokupu. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania.
2024-02-29
29 lutego 2024
2024-02-29
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2024-03-04
04 marca 2024
2024-03-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Cyfryzacja procesu budowlanego powoduje również cyfryzację geodezji. Celem szkolenia jest przedstawienie inwestorom, wykonawcom, projektantom i architektom zagadnień związanych z granicami nieruchomości począwszy od regulowania stanu prawnego i nabywania gruntów aż do realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych.
2024-03-11
11 marca 2024
2024-03-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.