Nowelizacja warunków techniczno-budowlanych dla dróg publicznych, ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym

Prawo, projektowanie i praktyka stosowania

Szkolenia - drogownictwo onlineotwartezamkniete

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie ZRID, w trybie zgłoszenia prowadzenia robót lub w trybie pozwolenia na budowę o przebudowę geometrii dróg publicznych po zmianach przepisów z dnia 21 września 2022 roku.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci budownictwa drogowego i organy uzgadniające projekty budowlane, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu drogowych projektów budowlanych po zmianach wprowadzonych 21 września 2022 roku do polskiego systemu prawnego.

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie ZRID, w trybie zgłoszenia prowadzenia robót lub w trybie pozwolenia na budowę o przebudowę geometrii dróg publicznych po zmianach przepisów z dnia 21 września 2022 roku.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie nowych pojęć ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • Zmiany w zarządzaniu drogami i zarządzaniu ruchem drogowym po 21 września 2022 roku,
 • Zrozumienie nowych przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych wprowadzonych 21 września 2022 roku,
 • Zasady praktycznego stosowania nowego rozporządzenia techniczno-budowlanego,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem dróg po 21 września 2022 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
 • Rola projektanta budownictwa drogowego,
 • Rola organu udzielającego odstępstwa od rozwiązań projektowych,
 • Okresy intertemporalne (przejściowe) w stosowaniu przepisów techniczno-budowlanych rozporządzenia obowiązującego od 21 września 2022 roku,
 • Rola zarządcy drogi publicznej w uzgadnianiu projektów drogowych,
 • Rola zarządcy drogi publicznej w występowaniu o decyzje ZRID,
 • Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
 • Egzekwowanie prawidłowego sposobu stosowania nowych rozwiązań projektowych po 21 września 2022 roku.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci budownictwa drogowego,
 • Inżynierowie drogownictwa, Inżynierowie konstruktorzy, Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy organów architektoniczno-budowlanych – Starostwa Powiatowe,
 • Pracownicy organów architektoniczno-budowlanych – Urzędy Wojewódzkie,
 • Pracownicy Ministerstwa Infrastruktury,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych i Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci budownictwa drogowego i organy uzgadniające projekty budowlane, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu drogowych projektów budowlanych po zmianach wprowadzonych 21 września 2022 roku do polskiego systemu prawnego.

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie ZRID, w trybie zgłoszenia prowadzenia robót lub w trybie pozwolenia na budowę o przebudowę geometrii dróg publicznych po zmianach przepisów z dnia 21 września 2022 roku.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie nowych pojęć ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • Zmiany w zarządzaniu drogami i zarządzaniu ruchem drogowym po 21 września 2022 roku,
 • Zrozumienie nowych przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych wprowadzonych 21 września 2022 roku,
 • Zasady praktycznego stosowania nowego rozporządzenia techniczno-budowlanego,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem dróg po 21 września 2022 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
 • Rola projektanta budownictwa drogowego,
 • Rola organu udzielającego odstępstwa od rozwiązań projektowych,
 • Okresy intertemporalne (przejściowe) w stosowaniu przepisów techniczno-budowlanych rozporządzenia obowiązującego od 21 września 2022 roku,
 • Rola zarządcy drogi publicznej w uzgadnianiu projektów drogowych,
 • Rola zarządcy drogi publicznej w występowaniu o decyzje ZRID,
 • Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
 • Egzekwowanie prawidłowego sposobu stosowania nowych rozwiązań projektowych po 21 września 2022 roku.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci budownictwa drogowego,
 • Inżynierowie drogownictwa, Inżynierowie konstruktorzy, Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy organów architektoniczno-budowlanych – Starostwa Powiatowe,
 • Pracownicy organów architektoniczno-budowlanych – Urzędy Wojewódzkie,
 • Pracownicy Ministerstwa Infrastruktury,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych i Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.

W szczególności grupą dla której szkolenie może okazać się niezwykle przydatne są projektanci budownictwa drogowego i organy uzgadniające projekty budowlane, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu drogowych projektów budowlanych po zmianach wprowadzonych 21 września 2022 roku do polskiego systemu prawnego.

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie ZRID, w trybie zgłoszenia prowadzenia robót lub w trybie pozwolenia na budowę o przebudowę geometrii dróg publicznych po zmianach przepisów z dnia 21 września 2022 roku.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie nowych pojęć ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • Zmiany w zarządzaniu drogami i zarządzaniu ruchem drogowym po 21 września 2022 roku,
 • Zrozumienie nowych przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych wprowadzonych 21 września 2022 roku,
 • Zasady praktycznego stosowania nowego rozporządzenia techniczno-budowlanego,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem dróg po 21 września 2022 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
 • Rola projektanta budownictwa drogowego,
 • Rola organu udzielającego odstępstwa od rozwiązań projektowych,
 • Okresy intertemporalne (przejściowe) w stosowaniu przepisów techniczno-budowlanych rozporządzenia obowiązującego od 21 września 2022 roku,
 • Rola zarządcy drogi publicznej w uzgadnianiu projektów drogowych,
 • Rola zarządcy drogi publicznej w występowaniu o decyzje ZRID,
 • Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
 • Egzekwowanie prawidłowego sposobu stosowania nowych rozwiązań projektowych po 21 września 2022 roku.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci budownictwa drogowego,
 • Inżynierowie drogownictwa, Inżynierowie konstruktorzy, Inżynierowie ruchu drogowego,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych,
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze,
 • Pracownicy organów architektoniczno-budowlanych – Starostwa Powiatowe,
 • Pracownicy organów architektoniczno-budowlanych – Urzędy Wojewódzkie,
 • Pracownicy Ministerstwa Infrastruktury,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych i Inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 • Powody wprowadzenia zmian w przepisach ustawy o drogach publicznych.
 • Powody wprowadzenia zmian w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 • Powody wprowadzenia nowych warunków techniczno-budowlanych dla dróg publicznych.
 • Przepisy intertemporalne i przejściowe – zasady stosowania regulacji w latach 2022 i 2023.
 • Nowe pojęcie „wytycznych” – miękkie zasady zaleceń projektowych. Wzorce i standardy wiedzy technicznej w zakresie budownictwa drogowego – stosowanie obligatoryjne czy dobrowolne?
 • Traktowanie „wytycznych” w kontekście odwołań od rozstrzygnięć organów
  architektoniczno-budowlanych.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy; przykłady projektowe

CZĘŚĆ I
Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Prawo, projektowanie i praktyka.

 • Nowa definicja „drogi” i „drogi publicznej”.
 • Wpływ definicji „drogi” na procedurę projektowania dróg publicznych.
 • „Droga o nawierzchni twardej” i „droga o nawierzchni gruntowej” – nowe rozwiązania.
 • „Droga dla pieszych” – czy chodniki nadal istnieją?
 • „Przejścia sugerowane” i „urządzenia alternatywne” – jak projektować i jak stosować w praktyce?
 • Usytuowanie ścieżek rowerowych w nowym systemie prawnoprojektowym. Problematyka przejazdów dla rowerzystów – omówienie problemów interpretacyjnych.
 • Projektowanie obszarów uspokojonego ruchu – zasady ruchu urządzeń wspomagających ruch (UWR), urządzeń transportu osobistego (UTO) i hulajnóg elektrycznych (HE).
 • Jezdnie i skrzyżowania po nowelizacji przepisów.
 • Zasady organizacji ruchu drogowego i organizacja ruchu drogowego po nowelizacji przepisów.
 • Definicja „ruchu na drodze” i podstawy jego funkcjonowania.
 • Ustawowe uregulowanie pojęć „geometrii drogi” i „zakresu dostępu do drogi”.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy; przykłady projektowe

CZĘŚĆ II:
Zmiany w ustawie o drogach publicznych. Prawo, projektowanie i praktyka.

 • Nowe rozumienie pojęcia pasa drogowego po nowelizacji przepisów – wielkość, rozmiar, szerokość a linie rozgraniczające. Ewolucja przepisów z lat 2019 – 2022.
 • Pojęcie „zasad wiedzy technicznej”.
 • Nowe pojęcia „zjazdu” i „skrzyżowania”. Relacje dostępności drogi z parametrami technicznymi drogi.
 • „Urządzenia obce” – nowa instytucja czy zmiana interpretacyjna?
 • Urządzenia obce w pasie drogi publicznej.
 • Stosowanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych po nowelizacji ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy; przykłady projektowe

CZĘŚĆ III
Nowe przepisy techniczno-budowlane z 24 czerwca 2022 roku
(stosowanie od 21 września 2022 roku).

 • Zakres stosowania rozporządzenia – projektowanie, budowa, przebudowa lub użytkowanie dróg publicznych.
 • Co to są „podstawowe warunki” projektowe?
  Wzorce i standardy rekomendowane przez ministra właściwego do spraw transportu.
 • „Cykl życia drogi” – jak rozumieć to pojęcie w kontekście projektowania i użytkowania dróg publicznych?
 • „Trudne warunki” – kiedy istnieją i jak je wykazać?
 • Kto i jak ma uzasadnić „trudne warunki”?
 • „Trudne warunki” a odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
 • Skrzyżowania i węzły.
 • Nowa definicja „obszaru skrzyżowania” – rezygnacja z pojęcia „obszaru oddziaływania skrzyżowania”.
 • Nowość „urządzeń alternatywnych”:
  • przejścia sugerowane,
  • chodnik poprzeczny,
  • pas neutralny.
 • Elementy składowe drogi.
 • Klasy dróg i prędkości projektowe – problematyka i przypadki z praktyki – prawo, projektowanie i praktyka.
 • Drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerzystów i pobocza – prawo, projektowanie i praktyka.
 • Drogi dla rowerów – prawo, projektowanie i praktyka.
 • Zjazdy, wyjazdy i wjazdy – prawo, projektowanie i praktyka.
  • likwidacja pojęć „zjazdu indywidualnego” i „zjazdu publicznego”,
  • nowe typy zjazdów: zjazd zwykły, zjazd techniczny i zjazd awaryjny,
  • zjazdy a skrzyżowania; problematyka trudnych warunków.
 • Skrajnie poziome – jezdnia, drogi dla pieszych i rowerzystów i inne. Strefy bez przeszkód.
 • Skrajnie pionowe.
 • Widoczność na skrzyżowania, zjazdach, wjazdach i wyjazdach – nowe warunki i wytyczne.
 • Urządzenia obce i kanały technologiczne.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy; przykłady projektow

Powyższy program jest programem ramowym i może ulec niewielkim modyfikacjom w trakcie realizacji programu przez trenera w zależności od potrzeb grupy docelowej.

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 • Powody wprowadzenia zmian w przepisach ustawy o drogach publicznych.
 • Powody wprowadzenia zmian w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 • Powody wprowadzenia nowych warunków techniczno-budowlanych dla dróg publicznych.
 • Przepisy intertemporalne i przejściowe – zasady stosowania regulacji w latach 2022 i 2023.
 • Nowe pojęcie „wytycznych” – miękkie zasady zaleceń projektowych. Wzorce i standardy wiedzy technicznej w zakresie budownictwa drogowego – stosowanie obligatoryjne czy dobrowolne?
 • Traktowanie „wytycznych” w kontekście odwołań od rozstrzygnięć organów
  architektoniczno-budowlanych.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy; przykłady projektowe

CZĘŚĆ I
Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Prawo, projektowanie i praktyka.

 • Nowa definicja „drogi” i „drogi publicznej”.
 • Wpływ definicji „drogi” na procedurę projektowania dróg publicznych.
 • „Droga o nawierzchni twardej” i „droga o nawierzchni gruntowej” – nowe rozwiązania.
 • „Droga dla pieszych” – czy chodniki nadal istnieją?
 • „Przejścia sugerowane” i „urządzenia alternatywne” – jak projektować i jak stosować w praktyce?
 • Usytuowanie ścieżek rowerowych w nowym systemie prawnoprojektowym. Problematyka przejazdów dla rowerzystów – omówienie problemów interpretacyjnych.
 • Projektowanie obszarów uspokojonego ruchu – zasady ruchu urządzeń wspomagających ruch (UWR), urządzeń transportu osobistego (UTO) i hulajnóg elektrycznych (HE).
 • Jezdnie i skrzyżowania po nowelizacji przepisów.
 • Zasady organizacji ruchu drogowego i organizacja ruchu drogowego po nowelizacji przepisów.
 • Definicja „ruchu na drodze” i podstawy jego funkcjonowania.
 • Ustawowe uregulowanie pojęć „geometrii drogi” i „zakresu dostępu do drogi”.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy; przykłady projektowe

CZĘŚĆ II:
Zmiany w ustawie o drogach publicznych. Prawo, projektowanie i praktyka.

 • Nowe rozumienie pojęcia pasa drogowego po nowelizacji przepisów – wielkość, rozmiar, szerokość a linie rozgraniczające. Ewolucja przepisów z lat 2019 – 2022.
 • Pojęcie „zasad wiedzy technicznej”.
 • Nowe pojęcia „zjazdu” i „skrzyżowania”. Relacje dostępności drogi z parametrami technicznymi drogi.
 • „Urządzenia obce” – nowa instytucja czy zmiana interpretacyjna?
 • Urządzenia obce w pasie drogi publicznej.
 • Stosowanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych po nowelizacji ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy; przykłady projektowe

CZĘŚĆ III
Nowe przepisy techniczno-budowlane z 24 czerwca 2022 roku
(stosowanie od 21 września 2022 roku).

 • Zakres stosowania rozporządzenia – projektowanie, budowa, przebudowa lub użytkowanie dróg publicznych.
 • Co to są „podstawowe warunki” projektowe?
  Wzorce i standardy rekomendowane przez ministra właściwego do spraw transportu.
 • „Cykl życia drogi” – jak rozumieć to pojęcie w kontekście projektowania i użytkowania dróg publicznych?
 • „Trudne warunki” – kiedy istnieją i jak je wykazać?
 • Kto i jak ma uzasadnić „trudne warunki”?
 • „Trudne warunki” a odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
 • Skrzyżowania i węzły.
 • Nowa definicja „obszaru skrzyżowania” – rezygnacja z pojęcia „obszaru oddziaływania skrzyżowania”.
 • Nowość „urządzeń alternatywnych”:
  • przejścia sugerowane,
  • chodnik poprzeczny,
  • pas neutralny.
 • Elementy składowe drogi.
 • Klasy dróg i prędkości projektowe – problematyka i przypadki z praktyki – prawo, projektowanie i praktyka.
 • Drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerzystów i pobocza – prawo, projektowanie i praktyka.
 • Drogi dla rowerów – prawo, projektowanie i praktyka.
 • Zjazdy, wyjazdy i wjazdy – prawo, projektowanie i praktyka.
  • likwidacja pojęć „zjazdu indywidualnego” i „zjazdu publicznego”,
  • nowe typy zjazdów: zjazd zwykły, zjazd techniczny i zjazd awaryjny,
  • zjazdy a skrzyżowania; problematyka trudnych warunków.
 • Skrajnie poziome – jezdnia, drogi dla pieszych i rowerzystów i inne. Strefy bez przeszkód.
 • Skrajnie pionowe.
 • Widoczność na skrzyżowania, zjazdach, wjazdach i wyjazdach – nowe warunki i wytyczne.
 • Urządzenia obce i kanały technologiczne.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy; przykłady projektow

Powyższy program jest programem ramowym i może ulec niewielkim modyfikacjom w trakcie realizacji programu przez trenera w zależności od potrzeb grupy docelowej.

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 • Powody wprowadzenia zmian w przepisach ustawy o drogach publicznych.
 • Powody wprowadzenia zmian w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 • Powody wprowadzenia nowych warunków techniczno-budowlanych dla dróg publicznych.
 • Przepisy intertemporalne i przejściowe – zasady stosowania regulacji w latach 2022 i 2023.
 • Nowe pojęcie „wytycznych” – miękkie zasady zaleceń projektowych. Wzorce i standardy wiedzy technicznej w zakresie budownictwa drogowego – stosowanie obligatoryjne czy dobrowolne?
 • Traktowanie „wytycznych” w kontekście odwołań od rozstrzygnięć organów
  architektoniczno-budowlanych.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy; przykłady projektowe

CZĘŚĆ I
Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Prawo, projektowanie i praktyka.

 • Nowa definicja „drogi” i „drogi publicznej”.
 • Wpływ definicji „drogi” na procedurę projektowania dróg publicznych.
 • „Droga o nawierzchni twardej” i „droga o nawierzchni gruntowej” – nowe rozwiązania.
 • „Droga dla pieszych” – czy chodniki nadal istnieją?
 • „Przejścia sugerowane” i „urządzenia alternatywne” – jak projektować i jak stosować w praktyce?
 • Usytuowanie ścieżek rowerowych w nowym systemie prawnoprojektowym. Problematyka przejazdów dla rowerzystów – omówienie problemów interpretacyjnych.
 • Projektowanie obszarów uspokojonego ruchu – zasady ruchu urządzeń wspomagających ruch (UWR), urządzeń transportu osobistego (UTO) i hulajnóg elektrycznych (HE).
 • Jezdnie i skrzyżowania po nowelizacji przepisów.
 • Zasady organizacji ruchu drogowego i organizacja ruchu drogowego po nowelizacji przepisów.
 • Definicja „ruchu na drodze” i podstawy jego funkcjonowania.
 • Ustawowe uregulowanie pojęć „geometrii drogi” i „zakresu dostępu do drogi”.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy; przykłady projektowe

CZĘŚĆ II
Zmiany w ustawie o drogach publicznych. Prawo, projektowanie i praktyka.

 • Nowe rozumienie pojęcia pasa drogowego po nowelizacji przepisów – wielkość, rozmiar, szerokość a linie rozgraniczające. Ewolucja przepisów z lat 2019 – 2022.
 • Pojęcie „zasad wiedzy technicznej”.
 • Nowe pojęcia „zjazdu” i „skrzyżowania”. Relacje dostępności drogi z parametrami technicznymi drogi.
 • „Urządzenia obce” – nowa instytucja czy zmiana interpretacyjna?
 • Urządzenia obce w pasie drogi publicznej.
 • Stosowanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych po nowelizacji ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy; przykłady projektowe

CZĘŚĆ III
Nowe przepisy techniczno-budowlane z 24 czerwca 2022 roku
(stosowanie od 21 września 2022 roku).

 • Zakres stosowania rozporządzenia – projektowanie, budowa, przebudowa lub użytkowanie dróg publicznych.
 • Co to są „podstawowe warunki” projektowe?
  Wzorce i standardy rekomendowane przez ministra właściwego do spraw transportu.
 • „Cykl życia drogi” – jak rozumieć to pojęcie w kontekście projektowania i użytkowania dróg publicznych?
 • „Trudne warunki” – kiedy istnieją i jak je wykazać?
 • Kto i jak ma uzasadnić „trudne warunki”?
 • „Trudne warunki” a odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
 • Skrzyżowania i węzły.
 • Nowa definicja „obszaru skrzyżowania” – rezygnacja z pojęcia „obszaru oddziaływania skrzyżowania”.
 • Nowość „urządzeń alternatywnych”:
  • przejścia sugerowane,
  • chodnik poprzeczny,
  • pas neutralny.
 • Elementy składowe drogi.
 • Klasy dróg i prędkości projektowe – problematyka i przypadki z praktyki – prawo, projektowanie i praktyka.
 • Drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerzystów i pobocza – prawo, projektowanie i praktyka.
 • Drogi dla rowerów – prawo, projektowanie i praktyka.
 • Zjazdy, wyjazdy i wjazdy – prawo, projektowanie i praktyka.
  • likwidacja pojęć „zjazdu indywidualnego” i „zjazdu publicznego”,
  • nowe typy zjazdów: zjazd zwykły, zjazd techniczny i zjazd awaryjny,
  • zjazdy a skrzyżowania; problematyka trudnych warunków.
 • Skrajnie poziome – jezdnia, drogi dla pieszych i rowerzystów i inne. Strefy bez przeszkód.
 • Skrajnie pionowe.
 • Widoczność na skrzyżowania, zjazdach, wjazdach i wyjazdach – nowe warunki i wytyczne.
 • Urządzenia obce i kanały technologiczne.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy; przykłady projektow

Powyższy program jest programem ramowym i może ulec niewielkim modyfikacjom w trakcie realizacji programu przez trenera w zależności od potrzeb grupy docelowej.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - drogownictwo

Przybliżenie poszczególnych elementów specustawy drogowej, głównie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz jego składowych (mapy, opinie, decyzje administracyjne). Zapoznanie z procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz możliwych innych postępowań administracyjnych w trybie. odwoławczym i nadzwyczajnym, w tym skutków z nimi związanymi,

2024-08-29
29 sierpnia 2024
2024-08-29
Szkolenie online Szkolenie online

Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Granice zarządzania ruchem na drogach, decyzja na zajęcie pasa drogowego, projekt czasowej organizacji ruchu, podmioty uprawnione, postepowanie w sprawie zmiany czasowej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Organizacja robót w pasie drogi publicznej.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.