Opłaty publiczno – prawne i cywilno – prawne w gospodarce nieruchomościami i przestrzennej

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo onlineotwartezamkniete

Uczestnicy tego szkolenia uzyskają informacje o podstawach prawnych sposobach naliczania, wysokościach i egzekwowaniu różnego rodzaju opłat, które występują w gospodarowaniu i zarządzaniu nieruchomościami oraz innych opłat naliczanych przez jednostki samorządowe i inne.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Na przykładach i w oparciu o przepisy prawa oraz orzecznictwo sądów zostaną przekazane niezbędne informacje pomagające z jednej strony prawidłowo naliczać różnego rodzaju opłaty, a z drugiej strony podmiotom zobowiązanym ułatwią kontakt z urzędami i wyjaśnianie różnych wątpliwości.

Prowadzący szkolenie:

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla administracji publicznej, pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych, zarządców nieruchomości, użytkowników wieczystych, księgowych, planistów, urbanistów, administratorów nieruchomości, deweloperów na rynku nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, projektantów, inwestorów na rynku nieruchomości, najemców i wynajmujących nieruchomości, dzierżawców i wydzierżawiających nieruchomości.

Na przykładach i w oparciu o przepisy prawa oraz orzecznictwo sądów zostaną przekazane niezbędne informacje pomagające z jednej strony prawidłowo naliczać różnego rodzaju opłaty, a z drugiej strony podmiotom zobowiązanym ułatwią kontakt z urzędami i wyjaśnianie różnych wątpliwości.

Prowadzący szkolenie:

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla administracji publicznej, pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych, zarządców nieruchomości, użytkowników wieczystych, księgowych, planistów, urbanistów, administratorów nieruchomości, deweloperów na rynku nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, projektantów, inwestorów na rynku nieruchomości, najemców i wynajmujących nieruchomości, dzierżawców i wydzierżawiających nieruchomości.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Opłata a podatek. Różnice i podobieństwa.

2. Rejestr należności publicznoprawnych.

3. Opłata publicznoprawna a opłata/należność cywilnoprawna.

4. Opłata adiacencka.

5. Opłata planistyczna.

6. Opłata reklamowa.

7. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/leśnej.

8. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

9. Opłata eksploatacyjna.

10. Opłata skarbowa.

11. Opłata uzdrowiskowa.

12. Opłaty za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

13. Opłata targowa.

14. Opłata miejscowa.

15. Opłaty za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu.

16. Czynsze za najem.

17. Czynsze z tytułu dzierżawy.

18. Opłaty eksploatacyjne.

19. Inne opłaty, w tym opłaty wynikające z umów cywilnoprawnych.

20. Przedmiot poszczególnych opłat.

21. Podmioty zobowiązane poszczególnych opłat.

22. Sposoby ustalania i naliczania poszczególnych opłat.

23. Sposoby egzekwowania poszczególnych opłat.

24. Podsumowanie

1. Opłata a podatek. Różnice i podobieństwa.

2. Rejestr należności publicznoprawnych.

3. Opłata publicznoprawna a opłata/należność cywilnoprawna.

4. Opłata adiacencka.

5. Opłata planistyczna.

6. Opłata reklamowa.

7. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/leśnej.

8. Opłata za zajęcie pasa drogowego.

9. Opłata eksploatacyjna.

10. Opłata skarbowa.

11. Opłata uzdrowiskowa.

12. Opłaty za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

13. Opłata targowa.

14. Opłata miejscowa.

15. Opłaty za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu.

16. Czynsze za najem.

17. Czynsze z tytułu dzierżawy.

18. Opłaty eksploatacyjne.

19. Inne opłaty, w tym opłaty wynikające z umów cywilnoprawnych.

20. Przedmiot poszczególnych opłat.

21. Podmioty zobowiązane poszczególnych opłat.

22. Sposoby ustalania i naliczania poszczególnych opłat.

23. Sposoby egzekwowania poszczególnych opłat.

24. Podsumowanie

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie ZRID, w trybie zgłoszenia prowadzenia robót lub w trybie pozwolenia na budowę o przebudowę geometrii dróg publicznych po zmianach przepisów z dnia 21 września 2022 roku.

2024-05-13
13 maja 2024
2024-05-13
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Ustawa deweloperska a odbiór lokalu. Rękojmia a Gwarancja a Odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Zakres uprawnień konsumenta w ramach rękojmi. Podstawy zwolnienia z odpowiedzialności. Gwarancja i Odpowiedzialność na zasadach ogólnych – kluczowe ramy prawne.
2024-05-24
24 maja 2024
2024-05-24
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Jak prawidłowo prowadzić elektroniczny dziennik budowy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem MRiT w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 (Dz.U. 2023 poz. 45)

2024-05-28
28 maja 2024
2024-05-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.