Planowane i zagospodarowanie przestrzenne

Kompendium obowiązujących przepisów

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete

Planowane i zagospodarowanie przestrzenne – kompendium obowiązujących przepisów

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

W programie m.in.:

 • Planowane i zagospodarowanie przestrzenne na poziomie krajowym
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na poziomie wojewódzkim
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na poziomie gminnym
 • Odpowiedzialność gminy za nadużycie albo zaniechanie w realizacji obowiązków planistycznych
 • Miejscowe przepisy urbanistyczne a roszczenia odszkodowawcze
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym
 • Renta planistyczna
 • Zbiory danych przestrzennych

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formule online za pomocą platformy ClickMeeting. Podczas szkolenia online uczestnik ma możliwość zadawania pytań trenerowi przy pomocy czatu. Szkolenie online odbywa się poprzez platformę ClickMeeting.

Dla optymalnej pracy na platformie najlepiej korzystać z aktualnej przeglądarki Chrome.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER z głośnikami
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na poziomie krajowym.

 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju.
 • Rządowe programy realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na poziomie wojewódzkim

 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa.
 • Audyt krajobrazowy.
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na poziomie gminnym.
 • Standardy dobrej legislacji a miejscowe przepisy planistyczne.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 • Uchwała o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury.
 • Miejscowy plan rewitalizacji.

Odpowiedzialność gminy za nadużycie albo zaniechanie w realizacji obowiązków
planistycznych.

 • Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia uprawnienia (interesu prawnego) uchwałą lub zarządzeniem (art. 101 ustawy o samorządzie gminnym).
 • Zasady odpowiedzialności z tytułu tzw. nadużycia władzy (art. 417 kc, art. 4171 kc)).
 • Względy słuszności (art. 4172 kc).

Miejscowe przepisy planistyczne a roszczenia odszkodowawcze.

 • Obniżenie wartości nieruchomości w efekcie uchwalenia (zmiany) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Wzrost wartości nieruchomości w efekcie uchwalenia (zmiany) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym.

 • Obszar metropolitalny.
 • Zakres kompetencji planistycznych obszaru (związku) metropolitalnego.

Renta planistyczna.

 • Przesłanki zaistnienia (naliczenia).
 • Podmiot zobowiązany.
 • Zwolnienia.

Zbiory danych przestrzennych.

 • Zakres merytoryczny.
 • Organy właściwe.
 • Formy i procedury pozyskania danych.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Planowanie przestrzenne
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2021
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń

tel. kom.: +48 505 273 500

fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń

tel. kom.: +48 505 273 500

fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń

tel. kom.: +48 505 273 500

fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Cel szkolenia : Wskazanie regulacji prawnych obowiązujących w systemie prawa polskiego dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich wraz z ich rodzajami oraz procedurą i praktyką stosowania przez organy administracji publicznej.

2022-11-30
30 listopada 2022
2022-11-30
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Wykładowca prowadzi także symulowane przypadki w kontekście rozwiązań projektowych w dziedzinie podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzownym staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek pracodawcy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.