Opłata adiacencka, planistyczna z elementami innych opłat publicznoprawnych ustalane przez samorządy od A do Z

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete
INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE
Cel szkolenia : Wskazanie regulacji prawnych obowiązujących w systemie prawa polskiego dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich wraz z ich rodzajami oraz procedurą i praktyką stosowania przez organy administracji publicznej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
26.07.2024
Szkolenie online
950 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Prowadzący szkolenie: Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Prowadzący szkolenie: Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Prowadzący szkolenie: Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie). 

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Definicje danin publicznych. Definicje opłat: adiacenckiej, planistycznej, reklamowej, za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej, za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, skarbowa.

2. Podstawy prawne danin publicznych wynikające z ustaw, m.in. o gospodarce nieruchomościami, planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym, o drogach publicznych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o opłacie skarbowej.

3. Obowiązki gminy związane z naliczaniem opłaty/renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

4. Różne rodzaje opłaty adiacenckiej.

5. Omówienie szczegółowe różnych rodzajów opłat adiacenckich.

6. Terminy naliczania opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.

7. Zasady wyceny, rola operatu szacunkowego w postępowaniach związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.

8. Warunki dopuszczalności naliczenia różnych rodzajów opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.

9. Opłata adiacencka a opłata/renta planistyczna, różnice.

10. Co to znaczy stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z infrastruktury technicznej? Jaki to jest moment?

11. Różnica w pojęciu budowy a przebudowy drogi w kontekście opłat adiacenckich, zagadnienie dróg w aspekcie opłat adiacenckich.

12. Co robić w przypadku gdy koszt operatu szacunkowego może przewyższyć opłatę adiacencką, zamówienia kierowane do rzeczoznawców majątkowych?

13. Stawka opłaty adiacenckiej, uchwały rady, przykłady, symulacje.

14. Jak skutecznie egzekwować opłatę adiacencką?

15. Różne przykłady praktyczne, omówienie przykładów własnych, praktyczne rozwiązania.

16. Zestawienie orzeczeń sądowo-administracyjnych dotyczących zagadnienia, linii orzeczniczych etc.

17. Obowiązek gminy – naliczanie opłaty planistycznej w kontekście nowych regulacji planistycznych.

18. Jakie są stawki opłaty planistycznej. Od czego zależą?

19. Jakie warunki muszą być stworzone do naliczenia opłaty planistycznej;

20. Co to jest „zbycie” nieruchomości? Rozwinięcie pojęcia.

21. Ważne terminy dla renty planistycznej.

22. Zasady wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych.

23. Rozłożenie opłaty planistycznej na raty.

24. Możliwość ustalenia opłaty planistycznej a decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

25. Operat szacunkowy – jego rola w naliczaniu opłat planistycznych.

26. Tzw. luka planistyczna, czyli powstanie obowiązku uiszczenia opłaty a termin obowiązywania planu miejscowego. Czy istnieje ona nadal i co wynikać może z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

27. Opłata planistyczna w kontekście nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co może się zmienić?
28. Opłata reklamowa – wszystko o tej opłacie. 29. Zasady zajmowania pasa drogowego dróg publicznych.

30. Zasady naliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego, czy musi istnieć budowla czy wystarczy pas drogi publicznej w kontekście zmian w ustawie o drogach publicznych.

31. Kary za zajęcie pasa drogi publicznej bez zezwolenia.

32. Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej. Zasady ustalania wysokości opłaty i jej naliczanie oraz egzekwowanie.

33. Kary za wyłączenie gruntów bez zezwolenia.

34. Opłata skarbowa – kiedy się należy a kiedy nie ma obowiązku jej wniesienia, interpretacja niektórych zapisów Ustawy o opłacie skarbowej.

35. Dodatek – inne opłaty w administracji publicznej jak np. opata za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

36. Podsumowanie i wnioski

1. Definicje danin publicznych. Definicje opłat: adiacenckiej, planistycznej, reklamowej, za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej, za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, skarbowa.

2. Podstawy prawne danin publicznych wynikające z ustaw, m.in. o gospodarce nieruchomościami, planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym, o drogach publicznych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o opłacie skarbowej.

3. Obowiązki gminy związane z naliczaniem opłaty/renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

4. Różne rodzaje opłaty adiacenckiej.

5. Omówienie szczegółowe różnych rodzajów opłat adiacenckich.

6. Terminy naliczania opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.

7. Zasady wyceny, rola operatu szacunkowego w postępowaniach związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.

8. Warunki dopuszczalności naliczenia różnych rodzajów opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.

9. Opłata adiacencka a opłata/renta planistyczna, różnice.

10. Co to znaczy stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z infrastruktury technicznej? Jaki to jest moment?

11. Różnica w pojęciu budowy a przebudowy drogi w kontekście opłat adiacenckich, zagadnienie dróg w aspekcie opłat adiacenckich.

12. Co robić w przypadku gdy koszt operatu szacunkowego może przewyższyć opłatę adiacencką, zamówienia kierowane do rzeczoznawców majątkowych?

13. Stawka opłaty adiacenckiej, uchwały rady, przykłady, symulacje.

14. Jak skutecznie egzekwować opłatę adiacencką?

15. Różne przykłady praktyczne, omówienie przykładów własnych, praktyczne rozwiązania.

16. Zestawienie orzeczeń sądowo-administracyjnych dotyczących zagadnienia, linii orzeczniczych etc.

17. Obowiązek gminy – naliczanie opłaty planistycznej w kontekście nowych regulacji planistycznych.

18. Jakie są stawki opłaty planistycznej. Od czego zależą?

19. Jakie warunki muszą być stworzone do naliczenia opłaty planistycznej;

20. Co to jest „zbycie” nieruchomości? Rozwinięcie pojęcia.

21. Ważne terminy dla renty planistycznej.

22. Zasady wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych.

23. Rozłożenie opłaty planistycznej na raty.

24. Możliwość ustalenia opłaty planistycznej a decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

25. Operat szacunkowy – jego rola w naliczaniu opłat planistycznych.

26. Tzw. luka planistyczna, czyli powstanie obowiązku uiszczenia opłaty a termin obowiązywania planu miejscowego. Czy istnieje ona nadal i co wynikać może z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

27. Opłata planistyczna w kontekście nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co może się zmienić?
28. Opłata reklamowa – wszystko o tej opłacie. 29. Zasady zajmowania pasa drogowego dróg publicznych.

30. Zasady naliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego, czy musi istnieć budowla czy wystarczy pas drogi publicznej w kontekście zmian w ustawie o drogach publicznych.

31. Kary za zajęcie pasa drogi publicznej bez zezwolenia.

32. Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej. Zasady ustalania wysokości opłaty i jej naliczanie oraz egzekwowanie.

33. Kary za wyłączenie gruntów bez zezwolenia.

34. Opłata skarbowa – kiedy się należy a kiedy nie ma obowiązku jej wniesienia, interpretacja niektórych zapisów Ustawy o opłacie skarbowej.

35. Dodatek – inne opłaty w administracji publicznej jak np. opata za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

36. Podsumowanie i wnioski

1. Definicje danin publicznych. Definicje opłat: adiacenckiej, planistycznej, reklamowej, za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej, za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, skarbowa.

2. Podstawy prawne danin publicznych wynikające z ustaw, m.in. o gospodarce nieruchomościami, planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym, o drogach publicznych, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o opłacie skarbowej.

3. Obowiązki gminy związane z naliczaniem opłaty/renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

4. Różne rodzaje opłaty adiacenckiej.

5. Omówienie szczegółowe różnych rodzajów opłat adiacenckich.

6. Terminy naliczania opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.

7. Zasady wyceny, rola operatu szacunkowego w postępowaniach związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.

8. Warunki dopuszczalności naliczenia różnych rodzajów opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego.

9. Opłata adiacencka a opłata/renta planistyczna, różnice.

10. Co to znaczy stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z infrastruktury technicznej? Jaki to jest moment?

11. Różnica w pojęciu budowy a przebudowy drogi w kontekście opłat adiacenckich, zagadnienie dróg w aspekcie opłat adiacenckich.

12. Co robić w przypadku gdy koszt operatu szacunkowego może przewyższyć opłatę adiacencką, zamówienia kierowane do rzeczoznawców majątkowych?

13. Stawka opłaty adiacenckiej, uchwały rady, przykłady, symulacje.

14. Jak skutecznie egzekwować opłatę adiacencką?

15. Różne przykłady praktyczne, omówienie przykładów własnych, praktyczne rozwiązania.

16. Zestawienie orzeczeń sądowo-administracyjnych dotyczących zagadnienia, linii orzeczniczych etc.

17. Obowiązek gminy – naliczanie opłaty planistycznej w kontekście nowych regulacji planistycznych.

18. Jakie są stawki opłaty planistycznej. Od czego zależą?

19. Jakie warunki muszą być stworzone do naliczenia opłaty planistycznej;

20. Co to jest „zbycie” nieruchomości? Rozwinięcie pojęcia.

21. Ważne terminy dla renty planistycznej.

22. Zasady wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych.

23. Rozłożenie opłaty planistycznej na raty.

24. Możliwość ustalenia opłaty planistycznej a decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

25. Operat szacunkowy – jego rola w naliczaniu opłat planistycznych.

26. Tzw. luka planistyczna, czyli powstanie obowiązku uiszczenia opłaty a termin obowiązywania planu miejscowego. Czy istnieje ona nadal i co wynikać może z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

27. Opłata planistyczna w kontekście nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co może się zmienić?
28. Opłata reklamowa – wszystko o tej opłacie. 29. Zasady zajmowania pasa drogowego dróg publicznych.

30. Zasady naliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego, czy musi istnieć budowla czy wystarczy pas drogi publicznej w kontekście zmian w ustawie o drogach publicznych.

31. Kary za zajęcie pasa drogi publicznej bez zezwolenia.

32. Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej. Zasady ustalania wysokości opłaty i jej naliczanie oraz egzekwowanie.

33. Kary za wyłączenie gruntów bez zezwolenia.

34. Opłata skarbowa – kiedy się należy a kiedy nie ma obowiązku jej wniesienia, interpretacja niektórych zapisów Ustawy o opłacie skarbowej.

35. Dodatek – inne opłaty w administracji publicznej jak np. opata za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

36. Podsumowanie i wnioski

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Renta planistyczna
 • Opłata planistyczna
 • Opłata adiacencka

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Zmiany w planowaniu przestrzennym, Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Reforma użytkowania wieczystego, Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego.

2024-06-24
24 czerwca 2024
2024-06-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2024-06-28
28 czerwca 2024
2024-06-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Jak prawidłowo prowadzić elektroniczny dziennik budowy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem MRiT w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 (Dz.U. 2023 poz. 45)

2024-07-04
04 lipca 2024
2024-07-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.