Elektroniczny dziennik budowy

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete

Jak prawidłowo prowadzić elektroniczny dziennik budowy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem MRiT w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 (Dz.U. 2023 poz. 45)

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
28.05.2024
Szkolenie online
950 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Podczas tego szkolenia dowiedzą się Państwo jak zmieniały się przepisy dotyczące prowadzenia dziennika budowy i EDB oraz m.in. jakie są zasady zakładania i prowadzenia EDB, krok po kroku, z przykładami i omówieniem studium przypadków.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych,
 • kierowników budowy,
 • osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
 • inspektorów nadzoru inwestorskiego,
 • nadzór administracyjno-budowlany
 • organy architektoniczno-budowlane administracji samorządowej.

Podczas tego szkolenia dowiedzą się Państwo jak zmieniały się przepisy dotyczące prowadzenia dziennika budowy i EDB oraz m.in. jakie są zasady zakładania i prowadzenia EDB, krok po kroku, z przykładami i omówieniem studium przypadków.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych,
 • kierowników budowy,
 • osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
 • inspektorów nadzoru inwestorskiego,
 • nadzór administracyjno-budowlany
 • organy architektoniczno-budowlane administracji samorządowej.

Podczas tego szkolenia dowiedzą się Państwo jak zmieniały się przepisy dotyczące prowadzenia dziennika budowy i EDB oraz m.in. jakie są zasady zakładania i prowadzenia EDB, krok po kroku, z przykładami i omówieniem studium przypadków.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych,
 • kierowników budowy,
 • osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
 • inspektorów nadzoru inwestorskiego,
 • nadzór administracyjno-budowlany
 • organy architektoniczno-budowlane administracji samorządowej.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Trochę historii

2. Dziennik budowy w przepisach aktualnej ustawy Prawo budowlane

 • okres lat 1995 – 2001
 • lata 2001 i 2002
 • okres od roku 2002 do 19 września 2020,
 • jak należy dalej prowadzić dzienniki założone w tych okresach ?

3. Zasady dotyczące wydawania i prowadzenie dziennika budowy w okresie pomiędzy 19 września 2020 a 18 września 2021 – regulacje ustawowe i dotychczasowe rozporządzenie wykonawcze z 2002 roku

4. „Przejściowe” rozporządzenie z 6 września 2021 roku

 • Obowiązujące w okresie od 19 września 2021 do 26 stycznia 2023 roku

5. Aktualne zasady prowadzenie dziennika budowy – regulacje ustawowe i nowe rozporządzenie wykonawcze z 22 grudnia 2022 roku

6. „Agitacja” za dziennikiem elektronicznym – materiał GUNB-u

7. Znaczenie wpisów do dziennika budowy w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych

8. Tablica informacyjna budowy i ogłoszenie BIOZ – nowe regulacje ustawowe

9. Pytania i odpowiedzi, dyskusja podsumowująca

1. Trochę historii

2. Dziennik budowy w przepisach aktualnej ustawy Prawo budowlane

 • okres lat 1995 – 2001
 • lata 2001 i 2002
 • okres od roku 2002 do 19 września 2020,
 • jak należy dalej prowadzić dzienniki założone w tych okresach ?

3. Zasady dotyczące wydawania i prowadzenie dziennika budowy w okresie pomiędzy 19 września 2020 a 18 września 2021 – regulacje ustawowe i dotychczasowe rozporządzenie wykonawcze z 2002 roku

4. „Przejściowe” rozporządzenie z 6 września 2021 roku

 • Obowiązujące w okresie od 19 września 2021 do 26 stycznia 2023 roku

5. Aktualne zasady prowadzenie dziennika budowy – regulacje ustawowe i nowe rozporządzenie wykonawcze z 22 grudnia 2022 roku

6. „Agitacja” za dziennikiem elektronicznym – materiał GUNB-u

7. Znaczenie wpisów do dziennika budowy w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych

8. Tablica informacyjna budowy i ogłoszenie BIOZ – nowe regulacje ustawowe

9. Pytania i odpowiedzi, dyskusja podsumowująca

1. Trochę historii

2. Dziennik budowy w przepisach aktualnej ustawy Prawo budowlane

 • okres lat 1995 – 2001
 • lata 2001 i 2002
 • okres od roku 2002 do 19 września 2020,
 • jak należy dalej prowadzić dzienniki założone w tych okresach ?

3. Zasady dotyczące wydawania i prowadzenie dziennika budowy w okresie pomiędzy 19 września 2020 a 18 września 2021 – regulacje ustawowe i dotychczasowe rozporządzenie wykonawcze z 2002 roku

4. „Przejściowe” rozporządzenie z 6 września 2021 roku

 • Obowiązujące w okresie od 19 września 2021 do 26 stycznia 2023 roku

5. Aktualne zasady prowadzenie dziennika budowy – regulacje ustawowe i nowe rozporządzenie wykonawcze z 22 grudnia 2022 roku

6. „Agitacja” za dziennikiem elektronicznym – materiał GUNB-u

7. Znaczenie wpisów do dziennika budowy w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych

8. Tablica informacyjna budowy i ogłoszenie BIOZ – nowe regulacje ustawowe

9. Pytania i odpowiedzi, dyskusja podsumowująca

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

2024-04-17
17 kwietnia 2024
2024-04-17
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie ZRID, w trybie zgłoszenia prowadzenia robót lub w trybie pozwolenia na budowę o przebudowę geometrii dróg publicznych po zmianach przepisów z dnia 21 września 2022 roku.

2024-05-13
13 maja 2024
2024-05-13
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Cel szkolenia : Wskazanie regulacji prawnych obowiązujących w systemie prawa polskiego dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich wraz z ich rodzajami oraz procedurą i praktyką stosowania przez organy administracji publicznej.

2024-05-27
27 maja 2024
2024-05-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.