Wycena Nieruchomości – podejście porównawcze i dochodowe

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo onlineotwartezamkniete
Jedyne szkolenie podczas którego szczegółowo omówione zostaną dwa najczęściej stosowane przez rzeczoznawców majątkowych sposoby wyceny nieruchomości
Podejście porównawcze i dochodowe w wycenie nieruchomości. Zasady i wymagania dotyczące sporządzania operatów szacunkowych oraz możliwych zastosowania podejść, metod i technik wyceny. Zapraszamy na szkolenie Wycena nieruchomości: Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego i dochodowego.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Czy warto wziąć udział w szkoleniu
Wycena nieruchomości – zasady stosowania i istota podejścia porównawczego

Szkolenie pozwoli zebrać informacje nt. zasad stosowania i istoty podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości, jak również zasad i wymagań dotyczących sporządzania operatów szacunkowych oraz możliwych zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem. Zajęcia poprowadzi uznany ekspert, praktyk – rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia RICS, zajmujący się jednocześnie przeprowadzaniem szkoleń w różnych obszarach wyceny. Uczestnikami szkolenia będą praktycy z różnych dziedzin biznesu, co pozwoli na wymianę doświadczeń.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się wyceną nieruchomości na etapie początkującym (np. kandydaci na rzeczoznawców majątkowych), również te osoby które na co dzień mają styczność z operatami szacunkowymi, a w szczególności te które muszą wypowiedzieć się na temat sporządzonego operatu szacunkowego lub podjąć na jego podstawie dalsze decyzje. Są to pracownicy działów technicznych, nieruchomości, infrastruktury, prawnicy, pracownicy banków: analitycy kredytowi, pracownicy pionów sprzedaży, obsługi klienta. Po za tym zarządcy, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli, pracownicy urzędów i agencji – osoby które uczestniczą w obrocie nieruchomości lub zarządzają mieniem lub jego wartością.

Uczestnicy zajęć proszeni są o przesłanie do organizatora na około 10 dni przed szkoleniem uwag, pytań, wątpliwości jakie ich zdaniem należałoby w trakcie zajęć wyjaśnić lub poruszyć oraz przykłady konkretnych.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • MAKSYMALNA GRUPA UCZESTNIKÓW: 25 OSÓB
  (decyduje kolejność zgłoszeń)

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

Podejście porównawcze i dochodowe – zasady stosowania, procedura i praktyka

Podejście porównawcze i podejście dochodowe to dwa podstawowe i najczęściej stosowane przez rzeczoznawców majątkowych sposoby wyceny nieruchomości. Są to również podejścia najczęściej wymagane przepisami prawa. Większość otrzymywanych przez odbiorców operatów szacunkowych jest sporządzana właśnie przy zastosowaniu podejścia dochodowego i porównawczego. Bardzo często również osoby odbierające operaty mają problem z jego weryfikacją i z zaopiniowaniem treści.

Istotnym jest, aby odbiorcy operatów posiadali wiedzę na temat poprawności stosowania procedur i informacje w jakich sytuacjach należy stosować poszczególne podejścia.

Celem naszego szkolenia jest zebranie informacji nt. ogólnych zasad prawnych, poprawności sporządzania operatu szacunkowego, jak również omówienie i porównanie zastosowania podejścia porównawczego i dochodowego w wycenie nieruchomości. Udział w naszym szkoleniu będzie istotny nie tylko dla obiorców wycen, ale także dla poczatkujących rzeczoznawców majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców, którzy rozpoczynają dopiero swoją przygodę z wyceną.

Prowadząca szkolenie Pani Magdalena Małecka to praktyk, rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami i doświadczony szkoleniowiec.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty
Szkolenie kierowane jest do osób, które mają styczność z operatami szacunkowymi i w swojej pracy mają obowiązek odnieść się do poprawności jego sporządzania (pracownicy urzędów samorządu terytorialnego oraz skarbu państwa, banków, urzędów skarbowych, pracowników działów nieruchomości i regulacji stanów prawnych gruntów), jak również prawnicy specjalizujący się w sprawach nieruchomościowych. Szkolenie kierowane jest także do osób wchodzących w zawód rzeczoznawcy majątkowego, tj. przygotowujących się do zawodu przed egzaminem oraz osób, które niedawno uzyskały uprawnienia zawodowe.

Uczestnicy zajęć proszeni są o przeslanie do organizatora na około 10 dni przed szkoleniem uwag, pytań, wątpliwości jakie ich zdaniem należałoby w trakcie zajęć wyjaśnić lub poruszyć oraz przykłady konkretnych dokumentów w stosunku do których pojawiły się w trakcie pracy problemy i wątpliwości.

Podejście porównawcze i dochodowe – zasady stosowania, procedura i praktyka

Podejście porównawcze i podejście dochodowe to dwa podstawowe i najczęściej stosowane przez rzeczoznawców majątkowych sposoby wyceny nieruchomości. Są to również podejścia najczęściej wymagane przepisami prawa. Większość otrzymywanych przez odbiorców operatów szacunkowych jest sporządzana właśnie przy zastosowaniu podejścia dochodowego i porównawczego. Bardzo często również osoby odbierające operaty mają problem z jego weryfikacją i z zaopiniowaniem treści.

Istotnym jest, aby odbiorcy operatów posiadali wiedzę na temat poprawności stosowania procedur i informacje w jakich sytuacjach należy stosować poszczególne podejścia.

Celem naszego szkolenia jest zebranie informacji nt. ogólnych zasad prawnych, poprawności sporządzania operatu szacunkowego, jak również omówienie i porównanie zastosowania podejścia porównawczego i dochodowego w wycenie nieruchomości. Udział w naszym szkoleniu będzie istotny nie tylko dla obiorców wycen, ale także dla poczatkujących rzeczoznawców majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców, którzy rozpoczynają dopiero swoją przygodę z wyceną.

Prowadząca szkolenie Pani Magdalena Małecka to praktyk, rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami i doświadczony szkoleniowiec.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty
Szkolenie kierowane jest do osób, które mają styczność z operatami szacunkowymi i w swojej pracy mają obowiązek odnieść się do poprawności jego sporządzania (pracownicy urzędów samorządu terytorialnego oraz skarbu państwa, banków, urzędów skarbowych, pracowników działów nieruchomości i regulacji stanów prawnych gruntów), jak również prawnicy specjalizujący się w sprawach nieruchomościowych. Szkolenie kierowane jest także do osób wchodzących w zawód rzeczoznawcy majątkowego, tj. przygotowujących się do zawodu przed egzaminem oraz osób, które niedawno uzyskały uprawnienia zawodowe.

Uczestnicy zajęć proszeni są o przeslanie do organizatora na około 10 dni przed szkoleniem uwag, pytań, wątpliwości jakie ich zdaniem należałoby w trakcie zajęć wyjaśnić lub poruszyć oraz przykłady konkretnych dokumentów w stosunku do których pojawiły się w trakcie pracy problemy i wątpliwości.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

I dzień – rozpoczęcie o godz. 10.00

I. Stan prawa w zakresie wyceny nieruchomości oraz zasady sporządzania operatu szacunkowego

II. Wymagania dotyczące sporządzenia operatu szacunkowego wynikające z rozporządzenia i standardów zawodowych, w tym:

 • rodzaje określanych wartości,
 • podejścia, metody i techniki wyceny.

III. Zróżnicowanie podejść, metod i technik wycen – pod kątem rodzaju nieruchomości:

 • powierzchnie biurowe, lokale użytkowe, centra handlowe, magazyny, hotele, grunty inwestycyjne

IV. Dokumenty źródłowe (związane z nieruchomością, gruntem, budową itp.) Ocena wartości dokumentów.

V. Ważne definicje – nieruchomość podobna, stan nieruchomości, przeznaczenie, inne (z uwzględnieniem orzecznictwa).

VI. Podejście porównawcze – podstawy i omówienie zasady stosowania;

 • omówienie noty interpretacyjnej dotyczącej stosowania podejścia porównawczego przy wycenie nieruchomości

VII. Ważne informacje – omówienie – trend zmiany ceny, cechy, wagi, dane transakcyjne, wskaźniki statystyczne istotne przy wycenie przy zastosowaniu podejścia porównawczego, ceny okazjonalne i amatorskie, Inter i esktrapolacja

VIII. Podejście porównawcze – metoda porównywania parami – podstawy i omówienie zasady stosowania wraz z przykładem obliczeniowym.

IX. Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniej – podstawy i omówienie zasady stosowania wraz z przykładem obliczeniowym.

II dzień – rozpoczęcie o godz. 9.00

X. Założenia, jako jeden z najważniejszych, przesądzający o końcowej wartości, elementów wyceny nieruchomości.

XI. Dyskusja – omówienie przypadków, z którymi spotkali się uczestnicy, pytań i wątpliwości

XII. Case study – praca z operatem i analiza zastosowania podejścia porównawczego do wyceny nieruchomości.

Zakończenie szkolenia o 13.00 i wręczenie certyfikatów, lunch

I dzień szkolenia

I. Stan prawa w zakresie wyceny nieruchomości

 • Przepisy regulujące zasady wyceny.

II. Wymagania dotyczące sporządzenia operatu szacunkowego wynikające z rozporządzenia i Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny, w tym:

 • podejścia, metody i techniki wyceny,
 • rodzaje określanych wartości.

III. Zróżnicowanie podejść, metod i technik wycen – pod kątem rodzaju nieruchomości:

 • powierzchnie biurowe, mieszkalny, grunty niezabudowane, nieruchomości komercyjne itp.

IV. Ważne definicje

 • nieruchomość podobna,
 • stan nieruchomości,
 • przeznaczenie, inne
 • klauzula o zachowaniu tajemnicy zawodowej,
 • wartość netto czy wartość brutto,
 • zaokrąglenia wartości w operacie szacunkowym.

V. Podejście porównawcze – podstawy i omówienie zasady stosowania;

 • Najważniejsze przepisy oraz omówienie noty interpretacyjnej dotyczącej stosowania podejścia porównawczego przy wycenie nieruchomości; trend zmiany cen, cechy, wagi, dane transakcyjne, wskaźniki statystyczne istotne przy wycenie przy zastosowaniu podejścia porównawczego, ceny okazjonalne i amatorskie, interpolacja i ekstrapolacja

VI.Podejście porównawcze – metoda porównywania parami

 • Prosty przykład obliczenia wartości nieruchomości

VII. Podejście porównawcze – metoda porównywania parami

 • Przykład wyceny konkretnej nieruchomości ( wyciąg z operatu ) – case study

VIII.Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniej

 • Prosty przykład obliczenia wartości nieruchomości

IX. Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniej

 • Przykłady wyceny konkretnej nieruchomości ( wyciąg z operatu ) – case study

X. Podejście dochodowe – podstawy i omówienie zasady stosowania

 • Najważniejsze przepisy oraz omówienie noty interpretacyjnej dotyczącej stosowania podejścia dochodowego przy wycenie nieruchomości; trend zmiany cen, dane transakcyjne, wskaźniki statystyczne istotne przy wycenie przy zastosowaniu podejścia dochodowego, stopy zwrotu i metody ich określania, pustostany i wydatki operacyjne, ważne zapisy w zakresie umów najmu

Zakończenie I dnia szkolenia ok. godziny 17.30. W ciągu dnia dla uczestników szkolenia zapewnione są przerwy kawowe i lunch.

II dzień szkolenia

XI.Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej

 • Prosty przykład obliczenia wartości nieruchomości

XII.Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej

 • Przykład wyceny konkretnej nieruchomości ( wyciąg z operatu ) – case study

XIII.Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika dyskontowania strumieni dochodów

 • Prosty przykład obliczenia wartości nieruchomości

XIV.Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika dyskontowania strumieni dochodów

 • Przykład wyceny konkretnej nieruchomości ( wyciąg z operatu ) – case study

Zakończenie drugiego dnia szkolenia ok. godziny 13.00 lunchem dla uczestników.

I. Stan prawa w zakresie wyceny nieruchomości

 • Przepisy regulujące zasady wyceny.

II. Wymagania dotyczące sporządzenia operatu szacunkowego wynikające z rozporządzenia i Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny, w tym:

 • podejścia, metody i techniki wyceny,
 • rodzaje określanych wartości.

III. Zróżnicowanie podejść, metod i technik wycen – pod kątem rodzaju nieruchomości:

 • powierzchnie biurowe, mieszkalny, grunty niezabudowane, nieruchomości komercyjne itp.

IV. Ważne definicje

 • nieruchomość podobna,
 • stan nieruchomości,
 • przeznaczenie, inne
 • klauzula o zachowaniu tajemnicy zawodowej,
 • wartość netto czy wartość brutto,
 • zaokrąglenia wartości w operacie szacunkowym.

V. Podejście porównawcze – podstawy i omówienie zasady stosowania;

 • Najważniejsze przepisy oraz omówienie noty interpretacyjnej dotyczącej stosowania podejścia porównawczego przy wycenie nieruchomości; trend zmiany cen, cechy, wagi, dane transakcyjne, wskaźniki statystyczne istotne przy wycenie przy zastosowaniu podejścia porównawczego, ceny okazjonalne i amatorskie, interpolacja i ekstrapolacja

VI.Podejście porównawcze – metoda porównywania parami

 • Prosty przykład obliczenia wartości nieruchomości

VII. Podejście porównawcze – metoda porównywania parami

 • Przykład wyceny konkretnej nieruchomości ( wyciąg z operatu ) – case study

VIII.Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniej

 • Prosty przykład obliczenia wartości nieruchomości

IX. Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniej

 • Przykłady wyceny konkretnej nieruchomości ( wyciąg z operatu ) – case study

X. Podejście dochodowe – podstawy i omówienie zasady stosowania

 • Najważniejsze przepisy oraz omówienie noty interpretacyjnej dotyczącej stosowania podejścia dochodowego przy wycenie nieruchomości; trend zmiany cen, dane transakcyjne, wskaźniki statystyczne istotne przy wycenie przy zastosowaniu podejścia dochodowego, stopy zwrotu i metody ich określania, pustostany i wydatki operacyjne, ważne zapisy w zakresie umów najmu

XI.Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej

 • Prosty przykład obliczenia wartości nieruchomości

XII.Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej

 • Przykład wyceny konkretnej nieruchomości ( wyciąg z operatu ) – case study

XIII.Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika dyskontowania strumieni dochodów

 • Prosty przykład obliczenia wartości nieruchomości

XIV.Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika dyskontowania strumieni dochodów

 • Przykład wyceny konkretnej nieruchomości ( wyciąg z operatu ) – case study

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

Zmiany w planowaniu przestrzennym, Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Reforma użytkowania wieczystego, Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego.

2024-06-24
24 czerwca 2024
2024-06-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2024-06-28
28 czerwca 2024
2024-06-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Jak prawidłowo prowadzić elektroniczny dziennik budowy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem MRiT w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 (Dz.U. 2023 poz. 45)

2024-07-04
04 lipca 2024
2024-07-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.