Prawo Budowlane

Prawo Budowlane

Prawo Budowlane

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno- budowlanej, powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i
urzędach marszałkowskich.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat, lunch.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

PROGRAM SZKOLENIA AKTUALIZOWANY SYSTEMATYCZNIE I PROWADZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM

W programie m.in.:

 • Prawo budowlane i ustawy powiązane – systematyzacja norm prawnych
 • Proces budowlany krok po kroku – od decyzji środowiskowej do pozwolenia na użytkowanie
 • Kwestie środowiskowe a prowadzenie inwestycji
 • Kluczowe pojęcia i co dla praktyki codziennej z tego wynika
 • Procedura postępowania w ramach pozwolenia na budowę
 • Wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu
 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
 • Postępowanie w sprawie samowoli budowlanej
 • Normy kolizyjne w zakresie właściwości poszczególnych organów

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Prawo Budowlane i ustawy powiązane - systematyzacja norm prawnych

 • Jakie akty prawne poza Prawem Budowlanym regulują proces inwestycyjny?
 • Specyfika aktów prawnych określanych jako spec-ustawy
 • Aspekty planowania przestrzennego w trakcie inwestycji
 • Ustawy szczególne (drogi publiczne, prawo wodne, konserwator zabytków) rzutujące na ewentualne problemy w toku procesu inwestycyjnego
 • Nowelizacje Prawa budowlanego i ustaw powiązanych w ostatnich latach, w tym cyfryzacja postępowań

Proces budowlany krok po korku – od decyzji środowiskowej do pozwolenia na użytkowanie

 • Jakie są ustawowe terminy na poszczególne decyzje, a jak wygląda praktyka organów

Kwestie środowiskowe a prowadzenie inwestycji

 • Do jakich inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko?
 • Na jakie elementy procedury środowiskowej należy zwrócić uwagę?
 • Kto jest stroną postępowań w sprawie DŚU?
 • Ile czasu jest ważna decyzja środowiskowa?
 • Kiedy będzie wymagane pozwolenie wodnoprawne?
 • Z jakimi pozwoleniami na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii można się spotkać?

Kluczowe pojęcia i co dla praktyki codziennej z tego wynika

 • Obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle.
 • Czy dziura w ziemi jest obiektem budowlanym?
 • Co to są urządzenia budowlane?
 • Roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego.
 • Kiedy roboty kwalifikujemy jako remont a kiedy jako bieżącą konserwacje?

Procedura postępowania w ramach pozwolenia na budowę

 • Kto i kiedy może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
 • Jakie dokumenty wymagane są aby uzyskać pozwolenie na budowę?
 • Kto jest stroną w ramach postępowania o pozwolenie na budowę?
 • Które elementy projektu budowlanego sprawdza organ?
 • Pozwolenie już jest – jakie obowiązki należy dopełnić
 • Które odstąpienia są kwalifikowane jako istotne odstępstwa od projektu budowlanego?
 • Jakie odbiory poprzedzają przystąpienie do użytkowania?
 • Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu?

Wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur

 • Katalog obiektów na zgłoszenie z wyszczególnieniem inwestycji liniowych.
 • Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
 • Formy rozstrzygnięcia i terminy ustawowe .
 • Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?

 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu

 • Założenia prawne procedury zmiany sposobu użytkowania
 • Jak ustalić, czy dokonywana zmiana kwalifikuje się jako zmiana sposobu użytkowania

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

 • Inwestor.
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawnienia ustawowe i umowne w trakcie realizacji.
 • Projektant oraz istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym.
 • Kierownik budowy (robót).
 • Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

Postępowanie w sprawie samowoli budowlanej

 • Jak wygląda postępowanie w przypadku samowoli budowlanej?
 • Który obiekt można zalegalizować?
 • Jaki jest koszt legalizacji?
 • Jakie sankcje i na kim ciążą w przypadku wzniesienia samowoli budowlanej?

Normy kolizyjne w zakresie właściwości poszczególnych organów

Najnowsze orzecznictwo sądowe w sprawach budowlanych

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 10000 osób z obszaru nieruchomości i budownictwo.
2
Realizujemy z powodzeniem szkolenia online (otwarte i zamknięte) z wyżej wymienionych tematów od marca 2020 r.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,76 na skali pięciostopniowej.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.
Szkolenie związane z:
 • Prawo budowlane
 • Nowelizacja prawa budowlanego 2020
 • Nowe prawo budowlane 2020
 • Prawo budowlane 2020
 • Ustawą Prawo budowlane
 • Prawo budowlane 2020 zmiany

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Preferuję kotakt:

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.