Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - po Nowelizacji

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo onlineotwartezamkniete

13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił Nowelizację ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

W dniu 30 kwietnia 2020r. Została opublikowania w Dzienniku Ustaw RP Ustawa o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie znalazły się między innymi takie rozwiązania, jak:

 • uproszczone (ryczałtowe) opłaty za materiały do prac geodezyjnych,
 • możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – a wymaganego zgłoszenia pracy będzie można dokonać w ciągu 5 dni,
 • zgłoszenia tyczeń obiektów budowlanych przestaną być wymagane,
 • dostępność osnowy geodezyjnej online i bez opłat,
 • mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne materiały.

W efekcie czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi będzie krótszy, a to oznacza, żeskróci się czas potrzebny na przygotowanie inwestycji

Prowadzący szkolenie:

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
Pracowników ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania starostów w zakresie administracji geodezyjnej, pracowników wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej realizujący zadania marszałków w zakresie administracji geodezyjnej, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek administracji, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, właścicieli nieruchomości, pracowników wydziałów inwestycyjnych jednostek administracji, rzeczoznawców majątkowych, biegłych sądowych, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
  System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza
  wersja), Linux, Chrome OS.
 • MAKSYMALNA GRUPA UCZESTNIKÓW: 25 OSÓB
  (decyduje kolejność zgłoszeń)

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

W dniu 30 kwietnia 2020r. Została opublikowania w Dzienniku Ustaw RP Ustawa o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie znalazły się między innymi takie rozwiązania, jak:

 • uproszczone (ryczałtowe) opłaty za materiały do prac geodezyjnych,
 • możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – a wymaganego zgłoszenia pracy będzie można dokonać w ciągu 5 dni,
 • zgłoszenia tyczeń obiektów budowlanych przestaną być wymagane,
 • dostępność osnowy geodezyjnej online i bez opłat,
 • mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne materiały.

W efekcie czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi będzie krótszy, a to oznacza, żeskróci się czas potrzebny na przygotowanie inwestycji

Prowadzący szkolenie:

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
Pracowników ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania starostów w zakresie administracji geodezyjnej, pracowników wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej realizujący zadania marszałków w zakresie administracji geodezyjnej, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek administracji, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, właścicieli nieruchomości, pracowników wydziałów inwestycyjnych jednostek administracji, rzeczoznawców majątkowych, biegłych sądowych, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

W dniu 30 kwietnia 2020r. Została opublikowania w Dzienniku Ustaw RP Ustawa o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie znalazły się między innymi takie rozwiązania, jak:

 • uproszczone (ryczałtowe) opłaty za materiały do prac geodezyjnych,
 • możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – a wymaganego zgłoszenia pracy będzie można dokonać w ciągu 5 dni,
 • zgłoszenia tyczeń obiektów budowlanych przestaną być wymagane,
 • dostępność osnowy geodezyjnej online i bez opłat,
 • mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne materiały.

W efekcie czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi będzie krótszy, a to oznacza, żeskróci się czas potrzebny na przygotowanie inwestycji

Prowadzący szkolenie:

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
Pracowników ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania starostów w zakresie administracji geodezyjnej, pracowników wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej realizujący zadania marszałków w zakresie administracji geodezyjnej, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek administracji, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, właścicieli nieruchomości, pracowników wydziałów inwestycyjnych jednostek administracji, rzeczoznawców majątkowych, biegłych sądowych, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

 

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1.Zmiany w zakresie regulacji ustawowych ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

 • Nowe brzmienie pojęć zawartych w art.2 Ustawy;
 • Nowe pojęcia wprowadzone do art.2 Ustawy, jak np. mapa do celów projektowych;

2. Korekty w zakresie obowiązków i działań służby geodezyjnej i kartograficznej.

3. Kto jest wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych – zmiany w art.11 Ustawy.

4. Od zgłoszenia pracy do jej efektu – zmiany w procedurze i terminach.

 • Zmiany w zakresie adresatów zgłoszeń prac i ich celów;
 • Likwidacja obowiązku zgłaszania wytyczeń obiektów budowlanych;
 • Zgłaszanie prac generujących zmiany w bazach danych;
 • Zgłoszenie po rozpoczęciu prac – termin.
 • Zmiany w zakresie zawartości zgłoszenia pracy – m.in. nowe regulacje dotyczące
 • przewidywanego terminu przekazania materiałów właściwemu organowi (pojęcie terminu przekazania a pojęcie terminu zakończenia pracy).
 • Dopuszczalne Ustawą zmiany w zakresie zgłoszonej pracy.
 • Tzw. wydłużenie przewidywanego terminu przekazania materiałów do zasobu.
 • termin udostępnienia zbiorów danych i materiałów zasobu.
 • „Ukryta” licencja w zmienionym art.12 Ustawy – zakaz wykorzystania ponownego do innej pracy, raz uzyskanych materiałów.
 • Nowe pojęcie „zaniechania prac” w Ustawie – skutki i stosowanie.
 • Nowe terminy weryfikacji przekazywanych materiałów – uzależnienie ich od parametru powierzchniowego, liczenie terminu i wyjaśnienie pojęcia „z przyczyn niezależnych od organu”.
 • Sposób informowania wykonawcy o wynikach weryfikacji.
 • Podstawa przyjęcia materiałów i zbiorów danych do zasobu, treść protokołu weryfikacji, zakres przepisów prawnych, na których może oprzeć się organ weryfikujący.
 • Tzw. oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji – warunki stosowania i odpowiedzialność wykonawcy, skutki jakie wywołuje oświadczenie, fakultatywność jego złożenia.
 • 3 – miesięczny termin na poprawienie materiałów w wyniku negatywnego wyniku weryfikacji.
 • Decyzja o odmowie przyjęcia wyników prac do zasobu.

5. Ewidencja gruntów i budynków – omówienie zmian ustawowych.

 • Ograniczenie zakresu informacji ujawnianych w bazie egib.
 • Zmiana dot. Lasów Państwowych;
 • Rozszerzenie możliwości nakładania drogą administracyjną obowiązków na właścicieli nieruchomości w zakresie aktualizacji danych egib;
 • Zmiana w zakresie możliwości aktualizacji bazy egib za pomocą tzw. czynności materialno-technicznej bez prowadzenia postępowania administracyjnego – skutki, możliwy zakres zmian, brak wniosku zainteresowanego zmianą.
 • Inne zmiany dotyczące ewidencji gruntów i budynków;

6. Uzgodnienia ZUDP:

 • Zmiany w zakresie terminów narad;
 • Obowiązki wnioskujących o uzgodnienie oraz innych gestorów sieci;

7. Zmiany w zakresie ustalania należnych opłat i inne.

 • Wprowadzenie opłaty ryczałtowej i jej zależność od obszaru opracowania.
 • Sankcje – zmiany w art.48 i 48a Ustawy.
 • Omówienie zmian w załączniku do Ustawy, stawki.

8. Zagadnienia szczegółowe – omówienie teraźniejszości i wpływu zmian opisanych wyżej na ustalone procedury i zasady dotychczasowe

 • Żródła prawne dla weryfikacji w zakresie kompletności przekazywanych materiałów i zbiorów danych. Wybór i zakres przepisów prawnych.
 • Katalog przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie w procesie weryfikacji materiałów i zbiorów przekazywanych organowi prowadzącemu państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
 • Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie należy weryfikować dokumenty przeznaczone dla zamawiającego?
 • Okoliczności prawne wydania decyzji o odmowie przyjęcia materiałów i zbiorów danych do pzgik. Co zrobić obecnie a co będziemy robić po zmianach, gdy wykonawca prac nie odniósł się w terminie 14 dni do nieprawidłowości wykazanych w protokole weryfikacji. Jaką procedurę zastosować, czy pozostawić sprawę bez rozpatrzenia.
 • Charakter czynności weryfikacji i możliwości prawne ze strony wykonawcy prac egzekwowania terminowości wykonania weryfikacji przez organ administracji geodezyjnej.
 • Charakter przepisu art.21 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności w kontekście wykorzystania danych egib przez organ podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, na ile dane te są wiążące dla gminy gdy są błędne.
 • Nr księgi wieczystej, jaka to jest dana w końcu podmiotowa czy przedmiotowa, czy wnioskodawca musi wykazywać interes prawny gdy chce uzyskać ten numer, jaką zająć postawę w tej kwestii z punktu widzenia starosty?
 • Jak postąpić w sytuacji niezgłoszenia i nieprzekazania dokumentów wynikowych pracy przez biegłego realizującego pracę na zlecenie sądu, a do organu wpływa postanowienie sądu wywierające skutki w postaci zmian położenia punktów granicznych lub wprowadzenie nowych punktów granicznych Omówienie podobnych spraw w odniesieniu do błędów w samych postanowieniach i decyzjach administracyjnych. Charakter rejestrowy a nie konstytutywny ewidencji gruntów i budynków.
 • Zasady aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosku właściciela lub władającego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji przyjętej do pzgik (lub bez wniosku po nowelizacji ustawy).
 • Czy czynnością materialno-techniczną można dokonać aktualizacji bazy egib polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych, których podział został zatwierdzony decyzją administracyjną lub prawomocnym postanowieniem sądu?
 • Decyzja zobowiązująca na podstawie art.22 ust.3 Ustawy Pgik.
 • Związanie organu prowadzącego egib przepisami innych ustaw, w przypadku lasów, dróg i wód. Omówienie podstaw zmian dokonywanych w ewidencji i procedur z tym związanych.
 • Aktualizacja egib na podstawie przepisu prawa oraz wpisów w innych rejestrach publicznych bez tzw. dowodu zmiany otrzymanego z zewnątrz. Aktualizacja bazy egib na podstawie materiałów zasobu.
 • Umocowanie prawne organu II instancji w sprawach opisanych w Ustawie Pgik.
 • Czy w przypadku gdy organ nie uzna argumentów wykonawcy w jego ustosunkowaniu się do negatywnego protokołu weryfikacji, prowadzi się pełne postępowanie administracyjne czy też wydaje się od razu decyzję administracyjną bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego?. Opis rozstrzygnięcia w decyzjach.
 • Odmowa udostępnienia materiałów zasobu, spór o wysokość opłaty. Tryb postępowania i treść rozstrzygnięcia.
 • Narady koordynacyjne w praktyce. Narady w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz czy mogą być w formie mieszanej. Tryb, terminy, skutki jakie wywołuje protokół z narady. Na co zwracać uwagę szczególnie w uzgodnieniach od strony organu administracji geodezyjnej.
 • GESUT – baza danych, jej tworzenie, aktualizacja, wyłączenia. Problem przewodów budowanych przez prywatnych inwestorów na prywatnych gruntach. Szczegółowe omówienie kompetencji organów w tym zakresie, procedur i praktyk w odniesieniu do przepisów prawnych.
 • Tereny zamknięte, pomiary geodezyjne na terenach zamkniętych oraz terenach przylegających do terenów zamkniętych. Wspólne granice ewidencyjne terenów zamkniętych i przyległych, ustalanie położenia punktów granicznych wspólnych dla obu terenów.
 • Nieodpłatne udostępnianie danych pzgik dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej. Komu przysługuje, w jakich warunkach i na jakiej zasadzie można zwolnić z opłat za udostępnienie zasobu. Co to jest rejestr publiczny i co jest zadaniem publicznym.
 • Opracowania geodezyjne w budownictwie, opracowania geodezyjno-prawne, wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze. Rola organu administracji geodezyjnej i innych organów w obiegu dokumentacji.
 • Klasyfikacja gleboznawcza, procedury.
 • Operat elektroniczny.

1.Zmiany w zakresie regulacji ustawowych ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

 • Nowe brzmienie pojęć zawartych w art.2 Ustawy;
 • Nowe pojęcia wprowadzone do art.2 Ustawy, jak np. mapa do celów projektowych;

2. Korekty w zakresie obowiązków i działań służby geodezyjnej i kartograficznej.

3. Kto jest wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych – zmiany w art.11 Ustawy.

4. Od zgłoszenia pracy do jej efektu – zmiany w procedurze i terminach.

 • Zmiany w zakresie adresatów zgłoszeń prac i ich celów;
 • Likwidacja obowiązku zgłaszania wytyczeń obiektów budowlanych;
 • Zgłaszanie prac generujących zmiany w bazach danych;
 • Zgłoszenie po rozpoczęciu prac – termin.
 • Zmiany w zakresie zawartości zgłoszenia pracy – m.in. nowe regulacje dotyczące
 • przewidywanego terminu przekazania materiałów właściwemu organowi (pojęcie terminu przekazania a pojęcie terminu zakończenia pracy).
 • Dopuszczalne Ustawą zmiany w zakresie zgłoszonej pracy.
 • Tzw. wydłużenie przewidywanego terminu przekazania materiałów do zasobu.
 • termin udostępnienia zbiorów danych i materiałów zasobu.
 • „Ukryta” licencja w zmienionym art.12 Ustawy – zakaz wykorzystania ponownego do innej pracy, raz uzyskanych materiałów.
 • Nowe pojęcie „zaniechania prac” w Ustawie – skutki i stosowanie.
 • Nowe terminy weryfikacji przekazywanych materiałów – uzależnienie ich od parametru powierzchniowego, liczenie terminu i wyjaśnienie pojęcia „z przyczyn niezależnych od organu”.
 • Sposób informowania wykonawcy o wynikach weryfikacji.
 • Podstawa przyjęcia materiałów i zbiorów danych do zasobu, treść protokołu weryfikacji, zakres przepisów prawnych, na których może oprzeć się organ weryfikujący.
 • Tzw. oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji – warunki stosowania i odpowiedzialność wykonawcy, skutki jakie wywołuje oświadczenie, fakultatywność jego złożenia.
 • 3 – miesięczny termin na poprawienie materiałów w wyniku negatywnego wyniku weryfikacji.
 • Decyzja o odmowie przyjęcia wyników prac do zasobu.

5. Ewidencja gruntów i budynków – omówienie zmian ustawowych.

 • Ograniczenie zakresu informacji ujawnianych w bazie egib.
 • Zmiana dot. Lasów Państwowych;
 • Rozszerzenie możliwości nakładania drogą administracyjną obowiązków na właścicieli nieruchomości w zakresie aktualizacji danych egib;
 • Zmiana w zakresie możliwości aktualizacji bazy egib za pomocą tzw. czynności materialno-technicznej bez prowadzenia postępowania administracyjnego – skutki, możliwy zakres zmian, brak wniosku zainteresowanego zmianą.
 • Inne zmiany dotyczące ewidencji gruntów i budynków;

6. Uzgodnienia ZUDP:

 • Zmiany w zakresie terminów narad;
 • Obowiązki wnioskujących o uzgodnienie oraz innych gestorów sieci;

7. Zmiany w zakresie ustalania należnych opłat i inne.

 • Wprowadzenie opłaty ryczałtowej i jej zależność od obszaru opracowania.
 • Sankcje – zmiany w art.48 i 48a Ustawy.
 • Omówienie zmian w załączniku do Ustawy, stawki.

8. Zagadnienia szczegółowe – omówienie teraźniejszości i wpływu zmian opisanych wyżej na ustalone procedury i zasady dotychczasowe

 • Żródła prawne dla weryfikacji w zakresie kompletności przekazywanych materiałów i zbiorów danych. Wybór i zakres przepisów prawnych.
 • Katalog przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie w procesie weryfikacji materiałów i zbiorów przekazywanych organowi prowadzącemu państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
 • Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie należy weryfikować dokumenty przeznaczone dla zamawiającego?
 • Okoliczności prawne wydania decyzji o odmowie przyjęcia materiałów i zbiorów danych do pzgik. Co zrobić obecnie a co będziemy robić po zmianach, gdy wykonawca prac nie odniósł się w terminie 14 dni do nieprawidłowości wykazanych w protokole weryfikacji. Jaką procedurę zastosować, czy pozostawić sprawę bez rozpatrzenia.
 • Charakter czynności weryfikacji i możliwości prawne ze strony wykonawcy prac egzekwowania terminowości wykonania weryfikacji przez organ administracji geodezyjnej.
 • Charakter przepisu art.21 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności w kontekście wykorzystania danych egib przez organ podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, na ile dane te są wiążące dla gminy gdy są błędne.
 • Nr księgi wieczystej, jaka to jest dana w końcu podmiotowa czy przedmiotowa, czy wnioskodawca musi wykazywać interes prawny gdy chce uzyskać ten numer, jaką zająć postawę w tej kwestii z punktu widzenia starosty?
 • Jak postąpić w sytuacji niezgłoszenia i nieprzekazania dokumentów wynikowych pracy przez biegłego realizującego pracę na zlecenie sądu, a do organu wpływa postanowienie sądu wywierające skutki w postaci zmian położenia punktów granicznych lub wprowadzenie nowych punktów granicznych Omówienie podobnych spraw w odniesieniu do błędów w samych postanowieniach i decyzjach administracyjnych. Charakter rejestrowy a nie konstytutywny ewidencji gruntów i budynków.
 • Zasady aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosku właściciela lub władającego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji przyjętej do pzgik (lub bez wniosku po nowelizacji ustawy).
 • Czy czynnością materialno-techniczną można dokonać aktualizacji bazy egib polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych, których podział został zatwierdzony decyzją administracyjną lub prawomocnym postanowieniem sądu?
 • Decyzja zobowiązująca na podstawie art.22 ust.3 Ustawy Pgik.
 • Związanie organu prowadzącego egib przepisami innych ustaw, w przypadku lasów, dróg i wód. Omówienie podstaw zmian dokonywanych w ewidencji i procedur z tym związanych.
 • Aktualizacja egib na podstawie przepisu prawa oraz wpisów w innych rejestrach publicznych bez tzw. dowodu zmiany otrzymanego z zewnątrz. Aktualizacja bazy egib na podstawie materiałów zasobu.
 • Umocowanie prawne organu II instancji w sprawach opisanych w Ustawie Pgik.
 • Czy w przypadku gdy organ nie uzna argumentów wykonawcy w jego ustosunkowaniu się do negatywnego protokołu weryfikacji, prowadzi się pełne postępowanie administracyjne czy też wydaje się od razu decyzję administracyjną bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego?. Opis rozstrzygnięcia w decyzjach.
 • Odmowa udostępnienia materiałów zasobu, spór o wysokość opłaty. Tryb postępowania i treść rozstrzygnięcia.
 • Narady koordynacyjne w praktyce. Narady w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz czy mogą być w formie mieszanej. Tryb, terminy, skutki jakie wywołuje protokół z narady. Na co zwracać uwagę szczególnie w uzgodnieniach od strony organu administracji geodezyjnej.
 • GESUT – baza danych, jej tworzenie, aktualizacja, wyłączenia. Problem przewodów budowanych przez prywatnych inwestorów na prywatnych gruntach. Szczegółowe omówienie kompetencji organów w tym zakresie, procedur i praktyk w odniesieniu do przepisów prawnych.
 • Tereny zamknięte, pomiary geodezyjne na terenach zamkniętych oraz terenach przylegających do terenów zamkniętych. Wspólne granice ewidencyjne terenów zamkniętych i przyległych, ustalanie położenia punktów granicznych wspólnych dla obu terenów.
 • Nieodpłatne udostępnianie danych pzgik dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej. Komu przysługuje, w jakich warunkach i na jakiej zasadzie można zwolnić z opłat za udostępnienie zasobu. Co to jest rejestr publiczny i co jest zadaniem publicznym.
 • Opracowania geodezyjne w budownictwie, opracowania geodezyjno-prawne, wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze. Rola organu administracji geodezyjnej i innych organów w obiegu dokumentacji.
 • Klasyfikacja gleboznawcza, procedury.
 • Operat elektroniczny.

1.Zmiany w zakresie regulacji ustawowych ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

 • Nowe brzmienie pojęć zawartych w art.2 Ustawy;
 • Nowe pojęcia wprowadzone do art.2 Ustawy, jak np. mapa do celów projektowych;

2. Korekty w zakresie obowiązków i działań służby geodezyjnej i kartograficznej.

3. Kto jest wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych – zmiany w art.11 Ustawy.

4. Od zgłoszenia pracy do jej efektu – zmiany w procedurze i terminach.

 • Zmiany w zakresie adresatów zgłoszeń prac i ich celów;
 • Likwidacja obowiązku zgłaszania wytyczeń obiektów budowlanych;
 • Zgłaszanie prac generujących zmiany w bazach danych;
 • Zgłoszenie po rozpoczęciu prac – termin.
 • Zmiany w zakresie zawartości zgłoszenia pracy – m.in. nowe regulacje dotyczące
 • przewidywanego terminu przekazania materiałów właściwemu organowi (pojęcie terminu przekazania a pojęcie terminu zakończenia pracy).
 • Dopuszczalne Ustawą zmiany w zakresie zgłoszonej pracy.
 • Tzw. wydłużenie przewidywanego terminu przekazania materiałów do zasobu.
 • termin udostępnienia zbiorów danych i materiałów zasobu.
 • „Ukryta” licencja w zmienionym art.12 Ustawy – zakaz wykorzystania ponownego do innej pracy, raz uzyskanych materiałów.
 • Nowe pojęcie „zaniechania prac” w Ustawie – skutki i stosowanie.
 • Nowe terminy weryfikacji przekazywanych materiałów – uzależnienie ich od parametru powierzchniowego, liczenie terminu i wyjaśnienie pojęcia „z przyczyn niezależnych od organu”.
 • Sposób informowania wykonawcy o wynikach weryfikacji.
 • Podstawa przyjęcia materiałów i zbiorów danych do zasobu, treść protokołu weryfikacji, zakres przepisów prawnych, na których może oprzeć się organ weryfikujący.
 • Tzw. oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji – warunki stosowania i odpowiedzialność wykonawcy, skutki jakie wywołuje oświadczenie, fakultatywność jego złożenia.
 • 3 – miesięczny termin na poprawienie materiałów w wyniku negatywnego wyniku weryfikacji.
 • Decyzja o odmowie przyjęcia wyników prac do zasobu.

5. Ewidencja gruntów i budynków – omówienie zmian ustawowych.

 • Ograniczenie zakresu informacji ujawnianych w bazie egib.
 • Zmiana dot. Lasów Państwowych;
 • Rozszerzenie możliwości nakładania drogą administracyjną obowiązków na właścicieli nieruchomości w zakresie aktualizacji danych egib;
 • Zmiana w zakresie możliwości aktualizacji bazy egib za pomocą tzw. czynności materialno-technicznej bez prowadzenia postępowania administracyjnego – skutki, możliwy zakres zmian, brak wniosku zainteresowanego zmianą.
 • Inne zmiany dotyczące ewidencji gruntów i budynków;

6. Uzgodnienia ZUDP:

 • Zmiany w zakresie terminów narad;
 • Obowiązki wnioskujących o uzgodnienie oraz innych gestorów sieci;

7. Zmiany w zakresie ustalania należnych opłat i inne.

 • Wprowadzenie opłaty ryczałtowej i jej zależność od obszaru opracowania.
 • Sankcje – zmiany w art.48 i 48a Ustawy.
 • Omówienie zmian w załączniku do Ustawy, stawki.

8. Zagadnienia szczegółowe – omówienie teraźniejszości i wpływu zmian opisanych wyżej na ustalone procedury i zasady dotychczasowe

 • Żródła prawne dla weryfikacji w zakresie kompletności przekazywanych materiałów i zbiorów danych. Wybór i zakres przepisów prawnych.
 • Katalog przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie w procesie weryfikacji materiałów i zbiorów przekazywanych organowi prowadzącemu państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
 • Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie należy weryfikować dokumenty przeznaczone dla zamawiającego?
 • Okoliczności prawne wydania decyzji o odmowie przyjęcia materiałów i zbiorów danych do pzgik. Co zrobić obecnie a co będziemy robić po zmianach, gdy wykonawca prac nie odniósł się w terminie 14 dni do nieprawidłowości wykazanych w protokole weryfikacji. Jaką procedurę zastosować, czy pozostawić sprawę bez rozpatrzenia.
 • Charakter czynności weryfikacji i możliwości prawne ze strony wykonawcy prac egzekwowania terminowości wykonania weryfikacji przez organ administracji geodezyjnej.
 • Charakter przepisu art.21 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności w kontekście wykorzystania danych egib przez organ podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, na ile dane te są wiążące dla gminy gdy są błędne.
 • Nr księgi wieczystej, jaka to jest dana w końcu podmiotowa czy przedmiotowa, czy wnioskodawca musi wykazywać interes prawny gdy chce uzyskać ten numer, jaką zająć postawę w tej kwestii z punktu widzenia starosty?
 • Jak postąpić w sytuacji niezgłoszenia i nieprzekazania dokumentów wynikowych pracy przez biegłego realizującego pracę na zlecenie sądu, a do organu wpływa postanowienie sądu wywierające skutki w postaci zmian położenia punktów granicznych lub wprowadzenie nowych punktów granicznych Omówienie podobnych spraw w odniesieniu do błędów w samych postanowieniach i decyzjach administracyjnych. Charakter rejestrowy a nie konstytutywny ewidencji gruntów i budynków.
 • Zasady aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosku właściciela lub władającego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji przyjętej do pzgik (lub bez wniosku po nowelizacji ustawy).
 • Czy czynnością materialno-techniczną można dokonać aktualizacji bazy egib polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych, których podział został zatwierdzony decyzją administracyjną lub prawomocnym postanowieniem sądu?
 • Decyzja zobowiązująca na podstawie art.22 ust.3 Ustawy Pgik.
 • Związanie organu prowadzącego egib przepisami innych ustaw, w przypadku lasów, dróg i wód. Omówienie podstaw zmian dokonywanych w ewidencji i procedur z tym związanych.
 • Aktualizacja egib na podstawie przepisu prawa oraz wpisów w innych rejestrach publicznych bez tzw. dowodu zmiany otrzymanego z zewnątrz. Aktualizacja bazy egib na podstawie materiałów zasobu.
 • Umocowanie prawne organu II instancji w sprawach opisanych w Ustawie Pgik.
 • Czy w przypadku gdy organ nie uzna argumentów wykonawcy w jego ustosunkowaniu się do negatywnego protokołu weryfikacji, prowadzi się pełne postępowanie administracyjne czy też wydaje się od razu decyzję administracyjną bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego?. Opis rozstrzygnięcia w decyzjach.
 • Odmowa udostępnienia materiałów zasobu, spór o wysokość opłaty. Tryb postępowania i treść rozstrzygnięcia.
 • Narady koordynacyjne w praktyce. Narady w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz czy mogą być w formie mieszanej. Tryb, terminy, skutki jakie wywołuje protokół z narady. Na co zwracać uwagę szczególnie w uzgodnieniach od strony organu administracji geodezyjnej.
 • GESUT – baza danych, jej tworzenie, aktualizacja, wyłączenia. Problem przewodów budowanych przez prywatnych inwestorów na prywatnych gruntach. Szczegółowe omówienie kompetencji organów w tym zakresie, procedur i praktyk w odniesieniu do przepisów prawnych.
 • Tereny zamknięte, pomiary geodezyjne na terenach zamkniętych oraz terenach przylegających do terenów zamkniętych. Wspólne granice ewidencyjne terenów zamkniętych i przyległych, ustalanie położenia punktów granicznych wspólnych dla obu terenów.
 • Nieodpłatne udostępnianie danych pzgik dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej. Komu przysługuje, w jakich warunkach i na jakiej zasadzie można zwolnić z opłat za udostępnienie zasobu. Co to jest rejestr publiczny i co jest zadaniem publicznym.
 • Opracowania geodezyjne w budownictwie, opracowania geodezyjno-prawne, wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze. Rola organu administracji geodezyjnej i innych organów w obiegu dokumentacji.
 • Klasyfikacja gleboznawcza, procedury.
 • Operat elektroniczny.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Prawo geodezyjne
 • Prawo kartograficzne
 • Nowelizacja

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami. Zakres regulacji ustawowych. Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej. Podziały nieruchomości. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłaty adiacenckie. Prawo pierwokupu. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania.
2024-02-29
29 lutego 2024
2024-02-29
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2024-03-04
04 marca 2024
2024-03-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Cyfryzacja procesu budowlanego powoduje również cyfryzację geodezji. Celem szkolenia jest przedstawienie inwestorom, wykonawcom, projektantom i architektom zagadnień związanych z granicami nieruchomości począwszy od regulowania stanu prawnego i nabywania gruntów aż do realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych.
2024-03-11
11 marca 2024
2024-03-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.