Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wycena prawa użytkowania

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo onlineotwartezamkniete

Z inicjatywy uczestników naszych szkoleń powstał autorski, unikalny warsztat podczas którego omówimy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Zasady wydawania oświadczeń, opłaty za przekształcenie, istotne kwestie pomocy deminimis w ustawie, wycenę nieruchomości, poprawność operatów szacunkowych oraz zasady wyceny dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane praktycznymi aspektami związanymi z tematem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i oceną operatów szacunkowych.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online za pomocą platformy ClickMeeting. Podczas szkolenia online uczestnik ma możliwość zadawania pytań trenerowi przy pomocy czatu. Dla optymalnej pracy na platformie najlepiej korzystać z aktualnej przeglądarki Chrome.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER z głośnikami ;
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE ;
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera;
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu podczas którego omówimy przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Zasady wydawania oświadczeń, opłaty za przekształcenie jak również istotne kwestie pomocy deminimis w
ustawie.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń.
Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • Gminy
 • Starostwa
 • Spółdzielnie mieszkaniowe
 • Urzędy Miasta
 • Krajowe Ośrodki Wsparcia Rolnictwa
 • Agencje Mienia Wojskowego
 • Wszystkie firmy / osoby, zainteresowane tematyką ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
 • wieczystego

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu podczas którego omówimy przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Zasady wydawania oświadczeń, opłaty za przekształcenie jak również istotne kwestie pomocy deminimis w
ustawie.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń.
Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • Gminy
 • Starostwa
 • Spółdzielnie mieszkaniowe
 • Urzędy Miasta
 • Krajowe Ośrodki Wsparcia Rolnictwa
 • Agencje Mienia Wojskowego
 • Wszystkie firmy / osoby, zainteresowane tematyką ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
 • wieczystego

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

I dzień szkolenia

I.Zagadnienia prawne dotyczące prawa użytkowania wieczystego.

 • Charakterystyka prawna użytkowania wieczystego na gruncie obowiązujących przepisów.
 • Cel i funkcje ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 • Porównanie zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z regulacjami dotychczas obowiązujących przepisów umożliwiających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawi własności.

II. Zakres przedmiotowy zastosowania ustawy.

 • Jakie nieruchomości objęte są regulacjami ustawy?
 • Czy przekształcenie obejmuje grunty zabudowane na cele nie mieszkaniowe?
 • Czy przekształcenie obejmuje grunty zabudowane częściowo na cele mieszkaniowe a częściowo na inne cele?
 • Problematyka związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych w dacie wejścia w życie ustawy.

III. Zakres podmiotowy zastosowania ustawy.

 • Problematyka zastosowania ustawy do gruntów znajdujących się w dniu wejścia we współużytkowaniu wieczystym.
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w stosunku do uprawnionych będących cudzoziemcami.

IV. Zasady wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie.

 • Jakie podmioty zobligowane są do wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie?
 • W jakim terminie wydawane są zaświadczenia?
 • Jaką treść winny mieć zaświadczenia?
 • Jakie uprawnienia przysługują nabywcom prawa własności w przypadku zastrzeżeń co do treści zaświadczeń i wynikających z nich obowiązków?

V. Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

 • Na jakiej podstawie i w jakim trybie ustala się wysokość opłat?
 • Podmioty zwolnione od obowiązku uiszczenia opłat.
 • W jakim terminie uiszczane są opłaty?
 • Zasady udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia.
 • Tryb odwoławczy od orzeczenia w przedmiocie ustalenia opłat.
 • Zasady waloryzacji opłat.
 • Opłata przekształceniowa a VAT.

VI. Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

VII. Podsumowanie szkolenia, pytania, wyjaśnienie wątpliwości, dyskusja.

II dzień szkolenia

Stan prawa w zakresie wyceny nieruchomości

 • Przepisy regulujące zasady wyceny – prawo unijne, prawo krajowe, standardy.
 • Przepisy dotyczące użytkowania wieczystego.
 • Podstawa ustalenia wartości – operat szacunkowy
 • Przedstawienie co to za dokument i jaką ma wagę, oraz odpowiedź na pytania czy można zlecić operat szacunkowy wg własnego uznania i czy należy zaakceptować twierdzenia zawarte w operacie szacunkowym oraz wydanej decyzji.


Analiza poprawności sporządzania operatu szacunkowego:

 • odbiór operatu szacunkowego przez zamawiającego
 • ocena prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego dokonana przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych
 • postępowanie wyjaśniające przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej

Kontroperat

 • Czym jest kontroperat, czy warto z niego korzystać, jaką ma wagę prawną.

Ogólne zasady wyceny prawa użytkowania wieczystego

 • główne zasady wyceny użytkowania wieczystego,
 • zasady wyceny w przypadku nabycia na własność przez użytkownika wieczystego.

Omówienie zasad wyceny dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

 • Jaki rodzaj wartości należy określić, co jest objęte zakresem wyceny, jakie nieruchomości można uznać za podstawę wyceny dla tych potrzeb.

Nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego na budowę infrastruktury
technicznej

 • Analiza czy podlegają uwzględnieniu, jakie nakłady podlegają uwzględnieniu i jak winno się podejść do określenia ich wartości.

Dyskusja

I dzień szkolenia

I.Zagadnienia prawne dotyczące prawa użytkowania wieczystego.

 • Charakterystyka prawna użytkowania wieczystego na gruncie obowiązujących przepisów.
 • Cel i funkcje ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 • Porównanie zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z regulacjami dotychczas obowiązujących przepisów umożliwiających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawi własności.

II. Zakres przedmiotowy zastosowania ustawy.

 • Jakie nieruchomości objęte są regulacjami ustawy?
 • Czy przekształcenie obejmuje grunty zabudowane na cele nie mieszkaniowe?
 • Czy przekształcenie obejmuje grunty zabudowane częściowo na cele mieszkaniowe a częściowo na inne cele?
 • Problematyka związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych w dacie wejścia w życie ustawy.

III. Zakres podmiotowy zastosowania ustawy.

 • Problematyka zastosowania ustawy do gruntów znajdujących się w dniu wejścia we współużytkowaniu wieczystym.
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w stosunku do uprawnionych będących cudzoziemcami.

IV. Zasady wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie.

 • Jakie podmioty zobligowane są do wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie?
 • W jakim terminie wydawane są zaświadczenia?
 • Jaką treść winny mieć zaświadczenia?
 • Jakie uprawnienia przysługują nabywcom prawa własności w przypadku zastrzeżeń co do treści zaświadczeń i wynikających z nich obowiązków?

V. Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

 • Na jakiej podstawie i w jakim trybie ustala się wysokość opłat?
 • Podmioty zwolnione od obowiązku uiszczenia opłat.
 • W jakim terminie uiszczane są opłaty?
 • Zasady udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia.
 • Tryb odwoławczy od orzeczenia w przedmiocie ustalenia opłat.
 • Zasady waloryzacji opłat.
 • Opłata przekształceniowa a VAT.

VI. Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

VII. Podsumowanie szkolenia, pytania, wyjaśnienie wątpliwości, dyskusja.

II dzień szkolenia

Stan prawa w zakresie wyceny nieruchomości

 • Przepisy regulujące zasady wyceny – prawo unijne, prawo krajowe, standardy.
 • Przepisy dotyczące użytkowania wieczystego.
 • Podstawa ustalenia wartości – operat szacunkowy
 • Przedstawienie co to za dokument i jaką ma wagę, oraz odpowiedź na pytania czy można zlecić operat szacunkowy wg własnego uznania i czy należy zaakceptować twierdzenia zawarte w operacie szacunkowym oraz wydanej decyzji.


Analiza poprawności sporządzania operatu szacunkowego:

 • odbiór operatu szacunkowego przez zamawiającego
 • ocena prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego dokonana przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych
 • postępowanie wyjaśniające przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej

Kontroperat

 • Czym jest kontroperat, czy warto z niego korzystać, jaką ma wagę prawną.

Ogólne zasady wyceny prawa użytkowania wieczystego

 • główne zasady wyceny użytkowania wieczystego,
 • zasady wyceny w przypadku nabycia na własność przez użytkownika wieczystego.

Omówienie zasad wyceny dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

 • Jaki rodzaj wartości należy określić, co jest objęte zakresem wyceny, jakie nieruchomości można uznać za podstawę wyceny dla tych potrzeb.

Nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego na budowę infrastruktury
technicznej

 • Analiza czy podlegają uwzględnieniu, jakie nakłady podlegają uwzględnieniu i jak winno się podejść do określenia ich wartości.

Dyskusja

I.Zagadnienia prawne dotyczące prawa użytkowania wieczystego.

 • Charakterystyka prawna użytkowania wieczystego na gruncie obowiązujących przepisów.
 • Cel i funkcje ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 • Porównanie zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z regulacjami dotychczas obowiązujących przepisów umożliwiających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawi własności.

II. Zakres przedmiotowy zastosowania ustawy.

 • Jakie nieruchomości objęte są regulacjami ustawy?
 • Czy przekształcenie obejmuje grunty zabudowane na cele nie mieszkaniowe?
 • Czy przekształcenie obejmuje grunty zabudowane częściowo na cele mieszkaniowe a częściowo na inne cele?
 • Problematyka związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych w dacie wejścia w życie ustawy.

III. Zakres podmiotowy zastosowania ustawy.

 • Problematyka zastosowania ustawy do gruntów znajdujących się w dniu wejścia we współużytkowaniu wieczystym.
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w stosunku do uprawnionych będących cudzoziemcami.

IV. Zasady wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie.

 • Jakie podmioty zobligowane są do wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie?
 • W jakim terminie wydawane są zaświadczenia?
 • Jaką treść winny mieć zaświadczenia?
 • Jakie uprawnienia przysługują nabywcom prawa własności w przypadku zastrzeżeń co do treści zaświadczeń i wynikających z nich obowiązków?

V. Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

 • Na jakiej podstawie i w jakim trybie ustala się wysokość opłat?
 • Podmioty zwolnione od obowiązku uiszczenia opłat.
 • W jakim terminie uiszczane są opłaty?
 • Zasady udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia.
 • Tryb odwoławczy od orzeczenia w przedmiocie ustalenia opłat.
 • Zasady waloryzacji opłat.
 • Opłata przekształceniowa a VAT.

VI. Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

VII. Podsumowanie szkolenia, pytania, wyjaśnienie wątpliwości, dyskusja.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń

tel. kom.: +48 505 273 500

fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń

tel. kom.: +48 505 273 500

fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń

tel. kom.: +48 505 273 500

fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

Szkolenie to będzie dotyczyło kwestii technicznych dotyczących zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych rozporządzeń i najistotniejszych zmian jakie przewiduje Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne.

Termin szkolenia online wkrótce.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego omówione zostaną ostatnie zmiany i najnowsze trendy orzecznicze w Prawie Budowlanym.

Termin szkolenia online wkrótce.

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.