Inne strony: GAMMA DISCOVER

BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

Systematyzacja norm prawnych, dane ujawniane w ewidencji gruntów i budynków, transakcje na nieruchomościach, umowy najmu i dzierżawy, formy władania nieruchomościami i zakres upoważnień. Zapraszamy na szkolenie badanie stanu prawnego nieruchomości.

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu prawa nieruchomości, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości


W programie m.in.:

 • Systematyzacja norm prawnych
 • Formy władania nieruchomościami i zakres ich upoważnień
 • Regulacja stanów prawnego nieruchomości
 • Umowy najmu i dzierżawy na nieruchomości
 • Zakres danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków
 • Akty planistyczne dotyczące nieruchomości
 • Audyt nieruchomości w zakresie możliwości inwestycyjnych i ryzyk powiązanych
 • Inne rejestry publiczne regulujące ograniczenia dotyczące nieruchomości
 • Przekształcanie gruntu na cele inwestycyjne
 • Proces inwestycji budowlanych w pigułce - dokumentacja istotna w obrocie nieruchomościami
 • Obowiązki administracyjne związane z utrzymaniem obiektów budowlanych i urządzeń
 • Dane możliwe do uzyskania we formie informacji publicznej
 • Transakcje na nieruchomościach
 • Kluczowe elementy warsztatu w pigułce

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: nieruchomości, majątku, działu prawnego i inwestycji, osoby zajmujące się pozyskiwaniem nieruchomości pod inwestycje i wszystkich zainteresowanych tematyką badania stanu prawnego. Zapraszamy pracowników firm deweloperskich, pośredników nieruchomości, przedstawicieli sieci handlowych, oraz pracowników firm posiadających spore nadwyżki gruntów.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Systematyzacja norm prawnych
  • Co należy rozumieć pod pojęciem stan prawny nieruchomości?
  • Czym różni się regulacja administracyjnoprawna od cywilnoprawnej?
  • Czy Kodeks Cywilny jest kompleksową regulacją przy transakcjach?
  • Które ustawy zawierają kluczowe normy przy badaniu stanu prawnego nieruchomości?

  Formy władania nieruchomościami i zakres ich upoważnień
  • Jakie formy władania wyróżniamy?
  • Podmiotowe prawo własności nieruchomości.
  • Jakie informacje możemy odczytać z księgi wieczystej?
  • Jak odczytywać informacje zawarte w księdze wieczystej?
  • Jakie obciążenia nie muszą być ujawnione w księdze?
  • Jakie inne dokumenty mogą opisywać stan prawny nieruchomości?
  • Co należy rozumieć pod pojęciem rękojmi wiary ksiąg publicznych?
  • Czy na współwłasności można wznieść obiekt budowlany bez zgody innych współwłaścicieli?

  Regulacja stanu prawnego nieruchomości
  • Kiedy nieruchomość można zasiedzieć?
  • Jak wygląda znoszenie współwłasności?
  • Jak skutecznie i bezpiecznie wykreślić hipoteki?
  • Jak wygląda procedura ustanawiania służebności i ich znoszenie?
  • Zakres obciążenia nieruchomości służebnością?
  • Jakie ryzyka są związane z zakupem nieruchomości będącej elementem spadku?
  • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

  Umowy najmu i dzierżawy na nieruchomości
  • Czym różni się umowa najmu od dzierżawy?
  • Co to umowa z datą pewną i jakie są jej konsekwencje?
  • Kiedy nabywca może wypowiedzieć umowę najmu?
  • Charakterystyka kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego
  • Zasady określania czynszu i możliwość jego waloryzacji.
  • Jakie są najbardziej optymalne formy zabezpieczenia płatności?
  • Jak wyglądają procedury windykacji sądowej?
  • Jakie klauzule umowne mogą stwarzać ryzyko dla nabywcy?
  • Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu?

  Zakres danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków
  • Kto może uzyskać informacje z ewidencji?
  • Podstawy ujawniania danych w ewidencji oraz aktualizacja ewidencji.
  • Charakter prawny danych w ewidencji.
  • Jak dokonać zmiany danych zawartych w ewidencji?

  Akty planistyczne dotyczące nieruchomości
  • Co regulują zapisy studium?
  • Zakres regulacji planistycznej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • Dla jakich są wydawane decyzje ulcp?
  • Jakie warunki musimy spełnić, aby uzyskać warunki zabudowy?

  Audyt nieruchomości w zakresie możliwości inwestycyjnych i ryzyk powiązanych

  Inne rejestry publiczne regulujące ograniczenia dotyczące nieruchomości Formy ochrony zabytków.
  • Jakie ograniczenia nakłada ujawnienie obiektu w ewidencji zabytków?
  • Konsekwencje objęcia nieruchomości formami ochrony przyrody.
  • Potencjalne ograniczenia inwestycyjne związane z ochroną środowiska.

  Przekształcanie gruntu na cele inwestycyjne
  • Kiedy grunt można odrolnić a kiedy wyłączyć z produkcji rolnej?
  • Jakie koszty administracyjne należy uwzględnić przy przekształcaniu?
  • Szacowanie kosztów wycinki drzew i zakrzewień.

  Proces inwestycji budowlanych w pigułce – dokumentacja istotna w obrocie nieruchomościami
  • Schemat procesu inwestycyjnego – formalności krok po kroku.
  • Zakres dokumentacji niezbędnej do pozwolenia na budowę.
  • Obiekt gotowy, więc można go już użytkować?
  • Dokumentacja niezbędna do dokonania zmiany sposobu użytkowania.

  Obowiązki administracyjne związane z utrzymaniem obiektów budowlanych i urządzeń
  • Książka obiektu budowlanego i archiwizacja dokumentacji.
  • Jakich obowiązków musi dopełnić właściciel lub zarządca obiektu?
  • Przeglądy jakich urządzeń są obowiązkowe?

  Dane możliwe do uzyskania w formie informacji publicznej

  Transakcje na nieruchomościach
  • Co musimy przygotować przed transakcją na nieruchomości?
  • Umowa przedwstępna a ostateczna.
  • Komu i kiedy przysługuje prawo pierwokupu?
  • Analiza kluczowych postanowień umowy kupna / sprzedaży nieruchomości.
  • Reprezentacja podmiotów przy transakcji notarialnej i w trakcie negocjacji.
  • Formy zabezpieczenia należności z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości.
  • Zakres odpowiedzialności sprzedającego i jego ograniczanie w transakcjach.
  • Specyfika sprzedaży nieruchomości rolnych.
  • Nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców.
  • Nabywanie inwestycji w trakcie budowy i przenoszenie decyzji administracyjnych na nabywcę.
  • Jakie obowiązki ciążą na deweloperze w przypadku sprzedaży mieszkań konsumentom?
  • Oszustwa w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami

  Kluczowe elementy warsztatu w pigułce
  • Czy są jakieś schematy, które mogą pomóc odnaleźć się w tej materii?
  • Jakie najważniejsze czynniki ryzyka należy zidentyfikować przy obrocie nieruchomościami?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Tarczyńska-Nowak

  Specjalista ds. szkoleń
  tel. +48 (22) 250 11 54
  fax: (22) 266 08 51

  m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
  Monika Tarczyńska-Nowak

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

  Termin szkolenia: 13 wrzesień 2018 r. do 14 wrzesień 2018 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 30 sierpnia 2018r. 1950 zł od 31 sierpnia 2018r.
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

  zobacz najbliższe szkolenia.
  Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego
  2018-10-23
  23 październik 2018 -
  2018-10-24
  24 październik 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości. Zasady i wymagania dotyczące sporządzania operatów szacunkowych oraz możliwych zastosowania podejść, metod i technik wyceny. Zapraszamy na szkolenie Wycena nieruchomości: Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego.
  Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  2018-11- 6
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości - praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.
  Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  2018-11- 8
  Warszawa
  Warszawa
  Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie ZRiD. Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka. Zapraszamy na szkolenie. Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej.
  Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  2018-11- 8
  Warszawa
  Warszawa
  Zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami. Nowelizacji uległo wiele przepisów dotyczących procedur oraz obowiązków zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Zapraszamy na szkolenie ustawa o gospodarce nieruchomości 2018 r.
  2018-11-14
  14 listopad 2018
  2018-11-14
  Warszawa
  Warszawa
  Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
  2018-11-20
  20 listopad 2018
  2018-11-20
  Warszawa
  Warszawa
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
  Aspekty prawne i praktyczne
  2018-11-21
  21 listopad 2018
  2018-11-21
  Warszawa
  Warszawa
  Celem naszego szkolenia jest omówienie problematyki podziału nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku obowiązywanie i braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szkolenie ma również na celu utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania prawnych i geodezyjnych podziałów nieruchomości, omówienie procedur administracyjnych, jak również zasad poprawnego podziału nieruchomości, i sporządzanej dokumentacji.
  Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych
  2018-11-29
  29 listopad 2018 -
  2018-11-30
  30 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych. Zapraszamy na szkolenie Organizacja i prowadzenie robot budowlanych.
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  2018-11-29
  Warszawa
  Warszawa
  Problematyka prawnego uregulowania zasad korzystania z nieruchomości zarówno z punktu widzenia korzystającego jak i oddającego nieruchomość do korzystania. Zapraszamy na szkolenie umowy najmu i dzierżawy.
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  2018-11-29
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie zajęcie pasa ruchu drogowego i tymczasowa organizacja ruchu prowadzona jest przez uznanego eksperta łączącego doświadczenie zawodowe z wykładowym. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki rekomendacje do zastosowania w swojej praktyce zawodowej.
  PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY
  2018-11-29
  29 listopad 2018 -
  2018-11-30
  30 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Weryfikacja zawartości operatu szacunkowego. Przedstawienie możliwych podejść, metod i technik wyceny wraz z obszernym komentarzem praktycznym. Omówienie orzecznictwa, najczęściej popełnianych błędów dot. operatu szacunkowego. Zapraszamy na szkolenie Wycenia nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy.
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
  2018-12-14
  14 grudzień 2018
  2018-12-14
  Warszawa
  Warszawa
  Analiza problemów związanych z niewłaściwą konstrukcją umów o roboty budowlane, analiza błędnych interpretacji umów. Szkolenie umowa o roboty budowlane poprowadzi uznany ekspert - radca prawny z olbrzymim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowych w tym temacie.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.