Badanie stanu prawnego nieruchomości

Systematyzacja norm prawnych, dane ujawniane w ewidencji gruntów i budynków, transakcje na nieruchomościach, umowy najmu i dzierżawy, formy władania nieruchomościami i zakres upoważnień. Zapraszamy na szkolenie badanie stanu prawnego nieruchomości.

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu prawa nieruchomości, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości


W programie m.in.:

 • Systematyzacja norm prawnych
 • Formy władania nieruchomościami i zakres ich upoważnień
 • Regulacja stanów prawnego nieruchomości
 • Umowy najmu i dzierżawy na nieruchomości
 • Zakres danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków
 • Akty planistyczne dotyczące nieruchomości
 • Audyt nieruchomości w zakresie możliwości inwestycyjnych i ryzyk powiązanych
 • Inne rejestry publiczne regulujące ograniczenia dotyczące nieruchomości
 • Przekształcanie gruntu na cele inwestycyjne
 • Proces inwestycji budowlanych w pigułce - dokumentacja istotna w obrocie nieruchomościami
 • Obowiązki administracyjne związane z utrzymaniem obiektów budowlanych i urządzeń
 • Dane możliwe do uzyskania we formie informacji publicznej
 • Transakcje na nieruchomościach
 • Kluczowe elementy warsztatu w pigułce

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: nieruchomości, majątku, działu prawnego i inwestycji, osoby zajmujące się pozyskiwaniem nieruchomości pod inwestycje i wszystkich zainteresowanych tematyką badania stanu prawnego. Zapraszamy pracowników firm deweloperskich, pośredników nieruchomości, przedstawicieli sieci handlowych, oraz pracowników firm posiadających spore nadwyżki gruntów.

Cena szkolenia:

1650 zł do 30 października 2019r.
1950 zł od 31 października 2019r.

formularz zgłoszenia
14.11.2019 - 15.11.2019
Warszawa
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: Badanie stanu prawnego nieruchomości
  14 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Systematyzacja norm prawnych

  • Co należy rozumieć pod pojęciem stan prawny nieruchomości?
  • Czym różni się regulacja administracyjnoprawna od cywilnoprawnej?
  • Czy Kodeks Cywilny jest kompleksową regulacją przy transakcjach?
  • Które ustawy zawierają kluczowe normy przy badaniu stanu prawnego nieruchomości?

  Formy władania nieruchomościami i zakres ich upoważnień

  • Jakie formy władania wyróżniamy?
  • Podmiotowe prawo własności nieruchomości.
  • Jakie informacje możemy odczytać z księgi wieczystej?
  • Jak odczytywać informacje zawarte w księdze wieczystej?
  • Jakie obciążenia nie muszą być ujawnione w księdze?
  • Jakie inne dokumenty mogą opisywać stan prawny nieruchomości?
  • Co należy rozumieć pod pojęciem rękojmi wiary ksiąg publicznych?
  • Czy na współwłasności można wznieść obiekt budowlany bez zgody innych współwłaścicieli?

  Regulacja stanu prawnego nieruchomości

  • Kiedy nieruchomość można zasiedzieć?
  • Jak wygląda znoszenie współwłasności?
  • Jak skutecznie i bezpiecznie wykreślić hipoteki?
  • Jak wygląda procedura ustanawiania służebności i ich znoszenie?
  • Zakres obciążenia nieruchomości służebnością?
  • Jakie ryzyka są związane z zakupem nieruchomości będącej elementem spadku?
  • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

  Umowy najmu i dzierżawy na nieruchomości

  • Czym różni się umowa najmu od dzierżawy?
  • Co to umowa z datą pewną i jakie są jej konsekwencje?
  • Kiedy nabywca może wypowiedzieć umowę najmu?
  • Charakterystyka kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego
  • Zasady określania czynszu i możliwość jego waloryzacji.
  • Jakie są najbardziej optymalne formy zabezpieczenia płatności?
  • Jak wyglądają procedury windykacji sądowej?
  • Jakie klauzule umowne mogą stwarzać ryzyko dla nabywcy?
  • Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu?

  Zakres danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków

  • Kto może uzyskać informacje z ewidencji?
  • Podstawy ujawniania danych w ewidencji oraz aktualizacja ewidencji.
  • Charakter prawny danych w ewidencji.
  • Jak dokonać zmiany danych zawartych w ewidencji?

  Akty planistyczne dotyczące nieruchomości

  • Co regulują zapisy studium?
  • Zakres regulacji planistycznej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • Dla jakich są wydawane decyzje ulcp?
  • Jakie warunki musimy spełnić, aby uzyskać warunki zabudowy?

  Audyt nieruchomości w zakresie możliwości inwestycyjnych i ryzyk powiązanych

  Inne rejestry publiczne regulujące ograniczenia dotyczące nieruchomości Formy ochrony zabytków.

  • Jakie ograniczenia nakłada ujawnienie obiektu w ewidencji zabytków?
  • Konsekwencje objęcia nieruchomości formami ochrony przyrody.
  • Potencjalne ograniczenia inwestycyjne związane z ochroną środowiska.

  Przekształcanie gruntu na cele inwestycyjne

  • Kiedy grunt można odrolnić a kiedy wyłączyć z produkcji rolnej?
  • Jakie koszty administracyjne należy uwzględnić przy przekształcaniu?
  • Szacowanie kosztów wycinki drzew i zakrzewień.

  Proces inwestycji budowlanych w pigułce – dokumentacja istotna w obrocie nieruchomościami

  • Schemat procesu inwestycyjnego – formalności krok po kroku.
  • Zakres dokumentacji niezbędnej do pozwolenia na budowę.
  • Obiekt gotowy, więc można go już użytkować?
  • Dokumentacja niezbędna do dokonania zmiany sposobu użytkowania.

  Obowiązki administracyjne związane z utrzymaniem obiektów budowlanych i urządzeń

  • Książka obiektu budowlanego i archiwizacja dokumentacji.
  • Jakich obowiązków musi dopełnić właściciel lub zarządca obiektu?
  • Przeglądy jakich urządzeń są obowiązkowe?

  Dane możliwe do uzyskania w formie informacji publicznej

  Transakcje na nieruchomościach

  • Co musimy przygotować przed transakcją na nieruchomości?
  • Umowa przedwstępna a ostateczna.
  • Komu i kiedy przysługuje prawo pierwokupu?
  • Analiza kluczowych postanowień umowy kupna / sprzedaży nieruchomości.
  • Reprezentacja podmiotów przy transakcji notarialnej i w trakcie negocjacji.
  • Formy zabezpieczenia należności z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości.
  • Zakres odpowiedzialności sprzedającego i jego ograniczanie w transakcjach.
  • Specyfika sprzedaży nieruchomości rolnych.
  • Nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców.
  • Nabywanie inwestycji w trakcie budowy i przenoszenie decyzji administracyjnych na nabywcę.
  • Jakie obowiązki ciążą na deweloperze w przypadku sprzedaży mieszkań konsumentom?
  • Oszustwa w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami

  Kluczowe elementy warsztatu w pigułce

  • Czy są jakieś schematy, które mogą pomóc odnaleźć się w tej materii?
  • Jakie najważniejsze czynniki ryzyka należy zidentyfikować przy obrocie nieruchomościami?

  Cena szkolenia

  1650 zł do 30 października 2019r.
  1950 zł od 31 października 2019r.

  14 listopada 2019 -15 listopada 2019 Warszawa
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Tarczyńska-Nowak

  Specjalista ds. szkoleń
  tel. +48 (22) 250 11 54
  fax: (22) 266 08 51

  m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
  Monika Tarczyńska-Nowak

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Badanie stanu prawnego nieruchomości

  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 30 października 2019r. 1950 zł od 31 października 2019r.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2019-10-28
  28 października 2019
  2019-10-28
  Warszawa Warszawa
  Problematyka prawnego uregulowania zasad korzystania z nieruchomości zarówno z punktu widzenia korzystającego jak i oddającego nieruchomość do korzystania. Zapraszamy na szkolenie umowy najmu i dzierżawy.
  2019-10-28
  28 października 2019 -29 października 2019
  2019-10-29
  Warszawa Warszawa
  Podczas szkolenia zaprezentujemy uczestnikom całokształt przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, ich obrotem i regulacje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie nieruchomościami.
  2019-11-14
  14 listopada 2019 -15 listopada 2019
  2019-11-15
  Warszawa Warszawa
  Systematyzacja norm prawnych, dane ujawniane w ewidencji gruntów i budynków, transakcje na nieruchomościach, umowy najmu i dzierżawy, formy władania nieruchomościami i zakres upoważnień. Zapraszamy na szkolenie badanie stanu prawnego nieruchomości.
  2019-11-25
  25 listopada 2019
  2019-11-25
  Warszawa Warszawa
  Szkolenia ZRiD Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie ZRiD. Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka. Zapraszamy na szkolenie. Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej.
  2019-11-25
  25 listopada 2019
  2019-11-25
  Warszawa Warszawa
  O Planowanych zmianach i ich konsekwencjach opowie nasz Ekspert specjalizujący się w prowadzeniu procesu inwestycji od fazy koncepcji aż do oddania gotowego obiektu. Prowadzący szkolenie na bieżąco śledzi prace ustawodawcy w zakresie zmiany prawa związanych z realizacją procesu inwestycyjnego.
  2019-12- 2
  2 grudnia 2019 - 3 grudnia 2019
  2019-12- 3
  Warszawa Warszawa
  Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom całokształt przepisów związanych z najmem i zarządzaniem nieruchomościami.
  2019-12- 9
  9 grudnia 2019
  2019-12- 9
  Warszawa Warszawa
  Szkolenie windykacja należności ma za zadanie omówienie zasad wyceny nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości. W trakcie szkolenia omówione zostaną konkretne wyceny oraz możliwe, popełniane błędy. Wyjaśnieniu podlegać będą również pytania i wątpliwości uczestników.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.