Inne strony: GAMMA DISCOVER
Najdoskonalsza wizja bez odpowiednich ludzi się nie ma szans powodzenia

Akademia Assessment Center i Development Center - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?

Szkolenia HR
AC/DC to obecnie najbardziej trafna metoda oceny kandydata do pracy oraz skuteczny sposób określenia potencjału pracowników już zatrudnionych  w organizacji. Co za tym idzie, coraz więcej organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie doboru kadr oraz programach rozwojowych. Akademia Assessment Center i Development Center daje taką szansę.

IDEA SZKOLENIA

AC/DC (Assessment Center i Development Center)  jako narzędzia diagnostyczne do oceny poziomu rozwoju kompetencji  u kandydatów do pracy lub zatrudnionych w organizacji pracowników są stosowane w coraz większej ilości organizacji. Uważa się, że jest to obecnie najbardziej trafna metoda oceny kandydata do pracy oraz skuteczny sposób określenia potencjału u pracowników zatrudnionych  w organizacji. Co za tym idzie, coraz więcej organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie doboru kadr oraz programach rozwojowych.

Akademia Assessment Center i Development Center daje taką szansę. Program warsztatów został przygotowany w formie dwóch sesji. Scenariusz zaplanowany został tak, aby Uczestnik mógł nabyć wiedzę o metodzie AC/DC, jak również zdobyć umiejętności przygotowania, prowadzenia oraz podsumowania sesji.

Warsztaty przygotowują do pełnienia roli  asesora podczas sesji Assessment Center i Development Center.  Umożliwiając praktyczne nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji sesji AC/DC oraz przygotowywania raportów podsumowujących badanie kompetencji i udzielania informacji zwrotnej. Szkolenie zawiera pakiet niezbędnych, nowatorskich, sprawdzonych metod tworzenia narzędzi asesorskich, które są stosowane podczas sesji AC/DC.


Fakty szkoleniowe
1
Na szkoleniach otwartych przeszkoliliśmy ponad 1000 HR managerów, HR business partnerów, specjalistów ds. zzl , ds. zarządzania talentami.
2
wikiGamma – nasza strefa wiedzy z obszaru HR ma ponad 8000 tysięcy aktywnych czytelników.
3
Uczestnicy szkoleń otrzymują narzędzia/rozwiązania HR gotowe do zastosowania w firmie, w której pracują.
Szczegółowe wyniki badania przygotowanego przez grupę zadaniową w ramach 28. Międzynarodowego kongresu poświęconego metodom AC/DC w Polsce pokazały ogromne rozbieżności (<51%), ze standardami światowymi.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Przygotowanie sesji AC/DC - Jak najlepiej przygotować sesję AC/DC, żeby była skutecznym i obiektywnym narzędziem diagnostycznym?

  Wprowadzenie do metodologii AC/DC:

  1. Co to jest AC co to jest DC?
  2. Mocne strony i ryzyka metody diagnostycznej
  3. Kodeks etyczny asesora
  4. Role asesorów podczas sesji AC/DC
  5. Kompetencje i umiejętności dla poszczególnych ról w badaniu

  AC/DC jako metoda diagnozy kompetencji:

  1. Co to są kompetencje?
  2. Typy kompetencji w organizacji
  3. Kultura i fazowy rozwój organizacji –zmiany w zakresie kompetencji
  4. Stosowane modele kompetencyjne w organizacji
  5. Model kompetencji a strategia organizacji
  6. Wybór kompetencji dla organizacji
  7. Definiowanie kompetencji
  8. Określanie wskaźników behawioralne kompetencji
  • poziomowanie kompetencji,
  • najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu wskaźników kompetencji.

  Narzędzia stosowane w diagnostyce kompetencji zgodnie z metodologią  AC/DC:

  1. Jakie są narzędzia diagnostycznych stosowane  w metodologii AC/DC?
  2. Opracowanie scenariusza wywiadu kompetencyjny AC/DC
  3. Tworzenie pytań do wywiadu
  4. Rodzaje ćwiczeń na potrzeby sesji – zastosowanie, dobór ćwiczeń do kompetencji.
  5. Przykładowe zadania wykorzystywane podczas AC/DC.
  6. Budowanie zadań diagnostycznych
  7. Testowanie zadań na potrzeby sesji AC/DC
  8. Tworzenie instrukcji do zadań dla asesorów i Uczestników – zasady i praktyczne wskazówki.
  9. Narzędzia pracy asesora- arkusz obserwacyjny

  Realizacja sesji AC/DC - Jak zrealizować i podsumować sesje AC/DC, żeby uzyskać jak najbardziej optymalne rezultaty dla uczestników, organizacji?

  Organizacja sesji AC/DC:

  1. Dobór zadań do profilu: wybór typu, struktury i celu (matryca wstępna)
  • wybór zadań w kontekście danych kompetencji
  • tworzenie macierzy kompetencyjnej na potrzeby sesji.
  1. Organizacja miejsca, ustalenie harmonogramu
  2. Przygotowanie zespołu asesorów – kalibracja
  3. Harmonogram asesora/uczestnika

  Przeprowadzenie sesji AC/DC:

  1. Co jest komunikowane w momencie rozpoczęcie sesji AC/DC?
  2. Ćwiczenie umiejętności diagnostycznych asesora
  • prowadzenie notatek
  • obserwacja
  •  uzupełnianie karty oceny
  1. Prowadzenie wywiadu kompetencyjnego
  2. Role grupowe w procesie
  3. Błędy w ocenie AC/DC

  Podsumowania sesji AC/DC:

  1. Jakie są zasady wyznaczania wyników badania?
  2. Konstruowanie raportów podsumowujących dla uczestników:
  3. Przekazywanie informacji zwrotnej uczestnikom podczas bezpośredniego spotkania – feedback.
  4. Praktyczne elementy związane ze spotkaniem feedbackowym.
  5. Przygotowanie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika oraz dla organizacji.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Pozyskanie kompetencji  umożliwiających właściwy dobór partnerów do realizacji sesji AC/DC.
  • Możliwość wdrożenia skutecznej metodologii diagnozującej kompetencje i dającej szanse na efektywniejsze lokowanie inwestycji w rozwój pracowników.
  • Możliwość stworzenia narzędzi  pozwalających  na pozyskiwanie pracowników posiadających lepiej zdiagnozowane kompetencje, co powoduje zwiększenie trafności decyzji personalnych w procesie doboru kadr.

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Poznanie metod i zasad tworzenia i projektowania sesji AC/DC
  • Stworzenie własnych narzędzi,  w tym  ćwiczenia wykorzystywane podczas sesji AC/DC
  • Budowanie narzędzia wspierającego obserwację asesora (arkusz obserwacji)
  • Poznanie zasad tworzenia pełnych raportów po sesji AC/DC
  • Ćwiczenie udzielania informacji zwrotnych uczestnikom sesji

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Rozwój kompetencji uczestników szkolenia i możliwość ich rozwoju w wyniku ukończenia akademii AC/DC.
  •  Adaptacja i wdrożenie poznanych elementów składowych AC/DC w organizacji i zwiększenie skuteczności działania narzędzi diagnostycznych w obszarze HR.
  • Zwiększenie efektywności współpracy między działem HR a biznesem.

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Akademia Assessment Center i Development Center - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?

  Termin szkolenia: 27 listopad 2017 r. do 29 listopad 2017 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 2200 zł/os
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia HR

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11- 5
  5 listopad 2018 -
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking dla HR daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują proces HR będący odpowiedzią na jedno z wyzwań zarządzania zasobami ludzkimi (retencja, EB, zarządzanie pokoleniami etc.).
  2018-11- 9
  9 listopad 2018
  2018-11- 9
  Warszawa
  Warszawa
  Jak wykorzystać siłę opiniotwórczą pracowników i ich środowiska, aby firma wydawała się atrakcyjna jako pracodawca, przyciągała dobrych specjalistów oraz współpracowników, ograniczała kosztowną fluktuację kadr i jednocześnie budowała pożądaną reputację na rynku? Szkolenia employer branding - zapraszamy.
  2018-11-12
  12 listopad 2018 -
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2018-11-15
  15 listopad 2018 -
  2018-11-16
  16 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Dbałość o dobrostan fizyczny, psychiczny, intelektualny i duchowy pracowników stała się jedną z lepszych inwestycji, jakich może dokonać współczesna organizacja. Czym jest well-being i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?
  2018-11-27
  27 listopad 2018 -
  2018-11-28
  28 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Ocena efektywności szkoleń, ewaluacja firmy szkoleniowej pozwala zdobyć argumenty do prowadzenia dalszych działań rozwojowych, pozwala wyciągać wnioski, poprawiać obecne praktyki. Szkolenie z nowego modelu Kirkpatricka. Zapraszamy!
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018 -
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast niwelować deficyty Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy. HR może stać się naturalnym ambasadorem idei wspierania mocnych stron.
  2018-12-14
  14 grudzień 2018
  2018-12-14
  Warszawa
  Warszawa
  Jakość wdrożenia pracownika wpływa na wizerunek pracodawcy, zaangażowanie pracownika a w konsekwencji retencję. Mądry Onboarding wpływa na szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc efektywność pracownika. Zapraszamy na szkolenie Onboarding.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.