Najlepsze praktyki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Szkolenia HR onlineotwartezamkniete

O mobbingu warto jest rozmawiać. Każda jego forma i odmiana ma równie destruktywny wpływ i daleko idące konsekwencje prowadzące do pogorszenia relacji, demotywacji, wypalenia, destabilizacji psychicznej i emocjonalnej, rozpadu zespołowości. A wszystko to ma swój wyraz w jakości i efektywności pracy. W skrajnych przypadkach może prowadzić do sporów sądowych i zniszczenia wizerunku pracodawcy.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Trudna, w tym kontekście, rola HR wymaga przygotowania do monitorowania i przeciwdziałania przypadkom nadużyć wobec pracowników oraz świadomej interwencji w zaistniałych sytuacjach wraz z odbudowaniem nadszarpniętych relacji.

Właściwe podjęcie tematu to „chwila prawdy” dla kadry i w dużej mierze test dla HR, liderów i zespołów weryfikujący strategię, wartości i wizję organizacji. Odpowiedzialne i świadome postępowanie zadecyduje o tym, czy organizacja wyjdzie z trudnej sytuacji z sukcesem, czy też poniesie kosztowną porażkę.

Trudna, w tym kontekście, rola HR wymaga przygotowania do monitorowania i przeciwdziałania przypadkom nadużyć wobec pracowników oraz świadomej interwencji w zaistniałych sytuacjach wraz z odbudowaniem nadszarpniętych relacji.

Właściwe podjęcie tematu to „chwila prawdy” dla kadry i w dużej mierze test dla HR, liderów i zespołów weryfikujący strategię, wartości i wizję organizacji. Odpowiedzialne i świadome postępowanie zadecyduje o tym, czy organizacja wyjdzie z trudnej sytuacji z sukcesem, czy też poniesie kosztowną porażkę.

Trudna, w tym kontekście, rola HR wymaga przygotowania do monitorowania i przeciwdziałania przypadkom nadużyć wobec pracowników oraz świadomej interwencji w zaistniałych sytuacjach wraz z odbudowaniem nadszarpniętych relacji.

Właściwe podjęcie tematu to „chwila prawdy” dla kadry i w dużej mierze test dla HR, liderów i zespołów weryfikujący strategię, wartości i wizję organizacji. Odpowiedzialne i świadome postępowanie zadecyduje o tym, czy organizacja wyjdzie z trudnej sytuacji z sukcesem, czy też poniesie kosztowną porażkę.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

I. MOBBING, DYSKRYMINACJA – WŁAŚCIWE ROZUMIENIE POJĘĆ

 • Definicje mobbingu a praktyka
 • Zjawisko mobbingu – określenie kluczowych elementów
 • Jak odróżnić mobbing i dyskryminację od zachowań dopuszczalnych w miejscu pracy
 • Zmiany przepisów kodeksu pracy – aktualne i zmiany przygotowywane (mobbing, dyskryminacja)
 • Charakterystyka pojęcia dyskryminacji/ molestowania

II. KONSEKWENCJE MOBBINGU, DYSKRYMINACJI

 • Konsekwencje prawne – odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność kadry kierowniczej
 • Praktyka sądowa – najważniejsze orzeczenia, o których powinniśmy pamiętać
 • Konsekwencje zarządcze, zespołowe, indywidualne
 • Rzeczywista skala zagrożenia mobbingiem w Polsce
 • Profil mobbera/ profil ofiary mobbingu
 • Zasady indywidualnego przeciwdziałania mobbingowi (przykłady)

III. FAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE – OBOWOWIĄZEK PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

 • Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania
 • Jak odróżnić mobbing od „zwykłego” stresu w miejscu pracy i od wypalenia zawodowego
 • Dobre i złe praktyki komunikacji w miejscu pracy
 • Ćwiczenie – podejście do komunikacji w miejscu pracy
 • Praktyka przeciwdziałania dyskryminacji – jak walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami

IV. PRAKTYKI ANTYMOBBINGOWE I ANTYDYSKRYMINACYJNE

 • Cel procedury antymobbingowej (antydyskryminacyjnej) – realne możliwości oddziaływania
 • Diagnoza mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy – przykłady z praktyki doradczej prowadzącego
 • Rola i aktywność HR, aktywność kadry kierowniczej, najlepsze przykłady funkcjonowania komisji antymobbingowych
 • Procedura identyfikacji, wyjaśniania i ograniczania konfliktów w miejscu pracy – omówienie dobrych praktyk
 • Plan równości płci w organizacji – zawartość, rekomendacje dotyczące wdrażania
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – jakie sankcje i w jakim zakresie

V. WŁAŚCIWE PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI – STANDARDY POSTAW I ZACHOWAŃ W MIEJSCU PRACY

 • Uprawnienia kierownicze
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników
 • Nie wszystko jest mobbingiem! Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu
 • Pojęcie należytej staranności w pracy – obowiązek pracowników
 • Nienegocjowalność poleceń – jako zasada w pracowniczym podporządkowaniu
 • Zwracanie uwag i krytyka w środowisku pracy – zasady i granice
 • Spotkania i narady jako specyficzne sytuacje społeczne w miejscu pracy
 • Kontakty szefowie – podwładni, kultura wypowiedzi i zasada aktywnego słuchania

VI. PODSUMOWANIE SZKOLENIA – REKOMENDACJE DLA UCZESTNIKÓW

I. MOBBING, DYSKRYMINACJA – WŁAŚCIWE ROZUMIENIE POJĘĆ

 • Definicje mobbingu a praktyka
 • Zjawisko mobbingu – określenie kluczowych elementów
 • Jak odróżnić mobbing i dyskryminację od zachowań dopuszczalnych w miejscu pracy
 • Zmiany przepisów kodeksu pracy – aktualne i zmiany przygotowywane (mobbing, dyskryminacja)
 • Charakterystyka pojęcia dyskryminacji/ molestowania

II. KONSEKWENCJE MOBBINGU, DYSKRYMINACJI

 • Konsekwencje prawne – odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność kadry kierowniczej
 • Praktyka sądowa – najważniejsze orzeczenia, o których powinniśmy pamiętać
 • Konsekwencje zarządcze, zespołowe, indywidualne
 • Rzeczywista skala zagrożenia mobbingiem w Polsce
 • Profil mobbera/ profil ofiary mobbingu
 • Zasady indywidualnego przeciwdziałania mobbingowi (przykłady)

III. FAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE – OBOWOWIĄZEK PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

 • Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania
 • Jak odróżnić mobbing od „zwykłego” stresu w miejscu pracy i od wypalenia zawodowego
 • Dobre i złe praktyki komunikacji w miejscu pracy
 • Ćwiczenie – podejście do komunikacji w miejscu pracy
 • Praktyka przeciwdziałania dyskryminacji – jak walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami

IV. PRAKTYKI ANTYMOBBINGOWE I ANTYDYSKRYMINACYJNE

 • Cel procedury antymobbingowej (antydyskryminacyjnej) – realne możliwości oddziaływania
 • Diagnoza mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy – przykłady z praktyki doradczej prowadzącego
 • Rola i aktywność HR, aktywność kadry kierowniczej, najlepsze przykłady funkcjonowania komisji antymobbingowych
 • Procedura identyfikacji, wyjaśniania i ograniczania konfliktów w miejscu pracy – omówienie dobrych praktyk
 • Plan równości płci w organizacji – zawartość, rekomendacje dotyczące wdrażania
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – jakie sankcje i w jakim zakresie

V. WŁAŚCIWE PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI – STANDARDY POSTAW I ZACHOWAŃ W MIEJSCU PRACY

 • Uprawnienia kierownicze
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników
 • Nie wszystko jest mobbingiem! Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu
 • Pojęcie należytej staranności w pracy – obowiązek pracowników
 • Nienegocjowalność poleceń – jako zasada w pracowniczym podporządkowaniu
 • Zwracanie uwag i krytyka w środowisku pracy – zasady i granice
 • Spotkania i narady jako specyficzne sytuacje społeczne w miejscu pracy
 • Kontakty szefowie – podwładni, kultura wypowiedzi i zasada aktywnego słuchania

VI. PODSUMOWANIE SZKOLENIA – REKOMENDACJE DLA UCZESTNIKÓW

I. MOBBING, DYSKRYMINACJA – WŁAŚCIWE ROZUMIENIE POJĘĆ

 • Definicje mobbingu a praktyka
 • Zjawisko mobbingu – określenie kluczowych elementów
 • Jak odróżnić mobbing i dyskryminację od zachowań dopuszczalnych w miejscu pracy
 • Zmiany przepisów kodeksu pracy – aktualne i zmiany przygotowywane (mobbing, dyskryminacja)
 • Charakterystyka pojęcia dyskryminacji/ molestowania

II. KONSEKWENCJE MOBBINGU, DYSKRYMINACJI

 • Konsekwencje prawne – odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność kadry kierowniczej
 • Praktyka sądowa – najważniejsze orzeczenia, o których powinniśmy pamiętać
 • Konsekwencje zarządcze, zespołowe, indywidualne
 • Rzeczywista skala zagrożenia mobbingiem w Polsce
 • Profil mobbera/ profil ofiary mobbingu
 • Zasady indywidualnego przeciwdziałania mobbingowi (przykłady)

III. FAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIE – OBOWOWIĄZEK PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

 • Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania
 • Jak odróżnić mobbing od „zwykłego” stresu w miejscu pracy i od wypalenia zawodowego
 • Dobre i złe praktyki komunikacji w miejscu pracy
 • Ćwiczenie – podejście do komunikacji w miejscu pracy
 • Praktyka przeciwdziałania dyskryminacji – jak walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami

IV. PRAKTYKI ANTYMOBBINGOWE I ANTYDYSKRYMINACYJNE

 • Cel procedury antymobbingowej (antydyskryminacyjnej) – realne możliwości oddziaływania
 • Diagnoza mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy – przykłady z praktyki doradczej prowadzącego
 • Rola i aktywność HR, aktywność kadry kierowniczej, najlepsze przykłady funkcjonowania komisji antymobbingowych
 • Procedura identyfikacji, wyjaśniania i ograniczania konfliktów w miejscu pracy – omówienie dobrych praktyk
 • Plan równości płci w organizacji – zawartość, rekomendacje dotyczące wdrażania
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – jakie sankcje i w jakim zakresie

V. WŁAŚCIWE PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI – STANDARDY POSTAW I ZACHOWAŃ W MIEJSCU PRACY

 • Uprawnienia kierownicze
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników
 • Nie wszystko jest mobbingiem! Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu
 • Pojęcie należytej staranności w pracy – obowiązek pracowników
 • Nienegocjowalność poleceń – jako zasada w pracowniczym podporządkowaniu
 • Zwracanie uwag i krytyka w środowisku pracy – zasady i granice
 • Spotkania i narady jako specyficzne sytuacje społeczne w miejscu pracy
 • Kontakty szefowie – podwładni, kultura wypowiedzi i zasada aktywnego słuchania

VI. PODSUMOWANIE SZKOLENIA – REKOMENDACJE DLA UCZESTNIKÓW

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Mobbing
 • Przeciwdziałanie Mobbingowi
 • Przeciwdziałanie Dyskryminacji
 • Praktyki antymobbingowe i antydyskryminacyjne
 • Konsekwencje mobbingu, dyskryminacji

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia HR

Po raz pierwszy znaleźliśmy się w sytuacji równowagi sił pomiędzy rekruterem a kandydatem. Dotyczy to zarówno  stanowisk wymagających specjalistycznej wiedzy, kompetencji jak i tych, na które doświadczenie nie jest wymagane.

2024-08-27
27 sierpnia 2024 - 28 sierpnia 2024
2024-08-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Różnorodne zespoły są bardziej efektywne i innowacyjne niż homogeniczne. Płeć, wiek, wykształcenie, wiedza, umiejętności i kompetencje, system wartości, kultura - organizacja skorzysta na różnorodności pracowników, kiedy da im szansę na wykorzystanie potencjału, wymianę i dzielenie się wiedzą. Kluczowe jest zrozumienie różnic i efektywne zarządzanie różnorodnością.

2024-09-10
10 września 2024 - 11 września 2024
2024-09-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Według ekspertów zajmujących się współczesnymi organizacjami za dziesięć lat aż 80% pracowników będzie kierowało się tym, czy dana firma ma zbudowaną strategię wellbeingową. Nie podejmą pracy w środowisku organizacyjnym, które nie dba o zadowolenie i potrzeby pracownika

2024-09-11
11 września 2024
2024-09-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.