Budowanie pozycji i autorytetu HR Business Partnera

Szkolenia HR onlineotwartezamkniete
Rolą HRBP jest dostrzegać wyzwania zanim dostrzeże je biznes
Szkolenie HR Business Partner uczy w jaki sposób budować swoją pozycję w organizacji, w relacji z biznesem, z pracownikami. Warsztat ma formułę mentoringową – uczestnicy otrzymają szereg praktycznych rekomendacji i narzędzi gotowych do wdrożenia. Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do roli HR Business Partnera

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Czy idealny model HR Business Partnera istnieje? O znaczeniu, roli i wyzwaniach w rozwoju HR Business Partneringu

Transformacja, reorganizacja i automatyzacja procesów – to ostatnimi czasy najczęściej spotykane sformułowania pojawiające się w organizacjach. Nieprzewidywalność i złożoność dzisiejszego świata i z wiązane z nimi wyzwania – wiążą się z wieloma aktualizacjami procesów i sposobu funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Zainicjowane zmiany mają również ogromny wpływ na warunki rozwoju roli HR BPartneringu.

Jaki wobec tego powinien być HR Business Partner na miarę dzisiejszych i przyszłych wyzwań? Czy idealny model istnieje?

Wraz ze stale rosnącym tempem zmian, zmianie również ulega model HRBPartneringu. Pojawia się szereg pytań o umiejscowienie HR BPartnerów w strukturach organizacyjnych, o strategiczny aspekt ich funkcji, o ich rolę i zadania, a także o optymalny podział zadań ze specjalistami HR. Na te pytania, jak i wiele innych – wspólnie poszukamy odpowiedzi podczas 6 godzinnego szkolenia.

Podczas szkolenia:

 • poznasz fazy cyklu życia organizacji oraz rodzaje kultur organizacyjnych występujących w przedsiębiorstwach
 • uświadomisz sobie, jak ważne znaczenie w dopasowaniu roli i zakresu odpowiedzialności HR Business Partnera ma strategia, faza rozwoju organizacji oraz towarzysząca jej kultura
 • poznasz różne modele i role HR BP: rzecznika pracowników, agenta zmiany czy partnera strategicznego
 • określisz swoje mocne strony i obszary do rozwoju, które pozwolą budować markę własną partnera biznesowego

Czy idealny model HR Business Partnera istnieje? O znaczeniu, roli i wyzwaniach w rozwoju HR Business Partneringu

Transformacja, reorganizacja i automatyzacja procesów – to ostatnimi czasy najczęściej spotykane sformułowania pojawiające się w organizacjach. Nieprzewidywalność i złożoność dzisiejszego świata i z wiązane z nimi wyzwania – wiążą się z wieloma aktualizacjami procesów i sposobu funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Zainicjowane zmiany mają również ogromny wpływ na warunki rozwoju roli HR BPartneringu.

Jaki wobec tego powinien być HR Business Partner na miarę dzisiejszych i przyszłych wyzwań? Czy idealny model istnieje?

Wraz ze stale rosnącym tempem zmian, zmianie również ulega model HRBPartneringu. Pojawia się szereg pytań o umiejscowienie HR BPartnerów w strukturach organizacyjnych, o strategiczny aspekt ich funkcji, o ich rolę i zadania, a także o optymalny podział zadań ze specjalistami HR. Na te pytania, jak i wiele innych – wspólnie poszukamy odpowiedzi podczas 6 godzinnego szkolenia.

Podczas szkolenia:

 • poznasz fazy cyklu życia organizacji oraz rodzaje kultur organizacyjnych występujących w przedsiębiorstwach
 • uświadomisz sobie, jak ważne znaczenie w dopasowaniu roli i zakresu odpowiedzialności HR Business Partnera ma strategia, faza rozwoju organizacji oraz towarzysząca jej kultura
 • poznasz różne modele i role HR BP: rzecznika pracowników, agenta zmiany czy partnera strategicznego
 • określisz swoje mocne strony i obszary do rozwoju, które pozwolą budować markę własną partnera biznesowego

Czy idealny model HR Business Partnera istnieje? O znaczeniu, roli i wyzwaniach w rozwoju HR Business Partneringu

Transformacja, reorganizacja i automatyzacja procesów – to ostatnimi czasy najczęściej spotykane sformułowania pojawiające się w organizacjach. Nieprzewidywalność i złożoność dzisiejszego świata i z wiązane z nimi wyzwania – wiążą się z wieloma aktualizacjami procesów i sposobu funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Zainicjowane zmiany mają również ogromny wpływ na warunki rozwoju roli HR BPartneringu.

Jaki wobec tego powinien być HR Business Partner na miarę dzisiejszych i przyszłych wyzwań? Czy idealny model istnieje?

Wraz ze stale rosnącym tempem zmian, zmianie również ulega model HRBPartneringu. Pojawia się szereg pytań o umiejscowienie HR BPartnerów w strukturach organizacyjnych, o strategiczny aspekt ich funkcji, o ich rolę i zadania, a także o optymalny podział zadań ze specjalistami HR. Na te pytania, jak i wiele innych – wspólnie poszukamy odpowiedzi podczas 6 godzinnego szkolenia.

Podczas szkolenia:

 • poznasz fazy cyklu życia organizacji oraz rodzaje kultur organizacyjnych występujących w przedsiębiorstwach
 • uświadomisz sobie, jak ważne znaczenie w dopasowaniu roli i zakresu odpowiedzialności HR Business Partnera ma strategia, faza rozwoju organizacji oraz towarzysząca jej kultura
 • poznasz różne modele i role HR BP: rzecznika pracowników, agenta zmiany czy partnera strategicznego
 • określisz swoje mocne strony i obszary do rozwoju, które pozwolą budować markę własną partnera biznesowego

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł I:

Wyzwania organizacji a warunki rozwoju HR Business Partnerów – co ma wpływ na wybór modelu, roli i zakresu odpowiedzialności HR BP?

Podczas tego modułu skoncentrujemy się na 3 kluczowych czynnikach organizacyjnych: strategii biznesowej, fazach rozwoju firmy oraz kulturze organizacyjnej, bowiem to one mają istotny wpływ na wybór modelu i określenie roli HR BPartnera w organizacji.

Na kanwie matrycy organizacji – zidentyfikujemy, jaki model HRBParteringu byłby najbardziej odpowiedni dla naszej organizacji i czy jest on spójny z rolą jaką pełnimy obecnie. Porozmawiamy również o wyzwaniach związanych ze specyfiką poszczególnych modeli: rzecznika, administracyjnego, agenta zmian czy strategicznego.

1. Cykl życia organizacji według L. Greinera

 • faza przedsiębiorczości
 • faza kolektywności
 • faza delegacji
 • faza formalizacji
 • faza współpracy

2. Cztery kluczowe rodzaje kultury organizacyjnej wg K. Camerona i R. Quinna

 • kultura klanu
 • kultura adhokracji
 • kultura rynku
 • kultura hierarchii

3. Matryca ról HR Business Partnera

 • rzecznik
 • partner administracyjny
 • agent zmian
 • partner strategiczny

4. Dobre praktyki – modele HR BP na przykładzie firm na polskim rynku:

 • struktura organizacyjna a umiejscowienie roli HRBPartnera
 • zadania i odpowiedzialności w zależności od pełnionej roli

Moduł II

Profil kompetencyjny HR Business Partnera – czego potrzebuję, aby stać się równoprawnym partnerem biznesowym?

Na kanwie profilu kompetencyjnego HRBPartnera – zidentyfikujemy mocne strony, a także obszary do rozwoju, dzięki którym będziemy mogli wzmacniać rolę HRBPartnera w organizacji. Opracujemy canvę HRBPartnera, która pozwoli popatrzeć na rolę HRBpartnera z wielu różnych perspektyw (marki własnej, kompetencji, zadań, wartości, wyzwań i celów).

Ta część szkolenia ma charakter warsztatowy, z jednej strony diagnozujący potrzeby i wyzwania w danej roli, z drugiej definiujący plany i cele rozwojowe, jakie warto zrealizować, aby stać się HRBPartnerem, jakiego potrzebuje biznes.

1. Mapa organizacji:

 • zidentyfikowanie i zdefiniowanie kluczowych czynników organizacji, w której pracujesz
 • określenie pożądanego modelu HR BPartnera w organizacji
 • zidentyfikowanie wyzwań (szans i zagrożeń) w aktualnej roli HRBP

2. Profil kompetencyjny HR BPartnera

 • kompetencje a matryca ról HR BPartnera
 • autodiagnoza – określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju

3. Marka własna HR Business Partnera

 • co o mnie mówią ludzie z biznesu?
 • co chcę żeby, o mnie mówili?
 • jakie działania podejmę, aby osiągnąć określony cel?

Moduł I:

Wyzwania organizacji a warunki rozwoju HR Business Partnerów – co ma wpływ na wybór modelu, roli i zakresu odpowiedzialności HR BP?

Podczas tego modułu skoncentrujemy się na 3 kluczowych czynnikach organizacyjnych: strategii biznesowej, fazach rozwoju firmy oraz kulturze organizacyjnej, bowiem to one mają istotny wpływ na wybór modelu i określenie roli HR BPartnera w organizacji.

Na kanwie matrycy organizacji – zidentyfikujemy, jaki model HRBParteringu byłby najbardziej odpowiedni dla naszej organizacji i czy jest on spójny z rolą jaką pełnimy obecnie. Porozmawiamy również o wyzwaniach związanych ze specyfiką poszczególnych modeli: rzecznika, administracyjnego, agenta zmian czy strategicznego.

1. Cykl życia organizacji według L. Greinera

 • faza przedsiębiorczości
 • faza kolektywności
 • faza delegacji
 • faza formalizacji
 • faza współpracy

2. Cztery kluczowe rodzaje kultury organizacyjnej wg K. Camerona i R. Quinna

 • kultura klanu
 • kultura adhokracji
 • kultura rynku
 • kultura hierarchii

3. Matryca ról HR Business Partnera

 • rzecznik
 • partner administracyjny
 • agent zmian
 • partner strategiczny

4. Dobre praktyki – modele HR BP na przykładzie firm na polskim rynku:

 • struktura organizacyjna a umiejscowienie roli HRBPartnera
 • zadania i odpowiedzialności w zależności od pełnionej roli

Moduł II

Profil kompetencyjny HR Business Partnera – czego potrzebuję, aby stać się równoprawnym partnerem biznesowym?

Na kanwie profilu kompetencyjnego HRBPartnera – zidentyfikujemy mocne strony, a także obszary do rozwoju, dzięki którym będziemy mogli wzmacniać rolę HRBPartnera w organizacji. Opracujemy canvę HRBPartnera, która pozwoli popatrzeć na rolę HRBpartnera z wielu różnych perspektyw (marki własnej, kompetencji, zadań, wartości, wyzwań i celów).

Ta część szkolenia ma charakter warsztatowy, z jednej strony diagnozujący potrzeby i wyzwania w danej roli, z drugiej definiujący plany i cele rozwojowe, jakie warto zrealizować, aby stać się HRBPartnerem, jakiego potrzebuje biznes.

1. Mapa organizacji:

 • zidentyfikowanie i zdefiniowanie kluczowych czynników organizacji, w której pracujesz
 • określenie pożądanego modelu HR BPartnera w organizacji
 • zidentyfikowanie wyzwań (szans i zagrożeń) w aktualnej roli HRBP

2. Profil kompetencyjny HR BPartnera

 • kompetencje a matryca ról HR BPartnera
 • autodiagnoza – określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju

3. Marka własna HR Business Partnera

 • co o mnie mówią ludzie z biznesu?
 • co chcę żeby, o mnie mówili?
 • jakie działania podejmę, aby osiągnąć określony cel?

Moduł I:

Wyzwania organizacji a warunki rozwoju HR Business Partnerów – co ma wpływ na wybór modelu, roli i zakresu odpowiedzialności HR BP?

Podczas tego modułu skoncentrujemy się na 3 kluczowych czynnikach organizacyjnych: strategii biznesowej, fazach rozwoju firmy oraz kulturze organizacyjnej, bowiem to one mają istotny wpływ na wybór modelu i określenie roli HR BPartnera w organizacji.

Na kanwie matrycy organizacji – zidentyfikujemy, jaki model HRBParteringu byłby najbardziej odpowiedni dla naszej organizacji i czy jest on spójny z rolą jaką pełnimy obecnie. Porozmawiamy również o wyzwaniach związanych ze specyfiką poszczególnych modeli: rzecznika, administracyjnego, agenta zmian czy strategicznego.

1. Cykl życia organizacji według L. Greinera

 • faza przedsiębiorczości
 • faza kolektywności
 • faza delegacji
 • faza formalizacji
 • faza współpracy

2. Cztery kluczowe rodzaje kultury organizacyjnej wg K. Camerona i R. Quinna

 • kultura klanu
 • kultura adhokracji
 • kultura rynku
 • kultura hierarchii

3. Matryca ról HR Business Partnera

 • rzecznik
 • partner administracyjny
 • agent zmian
 • partner strategiczny

4. Dobre praktyki – modele HR BP na przykładzie firm na polskim rynku:

 • struktura organizacyjna a umiejscowienie roli HRBPartnera
 • zadania i odpowiedzialności w zależności od pełnionej roli

Moduł II

Profil kompetencyjny HR Business Partnera – czego potrzebuję, aby stać się równoprawnym partnerem biznesowym?

Na kanwie profilu kompetencyjnego HRBPartnera – zidentyfikujemy mocne strony, a także obszary do rozwoju, dzięki którym będziemy mogli wzmacniać rolę HRBPartnera w organizacji. Opracujemy canvę HRBPartnera, która pozwoli popatrzeć na rolę HRBpartnera z wielu różnych perspektyw (marki własnej, kompetencji, zadań, wartości, wyzwań i celów).

Ta część szkolenia ma charakter warsztatowy, z jednej strony diagnozujący potrzeby i wyzwania w danej roli, z drugiej definiujący plany i cele rozwojowe, jakie warto zrealizować, aby stać się HRBPartnerem, jakiego potrzebuje biznes.

1. Mapa organizacji:

 • zidentyfikowanie i zdefiniowanie kluczowych czynników organizacji, w której pracujesz
 • określenie pożądanego modelu HR BPartnera w organizacji
 • zidentyfikowanie wyzwań (szans i zagrożeń) w aktualnej roli HRBP

2. Profil kompetencyjny HR BPartnera

 • kompetencje a matryca ról HR BPartnera
 • autodiagnoza – określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju

3. Marka własna HR Business Partnera

 • co o mnie mówią ludzie z biznesu?
 • co chcę żeby, o mnie mówili?
 • jakie działania podejmę, aby osiągnąć określony cel?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Badania BLR®  wskazują, że HR jest postrzegany jako partner strategiczny przez zespoły zarządzające dla 33,3% badanych uczestników Nadal przez 35,9% postrzegany jest jako dostawca funkcji administracyjnych.

Szkolenie związane z:
 • hr biznes partner
 • hr business partner

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • HR Business Partnerzy lepiej wspierają osiąganie celów biznesowych organizacji.
 • HR Business Partnerzy stosują strategię personalną, która uwzględnia cele biznesowe organizacji.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Umiejętność budowania własnej pozycji jako osoby znającej i rozumiejącej różne aspekty biznesu.
 • Świadomość, jak  rozmawiać o potrzebach innych podmiotów w organizacji.
 • Zdolność prezentowania rozwiązań tak, aby zachęcać do korzystania z nich.
 • Umiejętność  monitorowania działań wdrożeniowych.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Świadome włączenie działu HR w obszar zarządzania firmą.
 • Przełożenie misji i wartości organizacji na strategię zarządzania personelem.
Budowanie pozycji i autorytetu HR Business Partnera

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia HR

Po raz pierwszy znaleźliśmy się w sytuacji równowagi sił pomiędzy rekruterem a kandydatem. Dotyczy to zarówno  stanowisk wymagających specjalistycznej wiedzy, kompetencji jak i tych, na które doświadczenie nie jest wymagane.

2024-08-27
27 sierpnia 2024 - 28 sierpnia 2024
2024-08-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Różnorodne zespoły są bardziej efektywne i innowacyjne niż homogeniczne. Płeć, wiek, wykształcenie, wiedza, umiejętności i kompetencje, system wartości, kultura - organizacja skorzysta na różnorodności pracowników, kiedy da im szansę na wykorzystanie potencjału, wymianę i dzielenie się wiedzą. Kluczowe jest zrozumienie różnic i efektywne zarządzanie różnorodnością.

2024-09-10
10 września 2024 - 11 września 2024
2024-09-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Według ekspertów zajmujących się współczesnymi organizacjami za dziesięć lat aż 80% pracowników będzie kierowało się tym, czy dana firma ma zbudowaną strategię wellbeingową. Nie podejmą pracy w środowisku organizacyjnym, które nie dba o zadowolenie i potrzeby pracownika

2024-09-11
11 września 2024
2024-09-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.