Zarządzanie różnorodnością

Szkolenia HR onlineotwartezamkniete
Różnorodność może być siłą, może być też słabością. To zależy od Ciebie
Różnorodne zespoły są bardziej efektywne i innowacyjne niż homogeniczne. Płeć, wiek, wykształcenie, wiedza, umiejętności i kompetencje, system wartości, kultura – organizacja skorzysta na różnorodności pracowników, kiedy da im szansę na wykorzystanie potencjału, wymianę i dzielenie się wiedzą. Kluczowe jest zrozumienie różnic i efektywne zarządzanie różnorodnością.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
10.09.2024 - 11.09.2024
10:00 - 14:00
Szkolenie online
1300 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

We współczesnym świecie różnorodność jest nieunikniona. Migracje, możliwość pozyskiwania talentów na całym świecie, kilka pokoleń w miejscu pracy, globalny rynek zbytu i konieczność opracowywania produktów i usług dla różnorodnych grup klientów wiążą się z zatrudnianiem różnorodnych grup pracowników.

W niektórych branżach udaje się uzupełnić braki kadrowe dopiero po uruchomieniu ukrytych zasobów, np. związanych z pewnymi grupami wiekowymi, z wycofanymi pracownikami itd. Włączanie do zespołów pracowników takich jak osoby starsze, niepełnosprawni czy obcokrajowcy to efekt zmian demograficznych i staje się często koniecznością.

Budowanie różnorodnych zespołów pozwala na wypracowywanie innowacji i oryginalnych rozwiązań a także lepsze zarządzanie wiedzą. Daje też możliwość budowania pozytywnego wizerunku organizacji i może być istotnym elementem CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Pracownikom daje możliwość rozwoju poprzez transfer kompetencji i wymianę know how.

Bez świadomego zarządzania różnorodnością, strategii zarządzania D&I oraz zauważania i umiejętnego zastosowania zróżnicowanych kompetencji i zdolności pracowników, firmy ryzykują zatem wypchnięciem w strefę statecznej homogeniczności, która choć pozornie prostsza, jest zdecydowanie mniej efektywną, twórczą i dochodową polityką zarządczą.

Szkolenie z Zarządzania Różnorodnością adresowane jest do menedżerów, liderów, szefów zespołów, pracowników HR oraz właścicieli firm, którzy chcą sprawnie zarządzać różnorodnym zespołem i w pełni wykorzystać zróżnicowane doświadczenie, style działania, myślenia i budowania więzi zespołowych pracowników do tworzenia innowacyjnych i efektywnych rozwiązań.

Wyzwaniem dla menedżera zarządzającego różnorodnym zespołem jest bowiem nie tylko zrozumienie i zaakceptowanie różnic pomiędzy członkami zespołów, ale także skuteczna komunikacja i zarządzanie uwzględniające to zróżnicowanie oraz przezwyciężanie stereotypów i uprzedzeń (własnych oraz członków zespołu).

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • Kompetencji miękkich – mowa przede wszystkim o:
  • otworzeniu pracowników i kadry managerskiej na efektywną współpracę i kooperację,
  • kreowaniu twórczego i wspierającego środowiska pracy w zróżnicowanym środowisku,
  • uświadomieniu sobie potrzeby i opłacalności wprowadzenia zasad poszanowania różnorodności w firmie.
 • Efektywnego zarządzania różnorodnością w zespole i wykorzystywania jej potencjału.
 • Praktyk z zakresu Diversity & Inclusion w organizacjach odnoszących sukcesy.
 • Poniesienia efektywności pracy przez wykorzystanie różnorodnych stylów myślenia, działania i komunikowania się, dostępnych dla pracowników i managerów.
 • Poprawienia komunikatywności w różnorodnych zespołach.
 • Usprawnienia obiegu informacji i nowinek (technologicznych, wdrożeniowych) w firmie.
 • Wypracowania pomysłów i rozwiązań, które odpowiadają na większą liczbę wyzwań i problemów związanych z produktem lub usługą oferowaną przez firmę.
 • Wypracowywania bardziej wszechstronnych i uwzględniających szerszy zakres wymagań odbiorców rozwiązań, produktów i usług.
 • Obniżenia kosztów prowadzenia rekrutacji i onboardingu nowych pracowników dla firmy.
 • Podniesienia poziomu zadowolenia pracowników, spłaszczenia struktur informacyjnych i zarządczych.
 • Kształtowania wśród pracowników postawy otwartości i akceptacji różnic.
 • Przeciwdziałania konfliktom wynikającym z różnic.
 • Uświadomienia w zakresie uprzedzeń i stereotypizacji i ich konsekwencji dla pracy zespołu i funkcjonowania całej organizacji.
 • Skrócenia procesu kreatywno-wdrożeniowego do niezbędnego minimum, co pozwoli firmie wypracować lub zachować elastyczność i odporność na zmiany rynkowe.
 • Uwzględnienia specyfiki pokoleniowej, kulturowej, płciowej, związanej ze stylami myślenia i pracy, z neuroróżnorodnością w zarządzaniu i komunikacji zarządczej.
 • Budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej wykorzystaniu indywidualnego potencjału pracowników
 • Wykorzystywania różnorodności jako narzędzia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Karta Różnorodności, Diversity & Inclusion Rating).

We współczesnym świecie różnorodność jest nieunikniona. Migracje, możliwość pozyskiwania talentów na całym świecie, kilka pokoleń w miejscu pracy, globalny rynek zbytu i konieczność opracowywania produktów i usług dla różnorodnych grup klientów wiążą się z zatrudnianiem różnorodnych grup pracowników.

W niektórych branżach udaje się uzupełnić braki kadrowe dopiero po uruchomieniu ukrytych zasobów, np. związanych z pewnymi grupami wiekowymi, z wycofanymi pracownikami itd. Włączanie do zespołów pracowników takich jak osoby starsze, niepełnosprawni czy obcokrajowcy to efekt zmian demograficznych i staje się często koniecznością.

Budowanie różnorodnych zespołów pozwala na wypracowywanie innowacji i oryginalnych rozwiązań a także lepsze zarządzanie wiedzą. Daje też możliwość budowania pozytywnego wizerunku organizacji i może być istotnym elementem CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Pracownikom daje możliwość rozwoju poprzez transfer kompetencji i wymianę know how.

Bez świadomego zarządzania różnorodnością, strategii zarządzania D&I oraz zauważania i umiejętnego zastosowania zróżnicowanych kompetencji i zdolności pracowników, firmy ryzykują zatem wypchnięciem w strefę statecznej homogeniczności, która choć pozornie prostsza, jest zdecydowanie mniej efektywną, twórczą i dochodową polityką zarządczą.

Szkolenie z Zarządzania Różnorodnością adresowane jest do menedżerów, liderów, szefów zespołów, pracowników HR oraz właścicieli firm, którzy chcą sprawnie zarządzać różnorodnym zespołem i w pełni wykorzystać zróżnicowane doświadczenie, style działania, myślenia i budowania więzi zespołowych pracowników do tworzenia innowacyjnych i efektywnych rozwiązań.

Wyzwaniem dla menedżera zarządzającego różnorodnym zespołem jest bowiem nie tylko zrozumienie i zaakceptowanie różnic pomiędzy członkami zespołów, ale także skuteczna komunikacja i zarządzanie uwzględniające to zróżnicowanie oraz przezwyciężanie stereotypów i uprzedzeń (własnych oraz członków zespołu).

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • Kompetencji miękkich – mowa przede wszystkim o:
  • otworzeniu pracowników i kadry managerskiej na efektywną współpracę i kooperację,
  • kreowaniu twórczego i wspierającego środowiska pracy w zróżnicowanym środowisku,
  • uświadomieniu sobie potrzeby i opłacalności wprowadzenia zasad poszanowania różnorodności w firmie.
 • Efektywnego zarządzania różnorodnością w zespole i wykorzystywania jej potencjału.
 • Praktyk z zakresu Diversity & Inclusion w organizacjach odnoszących sukcesy.
 • Poniesienia efektywności pracy przez wykorzystanie różnorodnych stylów myślenia, działania i komunikowania się, dostępnych dla pracowników i managerów.
 • Poprawienia komunikatywności w różnorodnych zespołach.
 • Usprawnienia obiegu informacji i nowinek (technologicznych, wdrożeniowych) w firmie.
 • Wypracowania pomysłów i rozwiązań, które odpowiadają na większą liczbę wyzwań i problemów związanych z produktem lub usługą oferowaną przez firmę.
 • Wypracowywania bardziej wszechstronnych i uwzględniających szerszy zakres wymagań odbiorców rozwiązań, produktów i usług.
 • Obniżenia kosztów prowadzenia rekrutacji i onboardingu nowych pracowników dla firmy.
 • Podniesienia poziomu zadowolenia pracowników, spłaszczenia struktur informacyjnych i zarządczych.
 • Kształtowania wśród pracowników postawy otwartości i akceptacji różnic.
 • Przeciwdziałania konfliktom wynikającym z różnic.
 • Uświadomienia w zakresie uprzedzeń i stereotypizacji i ich konsekwencji dla pracy zespołu i funkcjonowania całej organizacji.
 • Skrócenia procesu kreatywno-wdrożeniowego do niezbędnego minimum, co pozwoli firmie wypracować lub zachować elastyczność i odporność na zmiany rynkowe.
 • Uwzględnienia specyfiki pokoleniowej, kulturowej, płciowej, związanej ze stylami myślenia i pracy, z neuroróżnorodnością w zarządzaniu i komunikacji zarządczej.
 • Budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej wykorzystaniu indywidualnego potencjału pracowników
 • Wykorzystywania różnorodności jako narzędzia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Karta Różnorodności, Diversity & Inclusion Rating).

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. WPROWADZENIE DO D&I

 • Realne zróżnicowanie, czyli co w zasadzie różni pracowników?
 • Ćwiczenie: Mapa różnorodności uczestników webinaru.
 • Wyzwania i zalety zróżnicowania w miejscu pracy.
 • Poziomy zróżnicowania:
  • kultury i narodowości,
  • wiek i pokolenie,
  • płeć,
  • zdolności i możliwości,
  • neuroróżnorodność,
  • schematy poznawcze, komunikacyjne i zarządcze.
 • Wprowadzanie dbałości o różnorodność do organizacji.

2. DEIB – Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging w praktyce

 • DEIB:
  • Różnorodność.
  • Sprawiedliwość.
  • Przynależność.
 • Ryzyka związane z zarządzaniem różnorodnym zespołem.
 • Przeszkody w realizacji potencjału pracowników:
  • Uprzedzenia i dyskryminacja (jawna lub nie).
  • Efekt Matyldy, lepka podłoga, królowe ula i inne zjawiska, z którymi borykają się pracownicy i managerowie w organizacjach.
  • Stereotypy i uprzedzenia.
  • Ćwiczenie: Uprzedzenia (test online).
 • Prawo i zalecenia DEIB:
  • Karta Różnorodności, Barometr Różnorodności, Diversity Index.
  • Wytyczne polityki równego traktowania.
  • Zarządzanie różnorodnością a przepisy (kodeks pracy).
 • Jak mierzyć różnorodność w organizacji?
 • Gdzie szczególnie kłaść nacisk?
  • Budowanie kultury organizacji.
  • Formowanie struktury zatrudnienia, rekrutacja i onboarding.
  • Projektowanie ścieżki kariery, płac i systemu motywacyjnego.

3. KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE A DEIB

 • Mapa różnorodności – jak się porozumiewamy zawodowo?
  • Komunikacja informatywna.
  • Udzielanie i przyjmowanie feedbacku.
  • Motywowanie do pracy.
  • Widzenie, słyszenie, czucie.
  • Czas i deadliny.
  • Zarządzanie stresem i przebodźcowanie.
  • Ćwiczenie: Czy my to widzimy tak samo?
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu i tworzenie inkluzywnego środowiska pracy na poziomie zarządczym.
 • Zróżnicowanie mojego zespołu – działania zarządcze:
  • Diagnoza sytuacji wyjściowej
  • Rozpoznanie SWOT.
  • Zasoby i możliwości.
  • Plan działania / strategia zarządzania różnorodnością.
 • Elementy wspierające tworzenie środowiska szanującego zróżnicowanie – podsumowanie.

1. WPROWADZENIE DO D&I

 • Realne zróżnicowanie, czyli co w zasadzie różni pracowników?
 • Ćwiczenie: Mapa różnorodności uczestników webinaru.
 • Wyzwania i zalety zróżnicowania w miejscu pracy.
 • Poziomy zróżnicowania:
  • kultury i narodowości,
  • wiek i pokolenie,
  • płeć,
  • zdolności i możliwości,
  • neuroróżnorodność,
  • schematy poznawcze, komunikacyjne i zarządcze.
 • Wprowadzanie dbałości o różnorodność do organizacji.

2. DEIB – Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging w praktyce

 • DEIB:
  • Różnorodność.
  • Sprawiedliwość.
  • Przynależność.
 • Ryzyka związane z zarządzaniem różnorodnym zespołem.
 • Przeszkody w realizacji potencjału pracowników:
  • Uprzedzenia i dyskryminacja (jawna lub nie).
  • Efekt Matyldy, lepka podłoga, królowe ula i inne zjawiska, z którymi borykają się pracownicy i managerowie w organizacjach.
  • Stereotypy i uprzedzenia.
  • Ćwiczenie: Uprzedzenia (test online).
 • Prawo i zalecenia DEIB:
  • Karta Różnorodności, Barometr Różnorodności, Diversity Index.
  • Wytyczne polityki równego traktowania.
  • Zarządzanie różnorodnością a przepisy (kodeks pracy).
 • Jak mierzyć różnorodność w organizacji?
 • Gdzie szczególnie kłaść nacisk?
  • Budowanie kultury organizacji.
  • Formowanie struktury zatrudnienia, rekrutacja i onboarding.
  • Projektowanie ścieżki kariery, płac i systemu motywacyjnego.

3. KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE A DEIB

 • Mapa różnorodności – jak się porozumiewamy zawodowo?
  • Komunikacja informatywna.
  • Udzielanie i przyjmowanie feedbacku.
  • Motywowanie do pracy.
  • Widzenie, słyszenie, czucie.
  • Czas i deadliny.
  • Zarządzanie stresem i przebodźcowanie.
  • Ćwiczenie: Czy my to widzimy tak samo?
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu i tworzenie inkluzywnego środowiska pracy na poziomie zarządczym.
 • Zróżnicowanie mojego zespołu – działania zarządcze:
  • Diagnoza sytuacji wyjściowej
  • Rozpoznanie SWOT.
  • Zasoby i możliwości.
  • Plan działania / strategia zarządzania różnorodnością.
 • Elementy wspierające tworzenie środowiska szanującego zróżnicowanie – podsumowanie.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Zarządzanie różnorodnością
 • CSR
 • Szkolenie
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy i w środowisku branżowym.
 • Redukcja kosztów wynikających z niewykorzystywania potencjału różnorodnych pracowników.
 • Obniżenie kosztów związanych z rekrutacją, onboardingiem i absencjami pracowniczymi.
 • Innowacyjność dzięki wykorzystywaniu potencjału różnorodnego zespołu.
 • Sprawny obieg informacji w firmie.
 • Wizerunek odpowiedzialnie społecznej organizacji (CSR).
 • Większa efektywność dzięki zniwelowaniu barier i trudności w zarządzaniu różnorodnym zespołem.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Wiedza na temat różnorodności i zarządzania różnorodnością (w tym na temat własnej różnorodności).
 • Poznanie i umiejętność wdrażania rozwiązań sprzyjających inkluzji i równemu traktowaniu.
 • Znajomość własnych przekonań i ukrytych uprzedzeń oraz umiejętność niwelowania barier.
 • Umiejętność zarządzania różnorodnym zespołem.
 • Umiejętność tworzenia przyjaznego miejsca pracy, doceniającego różnorodność.
 • Umiejętność wykorzystywania różnorodności dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań.
 • Zaplanowanie i zaprojektowanie możliwej do wdrożenia w organizacji strategii zarządzania różnorodnością.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Lepsza identyfikacja pracownika z organizacją.
 • Wyższa wydajność, motywacja i zaangażowanie zespołów.
 • Większa innowacyjność pracowników.
 • Większa efektywność pracy.
 • Lepsza atmosfera pracy, sprzyjająca rozwojowi.
Zarządzanie różnorodnością

TRENERKI SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia HR

Po raz pierwszy znaleźliśmy się w sytuacji równowagi sił pomiędzy rekruterem a kandydatem. Dotyczy to zarówno  stanowisk wymagających specjalistycznej wiedzy, kompetencji jak i tych, na które doświadczenie nie jest wymagane.

2024-08-27
27 sierpnia 2024 - 28 sierpnia 2024
2024-08-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Różnorodne zespoły są bardziej efektywne i innowacyjne niż homogeniczne. Płeć, wiek, wykształcenie, wiedza, umiejętności i kompetencje, system wartości, kultura - organizacja skorzysta na różnorodności pracowników, kiedy da im szansę na wykorzystanie potencjału, wymianę i dzielenie się wiedzą. Kluczowe jest zrozumienie różnic i efektywne zarządzanie różnorodnością.

2024-09-10
10 września 2024 - 11 września 2024
2024-09-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Według ekspertów zajmujących się współczesnymi organizacjami za dziesięć lat aż 80% pracowników będzie kierowało się tym, czy dana firma ma zbudowaną strategię wellbeingową. Nie podejmą pracy w środowisku organizacyjnym, które nie dba o zadowolenie i potrzeby pracownika

2024-09-11
11 września 2024
2024-09-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.