Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem

Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy

Szkolenia HR
Wolontariat i CSR to narzędzie employer brandingu, podnosi zaangażowanie pracowników, udrażnia komunikację pomiędzy działami - a co najważniejsze zwiększa sumę dobra na świece. Szkolenie CSR i szkolenie z wolontariatu w formacie dwudniowego warsztatu mentoringowego.

IDEA SZKOLENIA

Najlepiej uczymy się przez doświadczanie. A wolontariat jest znakomitą okazją, aby rozwijać swoje kompetencje w niestandardowy sposób, poznawać lepiej siebie w innej rzeczywistości, niż firmowa.  Wolontariusz zdobywa nowe doświadczenie i sprawdza się w nowej roli. A co zyskuje pracodawca? Zadowolonych, lepiej komunikujących się i współpracujących pracowników. Poprzez pracę społeczną dostrzegają oni wspólne wartości swoje i firmy, i przez to chętniej dbają o rozwój swój i zespołu. Stają się bardziej empatyczni, stwarzają przestrzeń do swobodnej wypowiedzi i wymiany osobistych informacji, dając sobie zrozumienie i wypracowane wspólnie etyczne normy grupowe. Doceniają bardziej siebie i swoje mocne strony. A dzięki temu widzą, ile potrafią.

Jak zorganizować wolontariat pracowniczy, aby był to wspólny projekt ludzi i firmy? Kto powinien włączyć się w jego stworzenie i realizację?

Wszystko przemawia za osadzeniem wolontariatu pracowniczego w strategii polityki personalnej. Wolontariat wspiera zadania HR w obszarze Leadership, Employer Branding, Team Building i Life-Work Balance. Dzięki programom pomocy innym, budujemy w pracownikach większe poczucie odpowiedzialności za cele biznesowe firmy. W ten sposób mamy wpływ na wyłanianie i kształtowanie przyszłych liderów. Dlatego wolontariat kompetencji powinien stać się ważnym elementem strategii HR i CSR firmy.

Co może zrobić dyrektor HR, i dlaczego pracownicy docenią zaangażowanie HR i prezesa w pomaganie innym? Dowiecie się podczas szkolenia.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • Dyrektorów ds. polityki personalnej
 • HR biznes partnerów
 • specjalistów HR ds. rozwoju pracowników

Fakty szkoleniowe
1
Na szkoleniach otwartych przeszkoliliśmy ponad 1000 HR managerów, HR business partnerów, specjalistów ds. zzl , ds. zarządzania talentami.
2
wikiGamma – nasza strefa wiedzy z obszaru HR ma ponad 8000 tysięcy aktywnych czytelników.
3
Uczestnicy szkoleń otrzymują narzędzia/rozwiązania HR gotowe do zastosowania w firmie, w której pracują.
Projekt badawczy THINKTANK FOB®, wskazuje, że  korzyści z wolontariatu w organizacji to wzrost zaangażowania pracowników oraz rozwijanie ich kompetencji menedżerskich i przywódczych.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Wprowadzenie

  • Co to jest CSR?
  • CCI - Myśl globalnie, działaj lokalnie
  • Definicja wolontariatu pracowniczego
  • Co jest ważne dla nas w „Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  • 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
  • Gdzie warto przynależeć? Organizacje skupiające przedstawicieli biznesu, NGO i sektora publicznego działających na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
  • Jak połączyć siły? Jak przekonać decydentów w firmie? Miejsce programu wolontariatu pracowniczego w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu
  • Wolontariat pracowniczy, a inne elementy strategii HR w obszarze CSR
  • Zalety usytuowania wolontariatu pracowniczego w strukturach polityki personalnej firmy
  • Korzyści wolontariatu pracowniczego dla firmy i pracowników
  • Czynniki sukcesu wolontariatu pracowniczego
  • Czynniki ryzyka programu

  Moduł 1

  Wolontariat oddolny, czy programy firmy? Jakie formy wolontariatu będą najlepsze w naszej organizacji? Co będzie najskuteczniejsze z perspektywy strategii HR (w oparciu o wybrane przykłady z różnych firm)?

  • wolontariat ogólnospołeczny/ ogólnokrajowy
  • własne programy społeczne firmy
  • wolontariat kompetencji vs wolontariat rozwijający kompetencje
  • program grantowy
  • mentoring
  • tutoring
  • e-wolontariat
  • wolontariat połączony z wyjazdem szkoleniowym
  • wolontariat indywidualny/ grupowy
  • wolontariat akcyjny
  • wolontariat rodzinny
  • wolontariat sąsiedzki
  • wolontariat w ramach wydarzeń sponsorowanych
  • Inne formy zaangażowania pracowników – matching found (aukcja, pay-roll, matching time)

  Moduł 2

  Jak zaangażować pracowników, aby HR i firma zyskała w oczach pracowników?

  Siła argumentów, czyli warunki do działania - narzędzia wsparcia wolontariatu:

  • Wsparcie merytoryczne, finansowe, organizacyjne, logistyczne firmy
  • Wsparcie koordynatora programu w firmie
  • Logotyp i pełna wizualizacja programu
  • Gadżety i inne ważne elementy promocji
  • Wykorzystanie produktów firmy
  • Regulamin wolontariatu/ kodeks etyczny wolontariusza
  • Procedury i zasady działania
  • Dokumentacja i zasady poszczególnych projektów
  • Przewodnik po wolontariacie pracowniczym
  • Platforma komunikacji w intranecie
  • Social media
  • Filmy/ zdjęcia
  • Raporty CSR
  • Szkolenia
  • Mentoring
  • Coaching  - wsparcie HR dla wyróżniających się pracowników - wolontariuszy
  • Wyrażanie uznania i promocja wolontariuszy przez HR, przełożonych i zarząd
  • Dzień wolny na wolontariat
  • Ubezpieczenie NNW i OC
  • Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania
  • Baza ofert wolontariatu
  • Wyjazdy integracyjne z wolontariatem
  • Ambasadorzy w firmie wspierający koordynatora
  • Organizacja partnerska programu
  • Partnerstwa/koalicje/ seminaria/ konferencje

  Moduł 3

  Jak wdrożyć w firmie program wolontariatu pracowniczego:

  Faza budowania:
  • Analiza sytuacji wyjściowej wewnątrz firmy:
  • Strategia, wartości i misja firmy a wolontariat
  • Specyfika firmy/ strategia CSR/ kultura organizacyjna/ kapituł ludzki
  • Współpraca z działami CSR, PR i marketingiem
  • Jakie zasoby już mamy?
  • Prawnik potrzebny od zaraz
  • Preferencje i potencjał pracowników
  • Co chcemy uzyskać ? - Oczekiwania i potrzeby firmy

  Analiza otoczenia firmy:
  • Co robią inni - benchmarking
  • Diagnoza potrzeb i oczekiwań partnerów społecznych
  • Partner społeczny i partner biznesowy, czy da się to pogodzić?
  • Wybór celu pomocy, beneficjentów i partnerów
  • Jak dotrzeć i zweryfikować organizację pozarządową jako partnera programu?
  • Interesariusze firmy a wolontariat pracowniczy – wybór grup docelowych

  Wybór aktywności firmy w ramach:

  • propagowania idei wolontariatu pracowniczego wśród interesariuszy firmy
  • budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju wolontariatu pracowniczego
  • udział w wydarzeniach i konkursach CSR/ HR
  • Określenie celów programowych i priorytetów wolontariatu pracowniczego oraz spodziewanych rezultatów

  Budowanie struktury programu:
  • Zakres i obszar działania
  • Zasady współpracy
  • Grupy odbiorców bezpośrednich i pośrednich
  • Misja/ wizja/ wartości programu
  • Wybór form wolontariatu pracowniczego
  • Harmonogram budowania i wdrażania programu
  • Budżet programu
  • Wizualizacja programu, hasło przewodnie
  • Dokumentacja pracy wolontariuszy
  • Koordynator projektu
  • Ambasadorzy/ Sponsorzy programu w firmie

  Jak pisać i mówić dobrze o wolontariacie w firmie? - Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna:
  • Kanały/ narzędzia komunikacji
  • Plan komunikacji
  • Charakter komunikatów
  • Prawa autorskie i autoryzacja wypowiedzi
  • Obszary odpowiedzialności HR, PR i marketing
  • Media ogólnopolskie, czy lokalne
  • Social media
  • Przygotowanie mechanizmów/ narzędzi wsparcia

  Moduł 4

  Empatia, współczucie i asertywność a wolontariat pracowniczy. Z jakiego powodu empatyczne organizacje  osiągają lepszy wynik biznesowy?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości
  • Dodatkowa platforma popularyzacji misji i wartości firmy
  • Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie i wspierającej swoich pracowników w działaniach społecznych
  • Budowanie wizerunku firmy kompetentnej i prestiżowej
  • Wzmacnianie polityki personalnej
  • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
  • Wyłanianie i kształtowanie przyszłych liderów
  • Innowacyjna współpraca w firmie i z jej klientami
  • Wypracowanie najlepszych praktyk stanowiących wzór dla innych firm
  • Szersze relacje międzysektorowe (biznes – samorząd i administracja publiczna – NGOs)

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat wolontariatu pracowniczego
  • Zdobywanie nowego doświadczenia z zakresu tworzenia i realizacji programu wolontariatu w firmie
  • Umiejętność tworzenia w firmie dodatkowego narzędzia rozwoju pracowników
  • Umiejętność innowacyjnego i kreatywnego podejścia do rozwoju pracowników w oparciu o wolontariat pracowniczy

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Wzbogacenie wiedzy i kompetencji organizacji
  • Wniesienie nowej wartości do strategii HR
  • Budowanie zaangażowanych zespołów w oparciu o wspólne wartości
  • Efektywna współpraca w oparciu o empatię
  • Budowanie efektywnych i długofalowych relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • Nieograniczone kontakty społeczne, osobiste i biznesowe.

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Ilona Ziętkowska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  i.zietkowska@projektgamma.pl
  Ilona Ziętkowska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres i.zietkowska@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy

  Termin szkolenia: 30 marzec 2017 r. do 31 marzec 2017 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł/os
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia HR

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2019-04-25
  25 kwiecień 2019 -
  2019-04-26
  26 kwiecień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie HR Business Partner uczy w jaki sposób budować swoją pozycję w organizacji, w relacji z biznesem, z pracownikami. Warsztat ma formułę mentoringową - uczestnicy otrzymają szereg praktycznych rekomendacji i narzędzi gotowych do wdrożenia. Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do roli HR Business Partnera.
  2019-05- 7
  7 maj 2019
  2019-05- 7
  Warszawa
  Warszawa
  Jak wykorzystać siłę opiniotwórczą pracowników i ich środowiska, aby firma wydawała się atrakcyjna jako pracodawca, przyciągała dobrych specjalistów oraz współpracowników, ograniczała kosztowną fluktuację kadr i jednocześnie budowała pożądaną reputację na rynku? Szkolenia employer branding - zapraszamy.
  2019-05-28
  28 maj 2019 -
  2019-05-29
  29 maj 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2019-05-30
  30 maj 2019 -
  2019-05-31
  31 maj 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Zatrzymanie w firmie najlepszych pracowników to gwarancja ciągłej sprzedaży i zadowolonych klientów. Badania pokazują że jeszcze nigdy wcześniej skuteczne działania retencyjne w obszarze HR nie miały takiego przełożenia na biznes. Jak nie stracić najlepszych pracowników i uniknąć nadmiernej rotacji? Dzięki warsztatom z naszym ekspertem dowiesz się jak to zrobić.
  2019-05-30
  30 maj 2019 -
  2019-05-31
  31 maj 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Wzrastające potrzeby rozwojowe pracowników nie idą w parze z adekwatnym wzrostem budżetów szkoleniowych. Często jednak wiedza, która  jest dostępna wewnątrz firmy nie jest w pełni wykorzystywana. Szkolenie mentoring traktuje jako narzędzie wykorzystujące wiedzę tkwiącą w organizacji.
  2019-06- 5
  5 czerwiec 2019 -
  2019-06- 6
  6 czerwiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  FRIS® jest narzędziem rozwojowym, które określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania człowieka. Pokazuje, jak najpełniej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.
  2019-06-10
  10 czerwiec 2019 -
  2019-06-11
  11 czerwiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Jednym z podstawowych oczekiwań kierowanych ku przedstawicielom HR jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Istotą Performance Management jest odejście od tradycyjnych ocen pracowniczych.
  My rekrutujemy – Oni wybierają. Rekrutacja w procesie Candidate Journey
  2019-06-26
  26 czerwiec 2019
  2019-06-26
  Warszawa
  Warszawa
  Ludzie są największym zasobem organizacji. Jeszcze kilka lat temu prawda ta dotyczyła stanowisk specjalistycznych – dziś dotyczy również stanowisk liniowych, obsługowych i sprzedażowych.  Wskazują tak zarówno liczne badania analizujące polską gospodarkę jak również spontaniczne wypowiedzi menedżerów i specjalistów HR. Szkolenia z obszaru rekrutacji i selekcji koncentrują się z związku z tym na zagadnieniu rekrutacji – pozyskaniu kandydatów spełniających oczekiwania organizacji.
  2019-06-27
  27 czerwiec 2019
  2019-06-27
  Warszawa
  Warszawa
  Jakość wdrożenia pracownika wpływa na wizerunek pracodawcy, zaangażowanie pracownika a w konsekwencji retencję. Mądry Onboarding wpływa na szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc efektywność pracownika. Zapraszamy na szkolenie Onboarding.
  2019-07- 9
  9 lipiec 2019 -
  2019-07-10
  10 lipiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking dla HR daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują proces HR będący odpowiedzią na jedno z wyzwań zarządzania zasobami ludzkimi (retencja, EB, zarządzanie pokoleniami etc.).
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.