Inne strony: GAMMA DISCOVER
Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem

Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy

Szkolenia HR
Wolontariat i CSR to narzędzie employer brandingu, podnosi zaangażowanie pracowników, udrażnia komunikację pomiędzy działami - a co najważniejsze zwiększa sumę dobra na świece. Szkolenie CSR i szkolenie z wolontariatu w formacie dwudniowego warsztatu mentoringowego.

IDEA SZKOLENIA

Najlepiej uczymy się przez doświadczanie. A wolontariat jest znakomitą okazją, aby rozwijać swoje kompetencje w niestandardowy sposób, poznawać lepiej siebie w innej rzeczywistości, niż firmowa.  Wolontariusz zdobywa nowe doświadczenie i sprawdza się w nowej roli. A co zyskuje pracodawca? Zadowolonych, lepiej komunikujących się i współpracujących pracowników. Poprzez pracę społeczną dostrzegają oni wspólne wartości swoje i firmy, i przez to chętniej dbają o rozwój swój i zespołu. Stają się bardziej empatyczni, stwarzają przestrzeń do swobodnej wypowiedzi i wymiany osobistych informacji, dając sobie zrozumienie i wypracowane wspólnie etyczne normy grupowe. Doceniają bardziej siebie i swoje mocne strony. A dzięki temu widzą, ile potrafią.

Jak zorganizować wolontariat pracowniczy, aby był to wspólny projekt ludzi i firmy? Kto powinien włączyć się w jego stworzenie i realizację?

Wszystko przemawia za osadzeniem wolontariatu pracowniczego w strategii polityki personalnej. Wolontariat wspiera zadania HR w obszarze Leadership, Employer Branding, Team Building i Life-Work Balance. Dzięki programom pomocy innym, budujemy w pracownikach większe poczucie odpowiedzialności za cele biznesowe firmy. W ten sposób mamy wpływ na wyłanianie i kształtowanie przyszłych liderów. Dlatego wolontariat kompetencji powinien stać się ważnym elementem strategii HR i CSR firmy.

Co może zrobić dyrektor HR, i dlaczego pracownicy docenią zaangażowanie HR i prezesa w pomaganie innym? Dowiecie się podczas szkolenia.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • Dyrektorów ds. polityki personalnej
 • HR biznes partnerów
 • specjalistów HR ds. rozwoju pracowników

Fakty szkoleniowe
1
Na szkoleniach otwartych przeszkoliliśmy ponad 1000 HR managerów, HR business partnerów, specjalistów ds. zzl , ds. zarządzania talentami.
2
wikiGamma – nasza strefa wiedzy z obszaru HR ma ponad 8000 tysięcy aktywnych czytelników.
3
Uczestnicy szkoleń otrzymują narzędzia/rozwiązania HR gotowe do zastosowania w firmie, w której pracują.
Projekt badawczy THINKTANK FOB®, wskazuje, że  korzyści z wolontariatu w organizacji to wzrost zaangażowania pracowników oraz rozwijanie ich kompetencji menedżerskich i przywódczych.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
VOUCHER SZKOLENIOWY
NA 2019 R.

Voucher szkoleniowy na 2019 r.

Voucher szkoleniowy – zakupiony w 2018 r. pozwala sfinansować szkolenia realizowane w 2019 r. – otwarte, zamknięte, kompetencyjne i tzw. szkolenia twarde. Warte rozważenia w ostatnich dwóch miesiącach bieżącego roku.

Presja wydatkowania budżetu szkoleniowego jest w wielu organizacjach zrozumiała. Pozostawienie wolnych środków finansowych może zostać zinterpretowane jako nadmierny budżet szkoleniowy. Jednocześnie potrzeby rozwojowe w organizacjach są przecież ogromne. Voucher rozwojowy pozwala wykorzystać środki oraz zrealizować sfinansowane działania w optymalnym momencie dla organizacji (nie koniecznie w pod koniec IV kwartału) . Voucher daje możliwość skorzystania ze wszytych naszych rozwiązań rozwojowych

Ważna informacja:
Voucher regulowany jest umową zakupu bonu rozwojowego. Bon przekazywany jest w formie elektronicznej i fizycznej jako dowód zakupu.
Wielu naszych klientów korzysta z tej możliwości finansowania – na życzenie możemy przedstawić referencje.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie

 • Co to jest CSR?
 • CCI - Myśl globalnie, działaj lokalnie
 • Definicja wolontariatu pracowniczego
 • Co jest ważne dla nas w „Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 • 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
 • Gdzie warto przynależeć? Organizacje skupiające przedstawicieli biznesu, NGO i sektora publicznego działających na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
 • Jak połączyć siły? Jak przekonać decydentów w firmie? Miejsce programu wolontariatu pracowniczego w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Wolontariat pracowniczy, a inne elementy strategii HR w obszarze CSR
 • Zalety usytuowania wolontariatu pracowniczego w strukturach polityki personalnej firmy
 • Korzyści wolontariatu pracowniczego dla firmy i pracowników
 • Czynniki sukcesu wolontariatu pracowniczego
 • Czynniki ryzyka programu

Moduł 1

Wolontariat oddolny, czy programy firmy? Jakie formy wolontariatu będą najlepsze w naszej organizacji? Co będzie najskuteczniejsze z perspektywy strategii HR (w oparciu o wybrane przykłady z różnych firm)?

 • wolontariat ogólnospołeczny/ ogólnokrajowy
 • własne programy społeczne firmy
 • wolontariat kompetencji vs wolontariat rozwijający kompetencje
 • program grantowy
 • mentoring
 • tutoring
 • e-wolontariat
 • wolontariat połączony z wyjazdem szkoleniowym
 • wolontariat indywidualny/ grupowy
 • wolontariat akcyjny
 • wolontariat rodzinny
 • wolontariat sąsiedzki
 • wolontariat w ramach wydarzeń sponsorowanych
 • Inne formy zaangażowania pracowników – matching found (aukcja, pay-roll, matching time)

Moduł 2

Jak zaangażować pracowników, aby HR i firma zyskała w oczach pracowników?

Siła argumentów, czyli warunki do działania - narzędzia wsparcia wolontariatu:

 • Wsparcie merytoryczne, finansowe, organizacyjne, logistyczne firmy
 • Wsparcie koordynatora programu w firmie
 • Logotyp i pełna wizualizacja programu
 • Gadżety i inne ważne elementy promocji
 • Wykorzystanie produktów firmy
 • Regulamin wolontariatu/ kodeks etyczny wolontariusza
 • Procedury i zasady działania
 • Dokumentacja i zasady poszczególnych projektów
 • Przewodnik po wolontariacie pracowniczym
 • Platforma komunikacji w intranecie
 • Social media
 • Filmy/ zdjęcia
 • Raporty CSR
 • Szkolenia
 • Mentoring
 • Coaching  - wsparcie HR dla wyróżniających się pracowników - wolontariuszy
 • Wyrażanie uznania i promocja wolontariuszy przez HR, przełożonych i zarząd
 • Dzień wolny na wolontariat
 • Ubezpieczenie NNW i OC
 • Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania
 • Baza ofert wolontariatu
 • Wyjazdy integracyjne z wolontariatem
 • Ambasadorzy w firmie wspierający koordynatora
 • Organizacja partnerska programu
 • Partnerstwa/koalicje/ seminaria/ konferencje

Moduł 3

Jak wdrożyć w firmie program wolontariatu pracowniczego:

Faza budowania:
 • Analiza sytuacji wyjściowej wewnątrz firmy:
 • Strategia, wartości i misja firmy a wolontariat
 • Specyfika firmy/ strategia CSR/ kultura organizacyjna/ kapituł ludzki
 • Współpraca z działami CSR, PR i marketingiem
 • Jakie zasoby już mamy?
 • Prawnik potrzebny od zaraz
 • Preferencje i potencjał pracowników
 • Co chcemy uzyskać ? - Oczekiwania i potrzeby firmy

Analiza otoczenia firmy:
 • Co robią inni - benchmarking
 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań partnerów społecznych
 • Partner społeczny i partner biznesowy, czy da się to pogodzić?
 • Wybór celu pomocy, beneficjentów i partnerów
 • Jak dotrzeć i zweryfikować organizację pozarządową jako partnera programu?
 • Interesariusze firmy a wolontariat pracowniczy – wybór grup docelowych

Wybór aktywności firmy w ramach:

 • propagowania idei wolontariatu pracowniczego wśród interesariuszy firmy
 • budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju wolontariatu pracowniczego
 • udział w wydarzeniach i konkursach CSR/ HR
 • Określenie celów programowych i priorytetów wolontariatu pracowniczego oraz spodziewanych rezultatów

Budowanie struktury programu:
 • Zakres i obszar działania
 • Zasady współpracy
 • Grupy odbiorców bezpośrednich i pośrednich
 • Misja/ wizja/ wartości programu
 • Wybór form wolontariatu pracowniczego
 • Harmonogram budowania i wdrażania programu
 • Budżet programu
 • Wizualizacja programu, hasło przewodnie
 • Dokumentacja pracy wolontariuszy
 • Koordynator projektu
 • Ambasadorzy/ Sponsorzy programu w firmie

Jak pisać i mówić dobrze o wolontariacie w firmie? - Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna:
 • Kanały/ narzędzia komunikacji
 • Plan komunikacji
 • Charakter komunikatów
 • Prawa autorskie i autoryzacja wypowiedzi
 • Obszary odpowiedzialności HR, PR i marketing
 • Media ogólnopolskie, czy lokalne
 • Social media
 • Przygotowanie mechanizmów/ narzędzi wsparcia

Moduł 4

Empatia, współczucie i asertywność a wolontariat pracowniczy. Z jakiego powodu empatyczne organizacje  osiągają lepszy wynik biznesowy?

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości
 • Dodatkowa platforma popularyzacji misji i wartości firmy
 • Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie i wspierającej swoich pracowników w działaniach społecznych
 • Budowanie wizerunku firmy kompetentnej i prestiżowej
 • Wzmacnianie polityki personalnej
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • Wyłanianie i kształtowanie przyszłych liderów
 • Innowacyjna współpraca w firmie i z jej klientami
 • Wypracowanie najlepszych praktyk stanowiących wzór dla innych firm
 • Szersze relacje międzysektorowe (biznes – samorząd i administracja publiczna – NGOs)

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat wolontariatu pracowniczego
 • Zdobywanie nowego doświadczenia z zakresu tworzenia i realizacji programu wolontariatu w firmie
 • Umiejętność tworzenia w firmie dodatkowego narzędzia rozwoju pracowników
 • Umiejętność innowacyjnego i kreatywnego podejścia do rozwoju pracowników w oparciu o wolontariat pracowniczy

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Wzbogacenie wiedzy i kompetencji organizacji
 • Wniesienie nowej wartości do strategii HR
 • Budowanie zaangażowanych zespołów w oparciu o wspólne wartości
 • Efektywna współpraca w oparciu o empatię
 • Budowanie efektywnych i długofalowych relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Nieograniczone kontakty społeczne, osobiste i biznesowe.

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Agnieszka Kazubska-Galińska

Project Manager
tel.: +48 (22) 266 02 37
tel. kom:. +48 517 081 300

a.galinska@projektgamma.pl
Agnieszka Kazubska-Galińska

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres a.galinska@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy

Termin szkolenia: 30 marzec 2017 r. do 31 marzec 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
Firma
Osoba prywatna
* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500 zł/os
Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Warunki zgłoszenia

 1. Organizatorem szkolenia jest Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000287983 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
 2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
 12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
 13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
 14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

Szkolenia HR

zobacz najbliższe szkolenia.
2018-12-14
14 grudzień 2018
2018-12-14
Warszawa
Warszawa
Jakość wdrożenia pracownika wpływa na wizerunek pracodawcy, zaangażowanie pracownika a w konsekwencji retencję. Mądry Onboarding wpływa na szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc efektywność pracownika. Zapraszamy na szkolenie Onboarding.
2019-02-18
18 luty 2019 -
2019-02-19
19 luty 2019
Warszawa
Warszawa
Zarządzanie projektami Agile dla HR daje możliwość poznania metodyki odpowiadającej na nieustanną zmianę w organizacjach. Szkolenie pozwala również rozpoznać obszary organizacji, w których zwinne metodyki warto stosować. Agile dla menedżerów, specjalistów HR oraz HRBP.
2019-02-21
21 luty 2019 -
2019-02-22
22 luty 2019
Warszawa
Warszawa
Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
2019-02-25
25 luty 2019 -
2019-02-26
26 luty 2019
Warszawa
Warszawa
Dbałość o dobrostan fizyczny, psychiczny, intelektualny i duchowy pracowników stała się jedną z lepszych inwestycji, jakich może dokonać współczesna organizacja. Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki wellbeingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.