Inne strony: GAMMA DISCOVER
Najdoskonalsza wizja bez odpowiednich ludzi się nie ma szans powodzenia

Akademia Assessment Center i Development Center - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
AC/DC to trafna metoda oceny kandydata do pracy oraz skuteczny sposób określenia potencjału pracowników. Wiele organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie doboru kadr oraz programach rozwojowych. Szkolenie AC/DC dla HR pozwala projektować, planować i realizować sesje oceny.

IDEA SZKOLENIA

AC/DC (Assessment Center i Development Center)  jako narzędzia diagnostyczne do oceny poziomu rozwoju kompetencji  u kandydatów do pracy lub zatrudnionych w organizacji pracowników są stosowane w coraz większej ilości organizacji. Uważa się, że jest to obecnie najbardziej trafna metoda oceny kandydata do pracy oraz skuteczny sposób określenia potencjału u pracowników zatrudnionych  w organizacji. Co za tym idzie, coraz więcej organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie doboru kadr oraz programach rozwojowych.

Akademia Assessment Center i Development Center daje taką szansę. Program warsztatów został przygotowany w formie dwóch sesji, każda w wymiarze dwudniowym. Sesje realizowane są w odstępstwie czasowym i połączone opracowaniem utrwalającego zadania praktycznego. Scenariusz zaplanowany został tak, aby Uczestnik mógł nabyć wiedzę o metodzie AC/DC, jak również zdobyć umiejętności przygotowania, prowadzenia oraz podsumowania sesji.

Warsztaty przygotowują do pełnienia roli  asesora podczas sesji Assessment Center i Development Center.  Umożliwiając praktyczne nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji sesji AC/DC oraz przygotowywania raportów podsumowujących badanie kompetencji i udzielania informacji zwrotnej. Szkolenie zawiera pakiet niezbędnych, nowatorskich, sprawdzonych metod tworzenia narzędzi asesorskich, które są stosowane podczas sesji AC/DC.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Szczegółowe wyniki badania przygotowanego przez grupę zadaniową w ramach 28. Międzynarodowego kongresu poświęconego metodom AC/DC w Polsce pokazały ogromne rozbieżność (<51%), ze standardami światowymi.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Sesja I (14 - 15.11)

  Przygotowanie sesji AC/DC - Jak najlepiej przygotować sesję AC/DC, żeby była skutecznym i obiektywnym narzędziem diagnostycznym?

  Wprowadzenie do metodologii AC/DC:

  1. Co to jest AC co to jest DC?
  2. Mocne strony i ryzyka metody diagnostycznej
  3. Kodeks etyczny asesora
  4. Role asesorów podczas sesji AC/DC
  5. Kompetencje i umiejętności dla poszczególnych ról w badaniu

  AC/DC jako metoda diagnozy kompetencji:

  1. Co to są kompetencje?
  2. Typy kompetencji w organizacji
  3. Kultura i fazowy rozwój organizacji –zmiany w zakresie kompetencji
  4. Stosowane modele kompetencyjne w organizacji
  5. Model kompetencji a strategia organizacji
  6. Wybór kompetencji dla organizacji
  7. Definiowanie kompetencji
  8. Określanie wskaźników behawioralne kompetencji
  • poziomowanie kompetencji,
  • najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu wskaźników kompetencji.

  Narzędzia stosowane w diagnostyce kompetencji zgodnie z metodologią  AC/DC:

  1. Jakie są narzędzia diagnostycznych stosowane  w metodologii AC/DC?
  2. Opracowanie scenariusza wywiadu kompetencyjny AC/DC
  3. Tworzenie pytań do wywiadu
  4. Rodzaje ćwiczeń na potrzeby sesji – zastosowanie, dobór ćwiczeń do kompetencji.
  5. Przykładowe zadania wykorzystywane podczas AC/DC.
  6. Budowanie zadań diagnostycznych
  7. Testowanie zadań na potrzeby sesji AC/DC
  8. Tworzenie instrukcji do zadań dla asesorów i Uczestników – zasady i praktyczne wskazówki.
  9. Narzędzia pracy asesora- arkusz obserwacyjny

  Sesja II (28 - 29.11)

  Realizacja sesji AC/DC - Jak zrealizować i podsumować sesje AC/DC, żeby uzyskać jak najbardziej optymalne rezultaty dla uczestników, organizacji?

  Organizacja sesji AC/DC

  1. Dobór zadań do profilu: wybór typu, struktury i celu (matryca wstępna)
  • wybór zadań w kontekście danych kompetencji
  • tworzenie macierzy kompetencyjnej na potrzeby sesji.
  1. Organizacja miejsca, ustalenie harmonogramu
  2. Przygotowanie zespołu asesorów – kalibracja
  3. Harmonogram asesora/uczestnika

  Przeprowadzenie sesji AC/DC

  1. Co jest komunikowane w momencie rozpoczęcie sesji AC/DC?
  2. Ćwiczenie umiejętności diagnostycznych asesora
  • prowadzenie notatek
  • obserwacja
  •  uzupełnianie karty oceny
  1. Prowadzenie wywiadu kompetencyjnego
  2. Role grupowe w procesie
  3. Błędy w ocenie AC/DC

  Podsumowania sesji AC/DC

  1. Jakie są zasady wyznaczania wyników badania?
  2. Konstruowanie raportów podsumowujących dla uczestników:
  3. Przekazywanie informacji zwrotnej uczestnikom podczas bezpośredniego spotkania – feedback.
  4. Praktyczne elementy związane ze spotkaniem feedbackowym.
  5. Przygotowanie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika oraz dla organizacji.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Pozyskanie kompetencji  umożliwiających właściwy dobór partnerów do realizacji sesji AC/DC.
  • Możliwość wdrożenia skutecznej metodologii diagnozującej kompetencje i dającej szanse na efektywniejsze lokowanie inwestycji w rozwój pracowników.
  • Możliwość stworzenia narzędzi  pozwalających  na pozyskiwanie pracowników posiadających lepiej zdiagnozowane kompetencje, co powoduje zwiększenie trafności decyzji personalnych w procesie doboru kadr.

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Poznanie metod i zasad tworzenia i projektowania sesji AC/DC
  • Stworzenie własnych narzędzi,  w tym  ćwiczenia wykorzystywane podczas sesji AC/DC
  • Budowanie narzędzia wspierającego obserwację asesora (arkusz obserwacji)
  • Poznanie zasad tworzenia pełnych raportów po sesji AC/DC
  • Ćwiczenie udzielania informacji zwrotnych uczestnikom sesji

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Rozwój kompetencji uczestników szkolenia i możliwość ich rozwoju w wyniku ukończenia akademii AC/DC.
  •  Adaptacja i wdrożenie poznanych elementów składowych AC/DC w organizacji i zwiększenie skuteczności działania narzędzi diagnostycznych w obszarze HR.
  • Zwiększenie efektywności współpracy między działem HR a biznesem.

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Akademia Assessment Center i Development Center - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?

  Termin szkolenia: 8 luty 2017 r. do 10 luty 2017 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 2000 zł/os
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia otwarte: Menedżerskie

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11- 5
  5 listopad 2018 -
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują rozwiązanie będący odpowiedzią na jedno z wyzwań menedżerskich, organizacyjnych, z perspektywy klienta. (retencja, zaangażowanie, zarządzanie pokoleniami etc.).
  2018-11- 7
  7 listopad 2018 -
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-11-12
  12 listopad 2018 -
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2018-11-28
  28 listopad 2018 -
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018 -
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
  2018-12- 6
  6 grudzień 2018 -
  2018-12- 7
  7 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  warszawa
  warszawa
  Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.