Inne strony: GAMMA DISCOVER
Podekscytowanie, motywacja i entuzjazm są często znacznie więcej warte niż doskonałe umiejętności na papierze

Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Wyzwalanie potencjału pracowników to jedno z największych wyzwań menedżerskich, przywódczych. Szkolenie coaching menedżerski i zarządzanie rozwojem dostarcza paletę narzędzi rozpoznających poziom kompetencji pracowników i wspierający go.

IDEA SZKOLENIA

Proponowane szkolenie strukturalizuje zarządzanie rozwojem pracowników bazując na metodologii Blancharda. Zgodnie z jej założeniami w każdej kompetencji pracownik może przejawiać zróżnicowaną dojrzałość – od R1 do R4. Uczestnicy szkolenia nauczą się rozpoznawać dojrzałość osób, które od nich będą przyjmować wiedzę oraz posiądą umiejętność doboru odpowiednich metod transferu wiedzy – od prostego instruktażu aż po coaching.
Główny nacisk na szkoleniu będzie położony na coaching.

Podstawową barierą w rozwijaniu ludzi jest osobisty opór pracowników przed zmianą. Częstą reakcją pracownika na klasyczną informację zwrotną jest obrona. W konsekwencji pracownik zamiast poświęcić energię na analizę swojego zachowania i planowanie działań naprawczych koncentruje się na usprawiedliwieniu swojego zachowania. Narzędziem eliminującym opór pracownika jest coaching, który z  założenia buduje w pracowniku motywację wewnętrzną, osobistą do zmiany. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą konkretne umiejętności związane z prowadzeniem sesji coachingowych.
 
Umiejętności te dotyczą następujących obszarów:
 • Diagnoza potrzeb coachingowych i umiejętność zawierania kontraktu coachingowego
 • Umiejętność sformułowania właściwego celu coachingu opartego o metodologię SMART
 • Prowadzenie sesji coachingowych ukierunkowanych na osiągnięcie założonego celu
 • Umiejętność oceny efektów procesu coachingowego


GRUPA DOCELOWA:

 • menedżerowie
 • osoby zajmujące wdrażaniem pracowników
 • pracownicy działu HR


SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 • Stosowanie instruktażu jako formy wprowadzania pracownika w nowe obowiązki
 • Stosowanie treningu jako formy pracy z bardziej dojrzałym pracownikiem
 • Korzystanie z mentoringu we współpracy z dojrzałym pracownikiem
 • Rozwijanie pracowników poprzez coaching
 • Kontrolowanie przebiegu rozmowy z pracownikiem
 • Definiowanie celu, celów rozmowy coachingowej  (w oparciu o diagnozę sytuacji)
 • Stosowanie w coachingu modelu GROW
 • Praca na poziomie wartości osobistych pracownika
 • Wykorzystywanie prac domowych do rozwoju pracownika pomiędzy sesjami coachingowymi

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Z badania przeprowadzonego wśród amerykańskich top managerów wynika, że zwrot z inwestycji w coaching wynosi 545%, co oznacza, że każde wydane na ten cel tysiąc dolarów przyniosło 5,45 razy większy zwrot finansowy
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Podstawy zarządzania rozwojem
  • Osobiste przekonania
  • Umiejętności społeczne
  • Techniki wspierania rozwoju
   • Instruktaż
   • Trening menedżer-pracownik
   • Mentoring
   • Coaching
  • Psychologia zarządzania rozwojem – przełamywanie oporu

  2. Osobiste przekonania w zarządzaniu rozwojem
  • Symulacja, w której biorą udział uczestnicy szkolenia
  • Zjawisko samospełniającej się przepowiedni w relacjach międzyludzkich
  • Bariery ze strony przyjmującego wiedzę
   • Wskazówki zachowaniowe – po czym poznać, że działa mechanizm samospełniającej się przepowiedni
   • Jak przeciwdziałać barierom mentalnym u rozmówcy
  • Bariery ze strony menedżera przekazującego wiedzę
   • Poziom własnych umiejętności
   • Poziom kontentu – przekazywanej wiedzy
   • Rozpoznawanie u siebie zjawiska i przeciwdziałanie

  3. Zarządzanie rozwojem pracowników wg modelu dojrzałości pracownika Blancharda
  • R1 – niskie kompetencje, wysoka motywacja
  • R2 – niskie bądź średnie kompetencje, średnia bądź wysoka motywacja
  • R3 – wysokie kompetencje, średnia bądź niska motywacja
  • R4 – wysokie kompetencje, wysoka motywacja

  4. Instruktaż – dzielenie się wiedzą z pracownikiem w fazie R1
  • Definicja instruktażu
  • Przykładowy instruktaż
  • Tworzenie komunikatów w formule instruktażu
  • Trudne sytuacje związane z instruktażem

  5. Trening – dzielenie się wiedzą z pracownikiem w fazie R2
  • Różnice pomiędzy instruktażem a treningiem
  • Formuła treningu
   • Czas – 5-10 min
   • Definiowanie sytuacji dla osoby przyjmującej wiedzę
   • Definiowanie swojej roli
  • Trudne sytuacje w treningu

  6. Mentoring – dzielenie się wiedzą z pracownikiem na R3 i R4
  • Baza kasusów
  • Definiowanie roli mentora
  • Pośrednie budowanie autorytetu
  • Właściwe komentarze
  • Odwołanie do siebie
  • Trudne sytuacje w mentoringu

  7. Coaching – dzielenie się wiedzą z pracownikiem na R3 i R4
  • Zbudowanie wizerunku coacha i coachingu
  • Pokonywanie oporu pracownika
  • Umiejętność ustalanie celu coachingu
  • Umiejętność kontrolowanie przebiegu rozmowy
  • Trudne sytuacje w coachingu

  8. Sposób realizacji wytyczonych celów poprzez coaching
  • Budowanie celu w oparciu o diagnozę sytuacji (problem)
   • Pytania o sytuację
   • Pytania o samoocenę
   • Pytania o doświadczenie
  • Zasady budowania celu coachingowego
   • SMART
   • Ekologiczność celu
   • Pytania o cel
  • Poszukiwanie rozwiązania
   • Pytania o rozwiązanie
   • Ustalenie Action Planu

  9. Dodatkowe narzędzia i ćwiczenia przydatne w pracy coacha
  • Arkusz coachingowy GROW
  • Analiza SWOT w odniesieniu do celu głównego i celów pośrednich
  • Ćwiczenie „wizualizacja celu i cofanie w czasie” jako sposób budowania motywacji
  • Ćwiczenia „koło życia” i „koło wartości”
  • Wyznaczanie wartości osobistych
  • Mapa aktualnej sytuacji i potrzeb

  10. Zasady wprowadzania zadań domowych w coachingu kompetencyjnym
  • Rodzaje zadań domowych,
  • Kiedy stosować zadania domowe,
  • Jak wprowadzać zadania domowe,
  • Cztery poziomy omawiania zadań domowych:
   • Poziom obiektywny
   • Poziom emocjonalny
   • Poziom interpretacji
   • Poziom operacyjny

  11. Podsumowanie szkolenia
  • Karta ssc
   • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
   • Stop - jakich zachowań pozbywamy się
   • Continue - jakie zachowania kontynuujemy
  •  Wnioski
   • Na poziomie osobistym
   • Na poziomie zespołowym

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • optymalizacja zasobów ludzkich – maksymalne wykorzystanie kompetencji pracowników 
  • z jednoczesnym wzrostem ich zaangażowania / motywacji
  • oszczędności finansowe – awanse poziome zamiast zatrudniania nowych osób
  • na rynku pracy opinia pracodawcy stawiającego na rozwój pracowników (zaufanie, stabilizacja)

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • umiejętność optymalnego dopasowania stylu pracy do poziomu kompetencji osoby coachowanej
  • wzrost kompetencji menedżerskich - elastyczność stosowania narzędzi motywacyjnych w rozwoju pracownika
  • oszczędność czasu – szczególnie ważna przy natłoku innych zadań (multitasking)

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • wzrost odpowiedzialności za realizowane zadania / stawiane cele u coachowanych pracowników (jakość 
  • i terminowość zadań) 
  • minimalny wkład czasu i energii w rozwój pracownika z maksymalnym zyskiem (wzrost efektywności)
  • rozwój pracowników – możliwość powierzania odpowiedzialniejszych zadań
  • skuteczniejsze zarządzanie zmianą

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt


  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem

  Termin szkolenia: 17 wrzesień 2015 r. do 18 wrzesień 2015 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1400 zł/os
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia otwarte: Menedżerskie

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11- 5
  5 listopad 2018 -
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują rozwiązanie będący odpowiedzią na jedno z wyzwań menedżerskich, organizacyjnych, z perspektywy klienta. (retencja, zaangażowanie, zarządzanie pokoleniami etc.).
  2018-11- 7
  7 listopad 2018 -
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-11-12
  12 listopad 2018 -
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2018-11-28
  28 listopad 2018 -
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018 -
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
  2018-12- 6
  6 grudzień 2018 -
  2018-12- 7
  7 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  warszawa
  warszawa
  Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.