Efektywne zarzadzanie przy wykorzystaniu Thomas International®

Efektywne zarzadzanie przy wykorzystaniu Thomas International®

Efektywne zarzadzanie przy wykorzystaniu Thomas International®

Szkolenia menedżerskie

Thomas International to również narzędzie zarządzania różnorodnością. Znając swoich pracowników, ich preferencje, możliwości i ograniczenia może przydzielać zadania tym, którzy najchętniej je przyjmą, ich wykonanie będzie najszybsze i na wysokim poziomie oraz przyniesie im satysfakcję.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Profil osobowości Thomas International® pozwala poznać:

 • Predyspozycje osobowościowe pracownika
 • Motywatory skutecznie wpływające na pracownika
 • Preferowany styl pracy
 • Potencjał pracownika i wskazówki jak go wykorzystać
 • Zakres obowiązków, które pracownik będzie wykonywał najbardziej efektywnie

Nie ma wątpliwości, że powyższa wiedza pozwoli menedżerowi zarządzać  pracownikiem skuteczniej – tak, aby ten efektywniej wykonywał pracę, wykorzystywał pełnię swojego potencjału i odczuwał większą satysfakcję z pracy.

Z drugiej strony menedżer otrzymując taką samą wiedzę na własny temat może świadomie zarządzać swoim potencjałem, mocnymi i słabymi stronami. Badania Gallupa jasno wskazują, że nie ma jednej obiektywnie dobrej drogi do wyższej efektywności – najskuteczniejsza jest ta, która korzysta z mocnych stron i jednocześnie unika eksploatowania tych obszarów, w których człowiek ma największe deficyty.

Thomas International to również narzędzie zarządzania różnorodnością. Znając swoich pracowników, ich preferencje, możliwości i ograniczenia może przydzielać zadania tym, którzy najchętniej je przyjmą, ich wykonanie będzie najszybsze i na wysokim poziomie oraz przyniesie im satysfakcję.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Efektywne otwarcie

 • Wstęp do szkolenia
 • Kontrakt (cele, cele indywidualne, reguły pracy)
 • Ćwiczenie licencyjne: Po omacku – czym jest dla mnie, uważne słuchanie, zadawanie pytań, panowanie nad swoim ego w czasie komunikacji?

2. Jakie typy przedstawia test Thomasa International®

 • O czym mówi diagnoza Thomasa International®
  • Dominacja – przedsiębiorczość / zdecydowanie / orientacja na wyzwania i władzę
  • Komunikatywność – relacje z innymi / wysoka ekspresja emocji / orientacja na atmosferę
  • Stabilizacja –planowanie / systematyczność / normy / orientacja na bezpieczeństwo
  • Adaptacja- dostosowanie / zasady i przepisy / perfekcjonizm / orientacja na informację
 • Jakie czynniki wpływają na funkcjonowanie pracownika?
 • Jakie są czynniki główne, a jakie są czynniki wspierające?

3. Komunikacja z poszczególnymi typami według Thomas International®

 • Komunikacja z typem Dominacja (wysoka)
 • Komunikacja z typem Dominacja (niska)
 • Komunikacja z typem Komunikatywność (wysoka)
 • Komunikacja z typem Komunikatywność (niska)
 • Komunikacja z typem Stabilizacja (wysoka)
 • Komunikacja z typem Stabilizacja (niska)
 • Komunikacja z typem Adaptacja (wysoka)
 • Komunikacja z typem Adaptacja (niska)
 • Dlaczego tak ważna jest umiejętność dostosowania komunikacji do typów człowieka.
 • Analiza i wypracowanie wniosków na realność zakładową jak typy według Thomasa International wpływają na poprawę współpracy i komunikacji zespołowej i miedzy zespołowej w firmie.

4. Skuteczny menedżer korzystający z Thomas International®

 • Profil menedżera – blaski, cienie, potencjały
  • Dominacja
  • Komunikatywność
  • Stabilizacja
  • Adaptacja
 • Jako zarządzać swoimi preferencjami , mocnymi stronami i słabościami

5. Motywacja, a typ osobowości (profil osobowy Thomas International®)

 • Powiązanie skal profilów osobowości z motywatorami
  • Potrzeby Herzberga
  • Motywatory 3.0 Daniela Pinka
 • Motywatory dla poszczególnych typów na podstawie wykresów jakie występują w Thomasie (praca na wynikach jakie uzyskali uczestnicy)
 • Kotwice kariery zawodowej – jakie powiązania mogą następować pomiędzy poszczególnymi kotwicami, a typem według Thomas International®
 • Jak pracować z poszczególnymi typami w powiazaniu  z kotwicami Sheina i jak tą wiedzę zastosować w praktyce zakładowej
 • Mapa motywacyjna zespołu

6. Planowanie i zlecanie zadań z wykorzystaniem Thomas International®

 • Uwzględnianie predyspozycii osobowościowe pracownika (treść pracy)
 • Uwzględnianie motywatorów (treść i forma zlecania zadań)
 • Preferowany styl pracy (treść pracy)
 • Potencjał pracownika (treść z orientacją na przyszłość)
 • Zakres obowiązków, które pracownik będzie wykonywał najbardziej efektywnie (treść z orientacją na efektywność)

7. Trudne sytuacje we współpracy z różnymi typami osobowości

 • Gra w której wezmą  udział uczestnicy będzie pokazywała jak reagują poszczególne typy według Thomasa na zmieniające się okoliczności pracy
 • Reakcje w sytuacjach trudnych dla poszczególnych typów będzie kluczową wiedza jaką pozyskają uczestnicy
 • Wypracujemy „bank dobrych praktyk” na realność zespołu – jak przechodzić przez trudne sytuacje z poszczególnymi typami

8. Wykonanie mapy zespołu na bazie typów według Thomas International® – zarządzanie różnorodnością

 • Warsztat i omówienie możliwości wykorzystania takiej mapy w praktyce codziennej pracy
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia - czyli jak być uważnym na błędne szufladkowanie
 • Ćwiczenia/zadania grupowe

9. Typy według Thomas International ®, a radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 • Jak zadbać o to, żeby inna osoba szanowała nasz punkt widzenia
 • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami
 • Jak otworzyć zamkniętego rozmówcę?
 • Jak zadbać o komfort innego profilu?

10. Faza zamknięcia

 • Podsumowanie korzyści;
 • Przekazanie zadania wdrożeniowego,
 • Trzy wymiary podsumowania:
  • identyfikacji zmiany na poziomie indywidualnym,
  • identyfikacji zmiany na poziomie grupy – z procedurą „Anioła stróża”,
  • Podsumowanie szkolenia z wykorzystaniem metody S-S-C (stop-start-continue).

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 50000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
Ponad 4300 menedżerów uczestniczyło w naszych formatach online (warsztaty online, webinary, indywidualne sesje rozwojowe online).
3
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
4
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up).
30 lat badań (Bass & Bass) i wiele analiz wykazały, że przywództwo transformacyjne jest impulsem do poprawy wyników w tym indywidualnych, grupowych i organizacyjnych
Szkolenie związane z:
 • efektywne zarządzanie czasem
 • efektywne zarządzanie zespołem
 • efektywne zarządzanie projektami
 • efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Thomasa International®

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Ilona Ziętkowska

Project Manager
tel. kom:. +48 517 081 300

i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska
Preferuję kotakt:

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager
tel. kom.: 505 273 550


biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Ilona Ziętkowska

Project Manager
tel. kom:. +48 517 081 300

i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska
Preferuję kotakt:

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menedżerskie

W świecie VUCA (Volatility/Szybkozmienność, Uncertainty/Płynność, Complexity/Arcyzłożoność i Ambiguity/Mętność) zarządzanie zespołami stawia nowe wyzwania przed menadżerami.
2021-09-29
29 września 2021 -30 września 2021
2021-09-30
Szkolenie online Szkolenie online
Silne emocje, zachwiane poczucie bezpieczeństwa prowadzą do zjawiska tzw. impasu w pracy. Pracownicy koncentrują się wtedy wyłącznie na wykonywaniu zleconych zadań. Zamknięty krąg trybu przetrwania wymaga pracy menedżerskiej właśnie z emocjami zespołu – pomocy w zrozumieniu ich, przepracowaniu i wykorzystaniu powstałej w ten sposób energii w konstruktywny sposób.
2021-10- 4
4 października 2021 - 5 października 2021
2021-10- 5
Szkolenie online Szkolenie online
Wersja online: Excellent Manager - sztuka delegowania i motywowania zespołu (online)
Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarządzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje im satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie zarządzanie zespołem to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim. W pracy zdalnej poczucie sensu, wpływu i autonomii jest bardzo ważne. Warto uwzględniać te potrzeby podczas codziennych działań menedżerskich.
2021-10- 7
7 października 2021 - 8 października 2021
2021-10- 8
Szkolenie online Szkolenie online
7 października 2021 - 8 października 2021
Warszawa

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menedżerskie

W świecie VUCA (Volatility/Szybkozmienność, Uncertainty/Płynność, Complexity/Arcyzłożoność i Ambiguity/Mętność) zarządzanie zespołami stawia nowe wyzwania przed menadżerami.
2021-09-29
29 września 2021 -30 września 2021
2021-09-30
Szkolenie online Szkolenie online
Silne emocje, zachwiane poczucie bezpieczeństwa prowadzą do zjawiska tzw. impasu w pracy. Pracownicy koncentrują się wtedy wyłącznie na wykonywaniu zleconych zadań. Zamknięty krąg trybu przetrwania wymaga pracy menedżerskiej właśnie z emocjami zespołu – pomocy w zrozumieniu ich, przepracowaniu i wykorzystaniu powstałej w ten sposób energii w konstruktywny sposób.
2021-10- 4
4 października 2021 - 5 października 2021
2021-10- 5
Szkolenie online Szkolenie online
Wersja online: Excellent Manager - sztuka delegowania i motywowania zespołu (online)
Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarządzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje im satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie zarządzanie zespołem to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim. W pracy zdalnej poczucie sensu, wpływu i autonomii jest bardzo ważne. Warto uwzględniać te potrzeby podczas codziennych działań menedżerskich.
2021-10- 7
7 października 2021 - 8 października 2021
2021-10- 8
Szkolenie online Szkolenie online
7 października 2021 - 8 października 2021
Warszawa

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.