Inne strony: GAMMA DISCOVER
Delegowanie pracy się sprawdza, nadzorowanie osoby delegującej pracę, sprawdza się jeszcze bardziej

Excellent Manager- sztuka delegowania i motywowania zespołu

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności zarządzania zespołem. Efektywność rozumiemy jako:

 • możliwość celowego regulowania jakości i ilości wykonywanej pracy
 • optymalny podział czasu na zarządzanie zespołem i inne obowiązki (wobec Klientów, Firmy itp.)
 • uzyskiwanie efektywności przy jak najmniejszych kosztach osobistych osoby zarządzającej (zarządzanie czasem)
 • dobieranie narzędzi menedżerskich do sytuacji, w której jest pracownik (poziom zaangażowania, motywacji, kompetencji, emocjonalność)

Proponujemy, aby ta efektywność bazowała na następujących obszarach:

 • Planowanie pracy własnej i podwładnych – podstawą planowania jest nadawanie priorytetów.  Samo nadawanie priorytetów to obszar zarządzania czasem (np. matryca Eisenhowera). Na szkoleniu skoncentrujemy się na tym, w jaki sposób komunikować priorytety tak, aby praca zespołu koncentrowała się na najważniejszych zadaniach.
 • Delegowanie, monitorowanie, egzekwowanie – rozumiane jako podział zadań na te, którymi kierownik powinien zająć się sam oraz przyporządkowanie do pozostałych zadań odpowiedniej osoby oraz metody delegowania czynności. Sięgamy tu do metodologii Kena Blancharda oraz zarządzania czasem przez zadania i cele.
 • Motywowanie i zaangażowanie pracowników – uczestnicy dowiedzą się jakie znaczenie w motywowaniu odgrywają potrzeby psychologiczne, nauczą się dopasowywać wzmacnianie pracownika do jego dojrzałości i poziomu zaangażowania, stosować prezentowane na szkoleniu techniki w pracy, podczas prowadzenia rozmów.
 • Prowadzenie rozmów pracowniczych – podsumowujących, udzielających informacji zwrotnej, mobilizujących przy wykorzystaniu nowoczesnych metodologii – model Pinka motywacji 3.0, FUO, metody Z, uwzględniając specyfikę pokoleniową (X,Y,Z)

Wszystkie powyższe moduły bazują na jednym wspólnym mianowniku – zadaniowego, efektywnego  podejścia do wykonywania obowiązków – zarówno na poziomie osobistym jak również zespołowym. W taki sposób możemy również zdefiniować cel szkolenia. Klucz do sukcesu to zarządzanie zespołem, czyli  sztuka motywowania i delegowania pracowników.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Według Gallupa 51% menedżerów nie jest zaangażowanych w swoje zadania.
Cena szkolenia:

1500zł/os.

formularz zgłoszenia
Termin szkolenia:

10

grudzień 2018 do

11

grudzień 2018
Miejsce szkolenia:

warszawa

Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: Excellent Manager- sztuka delegowania i motywowania zespołu
  10 grudzień 2018 r. do 11 grudzień 2018 r.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1.Style kierowania (kierowanie zespołem pod względem orientacji na cel i atmosferę)
  • Rozpoznanie własnego preferowanego stylu zarządzania (test indywidualny)
   • Styl liberalny
   • Styl motywujący
   • Styl zintegrowany
   • Styl zadaniowy
  • Poznanie zagrożeń związanych z nadużywaniem poszczególnych stylów zarządzania
  2.Planowanie pracy własnej i podwładnych (Kierowanie zespołem pracowników ma zawsze fundament planistyczny)
  • Analiza porównawcza
   • Ocena pracy z perspektywy przełożonego
   • Ocena pracy z perspektywy podwładnego
   • Wyciąganie wniosków
  • Komunikowanie priorytetów
   • W formie expose vs. indywidualnie
   • Unikanie zniekształceń i barier komunikacyjnych
  3.Rozpoznanie dojrzałości pracownika
  • 4 poziomy dojrzałości pracownika wg Blancharda
   • R1 - entuzjastyczny debiutant
   • R2 - rozczarowany adept
   • R3 - kompetentny lecz ostrożny praktyk
   • R4 - samodzielny ekspert
  • Dopasowanie narzędzi rozwoju do poszczególnych poziomów dojrzałości pracownika
  4.Polecenia służbowe – delegowanie zadań na bieżąco
  • 3 kroki polecenia służbowego – jak delegować zadania ?
   • Otwarte i konkretne wypowiedzenie, co zlecasz + proszę
   • Pokazanie rozmówcy, że jest to dla Ciebie ważne
   • Krótkie podsumowanie/podziękowanie
  • Zasady szybkiego zlecenia zadań
   • Zadanie nie może  być karą
   • Jasna komunikacja
   • Zlecenie powinno być krótkie i czytelne (żeby nie zajmowało więcej czasu niż wykonanie zadania)
  5.Planowanie, organizowanie, delegowanie zadań, odpowiedzialności , nadawanie uprawnień i monitoring – kluczowe kompetencje modelu Blancharda
  • R1 – zarządzanie przez zadania
   • Zakomunikowanie zadania
   • Sprawdzenie czy jest zrozumiałe
   • Podanie scenariusza na wypadek kłopotów
   • Ustalenie sposobu kontroli wykonania zadania

  • R2, R3 - ZPC – zarządzanie przez cele
   • Podanie celu
   • Pytanie o pomysł na realizację (jeśli zadanie wymaga nowych rozwiązań)
   • Akceptacja bądź zmiana
   • Sprawdzenie wyniku

  • R4 – ZPW – zarządzanie przez wizję (i autonomię)
   • Empowerment
   • Określenie założeń zadania
   • Akceptacja rozwiązań inne niż własne ze strony przełożonego
   • Efekt szkła powiększającego
  6.Dopasowanie metod motywowania i delegowania do sytuacji pracowniczej
  • Sposoby motywowania pracowników przykłady
  • Jak rozpoznać zadowolenie i identyfikację z firmą u pracowników?
  • Matryca zadowolenia i identyfikacji  pracowników
   • Najemnicy (niskie zadowolenie, niska identyfikacja)
   • Zakładnicy  (niskie zadowolenie, wysoka identyfikacja)
   • Wyłączeni (wysokie zadowolenie, niska identyfikacja)
   • Apostołowie (wysokie zadowolenie, wysoka identyfikacja)
  • Jak radzić sobie z każdym z typów pracowników?
  • Cele rozmowy motywującej i delegującej z każdym z typów
  7.Potrzeby pracownicze w motywowaniu
  • Piramida Maslowa
   • Hierarchiczność potrzeb
   • Wynikowość potrzeb
  • Potrzeby finansowe vs. niefinansowe pracowników
  • Formuła Herzberga
   • Czynniki higieny – ich brak obniża motywację
   • Motywatory – ich obecność podnosi motywację
  • Motywacja 3.0 – teoria Pinka
   • Autonomia, Mistrzostwo, Cel – motywatory współczesne
   • Pokolenia X, Y, Z w odniesieniu do motywatorów współczesnych
   • Narzędziowo – jak rozpoznać intensywność poszczególnych potrzeb i jak je rozpoznać
  8.Prowadzenie rozmowy motywującej
  • Co motywuje pracownika do efektywnego działania?
  • Kiedy należy prowadzić rozmowę motywującą?
  • O czym powinien pamiętać szef zanim zacznie rozmowę motywującą?
  • Jakie zachowania podwładnego należy przewidzieć przygotowując się do rozmowy?
  • Etapy rozmowy motywującej
  • Jakich pytań unikać w kontakcie z pracownikami?
   • Etap 1 – cel spotkania
   • Etap 2 – właściwy feedback
   • Etap 3 – poznanie perspektywy pracownika
   • Etap 4 – program naprawczy
   • Etap 5 – termin realizacji
   • Etap 6 – kontrakt psychologiczny
  • Motywowaniena poziomie codziennych rozmów
   • Funkcja informacji zwrotnej w procesie komunikacji
   • Właściwe dopasowanie metody informacji zwrotnej do odbiorcy (komunikowanie oczekiwań)
   • Właściwa reakcja na informację zwrotną
   • Radzenie sobie z oporem na informację zwrotną
  9.Sposoby udzielania informacji zwrotnej
  • FUO
   • Fakty
   • Ustosunkowanie
   • Opinie
  • Model  Z
   • Pozytywne aspekty zachowania
   • Co wpłynęło na pozytywną ocenę
   • Negatywne aspekty zachowania
   • Szczegółowy poziom feedbacku
   • Jakie zachowania zmienić a jakie kontynuować
  • Coachingowa Informacja Zwrotna
   • Zadaj pytania o pozytywy
   • Zadaj pytanie o obszary do rozwoju
   • Zapytaj o planowane działania
  10.Podsumowanie szkolenia
  • Karta ssc – kierowanie zespołem vs. kierowanie samym sobą
   • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
   • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
   • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
  • Wnioski
   • Na poziomie osobistym
   • Na poziomie zespołowym
  Cena szkolenia

  1500zł/os.

  Miejsce szkolenia

  warszawa

  Termin szkolenia
  10 grudzień 2018 do 11 grudzień 2018
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • spójny, efektywny system motywacyjny
  • zarządzanie przez cele i zadania na każdym poziomie struktury organizacji – wymierne rezultaty
  • wzrost efektywności jednostki i zespołu w przełożeniu na wskaźniki biznesowe
  • przywiązanie pracowników do organizacji – korzystniejsza fluktuacja (oszczędności)
  • wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako partnera biznesowego oraz pracodawcy) 
  • kształtowanie kultury organizacyjnej

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • świadomość swoich mocnych stron jako motywującego menedżera oraz obszarów do rozwoju
  • zwiększone szanse na awans, jako efekt skutecznego, długofalowego motywowania pracowników
  • wyższa wydajność przy mniejszym koszcie energetycznym:
   • komfort pracy,
   • efektywność osobista (poczucie sprawczości)
  • budowanie i utrzymywanie własnego autorytetu jako menedżera

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • wzrost umiejętności komunikowania priorytetów – dot. współpracy, pracy zespołu, kaskadowanych z poziomu Zarządu
  • świadomość silnych stron pracowników na poziomie menedżerskim oraz organizacyjnym
  • łatwiejsze szacowanie zasobów przed realizacją nowych zadań na poziomie operacyjnym jak i strategicznym 
  • umiejętność dopasowania sposobu delegowania do dojrzałości pracownika
  • korzystniejsza atmosfera pracy (lepsze relacje z otoczeniem zawodowym)
  • rozpoznawanie dojrzałości pracownika na skalach motywacji i kompetencji
  • optymalizacja czasu pracy własnego i podwładnych – maksimum efektów przy minimalnym czasie i zaangażowaniu

  TRENERZY SZKOLENIA

  WIDEO

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres biuro@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Excellent Manager- sztuka delegowania i motywowania zespołu

  Termin szkolenia: 10 grudzień 2018 r. do 11 grudzień 2018 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1500zł/os.
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia otwarte: Menedżerskie

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2018-11- 5
  5 listopad 2018 -
  2018-11- 6
  6 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie Design Thinking daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują rozwiązanie będący odpowiedzią na jedno z wyzwań menedżerskich, organizacyjnych, z perspektywy klienta. (retencja, zaangażowanie, zarządzanie pokoleniami etc.).
  2018-11- 7
  7 listopad 2018 -
  2018-11- 8
  8 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-11-12
  12 listopad 2018 -
  2018-11-13
  13 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
  2018-11-28
  28 listopad 2018 -
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018 -
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
  2018-12- 6
  6 grudzień 2018 -
  2018-12- 7
  7 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  warszawa
  warszawa
  Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.