Talenty i mocne strony – Gallup w urzędzie

Admin - Szkolenia z kompetencji miękkich onlineotwartezamkniete
Talenty nie są naszą zasługą. Liczy się jak je wykorzystujemy
Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast poszukiwać deficytów pracowników i poświęcać energię na ich niwelowanie Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast poszukiwać deficytów pracowników i poświęcać energię na ich niwelowanie nowy model rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy w realizacji stawianych przed nim celami. Najnowsze badania dotyczące poczucia satysfakcji w pracy wskazują, że jednym z kluczowych elementów wzmacniających zaangażowanie jest świadomość, że pracodawca korzysta z tych kompetencji pracowników, które ten uznaje jako swoje najważniejsze zasoby.

Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast poszukiwać deficytów pracowników i poświęcać energię na ich niwelowanie nowy model rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy w realizacji stawianych przed nim celami. Najnowsze badania dotyczące poczucia satysfakcji w pracy wskazują, że jednym z kluczowych elementów wzmacniających zaangażowanie jest świadomość, że pracodawca korzysta z tych kompetencji pracowników, które ten uznaje jako swoje najważniejsze zasoby.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Wstęp do teorii zarządzania talentami wg Gallupa

 • Czym jest talent ? – definicja według Instytutu Gallupa
 • Przedstawienie metodologii Gallupa – wnioski płynące z ponad 30 lat badań
 • Kultura organizacyjna bazująca na mocnych stronach
 • Powiązanie pomiędzy mocnymi stronami pracowników, zaangażowaniem i ich wydajnością pracowników

2. Talent a perspektywa neurologiczna

 • Dekada mózgu – badania nad mózgiem
 • Budowa mózgu – 3 rodzaje mózgu wg Paula MacLeana
 • Metafora talentu jako czteropasmowych autostrad
 • Trwałość talentu

3. Trening odróżniania talentów od innych rzeczy

 • Wiedza rzeczowa i wiedza eksperymentalna – przykłady z realności urzędu
 • Umiejętności – tworzenie listy umiejętności przydatnych w pracy urzędzie
 • Talenty w porównaniu z wiedzą i umiejętnościami
 • Gra grupowa na rozróżnianie talentów od wiedzy i umiejętności
 • Talent a kompetencje i nawyki
 • Talent a zapał i nastawienie
 • Talent a silne strony
 • Talent a inteligencja – ćwiczenia z zastosowaniem testów do mierzenia inteligencji Matryce Ravena (opcjonalnie)
 • Talent a temperament i osobowość – ćwiczenia z zastosowaniem testów z osobowości NEO FFI i testu temperamentu PTS (opcjonalnie)

4. 34 talenty wg Gallupa – wyniki testów

 • Talenty w dążeniu do celu
 • Talenty w myśleniu
 • Talenty w stosunkach z innymi
 • Omówienie testów Gallupa

5.  Trening rozpoznawania talentów u innych

 • Charakterystyki wybranych talentów
 • Typowe wypowiedzi ludzi o wybranych talentach – quiz dopasowanie wypowiedzi do wybranych talentów
 • Fragmenty filmów –  dopasowanie bohaterów do wybranych talentów
 • Rozpoznanie talentów w grupie kto jakie ma talenty ?
 • Expose uczestnika do grupy pod kątem lepszej komunikacji i współpracy z wykorzystaniem informacji płynących z 5 talentów

6. Budowanie silnych stron z wykorzystaniem talentów  – tworzenie mapy silnych stron

 • Jakie mocne strony widzą u mnie inni
 • Jakie ja widzę swoje mocne strony
 • Moja wiedza
 • Moje umiejętności
 • Moje talenty wg Gallupa
 • Lista osiągnięć
 • Moje zainteresowania i hobby
 • Moje wartości
 • Moja misja

7. Doskonałość w osiąganiu celów – połączenie talentu i roli

 • Model PRO – Person Role Organisation w urzędzie
 • Rola zawodowa a rola prywatna
 • Praca indywidualna – Biografia Roli
 • Dopasowanie talentów do roli – prace w podgrupach
 • Dopasowanie talentów do roli pełnionej w urzędzie

8. Coaching grupowy w celu wypracowania IPD – Indywidualnego Planu Działania (opcjonalnie)

 • Trening indywidualny – praca w przestrzeni wykorzystanie piramidy Diltsa
 • Omówienie refleksji korzyści z ćwiczenia
 • Przedstawienie koncepcji piramidy Diltsa jako klamry integrującej misję wizję rolę wartości talenty mocne strony
 • Praktyczne zastosowania w urzędzie piramidy Diltsa w urzędzie
 • Wypracowanie IPD Indywidualnego Planu Działania

9.  Powszechne mity i przekonania na temat talentów w realności urzędu

 • Rekrutacja bazie na doświadczenia, inteligencji, determinacji czy na bazie talentów ?
 • Talent to rzadkie i szczególne zjawisko  – prawda czy fałsz?

10.  Przeszkody w budowaniu silnych stron

 • Obawa przed porażką
 • Obawa przed słabością
 • Obawa przed prawdą

11. Rola kadry kierowniczej jako zwierzchników talentów – jak motywować pracownika – nie tyle pomagając odkryć i zwalczyć słabości, lecz koncentrując się na mocnych stronach

 • Doświadczenie – na czym koncentruję się w myśleniu o pracownikach? Nawyk koncentracji na słabych stronach. Dlaczego mocne strony są bardziej rozwojowe od słabych?
 • Efekt Pigmaliona jako czynnik wydobywania i przyśpieszana rozwoju talentów
 • Kontakt z pracownikiem i uważność menedżerska. Rozmowa o mocnych stronach pracownika – warsztat

12.  Rola kadry kierowniczej jako zwierzchników talentów – jak wpływać na rozwój pracownika ? – nie tyle pomagając mu uczyć się i awansować, lecz pomagając znaleźć właściwe dla niego miejsce, przekuwając jego talent w osiągnięcia

 • Zadania i odpowiedzialność kierowników  – co robią wielcy menedżerowie ?
 • Rozwój a awans. Rozwój pracownika – studium przypadku z realności urzędu
 • Którym pracownikom warto poświęcać najwięcej czasu?
 • Rozmowa o aspiracjach i karierze – warsztat

1. Wstęp do teorii zarządzania talentami wg Gallupa

 • Czym jest talent ? – definicja według Instytutu Gallupa
 • Przedstawienie metodologii Gallupa – wnioski płynące z ponad 30 lat badań
 • Kultura organizacyjna bazująca na mocnych stronach
 • Powiązanie pomiędzy mocnymi stronami pracowników, zaangażowaniem i ich wydajnością pracowników

2. Talent a perspektywa neurologiczna

 • Dekada mózgu – badania nad mózgiem
 • Budowa mózgu – 3 rodzaje mózgu wg Paula MacLeana
 • Metafora talentu jako czteropasmowych autostrad
 • Trwałość talentu

3. Trening odróżniania talentów od innych rzeczy

 • Wiedza rzeczowa i wiedza eksperymentalna – przykłady z realności urzędu
 • Umiejętności – tworzenie listy umiejętności przydatnych w pracy urzędzie
 • Talenty w porównaniu z wiedzą i umiejętnościami
 • Gra grupowa na rozróżnianie talentów od wiedzy i umiejętności
 • Talent a kompetencje i nawyki
 • Talent a zapał i nastawienie
 • Talent a silne strony
 • Talent a inteligencja – ćwiczenia z zastosowaniem testów do mierzenia inteligencji Matryce Ravena (opcjonalnie)
 • Talent a temperament i osobowość – ćwiczenia z zastosowaniem testów z osobowości NEO FFI i testu temperamentu PTS (opcjonalnie)

4. 34 talenty wg Gallupa – wyniki testów

 • Talenty w dążeniu do celu
 • Talenty w myśleniu
 • Talenty w stosunkach z innymi
 • Omówienie testów Gallupa

5. Trening rozpoznawania talentów u innych

 • Charakterystyki wybranych talentów
 • Typowe wypowiedzi ludzi o wybranych talentach – quiz dopasowanie wypowiedzi do wybranych talentów
 • Fragmenty filmów – dopasowanie bohaterów do wybranych talentów
 • Rozpoznanie talentów w grupie kto jakie ma talenty ?
 • Expose uczestnika do grupy pod kątem lepszej komunikacji i współpracy z wykorzystaniem informacji płynących z 5 talentów

6. Budowanie silnych stron z wykorzystaniem talentów – tworzenie mapy silnych stron

 • Jakie mocne strony widzą u mnie inni
 • Jakie ja widzę swoje mocne strony
 • Moja wiedza
 • Moje umiejętności
 • Moje talenty wg Gallupa
 • Lista osiągnięć
 • Moje zainteresowania i hobby
 • Moje wartości
 • Moja misja

7. Doskonałość w osiąganiu celów – połączenie talentu i roli

 • Model PRO – Person Role Organisation w urzędzie
 • Rola zawodowa a rola prywatna
 • Praca indywidualna – Biografia Roli
 • Dopasowanie talentów do roli – prace w podgrupach
 • Dopasowanie talentów do roli pełnionej w urzędzie

8. Coaching grupowy w celu wypracowania IPD – Indywidualnego Planu Działania (opcjonalnie)

 • Trening indywidualny – praca w przestrzeni wykorzystanie piramidy Diltsa
 • Omówienie refleksji korzyści z ćwiczenia
 • Przedstawienie koncepcji piramidy Diltsa jako klamry integrującej misję wizję rolę wartości talenty mocne strony
 • Praktyczne zastosowania w urzędzie piramidy Diltsa w urzędzie
 • Wypracowanie IPD Indywidualnego Planu Działania

9. Powszechne mity i przekonania na temat talentów w realności urzędu

 • Rekrutacja bazie na doświadczenia, inteligencji, determinacji czy na bazie talentów ?
 • Talent to rzadkie i szczególne zjawisko – prawda czy fałsz?

10. Przeszkody w budowaniu silnych stron

 • Obawa przed porażką
 • Obawa przed słabością
 • Obawa przed prawdą

11. Rola kadry kierowniczej jako zwierzchników talentów – jak motywować pracownika – nie tyle pomagając odkryć i zwalczyć słabości, lecz koncentrując się na mocnych stronach

 • Doświadczenie – na czym koncentruję się w myśleniu o pracownikach? Nawyk koncentracji na słabych stronach. Dlaczego mocne strony są bardziej rozwojowe od słabych?
 • Efekt Pigmaliona jako czynnik wydobywania i przyśpieszana rozwoju talentów
 • Kontakt z pracownikiem i uważność menedżerska. Rozmowa o mocnych stronach pracownika – warsztat

12. Rola kadry kierowniczej jako zwierzchników talentów – jak wpływać na rozwój pracownika ? – nie tyle pomagając mu uczyć się i awansować, lecz pomagając znaleźć właściwe dla niego miejsce, przekuwając jego talent w osiągnięcia

 • Zadania i odpowiedzialność kierowników – co robią wielcy menedżerowie ?
 • Rozwój a awans. Rozwój pracownika – studium przypadku z realności urzędu
 • Którym pracownikom warto poświęcać najwięcej czasu?
 • Rozmowa o aspiracjach i karierze – warsztat

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Stworzenie Mapy Talentów Urzędu
 • Wzrost efektywności w zarządzaniu personelem w oparciu o zdobytą wiedzę na temat talentów
 • Diagnoza Mocnych Stron pracowników urzędu i opracowanie skuteczniejszych planów działania czyli jak na talentach pracowników budować ich Mocne Strony
 • Wiedza w jaki sposób zarządzać konkretnymi talentami

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Diagnoza swoich  talentów, uczestnicy poznają teorię talentów Gallupa oraz  swoich 5 talentów za pomocą Clifton Strengths Finder
 • Wiedza, w jaki sposób odkrywać i używać swoich unikatowych talentów do tego, by zwiększać wydajność i zaangażowanie wszystkich członków zespołu, a co za tym idzie, osiągać określone cele
 • Diagnoza swoich Mocnych Stron i wiedza jak je wykorzystywać w organizacji
 • Świadomość skąd bierze autentyczne zaangażowanie i motywacja i jak nad tym nią pracować
 • Stworzenie mapy swoich mocnych stron
 • Wzrost pewności siebie

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Wiedza, w jaki sposób interpretować i wykorzystywać poszczególne talenty dla korzyści jednostki i całego urzędu
 • Świadomość mocnych stron pracowników urzędu na poziomie osobistym, menedżerskim oraz organizacyjnym
 • Wzmocnienie integracji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy uczestnikami warsztatu
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wewnątrz urzędu
 • Rozwój i zaangażowanie pracowników
Talenty i mocne strony – Gallup w urzędzie

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Admin - Szkolenia z kompetencji miękkich

Praca w administracji, życie prywatne - obie sfery wymagają równowagi między sobą. Work-life balanced przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, Szkolenie dostarcza pracownikom urzędu praktycznych rozwiązań, które pozwalają od razu wpływać na work-life balance.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Ocena efektywności szkoleń, ewaluacja firmy szkoleniowej pozwala zdobyć argumenty do prowadzenia dalszych działań rozwojowych, pozwala wyciągać wnioski, poprawiać obecne praktyki. Szkolenie dla administracji ponieważ uwzględnia charakterystykę szkoleń w urzędach.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wizerunek urzędu, PR urzędu w social media - to są wyzwania dla wszystkich urzędów. Wszystkie urzędy świadczą usługi dla ludności w sposób bezpośredni bądź pośredni. Od ich wizerunku zależy nastawienie potencjalnych klientów. Szkolenie budowanie wizerunku urzędu - zapraszamy!
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.