Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Admin - Szkolenia z kompetencji miękkich onlineotwartezamkniete
Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia
Przeciwdziałanie wypaleniu w urzędzie, motywowanie w urzędzie to szkolenie, które wykorzystuje nowoczesne techniki odpowiadające współczesnym oczekiwaniom pracowników urzędów. Szkolenie wypalenie zawodowe zawiera treści sprofilowane pod kątem szkoleń dla administracji publicznej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zaangażowanie pracowników pozwala w pełni wykorzystać ich talenty, umiejętności i czas spędzony w pracy. Zmotywowany pracownik wykonuje swoją pracę bardziej efektywnie i jednocześnie z większą przyjemnością.  Trenerzy naszej firmy prowadzili szkolenia dla prawie wszystkich Ministerstw, Urzędów Centralnych, Wojewódzkich oraz licznych JST. W wielu z nich pracownicy byli zaangażowani, czuli sens wykonywanej pracy. Uzyskanie tego efektu wymaga odpowiednich kompetencji oraz postawy  u dyrektorów i naczelników.  Szkolenie wypalenie zawodowe pozwala uzyskać właśnie ten efekt.

Warsztat został stworzony dla kierowników urzędu chcących angażować współpracowników w osiąganie coraz bardziej ambitnych celów. Program jest tak skonstruowany, aby dostarczyć narzędzia dające się zastosować w codziennej pracy.

Zaangażowanie pracowników pozwala w pełni wykorzystać ich talenty, umiejętności i czas spędzony w pracy. Zmotywowany pracownik wykonuje swoją pracę bardziej efektywnie i jednocześnie z większą przyjemnością.  Trenerzy naszej firmy prowadzili szkolenia dla prawie wszystkich Ministerstw, Urzędów Centralnych, Wojewódzkich oraz licznych JST. W wielu z nich pracownicy byli zaangażowani, czuli sens wykonywanej pracy. Uzyskanie tego efektu wymaga odpowiednich kompetencji oraz postawy  u dyrektorów i naczelników.  Szkolenie wypalenie zawodowe pozwala uzyskać właśnie ten efekt.

Warsztat został stworzony dla kierowników urzędu chcących angażować współpracowników w osiąganie coraz bardziej ambitnych celów. Program jest tak skonstruowany, aby dostarczyć narzędzia dające się zastosować w codziennej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Motywowanie innych – wprowadzenie w tematykę

 • Czym jest motywowanie innych? – dobre praktyki
 • Skąd się bierze entuzjazm i zaangażowanie?
 • Motywatory i demotywatory
 • Rodzaje motywacji
 • Podstawy psychologii pozytywnej w konteście motywowania – przegląd najnowszych badań

2. Koncepcje motywacyjne w praktyce urzędu

 • Aktywne słuchanie swoich pracowników – wywiad motywacyjny
 • Czynniki motywujące i demotywujące wg F. Herzberga
 • Rozumienie potrzeb pracowników urzędu jako drogowskaz w wyborze sposobów motywowania wg A. Maslowa
 • Prawa motywowania wg R.Denny’ego w urzędzie

3. Droga rozwoju pracownika w urzędzie

 • Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika
 • Analiza zespołu pod kątem poziomu gotowości zadaniowej pracowników (R1-R4)
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika
 • 4 stopnie nabywanie nowych kompetencji

4. Czynniki sukcesu w pracy kierownika urzędu

 • Dyrektywność czy orientacja na relacje z ludźmi?
 • Umiejętność diagnozy etapu rozwoju pracownika
 • Elastyczność i efektywność stosowanego stylu zarządzania

5. Sytuacyjna teoria zarządzania K. Blancharda – indywidualizacja stylu zarządzania i motywowania

 • Praktyczna analiza stylów zarządzania i motywowania
 • Dostosowanie działań przełożonego do etapu rozwoju pracownika

6. Coaching w urzędzie

 • Coachingowe narzędzia wydobywania potencjału i mocnych stron pracowników
 • Motywująca rola coachingowego stylu zarządzania pracownikami

7. Feedback – motywująca rola informacji zwrotnej w kontakcie z pracownikiem

 • Zasady udzilenia feedbacku
 • Modele informacji zwrotnej FUKO, Z , Komunikat JA
 • Praktyczne działanie feedbacku w urzędzie

8. Motywująca „krytyka” – cykl rozmów dyscyplinujących

 • Rozmowa korygująca
 • Rozmowa ostrzegawcza
 • Rozmowa informująca o podjęciu sankcji

9. Autodiagnoza poziomu wypalenia zawodowego – wypełnienie kwestionariusza Maslach

 • Przebieg syndromu „burn out”
 • Wyczerpanie emocjonalne
 • Depersonalizacja
 • Brak poczucia osobistych osiągnięć zawodowych
 • Analiza i omówienie wyników testu

10. Wypalenie zawodowe – diagnoza i środki zapobiegawcze

 • Wypalenie zawodowe a rozwój pracownika w urzędzie
 • Etapy rozwoju pracownika w ujęciu zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda
 • Symptomy spadku motywacji u kompetentnego pracownika
 • Trzeci etap rozwoju pracownika jako pierwszy etap wypalenia zawodowego
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika

11. Wpływ poziomu własnej motywacji na zarządzanie pracownikami urzędu

 • Określenie barier wewnętrznych i zewnętrznych, które utrudniają większe zaangażowanie się w pracę oraz sposobów ich przezwyciężania

12. Budowanie automotywacji

 • Efektywna komunikacja z samym sobą: co działa na korzyść?  a co nas sabotuje?
 • Przeramowanie i jego wpływ na naszą skuteczność
 • Cel jako motywator:  jak go wyznaczać, definiować i mierzyć dlaczego jest konieczny?
 • Rama rezultatu – narzędzie coachingowe

13. Spójność z samym sobą kolejne źródło motywacji

 • Poziomy neurologiczne w kontekscie pracy w urzędzie
 • Odkrywanie wewnętrznego poczucia sensu i celu naszych działań
 • Koło wartości  – narzędzie coachingowe

14. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego

 • Zasady zarządzania energią wewnętrzną koncepcja Schwartz & Loehr
 • Sposoby angażowania się w pracę zawodową – konsekwencje i podatność na pojawienie się wypalenia
 • Synergia celów osobistych i zawodowych – „koło życia”
 • Rola wartości osobistych i zawodowych w miejscu pracy

1. Motywowanie innych – wprowadzenie w tematykę

 • Czym jest motywowanie innych? – dobre praktyki
 • Skąd się bierze entuzjazm i zaangażowanie?
 • Motywatory i demotywatory
 • Rodzaje motywacji
 • Podstawy psychologii pozytywnej w konteście motywowania – przegląd najnowszych badań

2. Koncepcje motywacyjne w praktyce urzędu

 • Aktywne słuchanie swoich pracowników – wywiad motywacyjny
 • Czynniki motywujące i demotywujące wg F. Herzberga
 • Rozumienie potrzeb pracowników urzędu jako drogowskaz w wyborze sposobów motywowania wg A. Maslowa
 • Prawa motywowania wg R.Denny’ego w urzędzie

3. Droga rozwoju pracownika w urzędzie

 • Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika
 • Analiza zespołu pod kątem poziomu gotowości zadaniowej pracowników (R1-R4)
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika
 • 4 stopnie nabywanie nowych kompetencji

4. Czynniki sukcesu w pracy kierownika urzędu

 • Dyrektywność czy orientacja na relacje z ludźmi?
 • Umiejętność diagnozy etapu rozwoju pracownika
 • Elastyczność i efektywność stosowanego stylu zarządzania

5. Sytuacyjna teoria zarządzania K. Blancharda – indywidualizacja stylu zarządzania i motywowania

 • Praktyczna analiza stylów zarządzania i motywowania
 • Dostosowanie działań przełożonego do etapu rozwoju pracownika

6. Coaching w urzędzie

 • Coachingowe narzędzia wydobywania potencjału i mocnych stron pracowników
 • Motywująca rola coachingowego stylu zarządzania pracownikami

7. Feedback – motywująca rola informacji zwrotnej w kontakcie z pracownikiem

 • Zasady udzilenia feedbacku
 • Modele informacji zwrotnej FUKO, Z , Komunikat JA
 • Praktyczne działanie feedbacku w urzędzie

8. Motywująca „krytyka” – cykl rozmów dyscyplinujących

 • Rozmowa korygująca
 • Rozmowa ostrzegawcza
 • Rozmowa informująca o podjęciu sankcji

9. Autodiagnoza poziomu wypalenia zawodowego – wypełnienie kwestionariusza Maslach

 • Przebieg syndromu „burn out”
 • Wyczerpanie emocjonalne
 • Depersonalizacja
 • Brak poczucia osobistych osiągnięć zawodowych
 • Analiza i omówienie wyników testu

10. Wypalenie zawodowe – diagnoza i środki zapobiegawcze

 • Wypalenie zawodowe a rozwój pracownika w urzędzie
 • Etapy rozwoju pracownika w ujęciu zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda
 • Symptomy spadku motywacji u kompetentnego pracownika
 • Trzeci etap rozwoju pracownika jako pierwszy etap wypalenia zawodowego
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika

11. Wpływ poziomu własnej motywacji na zarządzanie pracownikami urzędu

 • Określenie barier wewnętrznych i zewnętrznych, które utrudniają większe zaangażowanie się w pracę oraz sposobów ich przezwyciężania

12. Budowanie automotywacji

 • Efektywna komunikacja z samym sobą: co działa na korzyść? a co nas sabotuje?
 • Przeramowanie i jego wpływ na naszą skuteczność
 • Cel jako motywator: jak go wyznaczać, definiować i mierzyć dlaczego jest konieczny?
 • Rama rezultatu – narzędzie coachingowe

13. Spójność z samym sobą kolejne źródło motywacji

 • Poziomy neurologiczne w kontekscie pracy w urzędzie
 • Odkrywanie wewnętrznego poczucia sensu i celu naszych działań
 • Koło wartości – narzędzie coachingowe

14. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego

 • Zasady zarządzania energią wewnętrzną koncepcja Schwartz & Loehr
 • Sposoby angażowania się w pracę zawodową – konsekwencje i podatność na pojawienie się wypalenia
 • Synergia celów osobistych i zawodowych – „koło życia”
 • Rola wartości osobistych i zawodowych w miejscu pracy

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Wzrost satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy
 • Mniejsza rotacja pracowników w urzędzie
 • Wzrost zaangażowania pracowników w pełnione obowiązki
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Wzrost efektywności pracowników
 • Lepsza obsługa klientów urzędu

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Poszerzenie wiedzy na temat czynników motywujących i demotywujące pracowników w urzędzie
 • Rozwój umiejętności dostosowania sposobów motywowania do potrzeb i etapu rozwoju pracownika
 • Nabycie umiejętności diagnozowania swojego zespołu i określania do których pracowników i w jakiej sytuacji powinienem zastosować coachingowy styl zarządzania;
 • Wzrost świadomości interweniowania w sytuacjach wymagających poprawy pracy podwładnego i prowadzenia rozmów dyscyplinujących
 • Nauczenie się stosowania w codziennej pracy skutecznych metod motywowania pozafinansowego
 • Rozwój umiejętności prowadzenia motywujących rozmów z pracownikami urzędu
 • Przyrost wiedzy na temat zmniejszania ryzyk wypalenia zawodowego w urzędzie
 • Możliwość przeanalizowanie własnego poziomu zaangażowania i jego wpływu na motywację pracowników.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych  takie jak aktywne słuchanie, zadawanie pytań otwartych, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Usprawnienie pracy własnej pracowników oraz poszczególnych działów
 • Lepsza atmosfera i komunikacja wewnątrz urzędu
 • Rozwój i zaangażowanie pracowników
 • Prewencja wypalenia zawodowego u pracowników urzędu
Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena WasilewskaZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Admin - Szkolenia z kompetencji miękkich

Praca w administracji, życie prywatne - obie sfery wymagają równowagi między sobą. Work-life balanced przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, Szkolenie dostarcza pracownikom urzędu praktycznych rozwiązań, które pozwalają od razu wpływać na work-life balance.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Ocena efektywności szkoleń, ewaluacja firmy szkoleniowej pozwala zdobyć argumenty do prowadzenia dalszych działań rozwojowych, pozwala wyciągać wnioski, poprawiać obecne praktyki. Szkolenie dla administracji ponieważ uwzględnia charakterystykę szkoleń w urzędach.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wizerunek urzędu, PR urzędu w social media - to są wyzwania dla wszystkich urzędów. Wszystkie urzędy świadczą usługi dla ludności w sposób bezpośredni bądź pośredni. Od ich wizerunku zależy nastawienie potencjalnych klientów. Szkolenie budowanie wizerunku urzędu - zapraszamy!
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.