Zarządzanie projektami – metodyka PRINCE 2

Szkolenia - zarządzanie projektami onlineotwartezamkniete
PRINCE2 – PRoject IN Controlled Environments. Warto mieć kontrolę nad przebiegiem projektu
Zarządzanie projektami metodyką PRINCE2 – możemy nauczyć tak, żeby zdać egzamin i uzyskać certyfikat. Możemy nauczyć, aby PRINCE 2 wszedł w codzienną praktykę rozliczania prac i delegowania zadań. Szkolenie jest praktyczne, zorientowane na wdrażanie PRINCE2, uwzględnia również ograniczenia metodyki.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia prince zarządzanie projektami jest przedstawienie zasad kompleksowego zarządzania projektem zarówno w jego ramach jak i na styku z organizacją sponsorującą.

Szkolenie skuteczne zarządzanie projektami prince2 omawia wszystkie obszary zarządzania projektem, skupiając się na kwestii większej efektywności w obszarach, w których organizacje potrzebują ją zwiększyć.

Omawiana metodyka koncentruje się na zarządzaniu projektem, nie wchodząc w kwestie realizacji zadań, które różnią się między sobą w zależności od projektu. W szczególności opisuje precyzyjne definiowanie zasadności biznesowej, zakresu projektu i obowiązków zespołu projektowego. Dostarcza bazujące na nich sposoby rozliczania prac i efektywnego delegowania zadań.

GRUPA DOCELOWA:

 • menedżerowie
 • kierownicy projektów
 • koordynatorzy
 • osoby dedykowane w przyszłości do zarządzania projektami
 • członkowie zespołów projektowych
 • osoby, które chcą nabyć wiedzę dotycząca zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2
Celem szkolenia prince zarządzanie projektami jest przedstawienie zasad kompleksowego zarządzania projektem zarówno w jego ramach jak i na styku z organizacją sponsorującą.

Szkolenie skuteczne zarządzanie projektami prince2 omawia wszystkie obszary zarządzania projektem, skupiając się na kwestii większej efektywności w obszarach, w których organizacje potrzebują ją zwiększyć.

Omawiana metodyka koncentruje się na zarządzaniu projektem, nie wchodząc w kwestie realizacji zadań, które różnią się między sobą w zależności od projektu. W szczególności opisuje precyzyjne definiowanie zasadności biznesowej, zakresu projektu i obowiązków zespołu projektowego. Dostarcza bazujące na nich sposoby rozliczania prac i efektywnego delegowania zadań.

GRUPA DOCELOWA:

 • menedżerowie
 • kierownicy projektów
 • koordynatorzy
 • osoby dedykowane w przyszłości do zarządzania projektami
 • członkowie zespołów projektowych
 • osoby, które chcą nabyć wiedzę dotycząca zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Podstawowe definicje i elementy metodyki PRINCE2

 • Projekt i zarządzanie nim
 • Cykl życia projektu
 • Model procesowy zarządzania projektem
 • Perspektywa techniczna i zarządcza

2. Zasadność biznesowa realizacji projektu

 • czym jest uzasadnienie biznesowe
 • uzasadnienie biznesowe w cyklu życia projektu
 • mierzenie korzyści z projektu

3. Struktura organizacyjna zespołu zarządzającego projektem

 • Interesariusze w projekcie
 • Trzy strony interesów w projekcie
 • Obowiązki i uprawnienia ról projektowych

4. Jakość rozwiązania dostarczanego przez projekt

 • Oczekiwania jakościowe klienta
 • Planowanie jakości
 • Kontrola jakości

5. Planowanie

 • Podejście do planowania w PRINCE2
 • Rodzaje planów
 • Technika planowania opartego na produktach

6. Zarządzanie ryzykiem

 • Podejście do zarządzania ryzykiem
 • Reakcje na ryzyko
 • Procedura zarządzania ryzykiem

7. Obsługa zagadnień projektowych

 • Rodzaje zagadnień projektowych
 • Obsługa zagadnień projektowych w PRINCE2
 • Zarządzanie konfiguracją

8. Monitorowanie i mierzenie postępów

 • System raportowania w PRINCE2
 • Co mierzyć i rozliczać – aspekty efektywności projektu
 • Potrzeby różnych poziomów zarządzania

9. Organizacja działań zarządczych w PRINCE2

 • Proces oceny zasadności uruchomienia projektu
 • Proces opracowania zasad realizacji projektu (Dokumentacji Inicjowania Projektu)
 • Proces decyzyjny Komitetu Sterującego
 • Proces przygotowania informacji pod decyzje Komitetu Sterującego
 • Proces sterowania realizacją projektu
 • Proces zarządzania dostarczaniem produktów projektu
 • Proces zamykania projektu

10. Egzamin certyfikujący

1. Podstawowe definicje i elementy metodyki PRINCE2

 • Projekt i zarządzanie nim
 • Cykl życia projektu
 • Model procesowy zarządzania projektem
 • Perspektywa techniczna i zarządcza

2. Zasadność biznesowa realizacji projektu

 • czym jest uzasadnienie biznesowe
 • uzasadnienie biznesowe w cyklu życia projektu
 • mierzenie korzyści z projektu

3. Struktura organizacyjna zespołu zarządzającego projektem

 • Interesariusze w projekcie
 • Trzy strony interesów w projekcie
 • Obowiązki i uprawnienia ról projektowych

4. Jakość rozwiązania dostarczanego przez projekt

 • Oczekiwania jakościowe klienta
 • Planowanie jakości
 • Kontrola jakości

5. Planowanie

 • Podejście do planowania w PRINCE2
 • Rodzaje planów
 • Technika planowania opartego na produktach

6. Zarządzanie ryzykiem

 • Podejście do zarządzania ryzykiem
 • Reakcje na ryzyko
 • Procedura zarządzania ryzykiem

7. Obsługa zagadnień projektowych

 • Rodzaje zagadnień projektowych
 • Obsługa zagadnień projektowych w PRINCE2
 • Zarządzanie konfiguracją

8. Monitorowanie i mierzenie postępów

 • System raportowania w PRINCE2
 • Co mierzyć i rozliczać – aspekty efektywności projektu
 • Potrzeby różnych poziomów zarządzania

9. Organizacja działań zarządczych w PRINCE2

 • Proces oceny zasadności uruchomienia projektu
 • Proces opracowania zasad realizacji projektu (Dokumentacji Inicjowania Projektu)
 • Proces decyzyjny Komitetu Sterującego
 • Proces przygotowania informacji pod decyzje Komitetu Sterującego
 • Proces sterowania realizacją projektu
 • Proces zarządzania dostarczaniem produktów projektu
 • Proces zamykania projektu

10. Egzamin certyfikujący

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

Zapisz się na szkolenie, jeśli interesują Cię takie tematy, jak:

 • prince2 zarządzanie projektami
 • metodyka zarządzania projektami prince2

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Większa wydajność w dostarczaniu usług do klienta wewnętrznego / zewnętrznego
 • Wyższa satysfakcja klientów i interesariuszy projektu
 • Poprawa pracy zespołu projektowego
 • Jasny podział odpowiedzialności w projekcie

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Większa satysfakcja z pracy, która jest zorganizowana w sposób efektywny
 • Wyższe kompetencje – zarówno w obszarze komunikacyjnym jak i project management
 • Wyższa motywacja do doskonalenia się w obszarze zarządzania projektami
 • Sprawność posługiwania się i myślenia w kategoriach Prince2

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Prawidłowo przeprowadzony projekt motywuje do doskonalenia
 • Lepsza elastyczność zarządzania zasobami w projekcie
 • Lepsza komunikacja pomiędzy członkami zespołu projektowego
 • Możliwość uniknięcia błędów / świadomego zarządzania ryzykiem
 • Większe prawdopodobieństwo ukończenia projektu na czas
Zarządzanie projektami – metodyka PRINCE 2

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Ilona Ziętkowska


Project Manager
tel.: 517 081 300
i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska

Ilona Ziętkowska


Project Manager
tel.: 517 081 300
i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona ZiętkowskaZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Agile dla HR daje możliwość poznania metodyki odpowiadającej na nieustanną zmianę w organizacjach. Szkolenie pozwala również rozpoznać obszary organizacji, w których zwinne metodyki warto stosować. Agile dla menedżerów, specjalistów HR oraz HRBP.
2023-12-19
19 grudnia 2023 - 20 grudnia 2023
2023-12-20
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Product owner szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Product Owner m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem rozwoju produktu/ projektu, definiowaniem klientów, użytkowników końcowych, identyfikacją potrzeb, definiowaniem wartości biznesowej i zapobieganiu tworzenia nadmiarowej jakości i funkcjonalności.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Scrum Developer m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem zadań, rozumieniem wymagań biznesowych i jasnym komunikowaniem kryteriów jakości oraz przejęciem odpowiedzialności za monitorowanie i prezentowanie efektów dostarczanej pracy z uwzględnieniem zarządzania ryzykami projektowymi.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.