Triber - kierownik projektu 2.0

Szkolenia - zarządzanie projektami onlineotwartezamkniete
Triber – zarządzanie projektami w zmiennym świecie + orientacja na rezultaty
Nigdy jeszcze zmiany nie następowały tak szybko – i gospodarcze, społeczne, kulturowe. Naturalne jest, że w ślad za zmianami pojawiają się nowe profesje, funkcje zawodowe.  Jednym z nich jest – wyodrębniony przez futurologa Joe Tankersleya – triber. Zapraszamy na szkolenie, które przedstawi nowoczesne metody zarządzania projektami!

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Nigdy jeszcze zmiany nie następowały tak szybko – i gospodarcze, społeczne, kulturowe. Naturalne jest, że w ślad za zmianami pojawiają się nowe profesje, funkcje zawodowe.  Jednym z nich jest – wyodrębniony przez futurologa Joe Tankersleya – triber.

Brzmi obco? Warto zatem przyjrzeć się definicji. W dużym skrócie, triber to kierownik projektu, którego zadaniem jest realizacja przedsięwzięcia od A, czyli rekrutacji zespołu, do Z, czyli rozliczenia się z wykonania celu. Tankersley porównuje tę funkcję do zawodu producenta filmowego, który pracując z wybitnymi specjalistami, jest odpowiedzialny za zintegrowanie wyniku i przełożenie go na sukces kasowy dzieła.

Zaraz, można powiedzieć. Zawód kierownika projektu, to przecież nic nowego… Owszem, ale kompetencje kierowników projektów są często ograniczone do tak zwanych kompetencji technicznych (wg. IPMA ICB v3.0), związanych z prawidłowym przebiegiem grup procesów projektowych oraz znajomością narzędzi i technik nowoczesnego zarządzania projektami.

Triber ma nie tylko te kompetencje. Osoba taka wykazuje się ugruntowanymi umiejętnościami kontekstowymi, np. silną orientacją na biznes, a także sprawnie korzysta z kompetencji behawioralnych.

Umacnianiu się roli tribera sprzyjają trendy społeczno-ekonomiczne. Jednym z nich jest hipoteza Graeme Codringtona z TomorrowToday, który twierdzi, że 25% pracy wykonywanej obecnie przez ludzi, w najbliższych latach będzie zautomatyzowana. Dodatkowo większość firm nie widzi uzasadnienia ekonomicznego do powołania i finansowania we własnych strukturach PMO (Project Management Office), zatem cześć wiedzy i doświadczeń związanych z realizacją przedsięwzięć znika w przepastnych segregatorach poszczególnych „silosów”, mimo powszechnej potrzeby dążenia do struktury macierzowej.

Kolejnym argumentem, są badania prowadzone przez socjologów wskazujące, że o ile średnia pracodawców dla przedstawicieli pokolenia X wynosiła ok. 8 firm, to już pracownik z pokolenia Z będzie ich miał na koncie ponad 20 (raport Newspoint). Nie wspominając już rzeczywistości VUCA, która stawia przed managerami często całkiem nowe wyzwania.

Wydawałoby się, że w okolicznościach „mgły zmian” efektywne zarządzanie przedsięwzięciami jest niemożliwe, ale nie da się tego uniknąć. Firma, która nie realizuje projektów, to przecież organizacja w stanie stagnacji. Organizacji nie wypełniają już myśliciele i wykonawcy, którzy prowadzą i są prowadzeni.

Oczywistym jest, że w takiej sytuacji odpowiedzialność za zarządzanie projektami warto powierzyć pracownikom, którzy są zarówno mocni technicznie oraz znają specyfikę branży i na bieżąco wzmacniać ich pozostałe kompetencje: przywództwo, otwartość na zmiany, nastawienie na wynik, umiejętność podejmowania decyzji w sytuacji ograniczonej ilości informacji, kreatywność, otwartość i komunikacja, odwaga, czy asertywność – taki jest cel szkolenia: TRIBER(ing) – sztuka „dowożenia” projektów w zmiennej rzeczywistości i złożonej organizacji

Grupa docelowa

Menadżerowie, kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, osoby doświadczone w realizacji przedsięwzięć, które chcą poszerzyć kompetencje związane z efektywnym zarządzaniem i świadomie kształtować zmianę generowaną przez projekt, skutecznie wywierać wpływ i realizować przedsięwzięcia, które kończą się sukcesem, wyrażonym także w postaci nowych doświadczeń zawodowych.

To także doskonała opcja dla specjalistów, których obszar ekspertyzy merytorycznej ogranicza strategiczne spojrzenie na realizację projektów w firmie.

Szkolenie rozwija następujące umiejętności/ kompetencje:

 • Przywództwo;
 • Zaangażowanie;
 • Asertywność i odwaga;
 • Otwartość, w tym komunikacyjna;
 • Zorientowanie na wynik;
 • Rozwiązywanie konfliktów;
 • Flexibilty;
 • Zarządzanie zmianą.

Nigdy jeszcze zmiany nie następowały tak szybko – i gospodarcze, społeczne, kulturowe. Naturalne jest, że w ślad za zmianami pojawiają się nowe profesje, funkcje zawodowe.  Jednym z nich jest – wyodrębniony przez futurologa Joe Tankersleya – triber.

Brzmi obco? Warto zatem przyjrzeć się definicji. W dużym skrócie, triber to kierownik projektu, którego zadaniem jest realizacja przedsięwzięcia od A, czyli rekrutacji zespołu, do Z, czyli rozliczenia się z wykonania celu. Tankersley porównuje tę funkcję do zawodu producenta filmowego, który pracując z wybitnymi specjalistami, jest odpowiedzialny za zintegrowanie wyniku i przełożenie go na sukces kasowy dzieła.

Zaraz, można powiedzieć. Zawód kierownika projektu, to przecież nic nowego… Owszem, ale kompetencje kierowników projektów są często ograniczone do tak zwanych kompetencji technicznych (wg. IPMA ICB v3.0), związanych z prawidłowym przebiegiem grup procesów projektowych oraz znajomością narzędzi i technik nowoczesnego zarządzania projektami.

Triber ma nie tylko te kompetencje. Osoba taka wykazuje się ugruntowanymi umiejętnościami kontekstowymi, np. silną orientacją na biznes, a także sprawnie korzysta z kompetencji behawioralnych.

Umacnianiu się roli tribera sprzyjają trendy społeczno-ekonomiczne. Jednym z nich jest hipoteza Graeme Codringtona z TomorrowToday, który twierdzi, że 25% pracy wykonywanej obecnie przez ludzi, w najbliższych latach będzie zautomatyzowana. Dodatkowo większość firm nie widzi uzasadnienia ekonomicznego do powołania i finansowania we własnych strukturach PMO (Project Management Office), zatem cześć wiedzy i doświadczeń związanych z realizacją przedsięwzięć znika w przepastnych segregatorach poszczególnych „silosów”, mimo powszechnej potrzeby dążenia do struktury macierzowej.

Kolejnym argumentem, są badania prowadzone przez socjologów wskazujące, że o ile średnia pracodawców dla przedstawicieli pokolenia X wynosiła ok. 8 firm, to już pracownik z pokolenia Z będzie ich miał na koncie ponad 20 (raport Newspoint). Nie wspominając już rzeczywistości VUCA, która stawia przed managerami często całkiem nowe wyzwania.

Wydawałoby się, że w okolicznościach „mgły zmian” efektywne zarządzanie przedsięwzięciami jest niemożliwe, ale nie da się tego uniknąć. Firma, która nie realizuje projektów, to przecież organizacja w stanie stagnacji. Organizacji nie wypełniają już myśliciele i wykonawcy, którzy prowadzą i są prowadzeni.

Oczywistym jest, że w takiej sytuacji odpowiedzialność za zarządzanie projektami warto powierzyć pracownikom, którzy są zarówno mocni technicznie oraz znają specyfikę branży i na bieżąco wzmacniać ich pozostałe kompetencje: przywództwo, otwartość na zmiany, nastawienie na wynik, umiejętność podejmowania decyzji w sytuacji ograniczonej ilości informacji, kreatywność, otwartość i komunikacja, odwaga, czy asertywność – taki jest cel szkolenia: TRIBER(ing) – sztuka „dowożenia” projektów w zmiennej rzeczywistości i złożonej organizacji

Grupa docelowa

Menadżerowie, kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, osoby doświadczone w realizacji przedsięwzięć, które chcą poszerzyć kompetencje związane z efektywnym zarządzaniem i świadomie kształtować zmianę generowaną przez projekt, skutecznie wywierać wpływ i realizować przedsięwzięcia, które kończą się sukcesem, wyrażonym także w postaci nowych doświadczeń zawodowych.

To także doskonała opcja dla specjalistów, których obszar ekspertyzy merytorycznej ogranicza strategiczne spojrzenie na realizację projektów w firmie.

Szkolenie rozwija następujące umiejętności/ kompetencje:

 • Przywództwo;
 • Zaangażowanie;
 • Asertywność i odwaga;
 • Otwartość, w tym komunikacyjna;
 • Zorientowanie na wynik;
 • Rozwiązywanie konfliktów;
 • Flexibilty;
 • Zarządzanie zmianą.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Wstęp

 • Po co firmom potrzebni są triberzy?
 • Profil kompetencyjny kierownika projektu a rola tribera:
  • kompetencje techniczne,
  • kompetencje kontekstowe,
  • kompetencje behawioralne.
 • Dążenie do macierzy: dlaczego trzmiel lata.
 • Rola Tribera w firmowej rzeczywistości Volatility (zmienność) – Uncertainty (niepewność) – Complexity (złożoność) – Ambiguity (niejednoznaczność)

2. Złoty krąg budowania pozycji tribera w organizacji i projekcie:

 • Zaczynaj od DLACZEGO;
 • Wiedz JAK;
 • Uzgodnij CO.

3. Polityka projektu wg procesu Blocka:

 • Ocena środowiska;
 • Określenie celów;
 • Ocena własnego potencjału;
 • Zdefiniowanie problemów;
 • Opracowanie rozwiązań;
 • Weryfikacja i doskonalenie.

4. Dobór członków zespołu projektowego

 • Idealny członek zespołu (czy ktoś widział Yeti?) zgodnie z podejściem P.Lencioniego;
 • Poznaj motywację swoich ludzi i odkoduj ich motywacyjne DNA (teoria T.Lowe);
 • Na wojnę idziemy z armią, którą mamy, a nie z tą, którą sobie wybierzemy (hipoteza S.Folwer).

5. Techniki perswazji i mała, wielka zmiana w budowaniu zaplecza politycznego projektu

 • Kluczowe grupy potencjalnych ambasadorów przedsięwzięcia, w tym:
  • Project owner (sponsor projektu),
  • Project evaluator (często wiele osób z różnych działów),
  • Project implentor (korzystający z usługi);
 • Od zagrożenia do entuzjazmu, czyli jak w trzech krokach zdobywać poparcie;
 • Reguły wpływu społecznego R.Caldiniego związane z poparciem interesariuszy projektu.

6. Komunikacja

 • Komunikacja z interesariuszami;
 • Komunikacja ze sponsorem projektu;
 • Komunikacja z członkami zespołu projektowego.

7. Autoanaliza trzech grup kompetencji własnych tribera

 • Nastawienie: etyka, odporność,, odwaga, lidership mindset J.Wilinka;
 • Umiejętności: zarządzanie zmianą, kreowanie i wdrażanie innowacji, współpraca;
 • Wiedza: myślenie systemowe, inteligencja kulturowa, coaching systemowy.

8. Podsumowanie szkolenia z wykorzystaniem struktury SSK:

 • Start (jakie techniki zacznę stosować);
 • Stop (jakie zachowania przestanę stosować);
 • Kontynuacja (jakie dobre praktyki będę kontynuował/kontynuowała).

1. Wstęp

 • Po co firmom potrzebni są triberzy?
 • Profil kompetencyjny kierownika projektu a rola tribera:
  • kompetencje techniczne,
  • kompetencje kontekstowe,
  • kompetencje behawioralne.
 • Dążenie do macierzy: dlaczego trzmiel lata.
 • Rola Tribera w firmowej rzeczywistości Volatility (zmienność) – Uncertainty (niepewność) – Complexity (złożoność) – Ambiguity (niejednoznaczność)

2. Złoty krąg budowania pozycji tribera w organizacji i projekcie:

 • Zaczynaj od DLACZEGO;
 • Wiedz JAK;
 • Uzgodnij CO.

3. Polityka projektu wg procesu Blocka:

 • Ocena środowiska;
 • Określenie celów;
 • Ocena własnego potencjału;
 • Zdefiniowanie problemów;
 • Opracowanie rozwiązań;
 • Weryfikacja i doskonalenie.

4. Dobór członków zespołu projektowego

 • Idealny członek zespołu (czy ktoś widział Yeti?) zgodnie z podejściem P.Lencioniego;
 • Poznaj motywację swoich ludzi i odkoduj ich motywacyjne DNA (teoria T.Lowe);
 • Na wojnę idziemy z armią, którą mamy, a nie z tą, którą sobie wybierzemy (hipoteza S.Folwer).

5. Techniki perswazji i mała, wielka zmiana w budowaniu zaplecza politycznego projektu

 • Kluczowe grupy potencjalnych ambasadorów przedsięwzięcia, w tym:
  • Project owner (sponsor projektu),
  • Project evaluator (często wiele osób z różnych działów),
  • Project implentor (korzystający z usługi);
 • Od zagrożenia do entuzjazmu, czyli jak w trzech krokach zdobywać poparcie;
 • Reguły wpływu społecznego R.Caldiniego związane z poparciem interesariuszy projektu.

6. Komunikacja

 • Komunikacja z interesariuszami;
 • Komunikacja ze sponsorem projektu;
 • Komunikacja z członkami zespołu projektowego.

7. Autoanaliza trzech grup kompetencji własnych tribera

 • Nastawienie: etyka, odporność,, odwaga, lidership mindset J.Wilinka;
 • Umiejętności: zarządzanie zmianą, kreowanie i wdrażanie innowacji, współpraca;
 • Wiedza: myślenie systemowe, inteligencja kulturowa, coaching systemowy.

8. Podsumowanie szkolenia z wykorzystaniem struktury SSK:

 • Start (jakie techniki zacznę stosować);
 • Stop (jakie zachowania przestanę stosować);
 • Kontynuacja (jakie dobre praktyki będę kontynuował/kontynuowała).

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Sprawniejsza realizacja projektów;
 • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów na poziomie portfela;
 • Upowszechnianie dobrych praktyk zarządzania projektami;
 • Rozwój talentów;
 • Kumulowanie doświadczeń z realizacji projektów;
 • Budowanie kultury projektowej w organizacji;
 • Ograniczenie liczby konfliktów o zasoby.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Rozwój kompetencji behawioralnych;
 • Świadomość mocnych stron i obszarów rozwojowych;
 • Doskonalenie kompetencji osobistych kierownika projektu;
 • Zrozumienie strategicznego kontekstu roli tribera.

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Wyższa satysfakcja i zaangażowanie zarządzających projektami;
 • Udrożniona komunikacja pomiędzy działami i pracownikami;
 • Wzrost jakości współpracy.
Triber - kierownik projektu 2.0

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Agile dla HR daje możliwość poznania metodyki odpowiadającej na nieustanną zmianę w organizacjach. Szkolenie pozwala również rozpoznać obszary organizacji, w których zwinne metodyki warto stosować. Agile dla menedżerów, specjalistów HR oraz HRBP.
2024-08-21
21 sierpnia 2024 - 22 sierpnia 2024
2024-08-22
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Product owner szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Product Owner m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem rozwoju produktu/ projektu, definiowaniem klientów, użytkowników końcowych, identyfikacją potrzeb, definiowaniem wartości biznesowej i zapobieganiu tworzenia nadmiarowej jakości i funkcjonalności.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Scrum Developer m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem zadań, rozumieniem wymagań biznesowych i jasnym komunikowaniem kryteriów jakości oraz przejęciem odpowiedzialności za monitorowanie i prezentowanie efektów dostarczanej pracy z uwzględnieniem zarządzania ryzykami projektowymi.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.