Inne strony: GAMMA DISCOVER
Dzielenie się doświadczeniem jest równie wartościowe dla mistrza jak i ucznia

Mentoring - jak skutecznie przekazać swoje doświadczenie?

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie

Jak przekazać swoje doświadczenie ? Budżety szkoleniowe nie zawsze zaspokajają wszystkie potrzeby rozwojowe organizacji. Jednocześnie w organizacji są talenty i zasoby nie w pełni wykorzystane. Szkolenie mentoring traktuje jako narzędzie wykorzystujące wiedzę tkwiącą w organizacji.

IDEA SZKOLENIA

Wzrastające potrzeby rozwojowe pracowników nie idą niestety w parze z adekwatnym wzrostem budżetów szkoleniowych w firmie. Jednak często bezcenna wiedza, która  jest dostępna wewnątrz firmy jest zupełnie nie wykorzystywana. Ta wiedza jest w głowach pracowników firmy, którzy mogą stać się mentorami dla swoich mniej doświadczonych współpracowników.

To szkolenie dedykowane jest doświadczonym pracownikom i menedżerom, którzy zostali wytypowani do pełnienia roli mentora. Tym, co łączy dobrych mentorów jest umiejętne i empatyczne wykorzystywanie własnego doświadczenia zawodowego i życiowej mądrości do wspierania budowania „wewnętrznej mądrości” oraz rozwijania kompetencji zawodowych innych. Dobry mentor jest osobą otwartą, godną zaufania, będącą wzorem do naśladowania. Charakteryzuje się empatią i wysokimi kompetencjami interpersonalnymi.

Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu kompetencji mentora w 4 fundamentalnych obszarach mentoringu:
 • Przekazywanie systemu wartości, jakim kieruje się mentor
 • Modelowanie zdrowych przekonań i postaw u mentee
 •  Wtajemniczanie w arkana swojego doświadczenia zawodowego i życiowego
 • Dzielenie się swoimi umiejętnościami   

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, iż w czterech na pięć badanych firm nigdy nie słyszano o mentoringu. Tylko niewiele ponad 6% organizacji stosowało określoną formę mentoringu.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie zamknięte: Mentoring - jak skutecznie przekazać swoje doświadczenie?

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj umiejętności pracowników swojej firmy i własne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Rola mentora:
  • Czym jest mentoring
  • Kim jest mentor i jaką pełni rolę w zespole
  • Zadania mentora
  • Różnice między mentorem a kierownikiem, kolegą, coachem, terapeutą, liderem

  2. Proces mentoringu:
  • Jak określać konkretny cel mentoringu? Wspólne z pracownikiem - określanie oczekiwań
  • Jak „skalować” postępy pracownika?
  • Sposoby przekazywania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pracownikom (know-how): jak pomagać ale nie rozwiązując zadań za pracownika?
  • Jak pomóc opracować plan działania dla realizacji zadania przez mentee?

  3. Sytuacje sprzyjające mentoringowi:
  • Jakie sytuacje w naturalny sposób sprzyjają spontanicznemu mentoringowi?
  • Jak tworzyć takie sytuacje, gdy nie zdarzają się spontanicznie?

  4. Zasady prowadzenia mentoringu:
  • Uzgadnianie celów mentee
  • Zasada samodzielności mentee - dlaczego nie „pomagać”
  • Zasada wzmacniania bez krytyki
  • Zasada odpowiedzialności mentee za postępy

  5. Przekazywanie wiedzy:
  • Precyzyjna komunikacja
  • Zasady ciekawego, zrozumiałego i perswazyjnego mówienia
  • Reguła pierwszeństwa i świeżości
  • Układ treści
  • Używanie przykładów
  • Przekazywanie wiedzy, a typy preferencji sensorycznych odbiorców: słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy

  6. Wykorzystanie informacji zwrotnej w mentoringu:
  • Różnice między krytyką a informacją zwrotną
  • Co się składa na dobrą informację zwrotną?
  • Zadawanie pytań rozwojowych
  • Elementy wzmacniające i korygujące
  • Proporcje informacji wzmacniających a korygujących

  7. Myślenie rozwiązaniami:
  • Rola mentora w sytuacjach, gdy nie wszystko idzie tak, jak powinno
  • Budowanie motywacji i wytrwałości mentee w sytuacji niepowodzenia lub pojawiających się problemów zawodowych

  8. Chwile dumy:
  • Okazywanie szczerego zainteresowania drugą osobą
  • Stosowanie w praktyce konstrukcji pochwały
  • Radość z sukcesów innych i wyciąganie wniosków dla siebie jako mentora

  Cena szkolenia:
  Miejsce szkolenia:

  Termin szkolenia:

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • budowanie sukcesji w firmie
  • szybszy wzrost kompetencji wśród pracowników
  • odkrycie i wykorzystywanie talentów w pracy
  • większa satysfakcja z pracy, lepsze zrozumienie jej znaczenia

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • wzrost prestiżu i uznania
  • rozwój osobisty, refleksja nad sobą
  • poszerzenie horyzontów 
  • możliwość wsparcia rozwoju innych

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • usystematyzowanie i uporządkowanie procesu mentoringu
  • zwiększenie poczucia sensu swojej pracy
  • rozwój kluczowych kompetencji interpersonalnych i mentorskich
  • zmotywowanie do rozwoju zawodowego i osobistego

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.