Ochrona gruntów rolnych i leśnych i elementy ochrony przyrody (zadrzwień i zakrzaczeń) - aktualne zmiany prawne

Szkolenia: Administracja Publiczna
Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom konsekwencji zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w procesie planowania przestrzennego i działalności inwestycyjnej w gminach i gruntowne zapoznanie się ze zmienionymi przepisami.

IDEA SZKOLENIA

Zmiany te mają wpływ na procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz  na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy , wpływają również na proces wyłączania gruntów z produkcji i ujawniania powstałych zmian ich w ewidencji gruntów , powodującego odpowiednie zmiany w ich opodatkowaniu i w wysokości należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji. Podczas szkolenia uczestnicy poznają również elementy ustawy o ochronie przyrody ( zadrzewień i zakrzaczeń) zmienionej ustawą z dnia 11 maja 2017r.

Uczestnicy szkolenia uzyskają również porady o sposobie postepowania w konkretnych sytuacjach spowodowanych zmianą ustawy.

Podstawy prawne :

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i    zagospodarowaniu    przestrzennym /Dz.U.2016,poz.778/
 2. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i     leśnych /Dz.U.2013,poz.205 z póżn.zm./
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U.   2016,poz.2134,2249,2260 oraz  z 2017 r.poz.60,132/,zmieniona ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  I. Grunty rolne i leśne – ochrona
  1. Które grunty są chronione przed zabudową lub wylesieniem.
  2. Proces zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze , lub leśnych  z przeznaczeniem na nieleśne. Zasady i wyjątki.  
  3.  Proces wyłączenia z produkcji  gruntów rolnych i leśnych . Odpowiedzialność organów w tym zakresie.
  4. Jakie obowiązki ma inwestor wyłączający grunty z produkcji.  Obowiązki inwestorów wyłączających grunty z produkcji . Jak uzyskać złagodzenie lub zwolnienie z tych obowiązków.
  5. Zmiany podatkowe gruntów które zostały wyłączone z produkcji rolniczej lub leśnej.
  6. Geodezyjna inwentaryzacja  powykonawcza  terenu na którym zakończono inwestycje,  wykazanie nowego stanu zagospodarowania w katastrze gruntowym. Procedura postepowania w przypadku stwierdzenia samowolnego wyłączenia gruntów z produkcji.
  7. Konsultacje

  II. Zadrzewienia i zakrzaczenia – ochrona przyrody
  • Wskazanie obowiązków właściciela nieruchomości  zgłoszenia zamiaru  usunięcie drzew lub krzewów na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie..
  • Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne.
  • Kiedy organ może wnieść sprzeciw na usunięcie drzew lub krzewów.
  • Wskazanie obowiązków organu wydającego zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów, terminy załatwienia sprawy.
  • Ile wynoszą opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu i kiedy nie podlegają naliczeniu.
  • W jakim momencie od wycięcia drzew lub krzewów bez naliczenia opłat, zaczyna się naliczanie opłat inwestorowi,  który wystąpił o pozwolenie na budowę związaną z działalnością gospodarczą?
  • Konsultacje

   

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Mieliśmy przyjemność pracować dla:

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Tarczyńska-Nowak

  Specjalista ds. szkoleń
  tel. +48 (22) 250 11 54
  fax: (22) 266 08 51

  m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
  Monika Tarczyńska-Nowak

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  FBLn
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.