STREFA WIEDZY

Słowniczek

Agile coach to osoba, która ma doświadczenie we wdrażaniu zwinnych projektów i może dzielić się tym doświadczeniem z innymi zespołami projektowymi.
Sprint review (przegląd sprintu) to spotkanie odbywające się pod koniec każdego sprintu i mające na celu – jak sama nazwa wskazuje – przegląd działań zrealizowanych podczas sprintu.
Daily Scrum (codzienny scrum) to 15-minutowe spotkanie zespołu scrumowego w celu zsynchronizowania działań i stworzenia planu na następne 24 godziny Sprintu. Daily Scrum odbywa się każdego dnia Sprintu.
Sprint Backlog to zestaw elementów Backlogu Produktu (rejestru zadań), które zespół Scrum powinien wykonać podczas danego sprintu.
Sprint to określenie krótkiego cyklu, w którym zespół scrumowy pracuje nad ukończeniem określonej ilości pracy tak, by była gotowa do przeglądu.
Product Backlog (rejestr zadań) to uporządkowana lista wszystkiego, co jest potrzebne w danym projekcie/produkcie. Jest to jedyne wiarygodne źródło zadań, nad którymi pracuje zespół.
Product owner jest jedną z trzech ról zespołu scrumowego, odpowiedzialną za zarządzanie zadaniami tak, by zespół był w stanie osiągnąć pożądany rezultat danego projektu.
Metodyka Waterfall określa podejście do analizy systemów, tworzenia oprogramowania bądź zarządzania poprzez proces liniowy.  Metodę tę po raz pierwszy opracował Winston W. Royce w 1970 r.
Metodyki zwinne to zbiór metod zarządzania projektami według podejścia Agile. Zakładają one skupienie się na rzeczywistości, jaka nas otacza – czyli szybkim tempie pracy, ciągłych zmianach, konkurencyjności.
Jest to metoda analizy środowiska i pozycji firmy w nim.
Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska pracy bez zmian poziomu w hierarchii przedsiębiorstwa.
Awans pionowy oznacza zajęcie wyższego stanowiska w hierarchii przedsiębiorstwa.
Trening autogenny to technika relaksacji opracowana przez niemieckiego neurologa dr H.H. Schultza.
Prawa Yerkesa i Dodsona to teoria opracowana przez Roberta Yerkesa i Johna D. Dodsona opisująca powiązanie wydajności z pobudzeniem.
Teoria wypierania motywacji sugeruje, że interwencje zewnętrzne – zachęty pieniężne lub kary – mogą osłabić (bądź w innych warunkach wzmocnić) wewnętrzną motywację.
Model motywacji ARCS opracowany przez Johna Kellera opiera się na idei, że w procesie uczenia się istnieją cztery elementy, które mogą pobudzać i podtrzymywać motywację.
Model doboru najlepszych pracowników do przedsiębiorstwa zakładający, iż pracownik jest już jednostką ukształtowaną i bardzo trudno zmienić jego przyzwyczajenia lub nauczyć go nowych rzeczy.
Authoring tool to narzędzie służące do tworzenia treści cyfrowych przekazywanej uczestnikom szkolenia w formie e-learningowej.
DMAIC odnosi się do strategii jakości opartej na danych w celu usprawnienia procesów i stanowi integralną część metodologii Six Sigma.
Koło jakości to technika zarządzania partycypacyjnego, która angażuje pracowników w rozwiązywanie problemów związanych z ich własną pracą.
FMEA (ang. Failure mode and effects analysis)  to narzędzie oceny ryzyka, które ocenia występowanie zagrożeń, które mogą zaistnieć w projekcie produktu lub procesu.
Raport A3 to narzędzie do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia kolejnych procesów danego projektu.
Blended learning (Nauka mieszana) to termin używany do opisywania sposobu nauki, w którym e-learning jest połączony z tradycyjnymi metodami nauczania.
Wypalenie zawodowe to stan, w którym pracownik odczuwa długotrwały stres związany z pracą.
Zobacz artykuły na kolejnych podstronach:

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.