Nowe przepisy dotyczące wypowiedzenia i zwolnienia z pracy w 2017 roku

Ustawa pochodząca z 16 grudnia 2016 roku zakłada częściową zmianę obowiązujących przepisów prawa, niektóre z nich ulegną tylko drobnym modyfikacjom w roku 2017.

Gamma - Nowe przepisy dotyczące wypowiedzenia i zwolnienia z pracy w 2017 roku

  Nowością mającą obowiązywać w roku 2017 będzie znacznie dłuższy okres czasu, w jakim pracownik ma prawo odwołać się od otrzymanego wypowiedzenia, jeżeli uważa i jest w stanie udowodnić że zwolnienie go z pracy było niesprawiedliwe oraz bezpodstawne. Nowa ustawa ma wprowadzić nie tylko ujednolicenie dotychczasowych przepisów, ale również wydłuża termin z 7 lub 14 dni ( 7 dni obowiązywało zwolnionego z wypowiedzeniem, 14 bez wypowiedzenia) do 21 dni w jakim pracownik ma prawo odwoływać się i podejmować negocjacje na drodze polubownej z pracodawcą mające na celu przywrócenie go na wcześniej zajmowane stanowisko bądź w przypadku stwierdzonego niesprawiedliwego zwolnienia zadośćuczynienie w odpowiedniej wysokości.

  Natomiast ustawowe 21 dni liczone ma być od dnia doręczenia pracownikowi stosownego pisma, przyjęcie którego podpisuje on swoim nazwiskiem oraz odpowiednią datą. Jeśli chodzi o czas wypowiedzenia przy umowach o pracę na czas określony to przepisy regulujące te kwestię od 2016 roku nie uległy żadnym zmianom i w dalszym ciągu zależne są od stażu pracy u danego pracodawcy i tak osobę zatrudnioną na czas poniżej 6 miesięcy obowiązuje 2 tygodnie wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy okres ten wynosi 1 miesiąc, natomiast dla pracownika zatrudnionego 3 lata i więcej okres wypowiedzenia nie powinien być krótszy niż 3 miesiące.

  Rok 2017 przyniósł również przymus złożenia pisemnego oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności materialnej za powierzone mu w czasie pracy przez pracodawcę mienię. Jeśli pracownik odmówi podpisania takiego oświadczenia, wówczas w świetle prawa może zostać rozwiązana dotychczas go obowiązująca umowa o pracę. Dodatkowo każdy przedsiębiorca, w którego firmie pracuje więcej niż 20 osób zobowiązany jest do przekazania regulaminu pracy każdemu z pracowników, przy czym powinni oni podpisać oświadczenie iż w owym dokumentem zostali zapoznani.

  Rozwiń swoją wiedzę ekspercką. Zapoznaj się ze szkoleniami z obszaru prawa pracy, IT, HR. Dowiedz się jak powinna przebiegać współpraca ze związkami zawodowymi. Poznaj przykłady i błędy popełniane przez kadrę menadżerską w prawie pracy. Dowiedz się jak używac programy MS Excel w dziale personalnym. Zapoznaj się z nowymi zasadami w zakresie ochrony danych osobowych. Zobacz: Gamma. Firma szkoleniowa roku.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
  Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
  Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
  Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
  Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.