Inne strony: GAMMA DISCOVER

Służebność przesyłu, a wieczyste użytkowanie

Prawo służebności przesyłu jest jedną z forma ograniczenia prawa własności w odniesieniu do nieruchomości nad którymi, na których lub w których posadowiono urządzenia przesyłowe. Co ważne instytucja ta znajduje swoje zastosowanie także w przypadku innych form własności.

zdjęcie - Służebność przesyłu, a wieczyste użytkowanie
W polskim systemie prawnym do grona takich quasi własności zalicza się niewątpliwie wieczyste użytkowanie gruntu.

Ta specyficzna instytucja prawa, która ma swój niechlubny rodowód wciąż funkcjonuje w polskim prawodawstwie i stanowi często przyczynę licznych sporów prawnych. Nie inaczej było także w przypadku zetknięcia się wieczystego użytkowania ze służebnością przesyłu.

Orzeczenie w tej sprawie wydał Sąd Najwyższy. Sprawa prowadzona pomiędzy użytkownikiem wieczystym a przedsiębiorcą przesyłowym doprowadziła skonfliktowane strony aż przed Sąd Najwyższy.

Argumentacja przedsiębiorcy opierała się na twierdzeniu, że prawo służebności przesyłu może być ustanowione wyłącznie na rzeczy, czyli nieruchomości, a nie na prawie, jakim jest niewątpliwie prawo do wieczystego użytkowania gruntu.

W opinii sędziego Władysława Pawlak istotnym jest nie tyle służebność przesyłu, co instytucja użytkowania wieczystego.

Stwierdził on: „Zakres uprawnień użytkownika wieczystego został ujęty w art. 233 kodeksu cywilnego, w którym określono, że może on w granicach zarysowanych przez ustawy i zasady współżycia społecznego korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób, i w tych samych granicach swoim prawem rozporządzać.

 

Szkolenia eksperckie z zakresu nieruchomości, budownictwa, energetyki, logistyki i transportu. Oferujemy kilkadziesiąt szkoleń prowadzonych przez ekspertów i dla ekspertów. Szkolenia opierają się na najnowszych informacjach i zmianach w prawie. Nasi trenerzy to zespół wykwalifikowanych specjalistów. Zobacz szkolenia: Zapraszamy.

 

Z uwagi na zakres uprawnień judykatura i doktryna kwalifikują użytkowanie wieczyste jako quasi-własność lub zastępczą własność. Uzasadnione jest więc przyjmowanie, że wieczysty użytkownik może obciążyć to prawo ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Trzeba jednak pamiętać, że mogą występować sytuacje w których urządzenia przesyłowe zostały posadowione na nieruchomości w okresie gdy ta była własnością Skarby Państwa, a nie została jeszcze oddana w wieczyste użytkowanie. Może to stanowić poważny problem do ustanowienia służebności przesyłu.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 2018
Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
8 listopad 2018
Warszawa

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje
Recenzje książek
Artykuły
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły

Osoby, które spotkały się z pojęciem służebności przesyłu często zbyt optymistycznie podchodzą do tego tematu, niejako z urzędu licząc na określone korzyści majątkowe.
Z prawem służebności przesyłu nierozerwalnie związane są ewentualne korzyści finansowe dla właściciela nieruchomości. Co za tym idzie, tak jak z każdą inna kwotą stanowiącą przychód, także i z tą trzeba wiązać określone zobowiązania podatkowe.
Prawo służebności przesyłu jest stale poddawane interpretacjom i wielu praktycznym rozwinięciom. Wskutek tego nie tylko utrwala się linia orzecznicza sądów powszechnych ale co o wiele ważniejszej poszerza się baza możliwości dla rozwiązań w postępowaniu ugodowym.
W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących służebności przesyłu dopiero w roku 2008 wiele urządzeń przesyłowych znajdowało się na nieruchomościach od bardzo wielu lat.
Służebność przesyłu jest prawem rzeczowym, pozwalającym na ograniczone korzystanie z przedsiębiorcy przesyłowego z nieruchomości nie należącej do niego. Rodzi to po stronie właściciela nieruchomości możliwość roszczenie określonych korzyści majątkowych w postaci wynagrodzenia oraz odszkodowania za okres bezumownego korzystania przez przedsiębiorcę z danej nieruchomości.
Obecny artykuł
Służebność przesyłu, a wieczyste użytkowanie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.