Jakie są szczeble kariery menedżerskiej?

Nie da się ukryć, że większość ludzi dąży do posiadania dobrej pracy. Poświęcamy dużą ilość czasu na edukację oraz samodoskonalenie swoich umiejętności. Dobra praca to dla wielu ludzi taka, która gwarantuje nam godziwe zarobki. Praca za którą utrzymujemy niskie wynagrodzenie dla większości ludzi nie będzie interesująca.

zdjęcie - (the_title())

 
Jakie są szczeble kariery menedżerskiej?

Nie da się ukryć, że większość ludzi dąży do posiadania dobrej pracy. Poświęcamy dużą ilość czasu na edukację oraz samodoskonalenie swoich umiejętności. Dobra praca to dla wielu ludzi taka, która gwarantuje nam godziwe zarobki. Praca za którą utrzymujemy niskie wynagrodzenie dla większości ludzi nie będzie interesująca. Niektórzy ludzie oczekują też od pracy tego, że będzie ich ona interesować. Ludzie, dla których praca jest pasją znacznie lepiej radzą sobie ze swoimi obowiązkami. Oprócz godziwego wynagrodzenia, a także miłej atmosfery bardzo ważne są również perspektywy rozwojowe. Bardzo wielu ludzi dąży bowiem do awansu. Droga do awansu jest zazwyczaj niełatwa.

Kariera menedżerska nie jest również dla każdego. Zadatki na menedżera mają osoby z natury pewne siebie. Pewność siebie to cecha, która ułatwia kontakt ze współpracownikami. Na stanowisku menedżerskim bardzo przydaje się również wysoka odporność na stres. Odpowiedzialny charakter pracy na takim stanowisku wymaga również stanowczości oraz wyrozumiałości. Stanowczość przydaje się wtedy, gdy chcemy sformułować polecenie służbowe. Nie należy jednak zapominać o empatii. Jeżeli krytykujemy podwładnego, róbmy to w sposób konstruktywny oraz rzeczowy. Każdy menedżer ma swoje złe oraz dobre strony.

Zanim zdecydujemy się przyjąć propozycję awansu, powinniśmy wiedzieć jakie są mocne i słabe strony menedżera. Oczywiście każdy jest inny i nie wolno generalizować. Z całą jednak pewnością można wskazać kilka cech, które nie ułatwiają pracy na stanowisku menedżerskim. Z całą pewnością wskazać tutaj można chociażby niską odporność na stres. Nie da się również pominąć nieśmiałości, która utrudnia nawiązywanie kontaktów z ludzmi. Każdy młody menedżer musi pamiętać o tym, że awans nie oznacza tego, że możemy przestać się kształcić. Nawet pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze powinni posiadać gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Menedżer musi zdawać sobie sprawę jakie są style przywództwa, by móc skutecznie zarządzać swoim zespołem pracowniczym.

Menedżerowie muszą również opanować trudną sztukę budowania autorytetu. Świeżo awansowani menedżerowie muszą mieć świadomość, że ich kariera toczy się dalej. To od nich w dużej mierze zależy bowiem skuteczność pracy całego zespołu. Osoba awansowana na stanowisko kierownicze musi wiedzieć, że od jej sukcesów oraz potknięć zależy tak naprawdę dalszy rozwój jej kariery. Świadomość ta pomoże kierownikowi w sformułowaniu celów pracowniczych. Dobrze byłoby, gdyby świeżo upieczeni menedżerowie brali udział w systematycznie organizowanych szkoleniach, dzięki którym będą szkolić swoje umiejętności menedżerskie. Dobrym pomysłem będą warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz kurs radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Szkolenia dla team leaderów powinny być prowadzone przez doświadczoną oraz wykwalifikowaną firmę szkoleniową.

Najlepiej byłoby odszukać taką firmę za pośrednictwem internetu. Prawie każda profesjonalna firma szkoleniowa posiada swoją własną stronę internetową. Dzięki informacjom zawartym na stronie dowiemy się chociażby jak długo firma działa na rynku. Na stronach internetowych firm szkoleniowych można również zapoznać się z referencjami. Podsumowując wyżej zebrane rozważania z całą pewnością można stwierdzić, że po uzyskaniu awansu nie wolno osiąść na laurach. Każdy młody menedżer musi mieć w sobie gotowość do podnoszenia własnych kwalifikacji.

Pomocne mogą okazać się również szkolenia dla młodych managerów. Nie wolno również zapominać od pracą nad swoimi mocnymi oraz słabymi stronami. Z całą pewnością warto walczyć z własną nieśmiałością oraz brakiem pewności siebie. Nie da się również ukryć, że warto byłoby podnieść swoją odporność na stres. Awans wcale nie oznacza stania w miejscu. Zawsze można piąć się wyżej. Warto pamiętać, że wytężony wysiłek popłaca. Dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy możliwe będzie uzyskanie jeszcze lepszego stanowiska. Należy również nauczyć się wyciągać wnioski z każdej z poniesionych porażek. Warto też pamiętać, że porażka może być czasami początkiem sukcesu.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.