Jakie są źródła innowacji?

Rynek pracy nie znosi próżni. Każda istotna zmiana coś ulepsza, daje nową jakość oraz pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę. Zatem nic dziwnego, że innowacje technologiczne w przedsiębiorstwie są bardzo cenione i pożądane.

zdjęcie - (the_title())

 
Jakie są źródła innowacji?

Rynek pracy nie znosi próżni. Każda istotna zmiana coś ulepsza, daje nową jakość oraz pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę. Zatem nic dziwnego, że innowacje technologiczne w przedsiębiorstwie są bardzo cenione i pożądane. W związku z tym ciągle powstają nowe zawody, natomiast stare odchodzą w niepamięć. Zawodem przyszłości jest triber, czyli korporacyjny przywódca.

Na czym polega istota innowacji?

Innowacja jest szczególnym narzędziem przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią oni okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub świadczenia nowych usług. Istota innowacji polega na:

 • wprowadzeniu nowych towarów na rynek
 • wprowadzeniu nowej metody produkcji
 • otwarciu nowego rynku
 • zdobyciu nowego źródła surowców
 • oraz przeprowadzeniu nowej organizacji procesów gospodarczych.

Istota innowacji jest zatem rozumiana jako wprowadzenie do praktyki w danym przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do danego roduktu, procesu, marketingu czy też organizacji.

Jakie są źródła innowacji?

Źródła innowacji są pojęciem, które w marketingu ma wiele różnych ujęć. Obejmują one zarówno impulsy, przyczyny oraz miejsca takie jak: instytucje, grupy osób, tworzenia nowej wiedzy technicznej i czynniki warunkujące ten proces.
Źródła innowacji obejmują wiele aspektów, które to warunkują powstanie nowej wiedzy technicznej.

Wyróżnia się źródła innowacji:

 • wewnętrzne - można tu wymienić czynniki takie jak: nieoczekiwane powodzenie lub niepowodzenie, ważne zdarzenie zewnętrzne, niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami o niej, zmiany w strukturze firmy oraz potrzeby wynikające z danego procesu technologicznego
 • zewnętrzne – należą do nich zmiany w postrzeganiu norm i wartości, nowa wiedza w dziedzinie nauk ścisłych i wiele innych

Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwie

Powszechnie w praktyce gospodarczej wyróżnia się kilka typów innowacji. Wśród wielu z nich za najważniejsze uważa się innowacje technologiczne w przedsiębiorstwie. Przynoszą one największą wartość dodaną oraz najwyższe dochody firmy, niemniej są one najbardziej kosztowne.
Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwie. przyczyniają się w znacznym stopniu do rozwoju produktów oraz usług. Bazują one na wynikach prac naukowych oraz działalności badawczej. Ten najważniejszy typ innowacji jest zazwyczaj źródłem innowacji organizacyjnych - procesowych.

Oprócz tych źródeł wyróżnia się:

 • innowacje organizacyjne – które polegają na zmianie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, zmianie organizacji pracy oraz organizacji zarządzania.
 • innowacje procesowe – są one powiązane z wprowadzeniem innowacji technicznych i dotyczą wprowadzenia zmian w procesie produkcji oraz procesie świadczenia usług.
 • innowacje marketingowe – dotyczą głównie sfery sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów i usług. W ich skład wchodzą owe opakowania, nowoczesne formy reklamy oraz nowe strategie cenowe.

Te poszczególne typy innowacji występują zazwyczaj łącznie, zwłaszcza w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których to ma miejsce wytwarzanie nowych produktów. Z kolei w firmach usługowych zastosowanie mają przede wszystkim innowacje organizacyjne oraz marketingowe.

Triber – zawód przyszłości

Od dawna rynek pracy ewoluuje w bardzo szybkim tempie. Wciąż powstają nowe zawody, a stare i niepotrzebne odchodzą w niepamięć. Rynek pozbył się na dobre posad związanych z uprawą ziemi, następnie z przemysłem, a obecnie szykuje się miejsce dla takich pracowników, których umiejętności wypiera automatyzacja.

Współcześnie jednym z najciekawszych i przyszłościowych zawodów jest triber - czyli twórca plemienia. Zwrot ten pochodzi od angielskiego słowa tribe – red. Jest to ktoś w rodzaju niezależnego menedżera specjalizującego się w budowaniu zespołów do realizacji konkretnych oraz niepowtarzalnych projektów.
Triber jest doskonałym łącznikiem poszczególnych zespołów w jednej osobie. W niedalekiej przyszłości taki wspierający lider stanie się jedną z najbardziej poszukiwanych profesji na rynku pracy. Obecnie z powodzeniem funkcjonuje w projektach filmowych i IT, za kilka lat będzie klejem nowoczesnych korporacji.

Profesjonalne szkolenie motywowanie pracowników

W związku z ciągle zmieniającą się sytuacją na rynku pracy niezbędne jest nabywanie przez poszczególnych pracowników nowych umiejętności. Dużą popularnością cieszy się szkolenie motywowanie pracowników. Zalety tych szkoleń to:

 • świadomość występujących u ludzi potrzeb oraz motywatorów,
 • nabycie umiejętności efektywnego motywowania pracowników,
 • przekonanie uczestników szkolenia do stosowania pozafinansowych metod motywacyjnych,
 • poznanie poszczególnych metod motywacyjnych,

Szkolenie motywowanie pracowników gwarantuje wyposażenie liderów w bardzo skuteczne narzędzia zarządzania zespołami, głównie z naciskiem na motywowanie pracowników. W czasie szkolenia przywódca grupy poznaje metody skutecznego przekazywania komunikatów, uczy się kontroli i egzekwowania realizacji zadań oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.