Na czym polega ewaluacja wewnętrzna?

Ewaluacja wewnętrzna jest procesem o charakterze praktycznym, którego głównym zadaniem jest ustalenie czy realizowany projekt osiągnął zakładane cele. Zawsze warto pamiętać o tym, aby w trakcie trwania przedsięwzięcia oraz po jego zrealizowaniu przeprowadzić ewaluację, która to jest oceną wartości projektu. Jakie są metody ewaluacji?

16 maja 2019
zdjęcie - Na czym polega ewaluacja wewnętrzna?

 Na czym polega ewaluacja wewnętrzna?

Ewaluacja wewnętrzna jest procesem o charakterze praktycznym, którego głównym zadaniem jest ustalenie czy realizowany projekt osiągnął zakładane cele. Zawsze warto pamiętać o tym, aby w trakcie trwania przedsięwzięcia oraz po jego zrealizowaniu przeprowadzić ewaluację, która to jest oceną wartości projektu. Jakie są metody ewaluacji?

Co to jest ewaluacja wewnętrzna?

Ewaluacja wewnętrzna jest postrzegana jako ocena wartości sporządzanego projektu poprzez porównanie końcowych rezultatów projektu ze wstępnymi zamierzeniami. Ewaluacja wewnętrzna może być wykonywana poprzez analizę, wnioskowanie, syntezę oraz generalizację. Ponadto jest ona rozumiana jako proces systematycznego zbierania oraz analizowania informacji.

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzona na każdym etapie projektu. Wyróżnia się:

  • Ewaluację ex-ante – przeprowadzana jest zawsze przed rozpoczęciem działań i ma ona ocenić trafność zamierzonych przedsięwzięć
  • Ewaluację mid-term – ma zastosowanie podczas trwania projektu o ocenia ona osiągnięte etapy projektu.
  • Ewaluację ex-post – jest stosowana po zakończeniu realizacji programu i ma na celu zbadanie jego długotrwałych rezultatów.

Jakie są metody ewaluacji?

Jednym z etapów procesu ewaluacji jest wybór odpowiednich metod zbierania informacji, które to pozwolą wyciągnąć wnioski na temat realizacji przedsięwzięcia. Podczas przeprowadzania badań ewaluacyjnych powinno być stosowane wiele metod badawczych, gdyż daje to możliwość uzupełniania oraz pogłębiania danych i informacji zdobytych co sprzyja zachowaniu obiektywizmu.
Wyróżnia się metody ewaluacji ilościowe i jakościowe. O zastosowaniu poszczególnych metod decyduje przedmiot oraz cel badań.

  • Badania ilościowe pozwalają na sformułowanie odpowiedzi na pytania: „Ile?” oraz „Jak często?” o obejmują one gromadzenie i analizę informacji liczbowych. Badania takie są wykorzystywane do poznania częstości występowania badanego zjawiska oraz określenia poziomu zależności, które to występują między poszczególnymi danymi. Metodą stosowaną w badaniach ilościowych jest przede wszystkim ankieta.
  • Badania jakościowe pozwalają na sformułowanie konkretnych odpowiedzi na pytania: „Jak?”„Co?” oraz „Dlaczego?”. Badania te dotyczą opisu i zrozumienia badanych problemów. Uzyskane dane są niezbędne do właściwej interpretacji poszczególnych danych liczbowych. Do najbardziej popularnych narzędzi realizacji należą: analiza dokumentów, wywiad oraz obserwacja.

Na czym polega analiza potrzeb szkoleniowych?

Analiza potrzeb szkoleniowych ma zawsze określone zadania. Pozwala ona określić jakie szkolenie należy przeprowadzić, dostosować szkolenie do oczekiwań danej organizacji oraz zapoznać się trenerom z motywacją i poszczególnymi umiejętności pracowników.
Analiza potrzeb szkoleniowych pozwala w pełni skuteczne wykorzystać czas przeznaczony na szkolenia, dokładnie sformułować cele i oczekiwania zleceniodawcę oraz motywować uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu. Ponadto analiza potrzeb szkoleniowych
tworzy solidne podstawy do badania oraz prowadzi do wysokiej skuteczności szkolenia.

Co to jest metodologia kirkpatrick?

Metodologia Kirkpatrick jest modelem służącym do mierzenia efektywności szkoleń na czterech poziomach. Do tego celu wykorzystywane są różne metody zakładające rozłożenie pomiaru w czasie. Ma ona na celu zwiększenie efektywności oraz sprawności działania szkoleń.

  • poziom I – to nic innego jak szeroko rozumiana reakcja pracowników na szkolenie. Służy on przede wszystkim do oceny zadowolenia pracowników oraz mierzy ich zainteresowanie i opinie dotyczące szkolenia. Pozwala on zdiagnozować istotne błędy oraz wszelkie niedociągnięcia organizacyjne. Często stosowanym narzędziem są tutaj ankiety ewaluacyjne wypełniane po odbyciu szkolenia. W skali punktowej ankiety stosowane są pytania otwarte.
  • poziom II - polega na badaniu nowych umiejętności pracowników zdobytych podczas szkolenia.
  • poziom III – na tym etapie obserwowane są pozytywne zmiany w zachowaniu poszczególnych uczestników szkolenia. Dotyczy on wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy oraz umiejętności. Elementami podlegającymi ocenie są : zrost wydajności pracy, jakość pracy oraz lepsze wykorzystanie czasu pracy. W celu zmierzenia tych istotnych czynników wykorzystywane są wskaźniki obiektywne takie jak: rozmowa czy obserwacja
  • poziom IV – ocenia efektywność szkolenia. Na tym poziomie bada się jakie efekty przyniosło dane szkolenie, a uzyskane wyniki są tutaj najważniejszym kryterium oceny skuteczności szkolenia. Na czwartym poziomie określa się również jakie zyski osiągnęła firma w związku z projektem szkolenia oraz jakie zostały poniesione koszty. Proces ten pozwala na przeprowadzanie w przyszłości projektów o jeszcze większej skuteczności.

Co to są ewaluacja szkolenia

Ewaluacja szkolenia pracowników powodują na znacznie zwiększenie konkurencyjności firmy, co skutkuje umocnieniem się jej pozycji na rynku oraz znacznym zwiększeniem dochodów. Poszczególne programy szkoleniowe są skutecznymi narzędziami motywowania oraz doskonalenia pracowników.

Najważniejszym celem ewaluacja szkolenia jest nabycie przez pracowników wiedzy i umiejętności niezbędnych do monitorowania efektywności działań rozwojowych w przedsiębiorstwie. Są one skierowane głównie do: pracowników działów szkoleń, działów personalnych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za koordynację oraz ocenę szkoleń w danej organizacji.

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

10 maja 2017
Budowanie kultury współodpowiedzialności Kultura polskich firm przypomina kulturę folwarku W ostatnich latach obserwujemy renesans zainteresowania kwestiami kulturowymi. Dzięki intensywnym kontaktom zagranicznym polscy studenci, naukowcy, robotnicy budowlani, informatycy, kierowcy autobusów, dentyści itd. na własnej skórze przekonują się czym jest odrębność kulturowa. Z badań przeprowadzonych przez prof. Janusza Hryniewicza i wielu innych opracowań, wyłania się specyficzny rys stosunków panujących w polskich firmach,...
29 czerwca 2017
Alternatywa dla ocen okresowych - Performance Management PO CO NAM PERFORMANCE MANAGEMENT? Przez niemal trzy dekady specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi przekonywali nas, że "systemy ocen pracowniczych są jednym z podstawowych wymogów profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi". Z drugiej jednak strony niemal nieustannie spotykaliśmy się z problemami z wdrożeniem tego typu rozwiązań. Dość powiedzieć, że 2/3 wdrożeń SOP upada w trakcie...
12 kwietnia 2018
Koncepcja poziomów wartości Gravesa Czym jest koncepcja poziomów wartości Gravesa? Koncepcja poziomów wartości Gravesa, wcześniej znana jako koncepcja Spiral Dynamics Becka i Cowana, odpowiada na bardzo istotne pytania związane z życiem i motywami działania człowieka: dlaczego niektórzy z nas aby osiągnąć zamierzony cel kierują się walką, a dla innych najważniejsze jest przestrzeganie zasad i porządek? Dlaczego dla niektórych najistotniejszą rzeczą...
9 lipca 2018
Test Badania Kompetencji Harrisona Wstęp Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią się „dopasować”, nie wykorzystują swojego pełnego potencjału lub nie są tak skuteczni, jak napisali w swoim CV?Dlaczego duża część zarządzania/przywództwa czy innych umiejętności społecznych nie zostaje przyswojona, dlaczego zostaje w szkolnej sali, zamiast przenieść się do miejsca pracy?Dlaczego tylu ludzi, posiadających ponadprzeciętne techniczne umiejętności pracy, ma problem z kontaktami międzyludzkimi?Odpowiedź...
10 lipca 2018
Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? Autor: Agata Pelc, ekspert z zakresu wellbeing'u Wstęp Szanowni Państwo!Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
28 lutego 2022
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
24 maja 2021
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
26 kwietnia 2021
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
25 marca 2021
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.