Strategia jako plan, proces planowania strategicznego – szkoła planistyczna – zarządzanie strategiczne 1/2

W dorobku teorii zarządzania widzimy, że różni naukowcy bardzo różnie postrzegają strategię firmy. Najważniejsze podejścia do postrzegania strategii organizacji reprezentują tzw. „szkoły zarządzania”. I chodź mogą się wydawać dziś już lekko „przykurzonymi”, to jednak firmy nadal czerpią z nich inspiracje.

Gamma - Strategia jako plan, proces planowania strategicznego – szkoła planistyczna - zarządzanie strategiczne 1/2

Strategia jako plan, proces planowania strategicznego – szkoła planistyczna - zarządzanie strategiczne, plan strategiczny firmy

Kiedy powstała: lata 60. XX wieku
Główni autorzy: Ansoff, Chandler, Andrews

Główne założenia:

 • Organizacje dzięki budowaniu planów strategicznych mogą (i powinny) kształtować swoją przyszłość w racjonalny i uporządkowany sposób.
 • 2W tworzeniu strategii najważniejszą rolę odgrywa naczelne kierownictwo (i jego perspektywa najbardziej się liczy). Pozostali uczestnicy organizacji to wykonawcy planów.
 • Budowanie strategii jest zdyscyplinowanym, formalnym procesem
 • Trzy główne instrumenty planowania strategicznego to:
  • Prognozowanie
  • Plany, programy, budżety
  • Analiza SWOT
 • Efektem procesu planowania powinna być gotowa do wdrożenia strategia (mówiąca co, kto i jak ma zrobić).

Rozumienie strategii:
Strategia jest długookresowym planem działania. Stworzona została w toku procesu planowania strategicznego. Strategia jest zbiorem długofalowych celów i zadań oraz wynikających z nich przedsięwzięć realizacyjnych.

Ograniczenia podejścia:

 • brak elastyczności planów,
 • problemy w miarodajnym przewidywaniu przyszłości na podstawie analiz strategicznych,
 • brak obiektywizmu zespołu tworzącego plan itp.),

Jednak w praktyce większość firm stosujących zarządzanie strategiczne nadal przygotowuje swoje strategie w postaci planów strategicznych i realizuje u siebie proces planowania strategicznego.

Zainteresuj się naszymi szkoleniami. Wybierz z listy kilkunastu szkoleń menadżerskich: Wybierz firmę szkoleniową roku. Zapraszamy serdecznie.

 

Strategia jako wzorzec – szkoła ewolucyjna

Kiedy powstała: przełom lat 70./80. XX wieku
Główni autorzy: Mintzberg, Lindbloom, Quinn

Główne założenia:

 • Założenia szkoły planistycznej były błędne (np. dot. formalizacji procesu, nieomylności kierownictwa, prognozowania na podstawie przeszłości wynikającego z przekonania, że jutro będzie podobne do wczoraj)
 • Szkoła planistyczna nie dopuszcza innowacyjności, naraża organizację na opór wobec zmian, a analityczny i sformalizowany charakter procesu planistycznego nie pozwala na stosowanie intuicji czy opieranie decyzji na szerokim doświadczeniu.


Rozumienie strategii:
Strategia jest procesem cząstkowych zmian, w trakcie których formuje się wzorzec działania powielany w czasie. Innymi słowy, nawet jeśli dziś stworzymy plan (strategię planową), nie zwalnia nas to z obserwacji otoczenia i firmy, i korygowania naszej strategii (tj. tworzenia strategii „samorzutnej”).

W efekcie, realizowana strategia może różnić się od pierwotnie zaplanowanej.
Budując strategię, kadra kierownicza świadomie wybiera te domeny rynkowo/produktowo/technologiczne, które firma może zdominować i trochę eksperymentuje „na boku”, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo katastrofalnych pomyłek i zwiększyć liczbę opcji działania na przyszłość.

Następnie, menedżerowie:

 • zabierają się do załatwiania spraw pilnych,
 • inicjują długofalowe działania, których konsekwencje nie są z góry do końca jasne ,
 • reagują na nieoczekiwane zdarzenia w miarę ich pojawiania się ,
 • wspierają programy, które odnoszą sukcesy (nawet jeśli w planie tego nie było) ,
 • starają się minimalizować straty wynikające z błędnych decyzji (czyli np. „ubijają” nierokujące projekty we wczesnej fazie, nawet jeśli w planie było doprowadzenie ich do końca)

Ograniczenia podejścia:
Słabością szkoły ewolucyjnej jest bardzo silne założenie, że organizacje są w stanie się uczyć. Niestety, w wielu przypadkach tak nie jest, wobec czego swoboda w kształtowaniu strategii może raczej doprowadzić do chaosu i serii przypadkowych decyzji aniżeli pomóc dostosować założony plan do zmieniającej się rzeczywistości.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.