Akty prawne regulujące przewóz materiałów niebezpiecznych

Ładunki niebezpieczne są to wszelkiego rodzaju substancje, materiały i przedmioty, których przewóz jest albo zabroniony, albo też dopuszczony tylko i wyłącznie na warunkach określonych prawem, w szczególności umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Gamma - Akty prawne regulujące przewóz materiałów niebezpiecznych


Akty prawne regulujące przewóz materiałów niebezpiecznych

Ładunki niebezpieczne są to wszelkiego rodzaju substancje, materiały i przedmioty, których przewóz jest albo zabroniony, albo też dopuszczony tylko i wyłącznie na warunkach określonych prawem, w szczególności umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

*1*
Transport towarów niebezpiecznych odbywa się wszelkimi środkami transportu tj. transportem drogowym, kolejowym, morskim, lotniczym oraz żeglugą śródlądową, przy czym najczęściej stosowane są transporty drogowy i kolejowy. Każdy rodzaj transportu jest regulowany przez inną umowę międzynarodową. Około połowa wszystkich towarów zalicza się do towarów niebezpiecznych.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych. Zapraszamy na praktyczne szkolenie ŁAŃCUCH DOSTAW

Uczestników tego szkolenia interesują również:

W prawie międzynarodowym regulującym kwestie przewozu towarów niebezpiecznych można wyróżnić następujące akty:
  • Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (regulamin RID) – przewóz kolejowy;
  • Przepisy międzynarodowe dot. transportu morskiego materiałów niebezpiecznych (Kodeks IMGD) – transport morski;
  • Techniczne Instrukcje Bezpieczeństwa w transporcie lotniczym materiałów niebezpiecznych (Instrukcje Techniczne ICAO) – transport drogą powietrzną;
  • Europejskie Porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (Umowa ADN) – przewóz żeglugą śródlądową;
  • Europejska konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (konwencja ADR) -transport drogowy.

Na gruncie prawa krajowego polskiego należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. W zakresie ruchu drogowego również na ustawę Prawo o ruchu drogowym. Najważniejszą polską instytucją kontrolującą przestrzeganie prawa z zakresu transportu towarów niebezpiecznych jest Inspekcja Transportu Drogowego.

*2*
Ze względu na skalę transportu drogowego konwencja ADR pozostaje jednym z najważniejszych dokumentów regulujących kwestie transportu drogowego. Obecnie stronami ADR pozostaje 49 państw, w tym Polska.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce możliwe było m.in. dzięki uchwaleniu tzw. specustawy drogowej. Jej głównym celem było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na realizacje inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych.
W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, w tym ustawa o aktach osobowych, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i polityki socjalnej. Akty prawne zostały znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe rozwiązania prawne. W artykule opowiemy o...
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa. W tym artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie przechowywania akt osobowych, w tym oświadczenia ZUS RIA.
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i...

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.