Tabele przestawne – analiza nieuporządkowanych danych

Tabela przestawna z wprowadzeniem do Power Query

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy jak tworzyć i modyfikować tabele przestawne w programie Microsoft Excel

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
18.10.2023
9.30 - 15.00
Szkolenie online
690 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenie jest tak przygotowane, aby nauczyć się w jaki sposób tworzyć i obsługiwać tabele przestawne z różnych źródeł. Nauka będzie oparta na praktycznych przykładach. Zostaną ukazane różne sposoby analizowania danych przy pomocy tabele przestawnych, które będą pobierane z najróżniejszych nieuporządkowanych źródeł. Najczęściej będą to pliki txt, csv pochodzące z SAP i innych serwerów.

 • Na szkoleniu poznasz w jaki sposób należy tworzyć listy danych tak, aby było można je w prosty sposób analizować. Jak czyścić w trakcie pobierania listę danych.
 • Zobaczysz sposoby pobierania danych z różnych źródeł przy pomocy Power Query.
 • Poznasz sposoby grupowania danych, różne techniki sterowania wydrukiem tabel przestawnych.
 • Na szkoleniu poznasz w jaki sposób modyfikuje się funkcję pól z obszaru wartości oraz w jaki sposób modyfikować dane zanim zostaną wczytane do tabeli przestawnej.
 • Nauczysz się tworzyć własne pola obliczeniowe.
 • Poznasz sposoby w jaki można formatować dane nadając im profesjonalny wygląd.
 • Na szkoleniu będzie również wprowadzenie do Power Query. Nauczysz się robić podstawowe przekształcenia i je edytować.
 • Dzięki poznaniu jak się tworzy tabele przestawne skrócisz czas przygotowania analiz.
 • Nauczysz się sposobu przekształcania danych

Na szkoleniu nauczysz się dwóch umiejętności. Pierwszą będzie tworzenie tabel przestawnych. Drugą sprawą będzie obrabianie i przekształcanie danych tak aby analiza danych za pomocą tabel przestawnych była możliwa.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie samodzielnie tworzyć i modyfikować tabele przestawne a także modyfikować i obrabiać dane przy pomocy Power Query w stopniu podstawowym.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER, MIKROFON
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uzyskają Państwo możliwość sprawnej analizy i syntezy danych. Nauczą się Państwo korzystać z zaawansowanych funkcji Excela.

Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie.

Dane przedstawione w tabeli przestawnej można na różne sposoby przedstawić na wykresie przestawnym. Dzięki temu zestawienia przez Państwa stworzone przybiorą elegancką formę
prezentacji.

Szkolenie excel zaawansowany kładzie duży nacisk na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.

Jeśli często analizujesz duże zbiory danych, zapraszamy na excel zaawansowany szkolenie!

PODCZAS SZKOLENIA MAJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ TRENEROWI.

Jeśli często analizujesz duże zbiory danych to szkolenie jest dla Ciebie!

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uzyskają Państwo możliwość sprawnej analizy i syntezy danych. Nauczą się Państwo korzystać z zaawansowanych funkcji Excela.

Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie.

Dane przedstawione w tabeli przestawnej można na różne sposoby przedstawić na wykresie przestawnym. Dzięki temu zestawienia przez Państwa stworzone przybiorą elegancką formę
prezentacji.

Szkolenie excel zaawansowany kładzie duży nacisk na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.

Jeśli często analizujesz duże zbiory danych, zapraszamy na excel zaawansowany szkolenie!

PODCZAS SZKOLENIA MAJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ TRENEROWI.

Jeśli często analizujesz duże zbiory danych to szkolenie jest dla Ciebie!

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Powitanie – Prezentacja uczestników i trenera.

Moduł 1
Usprawnienia pracy z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel:

 • Nazewnictwo elementów okna w programie MS Excel, Power Query

Moduł 2
Listy danych

 • Tworzenie list danych.
 • Warunki konieczne do tworzenia list danych.
 • Przykłady złych list danych.
 • Przygotowanie danych do analizy.

Moduł 3
Formatowanie danych jako tabela

 • Formowanie danych jako tabela.
 • Zalety formatowania danych jako tabela.
 • Tabela i zakres jako źródło danych.

Moduł 4
Pobieranie danych przy pomocy Power Query:

 • z tabeli.
 • z zakresu.
 • z tekstu CSV, txt.
 • z folderu.

Moduł 5
Zarządzanie zapytaniami Power Query i danymi tabel przestawnych

 • Edycja zapytań.
 • Modyfikacja kroków zapytań.
 • Zmiana kolejności kroków zapytań.

Moduł 6
Tworzenie tabel przestanych

 • Wprowadzenie do analizy danych przy pomocy tabel przestawnych.
 • Czym jest tabela przestawna.
 • Dlaczego i kiedy stosować tabele przestawne.
 • Tworzenie tabeli przestawnej.
  • Obszar wierszy.
  • Obszar kolumn.
  • Obszar wartości.
  • Obszar filtrów.
  • Pola tabeli przestawnej.

Moduł 7
Modyfikacja tabeli przestawnej

 • Zmiana nazwy pól w tabeli przestawnej.
 • Zmiana źródła danych tabeli przestawnej.
 • Odświeżanie danych w tabeli przestawnej.
 • Zmiana nazwy tabeli.
 • Opcje tabeli przestawnej.

Moduł 8
Zarządzanie tabelą przestawną

 • Zmiana położenie tabeli, przenoszenie tabeli.
 • Dodawanie danych do tabeli przestawnej.
 • Zmiana układu pól.
 • Dodawanie pól do obszarów tabeli przestawnej.
 • Wyświetlanie i ukrywanie danych w tabeli przestawnej.
 • Odświeżanie danych w tabeli przestawnej.

Moduł 9
Narzędzia Power Query

 • Zarządzanie kolumnami (wybieranie, usuwanie, usuwanie innych kolumn).
 • Zmniejszanie wierszy.
 • Zachowywanie, usuwanie pierwszych.
 • Zachowywanie, usuwanie ostatnich.
 • Sortowanie danych.
 • Podział kolumn.
 • Grupowanie danych.
 • Promowanie nagłówków.
 • Zamienianie wartości.
 • Zamienienie błędów.
 • Wyodrębnianie (Długość, Pierwsze, Ostatnie, Zakres).
 • Kolumna warunkowa.

Moduł 10
Formatowanie danych tabeli przestawnej

 • Zmiana układu tabeli przestawnej.
 • Zmiana stylu tabeli przestawnej.
 • Dodawanie i usuwanie sum pośrednich.
 • Dodawanie i usuwanie sum końcowych.
 • Formatowanie niestandardowe danych.

Moduł 11
Wykresy przestawne

 • Tworzenie wykresów przestawnych.
 • Modyfikacja wykresów.
 • Stosowanie fragmentatorów.

Moduł 12
Odświeżanie danych zapytań Power Query oraz tabel przestawnych

 • Odświeżanie zapytań Power Query
 • Odświeżanie tabel przestawnych
 • Odświeżanie danych.

Moduł 13
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia.

Powitanie – Prezentacja uczestników i trenera.

Moduł 1
Usprawnienia pracy z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel:

 • Nazewnictwo elementów okna w programie MS Excel, Power Query

Moduł 2
Listy danych

 • Tworzenie list danych.
 • Warunki konieczne do tworzenia list danych.
 • Przykłady złych list danych.
 • Przygotowanie danych do analizy.

Moduł 3
Formatowanie danych jako tabela

 • Formowanie danych jako tabela.
 • Zalety formatowania danych jako tabela.
 • Tabela i zakres jako źródło danych.

Moduł 4
Pobieranie danych przy pomocy Power Query:

 • z tabeli.
 • z zakresu.
 • z tekstu CSV, txt.
 • z folderu.

Moduł 5
Zarządzanie zapytaniami Power Query i danymi tabel przestawnych

 • Edycja zapytań.
 • Modyfikacja kroków zapytań.
 • Zmiana kolejności kroków zapytań.

Moduł 6
Tworzenie tabel przestanych

 • Wprowadzenie do analizy danych przy pomocy tabel przestawnych.
 • Czym jest tabela przestawna.
 • Dlaczego i kiedy stosować tabele przestawne.
 • Tworzenie tabeli przestawnej.
  • Obszar wierszy.
  • Obszar kolumn.
  • Obszar wartości.
  • Obszar filtrów.
  • Pola tabeli przestawnej.

Moduł 7
Modyfikacja tabeli przestawnej

 • Zmiana nazwy pól w tabeli przestawnej.
 • Zmiana źródła danych tabeli przestawnej.
 • Odświeżanie danych w tabeli przestawnej.
 • Zmiana nazwy tabeli.
 • Opcje tabeli przestawnej.

Moduł 8
Zarządzanie tabelą przestawną

 • Zmiana położenie tabeli, przenoszenie tabeli.
 • Dodawanie danych do tabeli przestawnej.
 • Zmiana układu pól.
 • Dodawanie pól do obszarów tabeli przestawnej.
 • Wyświetlanie i ukrywanie danych w tabeli przestawnej.
 • Odświeżanie danych w tabeli przestawnej.

Moduł 9
Narzędzia Power Query

 • Zarządzanie kolumnami (wybieranie, usuwanie, usuwanie innych kolumn).
 • Zmniejszanie wierszy.
 • Zachowywanie, usuwanie pierwszych.
 • Zachowywanie, usuwanie ostatnich.
 • Sortowanie danych.
 • Podział kolumn.
 • Grupowanie danych.
 • Promowanie nagłówków.
 • Zamienianie wartości.
 • Zamienienie błędów.
 • Wyodrębnianie (Długość, Pierwsze, Ostatnie, Zakres).
 • Kolumna warunkowa.

Moduł 10
Formatowanie danych tabeli przestawnej

 • Zmiana układu tabeli przestawnej.
 • Zmiana stylu tabeli przestawnej.
 • Dodawanie i usuwanie sum pośrednich.
 • Dodawanie i usuwanie sum końcowych.
 • Formatowanie niestandardowe danych.

Moduł 11
Wykresy przestawne

 • Tworzenie wykresów przestawnych.
 • Modyfikacja wykresów.
 • Stosowanie fragmentatorów.

Moduł 12
Odświeżanie danych zapytań Power Query oraz tabel przestawnych

 • Odświeżanie zapytań Power Query
 • Odświeżanie tabel przestawnych
 • Odświeżanie danych.

Moduł 13
Pytania i odpowiedzi

 • Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na własne problemy.
 • Podsumowanie szkolenia.

Moduł 0:
Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do analizy danych
 • Formatowanie danych jako tabela
 • Czym jest tabela przestawna
 • Dlaczego i kiedy stosować tabele przestawne

Moduł 1
Tworzenie tabeli przestawnej

 • Przygotowanie danych do analizy
 • Tworzenie tabel przestawnych Budowa tabeli przestawnej – nazewnictwo

Moduł 2
Zarządzanie tabelą przestawną

 • Zmiana położenie tabel,
 • Przenoszenie tabel,
 • Dodawanie danych do tabeli przestawnej
 • Zmiana układu pól,
 • Dodawanie pól do obszarów tabeli przestawnej Wyświetlanie i ukrywanie danych w tabeli przestawnej Filtrowanie danych w oddzielnych arkuszach

Moduł 3
Zmiany w tabeli przestawnej

 • Zmiana nazwy pół w tabeli przestawnej,
 • Zmiana źródła danych tabeli przestawnej,
 • Odświeżanie danych w tabeli przestawnej.
 • Zmiana nazwy tabeli

Moduł 4
Formatowanie danych tabeli przestawnej

 • Zmiana układu tabeli przestawnej,
 • Zmiana stylu tabeli przestawnej.

Moduł 5
Prezentacja danych tabeli przestawnej

 • Zmiana funkcji dla pól (Suma, Średnia, licznik, minimum, maksimum)
 • Sortowanie danych w tabeli przestawnej,
 • Filtrowanie danych w tabeli przestawnej,
 • Grupowanie danych w tabeli przestawnej,
 • Pokazywanie wartości jako … (Udział procentowy, YTD,
 • Tworzenie pól obliczeniowych,
 • Elementy obliczeniowe,
 • Opcje tabeli przestawnej,

Moduł 6
Zaawansowane możliwości tabel przestawnych

 • Uwzględnianie danych z wielu zakresów,
 • Pobieranie danych z danych zewnętrznych (sql server),
 • Publikacja tabeli przestawnej na stronie internetowej,

Moduł 7
Wykresy przestawne

 • Tworzenie wykresów przestawnych
 • Modyfikacja wykresów
 • Formatowanie danych
 • Stosowanie fragmentatorów

Moduł 8
Wstęp do PowerPivot

 • Tworzenie modeli danych
 • Dodawanie danych do modelu danych
 • Łączenie danych przy pomocy widoku diagram – tworzenie relacji
 • Tworzenie tabeli przestawnej w Power Pivot
 • Tworzenie pól obliczeniowych przy pomocy Related

Moduł 9
Ćwiczenia praktyczne

 • Ćwiczenia – szukanie odpowiedzi przy użyciu tabel przestawnych
 • Ćwiczenia – analiza przypadków
 • Ćwiczenia – analiza YTD
 • Pytania i odpowiedzi

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Excel – tabele przestawne ćwiczenia
 • Tabele przestawne
 • Excel Tabele przestawne Kurs
 • Tabele przestawne krok po kroku
 • Excel

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-RychertZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Podczas kursu omówimy kwestie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, czy też Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2023-09-28
28 września 2023 - 10 października 2023
2023-10-10
Szkolenie online Szkolenie online

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie spotkania rozwiążecie Państwo razem z trenerem 47 zadań związanych z ostatnimi zmianami w prawie pracy. Każde zadanie poparte przepisem, wyjaśnieniem i ewentualnych stanowiskiem organów. Na szkoleniu rozwiejecie Państwo swoje wątpliwości odnośnie stosowania nowych przepisów.

2023-10-23
23 października 2023
2023-10-23
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym również nadchodzących zmian w tym zakresie.

2023-10-27
27 października 2023
2023-10-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.