Ustanowienie służebności przesyłu na drodze sądowej

Służebność przesyłu jest prawem rzeczowym, pozwalającym na ograniczone korzystanie z przedsiębiorcy przesyłowego z nieruchomości nie należącej do niego. Rodzi to po stronie właściciela nieruchomości możliwość roszczenie określonych korzyści majątkowych w postaci wynagrodzenia oraz odszkodowania za okres bezumownego korzystania przez przedsiębiorcę z danej nieruchomości.

zdjęcie - Ustanowienie służebności przesyłu na drodze sądowej

Ustanowienie służebności przesyłu na drodze sądowej


Trzeba jednak mieć na uwadze, że prawo służebności przesyłu nie jest dobrowolnym aktem zgody ze strony właściciela nieruchomości, bądź też przedsiębiorcę.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń prawnych: nieruchomości i budownictwo proponujemy szkolenia:

Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia abi, logistyka. Zapraszamy.Zgodnie bowiem z przepisami, wezwanie jednej ze stronę skierowane do drugiej strony u zawarcie umowy służebności przesyłu wymuszą konieczność zawarcia takiego porozumienia.

Polem, na którym można jednak dochodzić swoich praw, i gdzie najczęściej pojawiają się konflikty jest natomiast kwestia finansowa.

Tym samym w przypadku kiedy jedna ze stron nie zgadza się w ogóle lub też obie strony nie są w stanie dość do porozumienia w zakresie wysokości korzyści majątkowych płynących z umowy o służebności przesyłu konieczne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

W takim przypadku podstawą prawną służebności przesyłu, a co za tym idzie możliwości korzystania przez przedsiębiorcę z naszej działki będzie orzeczenie sądu.

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń prawnych: nieruchomości i budownictwo proponujemy szkolenia:

Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia abi, logistyka. Zapraszamy.

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że sąd ma obowiązek ustanowienie godziwego wynagrodzenia z tego tytułu. Wyraz temu dał także Sąd Najwyższy określając, iż sądy w swoich działaniach powinny brać pod uwagę ochronę praw właściciela nieruchomości.

W celu sądowego ustanowienia służebności przesyłu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Wpis sądowy od takiego pisma wynosi 200zł. Trzeba także pamiętać o tym, że wraz z wnioskiem konieczne jest także załączenie odpowiednich dokumentów.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia budownictwo i nieruchomości. Profesjonalni trenerzy. Nowe tematy. Służebność przesyłu, Wycena nieruchomości, Prawo budowlane, Zaszłości inwestycyjne. Zobacz:

Trzeba zatem przygotować:

  • aktualny wypis z księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości,
  • wypis/wyrys z rejestru gruntów
  • mapkę wskazującą ulokowanie urządzenia przesyłowego,
  • jeżeli istnieje taka możliwość wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • pismo wzywające przedsiębiorstwo przesyłowe lub właściciela nieruchomości do zawarcia umowy służebności przesyłu,
  • odmowa strony na zawarcie takowej umowy.

Widać zatem wyraźnie, że prawo służebności przesyłu obok swojej swobody w kształtowaniu warunków umowy w tym zakresie, posiada także wyraźne obostrzenia, które prowadzą do przymusu zawarcia takiej umowy.

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce możliwe było m.in. dzięki uchwaleniu tzw. specustawy drogowej. Jej głównym celem było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na realizacje inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych.
W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, w tym ustawa o aktach osobowych, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i polityki socjalnej. Akty prawne zostały znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe rozwiązania prawne. W artykule opowiemy o...
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa. W tym artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie przechowywania akt osobowych, w tym oświadczenia ZUS RIA.
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i...

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
  • 800 pigułek wiedzy
  • 40 filmów edukacyjnych
  • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.