Ustanowienie służebności przesyłu na drodze sądowej

Służebność przesyłu jest prawem rzeczowym, pozwalającym na ograniczone korzystanie z przedsiębiorcy przesyłowego z nieruchomości nie należącej do niego. Rodzi to po stronie właściciela nieruchomości możliwość roszczenie określonych korzyści majątkowych w postaci wynagrodzenia oraz odszkodowania za okres bezumownego korzystania przez przedsiębiorcę z danej nieruchomości.

zdjęcie - (the_title())


Ustanowienie służebności przesyłu na drodze sądowej


Trzeba jednak mieć na uwadze, że prawo służebności przesyłu nie jest dobrowolnym aktem zgody ze strony właściciela nieruchomości, bądź też przedsiębiorcę.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń prawnych: nieruchomości i budownictwo proponujemy szkolenia:

Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia abi, logistyka. Zapraszamy.Zgodnie bowiem z przepisami, wezwanie jednej ze stronę skierowane do drugiej strony u zawarcie umowy służebności przesyłu wymuszą konieczność zawarcia takiego porozumienia.

Polem, na którym można jednak dochodzić swoich praw, i gdzie najczęściej pojawiają się konflikty jest natomiast kwestia finansowa.

Tym samym w przypadku kiedy jedna ze stron nie zgadza się w ogóle lub też obie strony nie są w stanie dość do porozumienia w zakresie wysokości korzyści majątkowych płynących z umowy o służebności przesyłu konieczne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

W takim przypadku podstawą prawną służebności przesyłu, a co za tym idzie możliwości korzystania przez przedsiębiorcę z naszej działki będzie orzeczenie sądu.

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń prawnych: nieruchomości i budownictwo proponujemy szkolenia:

Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia abi, logistyka. Zapraszamy.

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że sąd ma obowiązek ustanowienie godziwego wynagrodzenia z tego tytułu. Wyraz temu dał także Sąd Najwyższy określając, iż sądy w swoich działaniach powinny brać pod uwagę ochronę praw właściciela nieruchomości.

W celu sądowego ustanowienia służebności przesyłu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Wpis sądowy od takiego pisma wynosi 200zł. Trzeba także pamiętać o tym, że wraz z wnioskiem konieczne jest także załączenie odpowiednich dokumentów.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia budownictwo i nieruchomości. Profesjonalni trenerzy. Nowe tematy. Służebność przesyłu, Wycena nieruchomości, Prawo budowlane, Zaszłości inwestycyjne. Zobacz:

Trzeba zatem przygotować:

  • aktualny wypis z księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości,
  • wypis/wyrys z rejestru gruntów
  • mapkę wskazującą ulokowanie urządzenia przesyłowego,
  • jeżeli istnieje taka możliwość wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • pismo wzywające przedsiębiorstwo przesyłowe lub właściciela nieruchomości do zawarcia umowy służebności przesyłu,
  • odmowa strony na zawarcie takowej umowy.

Widać zatem wyraźnie, że prawo służebności przesyłu obok swojej swobody w kształtowaniu warunków umowy w tym zakresie, posiada także wyraźne obostrzenia, które prowadzą do przymusu zawarcia takiej umowy.

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce możliwe było m.in. dzięki uchwaleniu tzw. specustawy drogowej. Jej głównym celem było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na realizacje inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych.
W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, w tym ustawa o aktach osobowych, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i polityki socjalnej. Akty prawne zostały znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe rozwiązania prawne. W artykule opowiemy o...
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa. W tym artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie przechowywania akt osobowych, w tym oświadczenia ZUS RIA.
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i...

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.